Omvärldsbevakning vecka 20

I vår omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen görs både för att upptäcka händelser och för att följa hur händelser och aktuella frågor uppmärksammas och hanteras av ovan nämnda källor. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov enligt vårt uppdrag. Det som noteras i denna logg är just noteringar om vad vi ser hos dessa källor och därmed självklart inte bekräftad information från myndigheter. Krisinformation.se måste alltid ha bekräftad information från myndigheter innan vi publicerar en nyhet. Medier räknas inte som en bekräftad källa. Vi publicerar denna omvärldsbevakning för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Måndag 18 maj


OMVÄRLDSBEVAKNING 08:30

Skogsbränder i Florida, USA
Skogsbränder pågår i ett flertal områden i Big Cypress National Preserve öster om Neapel i Florida, enligt Emergency and Disaster Information Service . Bränderna har bränt ner 15.000 hektar, hotar privata och offentliga byggnader, vägar och naturområden
http://tlhfor013.doacs.state.fl.us/fmisdataviewer/
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/index.php?pageid=event_desc&edis_id=WF-20150518-48261-USA
Kommentar: Fortsätter följa för att se om bränderna kan påverka turistområden.

Många bär på resistenta bakterier efter resor
Hälften av alla som rest i södra Asien och var tredje som varit i Sydostasien eller Nordafrika kommer hem igen med resistenta bakterier, visar en ny finsk studie som presenteras i DN. Det ökande resandet bidrar kraftigt till att resistenta bakterier ökar snabbt i Sverige, uppgerDN. I dag samlas politiker och experter från hela världen i Schweiz för att komma överens om en handlingsplan mot antibiotikaresistens.
http://www.svt.se/nyheter/#vetenskap/varannan-bar-pa-resistenta-bakterier?&_suid=143192358239308361656636095486
http://www.svt.se/nyheter/#utrikes/handlingsplan-mot-resistenta-bakterier-ska-utformas?&_suid=143192387442805228205981811014
kommentar: Följ upp om handlingsplanen leder till nya råd från svenska hälsomyndigheter

Söndag 17 maj


SAMMANFATTNING AV DYGNET SÖNDAG 23:30

Ett mindre jordskred utlöstes natten till söndagen vid Örekilsälven i  Munkedal.  Området är avspärrat och kommunen kommer att analysera risken för ytterligare ras.  Flera kraftiga bränder utbröt natten till söndagen och under söndagen, bland annat industribränder i Borås och i Österbymo. Bränderna kunde släckas under dagen och ingen person kom till skada. Under några timmar rådde totalstopp i tågtrafiken mellan Stockholm-Göteborg pga en nedriven kontaktledning. Stoppet ledde till förseningar under hela söndagen.

OMVÄRLDSBEVAKNING 23:00

Många saknas fortfarande efter jordskalven i Nepal
De kraftiga jordbävningarna och efterskalven ser ut att bli de värsta som drabbat Nepal i modern tid. Över 700 000 byggnader uppges ha skadats eller helt förstörts. Enligt medieuppgifter saknas ännu många människor efter skalven och dödssiffran kan komma att stiga ytterligare.  Många byar i Dolakhadistriktet har inte gått att nå eftersom vägar har blockerats. FN har vädjat om 415 miljoner dollar men har rapporterat att endast 22 miljoner dollar har samlats in
http://www.dn.se/nyheter/varlden/manga-saknas-fortfarande-efter-varsta-jordbavningen/
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/nepal-vadjar-om-2-miljarder-dollar
Kommentar
: Kommentar: För kännedom. UD avråder sedan tidigare från resor till Nepal.

OMVÄRLDSBEVAKNING 18:30

Brand i pelletsfabrik i Österbymo, Östergötland
En brand utbröt på söndagseftermiddagen i en pelletsfabrik utanför Österbymo, mellan Östergötland och Småland. Flera räddningstjänster deltar i släckningsarbetet. Enligt räddningsledaren fanns det till en början risk för explosion. Ingen har skadats fysiskt i branden, uppger räddningstjänsten.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/svarslackt-brand-i-pelletsfabrik
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/svarslackt-brand-i-pelletsfabrik
Kommentar: Branden ser inte ut att påverka boende i området, följer upp.

Tågstopp – uppdatering
Under några timmar rådda totalstopp i tågtrafiken mellan Stockholm-Göteborg. Ett av spåren på Västra stambanan kunde öppnas upp framåt kvällen. Trafikverket har ingen prognos för när felet kan vara helt åtgärdat och räknar med förseningar under resten av söndagen.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/stopp-i-tagtrafiken-mellan-stockholm-och-goteborg/
Kommentar: Förseningar, men inte längre totalstop, information finns hos tågbolagen.

OMVÄRLDSBEVAKNING 16:00

Tågstopp Stockholm - Göteborg
Medier rapporterar om att det råder totalstopp råder i tågtrafiken vid Skövde. All tågtrafik Göteborg-Skövde-Stockholm berörs, liksom trafiken Falköping-Nässjö.
www.trafikverket.se
Kommentar:  Följer upp konsekvenser och hur långvariga problemen blir.

Sveriges ambassad om demonstrationerna i Skopje (Makedonien)
17 maj har oppositionen kallat till en stor demonstration i Skopje, uppger Sverigesambassad i Skopje. Mycket stora trafikproblem är att vänta i samband med demonstrationen. Besökare rekommenderas undvika centrala Skopje under demonstrationen samt följa medierapportering och ambassadens sida.
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Skopje/Reseinformation/Reseinformation-Makedonien/
Kommentar: Ännu inga rapporter om konsekvenser eller drabbade svenskar. Fortsätter följa.

OMVÄRLDSBEVAKNING 13:00

Risk för ytterligare jordras i Munkedal
Under söndagen hölls ett område vid Örekilsälven i Munkedal fortfarande avspärrat efter dett stort jordras på lördagskvällen. Anledningen är att det finns risk för ytterligare ras, enligt Räddningstjänstförbundet Mitt i Bohuslän. Rasområdet kommer att hållas avspärrat tills på måndag då kommunen ska analysera rasområdet.
http://bohuslaningen.se/nyheter/munkedal/1.3988109-stort-jordskred-i-munkedal
Kommentar: Fortsätter följa risken för nya ras och information från kommunen.

OMVÄRLDSBEVAKNING 09:00

Jordras i Munkedal
Ett jordras inträffade på lördagskvällen i Munkedal, norr om Uddevalla. Enligt räddningstjänsten är det en bit skog som har rasat ner i älven och redan tidigare under veckan har mindre ras inträffat. Räddningetjänsten uppger att Inga byggnader eller vägar ska vara i fara, men området har spärrats av eftersom det finns fortsatt risk för ras.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6166827
Kommentar: Fortsätter följa rasrisk och eventuella konsekvenser. Det finns inget i nuläget som tyder på att raset påverkar väg- eller tågtrafik

Storbranden Strömstad – uppdatering
Under söndagsmorgonen var branden släckt, rökutvecklingen hade avtagit och avspärrningarna hävdes enligt räddningstjänstens insatsledare.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6166754
Kommentar: Händelsen avslutad.

Kraftig industribrand i Borås
På lördagskvällen utbröt en kraftig brand i en industrifastighet i Druvefors i Borås, men kunde släckas av räddningstjänsten under natten. På grund av rökutvecklingen uppmanade räddningstjänsten boende i närheten hålla sig inomhus, stänga till ventiler och undvika att andas in röken.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6166833
Kommentar: Släckningsarbetet avslutat.

Trähusbrand i centrala Umeå
Ett trähus i centrala Umeå började brann på söndagsmorgonen. Alla boende ha evakuerats enligt räddningstjänsten, som koncentrerade sig på att rädda intilliggande byggnader. Redan efter ett par timmar var elden under kontroll enligt uppgift i medier.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6166840
Kommentar: Branden snabbt under kontroll, enligt uppgift inga skadade.

SMHI: Fortfarande mycket höga flöden i Norrbottens läns inland och kustland
Flödena är fortsatt mycket höga i vissa vattendrag i Norrbottens läns inland och kustland, men väntas kulminera de närmaste dagarna. SMHI:s varningar gäller Sangisälven och i biflödena till Råneälven och delar av Vitån och Töreälven
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar
Kommentar: Fortsätter följa SMHI:s varningar och eventuella konsekvenser

Lördag 16 maj


Sammanfattning av dygnet 21.45

En brand i en industrilokal i Strömstad spred rök och allmänheten uppmanades att undvika röken. Inget VMA, viktigt meddelande till allmänheten, utfärdades. Insatsen avslutades under kvällen. Ett nytt jordskalv drabbade Nepal. Det finns inga uppgifter om skadade eller döda. Medier rapporterade om Luftfartsverkets kartservice för att allmänheten ska se inom vilka områden de kan flyga sina drönare utan att det stör flygtrafiken. Luftfartsverket menar att drönare ett ökande problem i närheten av flygplatser.

OMVÄRLDSBEVAKNING 21.40

Brand industribyggnad Strömstad uppföljning
Kommunen skriver på sin hemsida:
Räddningstjänsten meddelar att insatsen nu är avslutad. Efterbevakning kommer pågå under kväll och tills vidare. Människor som vistas i området och boende uppmanas att vara uppmärksamma på fortsatt rökutveckling. Känner man påverkan bör man fortsättningsvis hålla fönster, dörrar och ventilation stängda.
http://www.stromstad.se/
Kommentar: Slutar följa.

OMVÄRLDSBEVAKNING 16.50

Brand industribyggnad Strömstad
Det brinner kraftigt i en industribyggnad i Strömstad. Området runt byggnaden är avstängt. I byggnaden finns gasoltuber och röken bör inte inandas. Alla som befinner sig i området uppmanas därför att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Spridningsrisken till omkringliggande byggnader är mycket liten, skriver Strömstad kommun på sin hemsida.
http://www.stromstad.se/
SR P4 Väst:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6166754
Kommentar: Inget VMA. Lägger ut länk till kommunens hemsida på facebook och twitter.

OMVÄRLDSBEVAKNING 15.20

Nytt jordskalv i Nepal
Ett jordskalv drabbade Nepal på lördagen, enligt US Geological Survey. Jordbävningen ska ha haft en magnitud på 5,7 på Richterskalan. Skalvets epicentrum låg 76 kilometer sydöst om Nepals huvudstad Kathmandu.
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/kraftigt-efterskalv-skakar-nepal
Svenska nationella seismiska nätet:
http://snsn.geofys.uu.se/
Kommentar: Följer utvecklingen. Det finns inga uppgifter om dödade eller skadade. Ingen information hos ambassaden i nuläget.

OMVÄRLDSBEVAKNING 13.00

Karttjänst ska minska problem med drönare vid flygplatser
Luftfartsverket, LFV, har startat en karttjänst för att allmänheten ska se inom vilka områden de kan flyga sina drönare utan att det stör flygtrafiken. Luftfartsverket menar att drönare ett ökande problem i närheten av flygplatser då de är svåra att kontrollera och hålla reda på för flygtrafikledningen.
http://www.lfv.se/sv/Nyheter/Nyheter-2015/LFVs-dronarkarta-ska-hjalpa-UAV-flygare/
Länk till karttjänsten:
http://daim.lfv.se/echarts/dronechart/
Kommentar: Efter moget övervägande beslutat att inte publicera. Bra att känna till tjänsten om vi får frågor eller om problemet med obemannade farkoster i närheten av flygplatser skulle bli akut.

OMVÄRLDSBEVAKNING 09.30

Många platser förorenade av brandskum
Livsmedelsverket menar att brandskumskemikalierna är ett hot mot dricksvattnet. Nu visar en pågående kartläggning som länsstyrelserna gjort att över 500 platser kan vara förorenade av brandskumskemikalier. Trots riskerna är kunskaperna dåliga om var de här ämnena har använts och var de kan ha läckt ut i miljön. Därför pågår nu på flera myndigheter en jakt på PFOS och andra liknande ämnen. Arbetet ska vara klart 1 mars 2016, rapporterar Svt.
http://www.svt.se/nyheter/#inrikes/brandskum-har-forgiftat-over-500-platser?&_suid=143176081899603154994176992138
Kommentar: För kännedom om vi får frågor.

35 döda i bussolycka i Kina
35 människor dödades när en buss störtade ner för ett stup i provinsen Shaanxi i Kina. Olyckan skedde nära en naturpark, enligt den statliga nyhetsbyrån Nya Kina, skriver TT. http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article20800077.ab
Kommentar: Inga uppgifter om drabbade svenskar.

Fredag 15 maj


SAMMANFATTNING AV DYGNET 21.00

Ingenting nytt att notera för Krisinformation.se under dagen. I medierna har bland annat det spända läget i Burundi efter kuppförsöket uppmärksammats, liksom situationen för båtflyktingar i Sydostasien och IS framfart i Syrien och Irak. Transportstyrelsen har också anmält händelsen i veckan då ett tåg tappade vagnar till haverikommissionen, enligt SR P4 Östergötland. Men ingenting som Krisinformation.se följer.

OMVÄRLDSBEVAKNING 21.00

Ingenting nytt att rapportera.

OMVÄRLDSBEVAKNING 16.40

Ingenting nytt att notera.

OMVÄRLDSBEVAKNING 13.45

Ingenting nytt att notera.

OMVÄRLDSBEVAKNING 09.00

Ingenting nytt att notera.

Torsdag 14 maj


SAMMANFATTNING AV DYGNET 21:45

Det har varit ett relativt lugnt dygn utifrån vårt uppdrag. Inga stora händelser. Storbranden i Åsarp, med dramatiska bilder, toppade flera medier under kvällen. När det gäller höga flöden i Norrland så har klass 1-varningarna blivit fler och gäller nu även Jämtland. Det finns dock inga rapporter om större problem från området.

OMVÄRLDSBEVAKNING 21:40

Skalv i Malmbergsgruvan
Sveriges Radio rapporterar om att byggnader skakade inatt i centrala Gällivare efter en seismisk händelse i LKAB:S Malmbergsgruva.  Det var en rörelse i en hängvägg på 500 meters djup som orsakade skalvet. Bergmekaniker har besiktat närliggande områden i gruvan och inte funnit några skador, uppger LKAB. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6165486 Kommentar: Bra att känna till utifall det kommer frågor.

Bygghandel utom räddning i Åsarp
Ett byggvaruhus i Åsarp härjades på torsdagskvällen av en kraftig brand. Räddningstjänsten befarar  att byggnaden kommer att totalförstöras. Släckningsarbetet väntas pågå hela natten. Brandmän från fyra orter bekämpade eldsvådan. Ingen människa uppges ha skadats, rapporterar Falköpings Tidning. http://www.falkopingstidning.se/artikel/329621/larm-brinner-pa-industri-i-asarp
Kommentar: Röken verkar inte sprida sig över samhället och inget VMA är utfärdat. Följer utifall läget förvärras.

Reseavrådan Burundi
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Burundi. Ett försök till militärkupp ägde rum i Burundi igår. Det är för närvarande osäkert vem som har kontroll, och utvecklingen är föremål för snabba förädringar. Svenska medborgare uppmanas till vaksamhet, att stanna inomhus och följa säkerhetssituationen. http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kigali/Reseinformation/Reseinformation-Burundi/
Kommentar: Troligtvis inte så många svenskar i landet. De som är på plats borde vara uppdaterade om läget.

OMVÄRLDSBEVAKNING 14:30

Höga flöden Norrland
Klass 1-varningarna för höga flöden har blivít fler och utökats även till Jämtland.
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar
Kommentar: Fortsätter följa utvecklingen.

OMVÄRLDSBEVAKNING 08:45

Risk för gräsbränder
Faran för gräsbränder är i eftermiddag stor i nordvästra Svealand och södra Norrlands inland utom Gästrikland och sydostligaste Hälsingland samt i trakterna kring Umeå.
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/1.16062
Kommentar: Följer. Lyft fram information om gräsbränder på startsidan.

Många döda i fabriksbrand i Filippinerna
Minst 72 personer befaras ha dött i en brand i en skofabrik i Valenzuela, norr om Filippinernas huvudstad Manila, enligt AFP.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6165266
Kommentar: För kännedom.

Onsdag 13 maj


SAMMANFATTNING AV DYGNET 22:45

Jordbävningen i Nepal igår har fått fortsatt stort utrymme i medierna. Den allvarliga tågolyckan utanför Philadelphia i morse var också en stor nyhet i svenska medier, dramatiska bilder från olyckan spreds snabbt både i traditionella och sociala medier. De höga flödena i Norrbotten har börjat uppmärksammas av lokala medier. Vi fortsätter att följa utvecklingen i området.


OMVÄRLDSBEVAKNING 22:40

Uppdatering höga flöden
Under onsdagen ökade fortfarande flödet i varningsområdet i Norrbotten och Västerbotten och det beräknas dröja några dagar innan det kulminerar. Klass 1-varningarna har utökats till fler vattendrag i nordöstra Norrland. Senast det var så höga flöden i det aktuella området var i samband med vårfloden 2012, men årets vårflod ser ut att bli lägre, enligt SMHI. Länsstyrelsen skriver på sin webbplats att vårfloden med höga flöden orsakar lokala problem.
http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hoga-vattenfloden-i-nordostra-norrland-1.88830 http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/nyheter/2015/Pages/varflod-med-hoga-floden-orsakar-lokala-problem.aspx
http://nsd.se/nyheter/tornedalen/vattnet-fortsatter-att-stiga-men-med-lagre-intensitet-9280198.aspx
Kommentar: Varningsområdet utökat och det ser ut att dröja innan läget stabiliseras. Lokala medier har börjat rapportera om mindre problem med översvämmningar. Publicerade nyhet med länk till SMHI och Länsstyrelsen.

X2000-tåg tappade vagnar
Ett X2000-tåg, på väg från Jönköping till Stockholm, delade sig under färd. Incidenten inträffade vid åttatiden på onsdagsmorgonen i närheten av Norrköping. Säkerhetssystemet aktiverades och tåget nödstoppades. Ingen person skadades, enligt DN.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/x2000-tag-tappade-vagnar/
Kommentar: För kännedom om det kommer frågor till oss om detta.

MSB om Nepalinsatsen
MSB:s pågående insats i Nepal påverkas inte av de nya skalven. De 14 medarbetare som fortfarande är på plats, är oskadda och arbetar vidare som planerat.
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Nya-jordskalv-i-Nepal-paverkar-inte-MSBs-insats/
Kommentar: Uppdaterade tidigare nyhet om jordskalvet igår.

Uppdatering tågolyckan USA
Minst sju personer omkom när ett persontåg spårade ur i Philadelphia i USA imorse.Tåget var på väg från Washington DC mot New York när det spårade ur. Olycksplatsen förvandlades i ett svep till ett inferno av söndertrasade och omkullvälta vagnar, där räddningsarbetare fick ta sig fram i sina försök att undsätta de 243 personer som fanns ombord. Över 140 personer fördes till sjukhus, många med brännskador och frakturer, enligt TT:
Kommentar: Inga uppgifter om att svenskar drabbats.

OMVÄRLDSBEVAKNING 16:00

Provsvar hallonkräm i östersund
En händelse från den 20 mars då kräm i bakelse smittade ett 20 tal personer. Provsvaret kom nyligen och nu har partiet återkallats, enligt SVT.se
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jamtland/hallon-aterkallas-efter-smittoutbrott-i-ostersund
Kommentar: Gammal händelse som kan uppfattas som ny, bra att veta att ämnet lever vidare.

OMVÄRLDSBEVAKNING 11:30

Risk för jordskred efter Nepalskalv
Tusentals nepaleser har tillbringat natten utomhus av rädsla för nya efterskalv. Samtidigt ökar risken för jordskred, när monsunperioden inleds inom kort, uppger TT.
Kommentar: Fortsätter följa. Inget som pekar på att svenskar drabbats. Ambassaden har inte gått ut med någon ny info.

OMVÄRLDSBEVAKNING 07:40

Stor tågolycka i USA
Minst fem människor har mist livet när ett tåg mellan Washington DC och New York spårade ur nära Philadelphia. Ett hundratal uppges vara skadade, varav några allvarligt.  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20784080.ab
Kommentar: För kännedom

Höga flöden i Norrbotten:
Området som omfattas kvarstår sedan tisdag eftermiddag. Med regnet idag väntas flödena fortsätta några dagar.
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar
Kommentar: Ingen förändring i bedömningen av händelsen.

Explosiv last på brinnande långtradare  
En långtradare lastad med ett ton av någon form av explosivt material brinner vid Fågelstad mellan Motala och Mjölby. Räddningstjänsten har tvingats inta ett säkerhetsavstånd och kan inte släcka branden. Trafiken har under natten letts om.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6164262
http://www.rtog.se/larmet-gar/larm/?id=2080
https://polisen.se/Ostergotland/Aktuellt/Handelser/Ostergotland/2015-05-13-0457-Sammanfattning-natt-Ostergotland/
Kommentar: Oklart om händelsen är avslutad. Följer.  

Övrigt: Vi har fått många gillamarkeringar, flera uppskattande kommentarer och stor spridning i sociala medier på inlägget om att vår omvärldsbevakning nu är publik.

Tisdag 12 maj


OMVÄRLDSBEVAKNING 21:55

Svenskar erkänner terrorbrott i amerikansk domstol
Två svenskar har i en amerikansk domstol medgivit att de har stridit för al-Shabaab i Somalia. Al-Shabaabgerillan klassas i USA som en terrorgrupp men i Sverige räcker det inte för att dömas som terrorist, uppger TT.  De två männen har somalisk bakgrund och har förekommit i förundersökningar hos Säpo, men inte dömts i Sverige.
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article20783090.ab
http://www.dn.se/nyheter/varlden/svenska-medborgare-erkanner-sig-skyldiga-till-terrorbrott/
Kommentar: Noterar utifall vi får frågor om detta.

Nya skalvet i Nepal
Spekulationerna kring antalet döda efter det nya skalvet i Nepal idag fortsätter. Även i grannländerna Indien, Kina och Bangladesh uppges människor ha omkommit. Flygplatsen i Katmandu har enligt Flightradar24 öppnat efter att ha varit stängd en stund under dagen.
http://www.bbc.com/news/world-asia-32701385
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/index.php?pageid=event_desc&edis_id=EQ-20150512-48184-NPL
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6163992
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/nytt-jordskalv-i-nepal
Kommentar: Följer. Inget nytt på ambassadens webbplats.

Italiensk sköterska smittad av ebola
En italiensk sjuksköterska har konstaterats smittad av ebola efter hemkomsten från Sierra Leone. Han vårdas på en infektionsklinik på Sardinien men ska flyttas till en klinik i Rom.
TT
Kommentar: Följer. Även om utbrottet på sina håll verkar vara på väg att besegras finns smittan kvar och nu ännu ett fall i Europa.

SAMMANFATTNING AV DYGNET 16:40

Det kraftiga jordskalvet i Nepal har dominerat nyhetsrapporteringen under dagen. Allt eftersom timmarna går börjar omfattningen att klarna. I media rapporteras det om allt fler döda och skadade. Sveriges ambassad i New Delhi skriver att de undersöker om svenskar har drabbats. Den utökade klass 2-varningen för höga flöden i Norrbotten har inte fått något särskilt stort utrymme varken i lokala eller nationella medier. Vi fortsätter följa utvecklingen där.

OMVÄRLDSBEVAKNING 16:30

Uppdatering Nepal
Flera medier uppger nu att minst 42 människor har dödats i jordskalvet som inträffade i dag i Nepal. Över tusen personer har skadats. Biståndsarbetare befarar att dödssiffran kommer att stiga. http://www.bbc.com/news/world-asia-32701385
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/nytt-jordskalv-i-nepal
Kommentar: Inga nya uppgifter om att svenskar kan ha drabbats. Sveriges ambassad i New Delhi uppdaterar sin information löpande. Fortsätter följa.

Utökad klass 2-varning för mycket höga flöden
Klass 2-varningen för mycket höga flöden i Norrbotten har utökats och gäller nu även biflödena till Råneälven, delar av Vitån och Töreälven. Regnet som under tisdagen passerar i de delar där snösmältning fortfarande pågår medför att flödena på flera håll i området ökar till varningsklass 2, skriver SMHI:  http://www.smhi.se/weatherSMHI2/hydrologi/varningar/2015-05-12_2%20VARNING%20kl%202%20Mycket%20högt%20flöde.pdf Kommentar: Fortsätter följa lokala medier för att se om de höga flödena ställer till med några problem.

OMVÄRLDSBEVAKNING 12:30

Ny kraftig jordbävning i Nepal  
Nepal skakades av en ny jordbävning med magnituden 7,3 på tisdagen. Hur många som skadats eller omkommit är oklart i det här läget, en uppgift säger att 12 skadats och fyra omkommit, men siffran ändras hela tiden. I nuläget finns inga uppgifter om döda eller skadade svenskar, enligt UD. Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) har enligt UD varit i kontakt med sin personal på plats i Nepal och alla är välbehållna, skriver TT. Sveriges ambassad i New Delhi uppmanar Svenskar på plats i Nepal att kontakta anhöriga. Ambassaden upgger att de arbetar med att kontakta svenskar som finns   på svensklistan för Nepal.
Information hos Sveriges ambassad i New Delhi
http://www.snsn.se/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6163299
Kommentar: Publicerade nyhet med ambassadens info och fortsätter följa utvecklingen.

OMVÄRLDSBEVAKNING 07:00

Brandrisk i helgen
I helgen som kommer är brandrisken stor i Dalarna och Norrland.
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/1.16062 
Kommentar: Följer

Tågtrafiken i väst dras med problem
Tågen mellan Uddevalla-Herrljunga och de mellan Borås och Varberg står stilla efter att två arbetsfordon spårat ur. Bussar ersätter på båda sträckorna.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/tagproblem-efter-ursparningar
Kommentar: Följer om detta skulle växa.

Höga flöden Norrbotten
Varningsnivå två gäller fortsatt för flöden i Norrbottens kustland och inland.
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar
Kommentar: Hittills inget i medier kring detta. Följer.

Måndag 11 maj


OMVÄRLDSBEVAKNING 22:00

Inget att rapportera.

OMVÄRLDSBEVAKNING 16:45

Oroligheter i Makedonien
Sveriges ambassad i Skopje skriver att Makedonien är fortsatt ett lugnt och säkert land att besöka. Besökare i Makedonien rekommenderas dock att iaktta sedvanlig försiktighet, vara vaksamma på tecken på demonstrationer och undvika plötsliga folksamlingar.
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Skopje/Aktuellt/Nyheter/Spant-politiskt-lage-sys/ Kommentar: följer läget men avvaktar.

Nepal
Sveriges konsulat i Kathmandu är åter öppet och svenska medborgare i behov av hjälp ska uppsöka konsulatet.
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/New-Delhi/Reseinformation/Reseinformation-Nepal/ Kommentar: Reetweetade

SAMMANFATTNING AV DYGNET 16:20

Livsmedelsverkets bekräftelse att det var hallon som orskade matförgiftningen i Ljungby har rönt en del uppmärksamhet i sociala medier. Vi har noterat SMHI:s klass 2-varning om höga flöden i Sangisälven, men valt att inte publicera eftersom läget verkar vara relativt lugnt. Vi följer läget i Makedonien med anledning av att många svenskar har en koppling till regionen. 

OMVÄRLDSBEVAKNING 12:30

Varning klass 2 mycket höga flöden, i Sangisälven
Flödet i Sangisälven har nått strax över nivån för varningsklass 2. Flödet kan öka lite till men väntas kulminera under måndagen i de övre delarna och under tisdagen i de nedre delarna av älven. http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar
Kommentar: Inget större intresse i lokala medier. Sangisälven är inte speciellt känslig för höga flöden enl. bedömning.

Ebolautbrottet i Liberia över
I lördags, den 9 maj, förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) att ebolautbrottet i Liberia är över. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/maj/ebolautbrottet-i-liberia-over/
Kommentar: Grannländerna har dock fortsatta problem.

OMVÄRLDSBEVAKNING 7:30

Höga flöden i norra Sverige
Klass 1 varningen för höga flöden i Västerbotten och Norrbotten är nu nära en klass 2 varning. Gäller bland annat Sangisälven och Alån.
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar
Kommentar: Följer om varningen uppgraderas.

Ökad gräsbrandrisk i norra Sverige
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/1.16062
Kommentar: Följer läget.

Ny undersökning av folkets förtroende för svenska myndigheter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket får sämst betyg, undersökningen har bland annat tittat på förtroendet, synen på medarbetarnas kompetens och vad man upplever att man får för pengarna.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6162132
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/myndigheterna-som-far-bottenbetyg
Kommentar: Bra att känna till ifall detta börjar diskuteras i medier.

Taggar för denna sida: