Omvärldsbevakning vecka 18

I vår omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen görs både för att upptäcka händelser och för att följa hur händelser och aktuella frågor uppmärksammas och hanteras av ovan nämnda källor. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov enligt vårt uppdrag. Det som noteras i denna logg är just noteringar om vad vi ser hos dessa källor och därmed självklart inte bekräftad information från myndigheter. Krisinformation.se måste alltid ha bekräftad information från myndigheter innan vi publicerar en nyhet. Medier räknas inte som en bekräftad källa. Vi publicerar denna omvärldsbevakning för att främja öppenhet och transparens.
Publicerades

2015-05-03 söndag


OMVÄRLDSBEVAKNING 21:00

Ingenting nytt att rapportera

SAMMANFATTNING NEPAL 17:00

Nyheterna rapporterar om att flera överlevande hittats i rasmassorna trots att Nepals regering för flera dagar sedan ansåg att hoppet är ute om att hitta fler. Artikel på www.svt.se där MSBs utsända berättar om det fortsatta hjälpbehovet och stora problem för befolkningen att få tak över huvudet. Flera artiklar tar upp att antalet döda nu är över 7 000 och förväntas öka. En annan nyhet är att idag stängdes Katmandus internationella flygplats för stora flygplan då landningsbanan inte klarar den intensiva trafiken.Kommentar: Sammanfattning som kommunicerades till lägesbilden kl 17:00

OMVÄRLDSBEVAKNING 14:00

Jordbävningen i Nepal

Idag stängdes Katmandus internationella flygplats för stora flygplan då landningsbanan inte klarar den intensiva trafiken. Samtidigt är miljoner i akut behov av hjälp. Förutom brist på mat och vatten slår FN larm om bristen på tält. Ca en halv miljon hem tros ha förstörts i jordskalvet.

Över 7 000 personer är bekräftat döda och mer än 14 000 har skadats, många allvarligt. Dödssiffran väntas stiga enormt, säger Nepals myndigheter.

Trots att myndigheterna gått ut med att hoppet att hitta överlevare är ute, fann man 3 personer vid liv idag, söndag. De är de första sen i torsdags att hittas vid liv i rasmassorna.

http://www.svt.se/nyheter/#utrikes/nepal-stanger-flygplatsen-for-stora-flygplan

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20729003.ab

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/tre-hittade-vid-liv-i-nepal

Kommentar: Vi fortsätter att följa utvecklingen

OMVÄRLDSBEVAKNING 9:15

Jordbävningen i Nepal

Fokus på återuppbyggnad. Ekot har gjort en intervju med Christian di Schiena från svenska MSB, som är på plats som en del av FN:s grupp för bedömning av behoven. Han pekar på behov av långsiktigt tänkande och återuppbyggnad. Många saknar tak över huvudet och vågar inte gå in i sina hus för rädsla att de kollapsar och många bor utomhus. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6156136 

Kommentar:Fortsätter att följa

Utlänska vandrare bland de 50 döda kroppar som hittats vid ett lavindrabbat område av nepalesisk polis. Kropparna är inte identifierade rapporterar Reuters.

Kommentar: Information direkt från TT. Kan därför inte länka till texten

2015-05-02 lördag


OMVÄRLDSBEVAKNING 21.30

Jordbävningen i Nepal

FN: Tullen på flygplatsen försenar hjälpen
FN ber Nepal att lätta på tullinspektionerna av material som flygs in till hjälparbetarna. FN menar att den långsamma proceduren försenar hjälpen till de många som drabbats av jordbävningen i Nepal. http://www.bbc.com/news/world-asia-32564891
Kommentar: Myndigheterna har tidigare fått kritik för långsam hantering av krisen. Den kritiken har dock varit inhemsk. Följer utvecklingen.

Miljontals i behov av mat
FN uppskattar att mer än tre miljoner nepaleser är i behov av mathjälp, uppger CNN. Enligt myndigheterna i Nepal behövsytterligare  resurser för att röja vägar till byar på landsbygden som blivit avskärmade. Behovet av tält är också mycket stort.
http://www.svt.se/nyheter/#utrikes/hoppet-om-overlevande-ute-i-nepal?&_suid=1430594786287012890539887161678
Kommentar: Följer läget.

SAMMANFATTNING NEPAL 16.30

Dagens stora nyhet har varit att Nepals regering anser att hoppet nu är ute om att hitta fler överlevande efter jordbävningen. Fortsatt stort fokus på skildringar av läget i de drabbade delar av Nepal som varit svåra att nå på grund av att vägarna inte är farbara efter jordbävningen. Fokus har varit att visa på de hjälpbehov som föreligger. Det förekommer också uppgfter om matbrist i Katmandu. I några artiklar skrivs om bristande företroende för de nepalesiska myndigheterna hos allmänheten. Svt Opinion publicerar en debattartikel av förre MSB-medarbetaren Kjell Larsson, där han är mycket krtisk till MSB-insatsen i Nepal. Har ännu inte sett några andra medier som hakat på artikeln.

OMVÄRLDSBEVAKNING 16.30

VMA Helsingborg uppföljning
Faran över blåst.
Kommentar: Avpublicerade VMA, Inga övriga åtgärder. Se även tidigare anteckning.

OMVÄRLDSBEVAKNING 14.20

Skogsbranden nära havererade kärnkraftverket Tjernobyl helt släckt
Det uppger katastrofmyndigheten i Ukraina, rapporterar TT. Radioaktiviteten uppges ha ökat något vid kraftverket, där världens hittills värsta kärnkraftsolycka inträffade 1986. Branden bröt ut i tisdags men var under kontroll inom ett dygn och ska inte ha hotat Tjernobyl. http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article20726085.ab
Kommentar: För kännedom.

Jordbävningen i Nepal

MSB:s hjälper till att få igång mobilnätet i Katmandu
Infrastrukturen i Nepal har drabbats hårt efter jordbävningen och mobilnätet är skadat. MSB:s byggnadsingenjör hjälper till med besiktning av byggnader med mobilmaster så att de åter kan tas i bruk och stärka upp mobilnätet.
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSBs-byggnadsingenjor-hjalper-till-att-sakra-driften-av-mobilnatet-i-Katmandu-/
Kommentar: Puffar för nyheten i sociala medier men publicerar ingen nyhet.

Unicef varnar för epidemier efter skalvet
TT rapporterar att FN:s barnfond Unicef varnar för att sjukdomar kan hota de 1,7 miljoner barn som tros leva i de värst drabbade områdena. I juni börjar monsunperioden, med intensivt regnande under tre månader, vilket ökar risken för spridning av exempelvis kolera.  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article20725845.ab
Kommentar: Följer utvecklingen.

OMVÄRLDSBEVAKNING 09.30

Hög gräsbrandrisk
Hög risk för gräsbränder i delar av Värmland samt delar av södra och mellersta Norrlands inland. Gräsbrandrisken beror på förekomsten av torrt fjolårsgräs och fuktigheten. http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/brandriskkartor-5-dygn
Kommentar: För kännedom.

Jordbävningen i Nepal

Hårt drabbad landsbygd i Nepal
Aftonbladet rapporterar från en drabbad by: Den lilla bergsbyn i Nepal hade 60 hus. Nu står inte ett enda kvar. Enligt Aftonbladet har ingen hjälp nått byn trots att hjälpbehoven är mycket stora. I artikeln citeras bybor som verkar ha tappat förtroendet för myndigheterna. Att den skildrade byn bara är en av många hårt drabbade framställs också.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20723886.ab

Även Svt rapporterar från en raserad bergsby. – Det är stor efterfrågan på mat och tält. I byarna känner de sig bortglömda och besvikna. Samtidigt är det en mardrömssituation för hjälporganisationer eftersom det är så sårt att ta sig dit, säger SVT:s reporter Stefan Åsberg.  http://www.svt.se/nyheter/#utrikes/sitationen-en-mardrom-for-hjalporganisationerna?&_suid=143055212215807002182877422848
Kommentar: Exempel på skildringar av nöden efter jordbävningen som sannolikt kommer att bli allt vanligare i takt med att fler områden som varit isolerade nås. Om den nepalesiska allmänheten tappar förtroendet för hjälpinsatserna kan det påverka hjälparbetet.

Hoppet om att hitta fler överlevande ute
Nepals regering anser att hoppet nu är ute om att hitta fler överlevande efter jordbävningskatastrofen.
– Man kommer att blåsa av sökarbetet efter överlevande under dagen. Många team börjar nu trappa ned den här typen av hjälp och åker hem, för att inte belasta landet, eller bygga upp en annan form av arbete, säger Emma Trobeck, informationsansvarig för den insats som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver i Nepal.
Men fortfarande är ödet för tusentals människor i avlägsna byar okänt.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20725008.ab
Kommentar: Följer utvecklingen.

Matbrist i Katmandu
SR Ekot rapporterar om att bristen på mat har pressat upp priset på de få varorna som finns på Katmandus största matmarknad. Maten kommer vanligtvis från några av de områden som drabbats värst av jordbävningen, områden som är svåra eller omöjliga att nå då vägar raserats av jordbävningen. Det är osäkert om bönderna i byarna själva har mat att leva på, skriver tidningen The Himalayan Times. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6155530
Kommentar: Brist på förnödenheter kan leda till social oro.

Kritik mot MSB:s insats i Nepal
Förre chefen för internationella insatser vid MSB, Kjell Larsson, är kritisk mot den svenska insatsen i Nepal. ”MSB borde ha insett redan från början att sök- och räddningsinsatser var omöjligt att genomföra på plats i Nepal på grund av avståndet. Man hinner helt enkelt inte dit i tid”, skriver Kjell Larsson på Svt opinion.
http://www.svt.se/nyheter/#/opinion/article2890786.svt?&_suid=14305516092350278092584691234
Kommentar: För kännedom.

OMVÄRLDSBEVAKNING 07.30

VMA Helsingborg
Boende i Påarp med omnejd uppmanas att stanna inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Detta på grund av rökutveckling från en brand i en industrilokal i Långeberga industriområde i Helsingborg.En del av E6:an utanför Helsingborg har stängts av då brandröken når vägen.
Publicerar VMA och nyhet.
 
Nordiska desken vid Katmandus flygplats stängs
Anledningen är att det svenska behovet av konsulärt stöd har minskat.
https://msb.se/Templates/Pages/NewsPage.aspx?id=13847&epslanguage=sv
Nyheten kom sent fredag kväll. Puffade för nyheten i sociala medier vid midnatt.

2015-05-01 fredag


OMVÄRLDSBEVAKNING 21.00

Ingenting nytt att notera.

SAMMANFATTNING NEPAL 16.55

Under dagen har det publicerats flera skildringar om läget i de drabbade delar av Nepal som varit svåra att nå på grund av att vägarna inte är farbara efter jordbävningen. Fokus har varit att visa på de hjälpbehov som föreligger. De svårigheter som hjälpinsatserna möter har också beskrivits, till exempel skriver brittiska BBC om att nepalesiska myndigheter har för få helikoptrar för att klara av räddningsuppdragen. Artiklar om svenska myndigheters arbete med att bistå drabbade svenskar och anhöriga förekommer också. Dessa artiklar innehåller bra fakta och uppmaningar till drabbade och anhöriga.

OMVÄRLDSBEVAKNING 16.40

Många EU-medborgare saknas ännu.
1000 EU-medborgare saknas fortfarande i Nepal, uppger EU rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Främst uppges det vara turister som befunnit sig i fjällvandringsområden. UD har för tillfället inga uppgifter om hur många svenskar som saknas, säger Maria Parent, vid UD:s pressjour till Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20722217.ab
Kommentar: Sverige har personal på plats för att hjälpa drabbade svenskar.

UD: Inga uppgifter om allvarligt skadade svenskar
- Vi har inte några uppgifter om att svenskar skadats allvarligt i samband med jordbävningen i Nepal. Vi fortsätter söka kontakt med någon enstaka person som vi eller anhöriga ännu inte kunnat nå och som vi vet befunnit sig i området, säger Veronica Nordlund på UD:s presstjänst till TT.
Kommentar: Citatet direkt från TT. Kan därför inte länka till texten.

För få helikoptrar hotar räddning i avlägsna områden
BBC rapporterar att myndigheterna i Nepal uppger att de inte har tillräckligt med helikoptrar för att undsätta drabbade samhällen i avlägsna områden dit vägar inte är farbara efter jordbävningen. Detta gör att det också är svårt att evakuera bergsklättrare som är strandade på bergen. http://www.bbc.com/news/world-asia-32544249
Kommentar: Allt fler rapporter om svårigheterna som räddningsinsatserna möter.

OMVÄRLDSBEVAKNING 13.20

Svensk skadad i Nepal
Enligt svenska utrikesdepartementet (UD) har en svensk medborgare skadats i jordbävningen i Nepal i helgen. – Det rör sig om ett benbrott och den personen är i Katmandu och tas om hand, säger Veronica Nordlund, presskommunikatör på UD. Cirka 170 svenskar beräknas nu finnas kvar i Nepal medan ett 60-tal har lämnat landet efter jordbävningen. http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article20719468.ab
Kommentar: Mycket informativ TT-artikel som bland annat ligger ute på Aftonbladet.se. Förklarar hur det svenska konsulära arbetet fungerar i Nepal. Innehåller också UD:s råd till svenskar i landet.

Svåra förhållanden på landsbygden
Jordskred och husruiner blockerar vägarna och bergsbyar är avskurna från omvärlden efter jordbävningen i Nepal. "Sjukhuset har kollapsat och människor gräver i rasmassorna med händerna i hopp om att hitta släktingar som överlevt. Vi kan förvänta oss att situationen är densamma, om inte värre, på många andra platser där hjälpen ännu inte nått fram", skriver Jagan Chapagain, Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen IFRC:s chef för Asien och Stillahavsregionen, i ett pressmeddelande. Bilden bekräftas av svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på plats.
http://www.svt.se/nyheter/#utrikes/total-odelaggelse-i-avlagsna-byar?&_suid=1430478892269034326954027280293
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20721545.ab
Kommentar: Allt fler rapporter kommer nu från de delar som tidigare inte varit tillgängliga. Hur stort hjälpbehovet är kommer kanske gradvis att bli klart. Se även tidigare anteckning.

OMVÄRLDSBEVAKNING 09.00

Röda korset: total förödelse vid epicentrum
Total förödelse råder i nepalesiska byar och småstäder nära skalvets epicentrum, uppger Röda korset som har mötts av överlevande som befinner sig i ett akut nödläge.
http://www.bbc.com/news/world-asia-32543518
Kommentar: Sannolikt kommer vi att mötas av fler skildringar av det här slaget i takt med att hjälpinsatserna når fler delar av de drabbade områdena. För kännedom.

Stöd till svenskar i Nepal
MSB skriver i sin nyhet: Det pågår ett konsulärt arbete på plats i Katmandu för att ge råd och stöd till svenskar i Nepal. Arbetet leds av den svenska ambassadören för New Delhi, med ett konsulärt team på plats i Katmandu sedan 27 april. Personal från MSB, Socialstyrelsen och Polisen anlände morgonden den 29 april, för att bistå ambassadören i det konsulära arbetet.
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Stod-till-drabbade-svenskar-i-Nepal/
Kommentar: Vi har information på vår händelsesida riktad till svenskar i Nepal och anhöriga samt länkar och kontaktuppgifter. Publicerar ingen nyhet eftersom vi redan har all information på vår sida. Retweetade och puffade på facebook i går.

Social oro i Katmandu
Svt rapporterar om oroligheter i huvudstaden. Orsaken till detta uppges vara myndigheternas oförmåga att få fram utlovad hjälp. Många vill lämna Katmandu men det har hittills varit svårt då det varit ont om transporter. Det finns även kritik mot att hjälpinsatser inte når ut till den hårt drabbade landsbygden.
http://www.svt.se/nyheter/#utrikes/tusentals-lamnar-katmandu?&_suid=1430463485276006460148906298035
Kommentar: Fortsätter följa kritiken mot myndigheter och mot hur hjälpinsatserna sköts.

2015-04-30 torsdag


OMVÄRLDSBEVAKNING 22:45

Jordbävningen i Nepal

Berättelser om räddningsinsatser fortsätter och hoppet om att hitta överlevande är ännu inte ute. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20719887.ab

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6155405

http://www.bbc.com/news/world-asia-32528555

Svenskarna skänker mindre än vid tidigare katastrofer.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6155440

Kommentar: Vi fortsätter att följa utvecklingen. Just nu tycks rapporteringen om Nepal minska i media.

Övrig omvärldsbevakning

Stormen Quang

Den tropiska stormen Quang, på väg mot Perth Australien, har nu kategoriserats till en 3 och väntas att minska ytterligare. http://www.tropicalstormrisk.com/

Kommentar: Vi följer utvecklingen.                    .

Polis inblandad i olycka.

En civil polisbil har kört in i en folksamling vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm, flera har skadats och fyra personer har förts till sjukhus.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6155487

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20719586.ab

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2701578-flera-skadade-av-polisbil

http://www.svt.se/nyheter/#regionalt/stockholm/polis-korde-in-i-folkmassa?&_suid=14304270348470026861115122362666

Polisen skriver själva om händelsen.

https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Handelser/Stockholms-lan/2015-04-30-2200-Trafikolycka-personskada-Stockholm/

Kommentar: Dominerar mediabilden under kvällen. Kan eventuellt utvecklas till något mer. Vi följer.         

Fall av fågelinfluensan i USA.

En kycklingfarm i den amerikanska delstaten Iowa har drabbats av den smittsamma fågelinfluensan. Ytterligare prover ska undersökas för att få klarhet om det rör sig om fågelinfluensa av stammen H5N2. http://www.svt.se/nyheter/utrikes/fagelinfluensa-hos-uppfodare-i-iowa

Kommentar: Vi följer utvecklingen.

OMVÄRLDSBEVAKNING 12.55

Ingenting nytt att notera.

OMVÄRLDSBEVAKNING 11:40

Jordbävningen i Nepal
Tusentals lämnar Katmandu

SVT rapporterar om att tusentals människor lämnar huvudstaden när missnöjet mot regeringen växer, hoppet om att hitta överlevare börjar falna och det går rykten om efterskalv. Det rapporteras även i flera medier om olika räddningsauktioner där människor fortfarande hittas levande och oskadda under rasmassor.
http://www.svt.se/nyheter/#utrikes/tusentals-lamnar-katmandu?&_suid=143038437414905754164156847041
http://www.svt.se/nyheter/#utrikes/bebis-raddad-fran-rasmassorna-efter-22-timmar?&_suid=14303847134100800772581797428
http://www.bbc.com/news/world-asia-32528555
Kommentar: Vi fortsätter att följa utvecklingen. Just nu tycks rapporteringen om Nepal minska i media.

OMVÄRLDSBEVAKNING 07:30

Jordbävningen i Nepal
Konfrontationer och ilska
Svenska medier har börjat rapportera om oroligheter. Ilska över problem att komma iväg i bussar samt konfrontationer kring mat och vatten har gjort att kravallpolis har kallats in. Hjälpen börjar komma ut men misstron stor och stämningen aggressiv på landsbygden där man ser att bristen på mat och vatten som inkompetens från regeringens sida. En av de intervjuade männen har ett meddelande till omvärlden:
– Vi ber era regeringar att inte skänka pengar till vår regering. För om ni gör det så stoppar våra ledare bara pengarna i sina egna fickor, säger mannen. BBC rapporterar om att kravallpolis har sammandrabbat med personer som lämnar Kathmandu. Regeringen säger att man är överväldigad av katastrofen.
http://www.bbc.com/news/world-asia-32522398
http://www.svt.se/nyheter/2876793#utrikes/msb-hoppet-ute-om-overlevande?&_suid=143034037556209159996641449932
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6154436
Kommentar: Vi fortsätter följa utvecklingen.
Övrig omvärldsbevakning
Tropisk stormvarning
En tropisk storm, Quang, kategori 4, är på väg mot Perth, Australien. Men enligt den prognos som publiceras på, http://www.tropicalstormrisk.com/, ska den gå ner till kategori 2 inom 24 timmar.
http://severe.worldweather.org/tc/au/
http://www.bom.gov.au/cyclone/index.shtml
Kommentar: Vi följer utvecklingen

2015-04-29 onsdag


OMVÄRLDSBEVAKNING 22:30

Jordbävningen i Nepal
Aftonbladet fortsätter att rapportera om arbetet i Nepal och problemen med att hjälpsändningarna fastnat på flygplatsen eller utanför landet.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20712643.ab
BBC rapporterar om att hjälp börjar nå avlägsna platser nära epicentret av jordbävningen i Nepal. http://www.bbc.com/news/world-asia-32507783
Den av MSB utsända insatschefen för den svenska räddningsstyrkan i Katmandu, Lars-Göran Uddholm, säger att man avslutar sökmomentet och att det inte finns hopp om att hitta överlevande längre. Han säger också att de lokala myndigheterna sannolikt kommer att ta beslut om att avbryta sökinsatserna under torsdagen.
http://www.svt.se/nyheter/#utrikes/msb-hoppet-ute-om-overlevande?&_suid=1430339654530049721644355249283
Ambassaden informerar om att det nu finns en nordisk/EU-desk på Kathmandus flygplats dit svenskar kan vända sig.
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/New-Delhi/Reseinformation/Reseinformation-Nepal/
Kommentar: Vi fortsätter följa utvecklingen.

OMVÄRLDSBEVAKNING 16.00

Inget nytt att notera utöver Nepal.

SAMMANFATTNING NEPAL 15.45

De första rapporterna om oroligheter i Katmandu har kommit. Det är Hindustan Times som skriver om ett tumult som kravallpolis avstyrde. Enligt flera medier är det också många som försöker lämna Katmandu. Svt rapporterar direkt från Katmandu om kritik mot räddningsinsatserna, bland annat att för mycket resurser satsas på huvudstaden. Berättelser om enskilda öden börjar dyka upp i medierna som ger läsaren en bild av hur det är att uppleva en naturkatastrof. Den svenska insatsen får utrymme i medierna. Aftonbladet ger en bra bild av svårigheterna som insatsen möter. En medievinkel som håller i sig är förödelsen. Fortsatt aktivitet i sociala medier där många är beredda att hjälpa och skänka pengar.

OMVÄRLDSBEVAKNING 12.50

Skogsbrand nära Tjernobyl, Ukraina
Enligt medieuppgifter är branden inte under kontroll.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20706841.ab
Kommentar: Fortsätter följa utvecklingen.

Få länder har planer mot MRSA
Sveriges Radio skriver om en rapport från WHO som visar att bara en fjärdedel av världens länder har en nationell plan för att hindra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6153807 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/antibiotic-resistance-lacking/en/
Kommentar: För kännedom enbart. Nyheten låg högst upp på SR:s nyhetssida.

OMVÄRLDSBEVAKNING 12.30

Jordbävningen i Nepal.

Reporter följer svenska insatsen
Aftonbladets reporter som var med på MSB:s plan till Nepal berättar om den svenska insatsen. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20707535.ab
Kommentar: Ger en bra bild av svårigheterna som insatsen möter. Aftonbladets reporter även aktiv på Twitter @staffanlindberg.

Räddad från rasmassorna efter 82 timmar
Dagens nyheter om man som blev räddad efter tre dygn.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/begravd-levande-i-82-timmar-overlevde/
Kommentar: En av många berättelser om enskilda öden som börjar dyka upp i medierna. Ger läsaren en bild av hur det är att uppleva en naturkatastrof.

Första rapporterna om oroligheter
Hindustan Times skriver om oroligheter som stoppades av kravallpolis. Oroligheterna ska ha uppstått då utlovade bussar uteblev. Enligt artikeln skulle 250 bussar evakuera människor från Katmandu och när myndigheterna inte lyckades få fram bussarna utbröt tumult.
http://www.hindustantimes.com/world-news/riot-police-battle-to-contain-crowds-trying-to-leave-kathmandu/article1-1342062.aspx
Kommentar: Första rapporten om oroligheter. Inte sett någonting om detta i svenska medier. Kan vara värt att hålla ögonen på.

Svt rapporterar om hård kritik mot räddningsarbetet
Enligt Svt:s utsände Lars Moberg är det inte bara oppositionen som är kritisk utan även företrädare för de partier som sitter i koalitionsregeringen. Kritiken går bland annat ut på att för stor del av resurserna satsas på området kring huvudstaden.
http://www.svt.se/nyheter/#utrikes/officiella-siffror-5-000-doda-i-skalvet?&_suid=1430303218480008884728832341493
Kommentar: Det har framkommit både i medier och från ansvariga aktörer att hjälpinsatsen har stora svårigheter att nå ut. Den kritik som beskrivs av Svt kan komma att sprida sig.

OMVÄRLDSBEVAKNING 08:00

Jordbävningen i Nepal
Morgonens stora händelse är förstås att den svenska insatsen nu har landat i Nepal. Detta snappas just nu upp av allt fler medier och bekräftas också av MSB på den egna webbplatsen.
Kommentar: Fortsätter följa. Se fler reflektioner i mediebild nedan.

Kort bild av informationen runt Nepal just nu
Med anledning av att den svenska insatsen har landat i Nepal syns snabbt en skillnad i traditionella medier, där den tidigare sjunkande frågan lyfts igen. I sociala medier fortsätter intresset för Nepal att vara högt och frågan har inte alls svalnat på samma sätt där som tidigare skedde i traditionella medier, snarare tvärtom. Många vill skänka pengar och både privatpersoner och organisationer är mycket aktiva i ämnet. En medievinkel som håller i sig är förödelsen, som fortsätter att lyftas i text och rörlig bild.
Just nu: Svenska hjälpen har landat, Aftonbladet.
Nu flygs hjälpen ut, SVT.
Värst drabbade området är målet för den svenska insatsen, SVT.

Skogsbrand i Ukraina
En skogsbrand rasar enligt media nära kärnkraftverket Tjernobyl i Ukraina.
Mer info från Sveriges Radio.
Kommentar: Följer händelsen med tanke på närheten till Tjernobyl. Når branden dit räknar vi med att nyheten får internationellt intresse och att många frågor kan uppstå. Håller utkik efter eventuell info hos svenska ambassaden i Kiev.

2015-04-28 tisdag


OMVÄRLDSBEVAKNING 20:45

Jordbävningen i Nepal
Ungefär samma nyheter och budskap fortsätter att synas under kvällen som under dagen.
SVT om den svenska insatsen
SVT om att en man räddats efter 80 timmar
DN om kampen mot klockan – överlevande måste hittas snarast
DN visar film från när skalvet bryter ut
BBC har en personlig ögonblickberättelse
Kommentar: Fortfarande lugnt i våra kanaler, inga frågor under kvällen. Nepal har överlag sjunkit i medierna och det som skrivs handlar framför allt om insatser och att tiden rinner i väg för de som eventuellt fortfarande lever under rasmassorna. I sociala medier är fokus främst på bistånd och olika sätt att skänka pengar på. Många organisationer och privatpersoner engagerade.

I övrigt inget att kommentera.

NEPAL SAMMANFATTNING 16.00

Mediernas fokus ligger på att hjälpinsatsen i Nepal står inför en stor utmaning med infrastruktur som skadats och logistiska problem på flygplatsen i Katmandu vilket drabbar ankommande leveranser.  I de svenska medierna har rapporteringen om händelserna i Nepal minskat under eftermiddagen. Internationella medier och hjälporganisationer rapporterar att vissa utländska räddningsinsatser har anlänt till Nepal och också att mer hjälp förbereds. Insatsen kan bli långvarig. Flygplatsen i Katmandu är liten, vilket försvårar möjligheterna för dem att ta emot många sändningar. Flera hjälpteam sitter också fast på grund av att de saknar landningstillstånd i Katmandu. Uppgifter om läget på förnödenheter som vatten, mat och mediciner i Nepal har varierat under dagen. Ännu är rapporter om skador utanför Katmandu relativt få.

OMVÄRLDSBEVAKNING 14:50

Inget nytt att notera.

OMVÄRLDSBEVAKNING 13:00

Finland jagar undervattensmål
Media skriver om att Finland släppt varningsbomber mot ett undervattensmål som observerats utanför Helsingfors.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20703008.ab
Kommentar: För kännedom enbart om det skulle komma frågor till Krisinformation.se på ämnet.

Vattenläcka i Piteå
Piteå kommun rapporterar på twitter om en vattenläcka i centrala Piteå.
https://www.pitea.se/press/Aktuellt/Invanare/stor-vattenlacka-i-pitea-stora-delar-av-centrala-pitea-ar-utan-vatten#.VT9hPGNHTII
Kommentar: För kännedom. Felet avhjälpt och god informtaion hos kommunen.

SAMMANFATTNING NEPAL 11.00

Miljontals kan vara drabbade av skalven i Nepal: Situationen i huvudstaden allt mer ansträngd
Hjälpinsatsen i Nepal står inför en stor utmaning. Enligt landets premiärminister kan antalet omkomna vara så stort som 10 000. Miljontals kan enligt FN vara drabbade och 1,4 miljoner människor behöver leverans av mat omgående. Förutom det behövs nu framför allt tält och mediciner. De utländska räddningsinsatserna börjar nu anlända till Nepal men det råder enligt Sveriges Radio kaos på flygplatsen, vilket försvårar hjälparbetet. Bland annat saknas personal som kan lasta av förnödenheterna. Många av de lokala biståndsorganisationer som finns på plats har dessutom själva drabbats av skalven vilket försvårar hjälparbetet ytterligare. Den redan ansträngda situationen i huvudstaden försämras av de spöregn som dragit in och enligt tidningen The Guardian flyr tusentals människor huvudstadens brist på mat, vatten och el.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6152473

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/10-000-kan-ha-dott-i-skalvet

http://www.theguardian.com/world/live/2015/apr/28/nepal-earthquake-death-toll-climbs-past-4000-with-many-more-missing-rolling-report

http://www.bbc.com/news/world-asia-32492232

http://www.hindustantimes.com/world-news/nepal-earthquake-crisis-looms-due-to-shortage-of-essential-commodities-toll-rises-to-4310/article1-1341675.aspx

Kommentar: Följer utvecklingen ur allmänhetens perspektiv.

OMVÄRLDSBEVAKNING 06:30

Ambassaden om jordbävningen i Nepal
Sveriges ambassad i New Delhi har uppdaterat sin reseinformation angående Nepal (Sverige har ingen egen ambassad i Katmandu). Däremot har man en honorär konsul på plats, som är tillgänglig på telefon. Själva konsulatet är stängt på grund av skador. Ambassaden skriver också att flygplatsen fortsatt är mycket stort belastad, eftersom allt fler hjälpsändningar anländer. Det är osäkert om det går att ta landvägen till Indien för att resa därifrån, men ambassaden skriver att indiska myndigheter säger att de svenskar som vill flyga från Indien kan transitivas för tre dagar. Indiska ambassaden ska ha personal på plats på flygplatsen. Sverige har också utsänd personal på plats på danska ambassaden. Besöksadress: Neel Saraswati Marg, Lazimpat, Kathmandu, E-post: ktmamb@um.dk, Telefon: +977 1 441 3010, +977 1 441 3020
Ambassadens info.
Kommentar: Följer hela tiden läget. Har uppdaterat vår händelsesida med kontaktinformationen ovan.

Undantagstillstånd i Baltimore
Det har under natten (svensk tid) varit så stora kravaller i Baltimore i östra USA att borgmästaren annonserat utegångsförbud. Enligt Sveriges Radio beror kravallerna på att en svart man ska ha dött efter att ha fått nacken bruten i samband med att ha blivit gripen av polisen. Tidningen The Baltimore Sun med flera beskriver läget som kaos.
Läs mer hos The Baltimore Sun.
Sveriges Radio om händelsen.
Kommentar: För kännedom ifall frågor uppstår eller om diskussioner runt polis och inpripanden i allmänhet (som kan vara av intresse för svenska myndigheter) uppstår i samband med kravallerna.

2015-04-27 måndag


OMVÄRLDSBEVAKNING 21:00

Jordbävningen i Nepal
Enligt flera medier fortsätter antalet dödsoffer att stiga efter jordbävningen i Nepal. TT och Sveriges Radio rapporterar också om att sjukvården har svårt att hantera det stora antalet skadade som söker hjälp. Enligt WHO har Nepal bara 0,2 läkare per 1 000 invånare, skriver Sveriges Radio på sin webb. Det innebär att behovet av hjälp utifrån är enormt. Samtidigt dröjer den internationella hjälpen från fler håll, eftersom flygplatsen där hjälpen behöver landa inte har en så stor kapacitet. Norska VG skriver till exempel om att den norska insatsen sitter fast i Baku.
DN om den svenska insatsen som nu är planerad att lämna Örebro flygplats i etapper.
Sverige Radio om den hårt drabbade landsbygden i Nepal.
VG om den norska insatsen.
Kommentar: Fortsätter att följa händelsen ur allmänhetens perspektiv samt med svenska myndigheters insats i åtanke. Fortfarande inga uppgifter om att svenskar ska vara skadade eller döda. Endast en fråga till oss gällande händelsen hittills under kvällen. Den gällde huruvida hundarna fått lämna insatsen eller ej, vilket de alltså har eftersom sök- och räddning inte efterfrågas just nu.

OMVÄRLDSBEVAKNING 17.35

NEPAL

Stor press på infrastrukturen i Nepal efter jordskalven
Efter rekognoscering med flygplan över det jordbävningsdrabbade området i Nepal rapporterar myndigheterna att hela samhällen är raserade. De gör gällande att siffran över antalet döda och skadade kommer att stiga kraftigt. Allt fler rapporter kommer också om att infrastrukturen är hårt drabbad efter händelserna. Sjukhusen uppges vara överfulla. Det råder brist på livsmedel, vatten och förnödenheter som läkemedel samtidigt som telekommunikationer och vägar skadats hårt. Sjukdomar riskerar att spridas.  Många barn uppges vara försvunna eller hemlösa efter skalven och många saknas. I medierna spekuleras det huruvida hjälpen kommer att nå de många drabbade, framför allt i avskurna delar av det drabbade området.

http://mobil.dn.se/nyheter/varlden/hela-samhallen-har-jamnats-med-marken/

http://timesofindia.indiatimes.com/Earthquake-in-Nepal-north-India-Day-3/liveblog/47063320.cms

http://www.bbc.com/news/world-asia-32483119

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20697338.ab

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavleborg/barn-saknas-efter-jordbavningen

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6151858

http://www.dn.se/nyheter/varlden/stenar-stora-som-fotbollar-rasade-ned-runt-oss/

Kommentar: Krisinformation.se följer händelseutvecklingen utifrån allmänhetens perspektiv.

ÖVRIGT

Våldsam brand i Köpenhamn
En våldsam brand rasar på upplevelsecentret Experimentarium utanför Köpenhamn. På grund av renovering är byggnaderna tomma, men rökutvecklingen från branden är kraftig.

http://www.expressen.se/kvallsposten/valdsam-brand-rasar-i-turistmal-i-kopenhamn/  

Kommentar: Följer händelsen om människor skulle skadas.

OMVÄRLDSBEVAKNING 14.30

NEPAL
Den internationella hjälpen till Nepal dröjer
Förödelsen är stor i Nepal och den internationella hjälpen kommer att dröja, uppger Sveriges Radio. Det som behövs främst just nu är direkt räddningsarbete. Sedan behövs också livsmedel och vatten. Enligt Aftonbladet och TT är sjukhusen fulla av skadade. Svenska ambassaden skriver att nepalesiska myndigheter uppmanar personer på plats i landet att använda sms istället för att ringa. Detta eftersom delar av telefonnäten ligger nere samtidigt som internet fungerar stora i delar av landet.
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/New-Delhi/Reseinformation/Reseinformation-Nepal/
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article20697285.ab  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6151868  
Kommentar: Följer utvecklingen och rapporteringen av skador och följder av skalven samt insatserna som börjar anlända.

Skadade och döda även i grannländer
Enligt de senaste uppgifterna kan så många som 3700 människor ha omkommit i Indien, Nepal och Kina efter jordskalven. Över 6500 har skadats, uppger SVT. Amerikansk hjälp väntas anlända idag. 
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/amerikansk-hjalp-pa-vag  
Kommentar. Nytt fokus på grannländerna som vi följer.

Svårt att ta sig hem för svenskar, uppger UD
Utrikesdepartementet uppger att drygt 150 svenskar befinner sig i Nepal. Men de som vill ta sig därifrån stöter på problem i form av skadad infrastruktur och dåliga vägar. UD har inga uppgifter om att svenskar har skadats. Enligt SVT uppger flera svenskar på plats att de fått erbjudande omatt få resa hem tidigare, men tackat nej.
http://www.svt.se/nyheter/nepal
Kommentar: Fokus i detta ligger på svenskar på plats. Följer fortsatta nyheter i den linjen.

ÖVRIGA VÄRLDEN
Denguefeber i Brasilien
Brasilien har under ett antal år haft en ökande förekomst av denguefeber. I år är läget allvarligt och Över 220 000 fall har fastställts i landet. Över femtio människor har avlidit i sjukdomen. Staterna Acres, Sao Paulo och Goias är hårdast drabbade. Resenärer till de ovan nämnda staterna i Brasilien bör hålla sig uppdaterade om läget lokalt. I områden med hög spridning bör man vidta åtgärder för att skydda sig, och framför allt små barn, mot myggor.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/april/allvarligt-lage-for-denguefeber-i-brasilien/ 
Kommentar: Följer upp om ambassaden har information och om det är befogat med en nyhet. 
Trafikverket om tågstopp
Prognos på när tågtrafiken kan återtas på sträckan är ca.15.00.
http://www.trafikverket.se/
Kommentar: Krisinfo följer detta men vidtar ingen åtgärd.

SAMMANFATTNING NEPAL 12.40

Medierna har under förmiddagen rapporterat om ett "oändligt" stort hjälpbehov till det jordbävningsdrabbade Nepal och rapporter om skadad infrastruktur som gör situationen svåröverblickbar. Många bedömer att antalet drabbade kommer att stiga i takt med att hjälp når ut till drabbade områden.De stora internationella hjälporganisationerna har gått ut med information om händelserna och sina respektive hjälpinsatser. Även medierna fokuserar för närvarande på att insatsteamen anländer till Nepal. Det har förekommit ett antal intervjuer med svenskar som befinner sig i landet men inget tyder på att någon av dem kommit till allvarlig skada. 

OMVÄRLDSBEVAKNING 07.30

Stora tågproblem runt Stockholm
Många tåg och pendeltåg i Stockholmsområdet har blivit försenade och inställda pga en trasig växel vid Stockholm Södra. Fjärrtåg mellan Stockholm och Göteborg, Malmö, Karlstad, Hallsberg och en fler städer påverkas. Trafikverket tror att växeln kan vara lagad framåt 14-tiden.
www.trafikverket.se
Kommentar: Följer upp om det blir långvarigt

Hjälp framme hos klättrare i Nepal
De 100 klättrare och sherpas som har suttit fast vid två läger på Mount Everest har börjat evakueras. På söndagen nådde de första helikoptrarna fram och kunde ta med sig 15 skadade. De flögs sedan från flygplatsen i Lukla till Nepals huvudstad för sjukhusvård. Enligt AP ska ingen av dem ha livshotande skador.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/hjalp-framme-hos-de-avskurna-klattrarna/

Regn väntas förvärra situationen i Nepal Dödssiffran stiger - över 3 000 människor har dött och över 6 500 är skadade efter jordbävningen i lördags. I dag kan situationen bli än värre då det väntas häftiga regn de två kommande dygnen. Det finns också risk för brist på mat och vatten.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6151385
Kommentar: Fortsätter följa situationen med fokus på ev drabbade svenskar och på räddningsinsats

Bilbränder i Uppsala under söndagsnatten
Under natten har två fall av bilbränder på olika platser i Uppsala rapporterats in.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6151388
Kommentar: Inga rapporter om andra skador eller konsekvenser