Omvärldsbevakning vecka 36

I redaktionens omvärldsbevakning följs medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i media följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på sajten. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte bekräftad information, vilket enligt vår publiceringspolicy endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från media. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 6 september


Omvärldsbevakning 22.30

Stora mängder regn har fallit i vissa delar av Svealand. I Hallsberg har stora mängder regn fallit och orsakat översvämningar. Översvämningarna har lett till störningar för både biltrafik och tågtrafik. Enligt media har ett hundratal hem evakuerats. Eventuellt kommer några av kommunens skolor att hålla stängt under morgondagen och dricksvattnet kan vara i fara. Mer information om läget finns på Hallsbergs kommuns webbplats.

Omvärldsbevakning 09.30

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för kraftigt regn i Stockholms län, Södermanland och norra Östergötland. Ihållande regn på 35 till 50 millimeter väntas under dagen. Det kan finnas risk för översvämning av t.ex. källare. 

Lördag 5 september


Omvärldsbevakning 22.30

Inget nytt att notera. 

Omvärldsbevakning 11.00

Inget nytt att notera. 

Fredag 4 september


Omvärldsbevakning 22.30

Inget nytt att notera. 

Omvärldsbevakning 16:10

Inget nytt att notera.

Sammanfattning av dygnet

Lugnt dygn där fokus i media främst ligger på flyktingsituationen i Ungern och runt Medelhavet.

Omvärldsbevakning 13.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 07.30

Inget nytt att notera. 

Torsdag 3 septemberOmvärldsbevakning 22.00

Inget nytt att notera. 

Sammanfattning senaste dygnet

Dygnet har varit relativt lugnt ur Krisinformation.ses perspektiv. Vi följer väderläget i Norge och konstaterar att Folkhälsomyndigheten rapporterar om poliofall i Ukraina. I övrigt har nyhetsdygnet dominerats av flyktingsituationen i Medelhavet och i Ungern.

Omvärldsbevakning 16.30

Poliofall i Ukraina
Folkhälsomyndigheten skriver att två fall av polio har rapporterats i Ukraina. Nu väntas en vaccinationskampanj för alla barn under 5 år för att förhindra smittspridningen i landet.
Kommentar: För kännedom. Båda fallen är från sydvästra delen av landet där det inte förekommer strider men det finns sannolikt inte många svenskar i området. Ambassaden i Kiev har i skrivande stund ingen information angående poliofallen.

Skred och höga flöden i Norge
Kriseinfo.no skriver om skador på infrastruktur och stora problem för tåg- och vägtrafik för de delar som drabbats av översvämningar. Det är fortsatta varningar över översvämning och jordskred i delar av södra Norge.
Kommentar: Håller ett öga på utvecklingen i fall svenskar skulle drabbas.

Omvärldsbevakning 13.30

Ingenting nytt att notera.

Omvärldsbevakning 08:00

Risk för sjukdomsutbrott i Syrien
Enligt SVT har Syriens vattensystem blivit så skadat under inbördeskriget att det riskerar att kollapsa. Om så händer finns det stor risk att allvarliga sjukdomar som tyfus eller kolera sprids till en stor del av befolkningen. De här uppgifterna har SVT fått från Internationella rödakorskommittén (ICRC).
Kommentar: Av intresse då många personer i Sverige har anknytning till Syrien.

Onsdag 2 september


OMVÄRLDSBEVAKNING 21:00

Inget nytt att kommentera.

SAMMANFATTNING SENASTE DYGNET

Dygnet har varit relativt lugnt ur Krisinformation.ses perspektiv. Vi följer väderläget i Norge där det regnat kraftigt idag. Norska myndigheter går ut med information enligt nedanstående notering.  

OMVÄRLDSBEVAKNING 15:35

Hårda vindar i Norrtälje
P4 Uppland meddelar att lokalt hårda vindbyar har fått flera båtar i Norrtälje hamn att slita sig från förtöjningarna. Inga andra skador ska ha uppstått. Enligt SMHI väntas vindarna avta under eftermiddagen.
Kommentar: Följer lokala vädersvängningar.

Varning för skred och höga flöden i södra Norge
Myndigheten Norges vassdrags- och energidirektorat har höjt varningsnivån för jordskred och höga flöden i delar av södra Norge, bland annat Buskerud och Telemark. Varningen ligger för onsdagen i delar av området på orange, den näst högsta nivån. Enligt TT har 200 förskolebarn utrymts i Oslo på grund av rasrisk. Mer information hos Kriseinfo.no.
Kommentar: Följer om ras eller större översvämningar skulle uppstå.

OMVÄRLDSBEVAKNING 12:25

Ingenting att rapportera ur Krisinformation.ses perspektiv.

OMVÄRLDSBEVAKNING 08:15

Vattnet i Everöd drickbart igen
Meddelade Kristianstads kommun igår. Kokningsrekommendation har rådit sedan slutet av juni, då bakterier upptäcktes i vattnet. Nu är problemet dock löst.
Kommentar: Ingen åtgärd då Everödsborna får info via kommunen. Noterar dock för att markera slutet på en lång historia.

Tisdag 1 september


OMVÄRLDSBEVAKNING 21:00

Inget nytt att kommentera.

SAMMANFATTNING AV SENASTE DYGNET 16:30

Lugnt dygn både ur krisperspektiv och medieperspektiv.

OMVÄRLDSBEVAKNING 16:30

Inget att rapportera.

OMVÄRLDSBEVAKNING 13:30

Inget att rapportera.

OMVÄRLDSBEVAKNING 7:30

Inget att rapportera.

Måndag 31 augusti


OMVÄRLDSBEVAKNING 22:30

Inget att rapportera.

SAMMANFATTNING AV SENASTE DYGNET 16:20

Lugnt dygn. Mest intressant ur krisperspektiv just nu är utredningen av det vita pulver som skickats till Kiruna polisstation. Se anteckning nedan. I övrigt domineras medierna av politiska frågor samt rapporter från Ukraina, där en peson ska ha dött under ett upplopp.

OMVÄRLDSBEVAKNING 15:45

Inget nytt om nedan händelse och inget annat att kommentera.

OMVÄRLDSBEVAKNING 12:00

Polisstationen i Kiruna utrymd
Enligt SVT.se har polisstationen i Kiruna evakuerats och flera personer isolerats, efter att en brev med vitt pulver i har skickats till kontoret. SVT skriver att pulvret nu ska undersökas av experter.
Kommentar: Följer, i fall frågor från allmänheten uppstår.

OMVÄRLDSBEVAKNING 7:30

Nytt fall av ebola i Sierra Leone
TT uppger att en avliden kvinna har testat positivt för ebola i Sierra Leone. Senaste positiva testet av ebola i Sierra Leone var den 8 augusti. Vidare tester görs nu för att bekräfta om kvinnan verkligen hade ebola.
För kännedom

Flygövning orsakade oro i Stockholm
I natt flög två Jas-plan över Stockholm, något som väckte och oroade många boende skriver Aftonbladet.  Det är Flygvapenövning 2015, FVÖ 15, som pågår mellan 24 augusti och 2 september.  Flygningar sker dygnet runt över hela landet.
Bra att känna till om frågor kommer i sociala medier.