Omvärldsbevakning vecka 38

I redaktionens omvärldsbevakning följs medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i media följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på sajten. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte bekräftad information, vilket enligt vår publiceringspolicy endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från media. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 20 september


Sammanfattning söndag 20 sep

Fortsatt fokus på Ungern, Kroatien och Österrike och situationen där. Liksom igår även på mänskliga öden bland flyktingar, både i Sverige och i andra länder. Viss rapportering om främlingsfientligheten i Finland och hur det drabbar flyktingar. Migrationsverket har även uppmärksammats, med fokus på det hårda trycket på organisationen. Generellt är det fortsatt mycket rapportering om flyktingsituationen i medierna.
Det har varit mycket rapportering om norske Mannen, som riskerar att rasa, efter kraftiga regn. Även fartyget som gått på grund utanför Karlskrona har uppmärksammats.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 22:00

Ungern: Aftonbladet rapporterar att Ungern har satt in pansarvagnar för att övervaka gränsen mpt Kroatien, samtidigt som de delvis har öppnat gränsen mot Serbien igen. Samtidigt fortsätter Kroatien att bussa flyktingar till Ungern.

Sverige: SVT rapporterar om flyktingar som kommit till Finland via Sverige och sedan blivit dödshotade. De har valt att ta sig tillbaka till Sverige.

USA: DN rapporterar att USA:s John Kerry meddelar att USA kommer ta emot fler flyktingar under de kommande åren, under 2016-17 185 000.

Omvärldsbevakning 22:00

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 17:30

Ungern: har öppnat sin gräns mot Serbien igen, i alla fall en övergång, rapporterar SR.  Militär och polis från Österrike övervakar gränsen mellan Ungern och Österrike nu.

Sverige: Uppemot 2000 flyktingar har kommit till Sverige i helgen, de flesta med båt från Tyskland till Skåne, rapporterar SVT. Under den senaste veckan har 7000 personer sökt om asyl hos migrationsverket, enligt artikeln historiskt höga siffror. De har nu gått in i stabläge och räknar detta som en särskild händelse.

Omvärldsbevakning 17:30

TT rapporterar om att ett 190 meter långt fartyg har gått på grund utanför Karlskrona. Men inget bränsleutsläpp har upptäckts.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 13:30

Österrike: Oro hos flyktingar som kommit till Östterike via Ungern, rapporterar DN. De har behövt lämna fingeravtryck där, innebär det att de behöver åka tillbaka dit? Enligt Dublinförordningen bör det vara så, men enligt artikeln kan den vara satt ur spel.

Finland: Ett tjugotal flyktingar vände igår tillbaka från Finland till Sverige efter att känt en hotfull stämning pga protesterna mot flyktingar där. De har nu sökt asyl i Sverige, rapporterar SR.

TT rapporterar att de syriska flyktingar som har protesterat i Turkiet mot att de tvingas ta farliga vägar till Europa har avslutat sin protest. Turkiets president har samtidigt sagt att de ska erbjuda bättre hjälp till flyktingar i Turkiet, så att de inte behöver åka till Europa.

Omvärldsbevakning 13:30

SR rapporterar om Greklands val igen, där valresultatet spås bli väldigt jämnt mellan Syriza och konservativa Ny Demokrati. En stor uppgivenhet finns hos allmänheten i Grekland nu, enligt artikeln.

Berget Mannens rörelse ökar, 16 cm har den rasat senaste dygnet, enligt Aftonbladet. Men tydligen är det i den övre delen av berget, vilket är att föredra framför hela berget.
Norges vassdrags- og energidirektorat har dagsrapporter om Mannen här, men fortfarande inga särskilda råd till allmänheten där.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 9:00

Migrationsverket har bett kommunerna om att ta fram underlag för hur många sängplatser de kan få fram till flyktingar, enligt SR. Detta för attt ta fram en beredskapsplan om mottagadet fortsätter att öka. Men just nu är de inte oroliga, uppger Ingrid Arinell, pressinformatör på Migrationsverket

Omvärldsbevakning 9:00

Kuppen i Burkina Faso stoppad?
TT rapporterat att det verkar som att militärkuppen i Burkina Faso är avvärjd och att en övergångsregering ledd av presidenten ska styra igen.

Lördag 19 september


Sammanfattning lördag 19 sep

Rapporteringen om flyktingsituationen har minskat i omfång. Fokus har legat på konflikten mellan länderna Ungern, Kroatien, slovenien och Österrike, om vem som tar sitt ansvar enligt EU:s reglement. I Sverige har fokus dels legat på mänskliga öden, historier om flyktingar som har kommit hit, eller på problemet med att de flyktingar som inte söker asyl här inte får någon hjälp av vare sig Migrationsverket eller kommunerna.
I övrigt har det varit en lugn dag. Det har fortsatts rapportera om norske Mannen något, eftersom det fortfarande är risk för ras. Dock inget nytt från igår, och det är oklart vad som kommer att hända.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 21:30

Sverige:
Aftonbladet rapporterar om en flyktingfamilj som nyligen kommit till Ludvika, där ena sonen slutat prata helt efter att ha sett sina farbröder döda. De bor på ett kritiserat boende, utan kök.

Aftonbladet intervjuar även fyra syrier som nyligen flytt hit, en slags enkät som visar några exempel på flyktingars motiv att komma hit och vilka drömmar de har.

GP rapporterar att Göteborg förväntas ta emot 1200 flyktingbarn nästa år, och att de kommer behöva öppna fler boenden.

GP rapporterar också om en flyktingfamilj som nyligen har kommit hit, men som nu väljer att åka tillbaka till Tyskland eftersom de är besvikna på Sverige. Det verkar ha att göra med att om man söker asyl så placeras man på ett transitboende långt bort från städer.
SVT: transferflyktingar hamnar utanför systemet
SVT rapporterar om problemet med ansvarsfördelning för de flyktingar som inte söker asyl, om det är Migrationsverket eller kommunerna som har ansvar. Enligt Veronica Wolgast Karlberg på socialförvaltningen i Stockholm, så är lagstiftningen inte tydlig i detta.
I artikeln rapporteras det att Migrationsverket tar emot 1200 flyktingar som söker asyl per dag.

Österrike: förväntade sig 10 000 flyktingar under lördagen, rapporterar BBC.De kommer från Ungern, både på egen hand och med Ungerns hjälp. Österrike anklagar närliggande länder, som Ungern och Slovenien, Kroatien, för att inte följa EU-regler vad gäller registrering och mottagande av flyktingar.

Ungern: Viktor Orban menar att Kroatien kränker Ungerns suveränitet, rapporterar SR. Eftersom de bussar flytkingar in i Ungern som de själva inte kan ta hand om. Det hela har utvecklats till ett diplomatiskt bråk mellan länderna. Kroatiens statsminister har sagt att de kommer fortsätta att transportera flyktingar till Ungern. Och Ungern har de facto tagit emot flera tusen idag och igår.

Omvärldsbevakning 21.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 17:30

Sverige: Volontärer vill att myndigheter hjälper till med transitflyktingar, rapporterar SR.
De intervjuar Refuges welcome to Stockholm som inatt tog emot 200 flyktingar till ett tillfälligt boende i en hangar i stockholm. Stadsdirektöreren i Stockholms stad, Lars Rådh, säger att det är kommunens ansvar, men att det egentligen borde vara statens ansvar.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 13:30

Finland: Aftonbladet rapporterar om en demonstration vid gränsen mellan Sverige och Finland. På finska sidan demonstrerar 600 personer i en kedja mot flyktingar, medan det på svesnak sidan är 20 personer för flyktingar.
Polisen i Finland har uppgett att de kommer börja övervaka gränsen, för att flyktingar inte ska kunna resa vidare inom Finland utan att registrera sig. En ny flyktingssluss ska även öppna.

Kroatien: DN rapporterar att deras "plan b" lyckades, de fick Ungern att ta emot 5000 flyktingar som de bussade till landet under fredagen. 17 000 flyktingar har kommit till Kroatien senaste veckan.

Ungern: Aftonbladet rapporterar om den högerextreme borgmästaren i en stad i Ungern som har gjort en machofilm för att skrämma bort flyktingar.
  SR rapporterar också från Ungern som fortsätter förstärka "säkerheten", med mer polis vid gränsen.

Bulgarien: TT rapporterar om att polis i Bulgarien har gått in i vandrarhem och hotell och gripit personer som uppger att de kommit från Syrien. Bulgarien håller också på att bygga ett stängsel mot Turkiet.

Omvärldsbevakning 13.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 08:30

DN skriver i en analys att gapet mellan länderna i EU blir allt högre, när somliga länder vägrar flyktingkvoter, och andra, inklusive Sverige, menar att det behövs ett hårdare tryck på länder som vägrar ta emot sin del av flyktingarna. Nästa vecka hålls ett krismöte i EU.

Ungern: har stoppat ett kroatiskt tåg som den kroatiska regeringen skickade till Ungern med flyktingar. Poliserna som fanns ombord avväpnades och skickades tillbaka, medan tågföraren anklagas för flyktingsmuggling, rapporterar SVT.

USA: en mängd högre tjänstemän, både republikaner och demokrater, skriver att USA borde öka sin flyktingmottagning från Syrien från 10 000 till 100 000, rapporterar SR

Omvärldsbevakning 08:30

SR rapporterar om det eventuella raset av norske Mannen som vi noterade igår. Tydligen är tre hushåll och 350 får evakuerade, så området är inte tättbebott. Enligt SR så är risken för ras stor, samtidigt som myndigheterna har svårt att avgöra om ett ras verkligen kommer ske eller inte.

Fredag 18 september


Omvärldsbevakning flyktingsituationen 21:30

Kroatien: bussar flyktingar till Ungern, rapporterar SR.
Samtidigt rapporteras det om att ungersk polis och militär har ställt sig vid ungerska gränsen, samtidigt som de har börjat släppa in en del igen, men oklart var de isåfall förs. 
Slovenien: stänger tågtrafiken från Kroatien efter rädsla för flyktingströmmarna, rapporterar DN. 1000 människor väntas komma till Slovenien närmaste dygnet. Polisen i Slovenien griper även folk som tar sig in via illegala gränssövergångar.
Sverige: Stor tyngs på hjälporganisationerna, rapporterar SVT, och intervjuar bl.a. Stockholms moské.
Tydligen så har det under dagarna börjat bli så att många av dem som kommer till Sverige vill vidare till Finland eller norge. Av 440 som kom idag sökte endast 36 asyl i Sverige. Migrationsverket har då inget ansvar, och om kommunen skulle göra en insats skulle det vara "ett ställningstagande mot Migrationsverket", enligt artikeln. Därför hamnar allt på volontärernas axlar.
TT rapporterar om att Stefan Löfven i ett tal har sagt att Ungerns beteende är oacceptabelt och att EU borde ha ett tvingande system för flyktningmottagning.

Omvärldsbevakning 21:30

Berget Mannen håller på att rasa i Norge, rapporterar Aftonbladet.

Kriseinfo.no har en länk till myndigheten Norges vassdrags- og energidirektorat sajt.
Enligt dem så rör sig berget ner med 5-6 cm per dygn. 120 000-180 000 ton bergsmassiv kan största 1000 meter.
Kommentar: De skriver ingenting om evakuering eller råd till allmänheten, så jag avvaktar och fortsätter följa.

Om Mannen faller så kan den blockera en närliggande flod, vilket gör att det kan bli stora problem med översvämningar, detta enligt Wikipedia.

OMVÄRLDSBEVAKNING 16.15

Inget att tillägga sedan senaste noteringen.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 13:30

Sammanfattning av det senaste dygnet

Nyhetsrapporteringen kring flyktingsituationen fortsätter att minska. Även i sociala medier ser vi en minskad aktivitet. Medierna fokuserar mestadels på problem vid gränser då berörda länder upplever att de når taket för vad de kan hantera. Den kritik som tidigare riktats mot mottagandet i Sverige har näst intill försvunnit ur rapporteringen det senaste dygnet.

På ledar- och åsiktsidor kritiseras hantering vid bland annat ungerska gränsen. Skillnader i synsätt mellan de östra medlemsländerna och övriga EU samt en farhåga för EU:s grundläggande värden tas upp.

Även om rapportering sjunkit undan något i nyhetsflöden i stort så satsar Sveriges radio långsiktigt på ämnet och inrättar en ny tjänst som migrationskorrespondent med ett förordnande på ett år.

Huvudspår medier

Flyktingvägar - stängda gränser
Igår noterade vi nya flyktvägar genom Kroatien och Slovenien, idag ser vi rapporter om att Kroatien stänger flera gränsövergångar mot Serbien tillsvidare med anledning av mängden flyktingar som tagit sig in i landet. Även Slovenien stänger gränsövergångar. Rubriker som "Här är EU-länderna som stänger sina gränser" har dykt upp.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21434615.ab
http://www.dn.se/nyheter/varlden/ungern-utokar-flyktingstangslet/
http://www.svd.se/kroatien-vacklar-om-ny-migrantrutt/om/flyktingkrisen-i-europa
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2836922-kroatien-stanger-gransen

Gränsen mot Finland
De senaste dagarna räknar man med att cirka 1000 flyktingar om dagen passerar gränsen mellan Sverige och Finland, enligt SVT Nyheter.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/norrbotten/haparanda-redo-att-ta-emot

Övrigt

Ny migrationskorrespondent på SR
Sverige radio utökar sin bevakning med en ny tjänst, Migrationskorrespondent. Det är ett förordnande på 1 år som ska bevaka frågorna både i Sverige och ge en bild av situationen i andra länder.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6258112

Åsikt och Ledare

Låt inte Europa falla
Ledare i SVD som behandlar hur de grundläggande fri och rättigheterna i EU hanteras i den nuvarande situationen
http://www.svd.se/lat-inte-europa-falla/om/flyktingkrisen-i-europa

Det var rätt att utvidga EU. Men...
Ledare i Sydsvenskan om skillnader i synsätt mellan de nyare medlemmarna som är forna öststater och övriga EU.
http://www.sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/det-var-ratt-att-utvidga-eu-sjalvfallet-skulle-europa-enas-men-/

Omvärldsbevakning 11:45

Nytt skalv i Chile
Ett nytt skalv uppmätt till 6,3 på richterskalan ska ha inträffat utanför Valparaiso tidigare i dag. Inga rapporter om skadade ännu.
Kommentar: Se noteringar under gårdagen för mer info om tidigare skalv.

Petra är över
Extremvädret Petra har nu gått förbi, skriver norska Kriseinfo.no på sin sajt.
Kommentar: Följder som översvämningar kan fortfarande skapa problem, men vädret är nu lugnare.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 07:00

Kroatien: har stängt åtta gränsövergånger till Serbien. Efter att många flyktingar valt den vägen. 10 000 per dag, enligt BBC. Samtidigt skickar Slovenien tillbaka flyktingar till Kroatien. 
Sverige: hårt tryck på volontärer i Stockholm, rapporterar SR. Migrationsverket uppger att de har kapacitet för de som söker asyl. Men de som vill vidare till andra länder får vända sig till volontärerna, vilket blir mycket arbete för dem. 
 DN har skrivit en artikel om var flyktingarna hamnar i Sverige, flest har Dalarna tagit emot, baserat på statistik från Migrationsverket. Även SR rapporterar om Lycksele och Åsele, från ett boende för ensamkommande flyktingbarn, med vinkeln här finns det plats för flyktingar i Sverige. 

Omvärldsbevakning 07:00

Storbrand i pelletsfabrik i Tibro
Riskerar att sprida sig till en byggnad med dieselverk, men det verkar inte som att det finns bostäder i området, det är i alla fall ingenting som GP nämner i sin rapportering. 

Torsdag 17 september


Omvärldsbevakning flyktingsituationen 22:00

Sverige:
Det höga trycket på Migrationsverket gör att de tvingas omorganisera, uppger DN.
Civilministern är beredd ändra lagen om offentlig upphandling när det gäller flyktingboenden. Ett svar på kritiken om boenden som står tomma pga tvister i upphandlingar, uppger SR.
SVT Dalarna har besökt ett kritiserat flyktingboende med avstängda kök och kranar som inte fungerar. 
Stockholm länsstyrelse har uppdaterat om flyktingmottagandet i länet. De har nu gjort en mer utförlig sida specifikt om detta, som Krisinformation.se nu länkar till i vår händelsesida.  
Kroatien: 
Den omriktade flyktningströmmen som nått Kroatien efter Ungerns nya hårda lagstiftning överrumplade Kroatiens myndigheter, enligt DN. 
Konfrontationer mellan flyktingar och polis har även skett vid gränsen i Kroatien, dit 10 000 flyktingar har kommit sen Ungern stängde gränsen. Kroatiens inrikesminister uppger att det är "absolut fullt", enligt BBC. 
Finland:
öppnar en flyktningsluss i Torneå, nära svenska gränsen, där flyktingar kan stanna som en tillfällig lösning, särskild de som inte en fastställd identitet, rapporterar TT. 

Omvärldsbevakning 22:00

Rökutveckling på SAS-plan
På Kastrup tidigare idag. Passagerarna evakuerades, inga skadades, enligt Aftonbladet. 
Utsläpp av bensen på SSAB i Oxelösund
dock ingen fara för allmänheten, uppger Södermanlands Nyheter
Uppföljning jordskalvet i Chile
Minst tio människor har dött, 1 miljon har evakuerats, skriver TT, och intervjuar svenskchilenare. Inga nyheter dock, så vi hoppas faran är över. 

SAMMANFATTNING AV SENASTE DYGNET 16:30

Kring flyktingssituationen finns inget väsentligt att tillägga till den omvärldsbevakning som gjordes klockan 13:00 (se nedan). Mottagandet i Sverige är fortsatt en stor fråga i medierna och det förekommer kritik mot att Migrationsverket inte kan hantera situationen med bland annat boende.
Vi har följt situationen efter jordbävningen i Chile, där tsunamivarningen har hävts.
I Burkina Faso har det skett en militärkupp och Utrikesdepartementet avråder tills vidare från icke-nödvändiga resor till landet.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 13:00

Rapporteringen kring flyktingsituationen har minskat markant det senaste dygnet.  Medierna fokuserar mestadels på hanteringen av situationen vid Ungerns gräns och att flyktingarna nu söker sig andra vägar via bland annat Kroatien.

Mottagandet i Sverige är fortsatt en stor fråga i medierna och det förekommer kritik mot att Migrationsverket inte kan hantera situationen med bland annat boende. I några medier uttalar sig personer från olika frivilligorganisationer om att Migrationsverket har undermålig krisberedskap och att myndigheten inte har tillräcklig närvaro på Malmö central och lösningar för tak över huvudet. Det rapporteras också om barn som fått sova på stengolv och att mottagningarna i Malmö är överfulla. Flera lokala medier rapporterar om en grupp asylsökande som kommit till Dalarna som vägrar stiga ur bussen eftersom de inte är nöjda med boendet. Detta kan också påverka bilden av hur myndigheterna hanterar frågan. Det finns vissa tecken på en intensivare granskning av myndigheternas arbete.

I sociala medier upplever vi att antalet inlägg och engagemanget för flyktingfrågan har minskat något. Det förekommer färre inlägg om hur man kan hjälpa till, och fler inlägg om hur mottagandet går till.  Det pågår många diskussioner om hur Sveriges välfärd kan påverkas av flyktingsituationen.

Huvudspår i traditionella medier

Kritik mot mottagandet i Sverige

Det förekommer viss kritik mot att Migrationsverket inte kan hantera situationen med bland annat boende. I några medier uttalar sig personer från olika frivilligorganisationer om att Migrationsverket har undermålig krisberedskap och att myndigheten inte har tillräcklig närvaro på Malmö central och lösningar för tak över huvudet för de som ska vidare till andra länder. Det rapporteras också om barn som fått sova på stengolv och att mottagningarna i Malmö är överfulla.
Flera lokala medier rapporetar också om en grupp asylsökande som kommit till Dalarna som vägrar stiga ur bussen eftersom de inte är nöjda med boendet. Detta kan också påverka bilden av hur myndigheterna hanterar flyktingsituationen. Läs mer hos Sydsvenskan, Sveriges Radio. , SVT och TV4

Mitt under den pågående flyktingkrisen står många asylboenden tomma på grund av långa rättsprocesser efter att upphandlingarna har överklagats. Det vill regeringen motverka, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S), som idag ska träffa migrationsverket och upphandlingsmyndigheten, uppger Sveriges Radio. 

Hanteringen av situationen vid Ungerns gräns
Ungersk polis avlossade på onsdagseftermiddagen tårgas och vattenkanoner mot flyktingar vid serbisk-ungerska gränsen, uppger Reuters. Människor svarade med att kasta sten mot polisen.
Ungerns agerande får kritik, UNHCR säger att det kan strida mot 1951 års flyktingkonvention, skriver bland annat DN och Sveriges Radio.

Nya flyktvägar
Kaosartade scener vid kroatiska gränsen. En hel del av flyktingtrafiken i Sydosteuropa verkar nu på allvar ha styrts om för att undvika Ungern. Tusentals migranter har tagit sig till Kroatien det senaste dygnet, där kaosartade scener utspelar sig. Läs mer hos SVD. och SVT.

Bubblare

Medierna missar djup och viktiga fakta
Behovet är stort av analys, bakgrund och förklaringar i samband med flyktingkrisen. Svenska medier har publicerat mängder av artiklar, men gett alltför litet djup i rapporteringen, skriver forskaren Hans Brun och reportern Johanne Hildebrandt på SVD debatt.

Huvudspår i sociala medier
Antalet inlägg och engagemanget för flyktingfrågan har minskat något i sociala medier. Det förekommer färre inlägg om hur man kan hjälpa till, och fler inlägg om hur mottagandet går till.    Det pågår många diskussioner om hur Sveriges välfärd kan påverkas av flyktingsituationen.

På Facebook uppmanar gruppen ”Allt åt alla Malmö” SJ att inte ta betalt av flyktingar som ska ta sig vidare genom landet med tåg.  

Omvärldsbevakning 13:00

Uppföljning jordskalvet utanför Chile
Krisinformation.se har delat UD Resklars information från Sveriges ambassad eftersom svenskar som befinner sig i det drabbade området (många länder har känt skalvet) uppmanas ta kontakt med sina anhöriga, samtidigt som vi inte känner till hur drabbad infrastrukturen är.  I medier rapporteras att ett mindre antal människor omkommit i Chile.
Kommentar: Fortsätter följa skadeläget efter skalvet.

Översvämningar Strömstad och Tanum
Det finns kortfattad information från Strömstads kommun på webb och Facebook där allmänheten uppmanas att rapportera skador till försäkringsbolag.
Kommentar: Fortsätter följa men vidtar inga åtgärder i nuläget.

Omvärldsbevakning 08:00

Flyktingsituationen
Två huvudinriktningar i media. Kritik mot hanteringen av situationen vid Ungerns gräns och fortsatta uppgifter om att flyktingaran nu söker sig andra vägar via Kroatioen och Slovenien.

Jordskalv Chile
Kraftigt jordskalv i Chile, 8,2. Tsunamivarning utfärdad uppgifter om några dösfall och uppemot 1 miljon evakuerade. Läs mer på Svenska ambassaden i Chile och BBC
Kommentar: Följer utvecklingen under dagen med avsende på eventuellt drabbade svenskar och följder av ev Tsunami

Onsdag 16 september


Omvärldsbevakning 23:00

Flyktingsituationen
Rapporter om oroligheter vid Ungerska gränsen sedan den stängts. Bland andra BBC News rapporterar om användning av tårgas och vattenkanoner. Dock verkar det handla om begränsade incidenter.
Läs mer på BBC och DN
Samtidigt rapporteras att människor börjar röra sig andra vägar och att Kroatien låter dem färdas fritt genom landet. Läs mer SR och Sydsvenskan

Ebola
700 personer har isolerats i en by i norra Sierra Leone efter att en flicka dött av sjukdomen i helgen. Fallet är ett av flera fall sedan landet förklarats Ebolafritt. Docent i internationell hälsa vid Karolinska är inte förvånad utan jämför det med eftersläckning efter en större brand.
Läs mer: DN
Kommentar: Vi lär få se fler sådana nyheter

Vattenläckan Skellefteå
Kommentar: Följer, Har retweetat kommunens info om klorering

SAMMANFATTNING AV SENASTE DYGNET 16.40

Fortsatt stort fokus på flyktingsfrågan, se notering 13:00 för mediebild och mer information. I övrigt spridda skurar.

OMVÄRLDSBEVAKNING 16:00

Översvämningar i Strömstad
Det ymniga regnandet i Norge har lett till översvämning i Strömstad, och räddningstjänsten arbetar med att få undan vattnet. Läs mer hos SVT och Sveriges Radio.
Kommentar: Mer regn är att vänta i västra Sverige. Vi följer läget.

OMVÄRLDSBEVAKNING FLYKTINGSITUATIONEN 16:00

"Flyktingar luras på pengar"
Enligt Sydsvenskan luras nyanlända flyktingar på pengar, exempelvis genom svarttaxi som tar hutlösa priser. Läs mer här.

Ungersk polis skjuter tårgas
Enligt Sveriges Radio är det mycket oroligt vid gränsen mellan Ungern och Serbien och ungersk polis ska ha skjutit tårgas mot flyktingar. Läs texten här.

OMVÄRLDSBEVAKNING FLYKTINGSITUATIONEN 13:00

Det är fortfarande stort fokus på flyktingsituationen i medierna, även om det minskat något. Många medier inriktar sig på att beskriva flyktingarnas situation, både i Sverige och utomlands. Exempelvis desperationen vid Ungerns gräns och hur flyktens väg till Sverige ser ut. Det rapporteras även om att flyktingar börjat ta nya vägar in i EU efter att Ungern stängt sin gräns söderut mot Serbien.   Mottagandet i Sverige är fortfarande en stor fråga. Det rapporteras om flyktingar som fått sova ute och att Migrationsverket fått stänga sina dörrar vid Migrationsverkets anläggning i Malmö igår kväll.
Flera medier rapporterar om en falsk insamling för flyktingarna.

Huvudspår i traditionella medier

Berättelser från flyktingar
Många medier har artiklar som beskriver flyktingarnas situation efter flyktvägen. Exempelvis Aftonbladet som träffat flyktingar som beskriver desperationen vid Ungerns stängda gräns. En flykting besvarar några av de vanligaste frågorna som läsare mejlar om flyktingkrisen. Ett annat exempel är DN som rapporterar om flyktingar på tåg på väg till Sverige. Läs mer hos Aftonbladet. och DN.

Falsk insamling
En man har ringt runt till svenska företag och säger att han samlar in pengar till flyktingar för UNHCR via kampanjen ”Våga hjälpa”, men det stämmer inte, det är ett bedrägeri som uppmärksammades under tisdagen enligt Metro  och Aftonbladet.

Mottagandet i Sverige
Antalet flyktingar som kom till Migrationsverkets anläggning i Malmö var så stort under tisdagskvällen att verksamheten fick stänga dörrarna, skriver bland annat Sydsvenskan. Enligt en frivilligorganisation som arbetar med att hjälpa flyktingar har flera flyktingar, både barn och vuxna, under natten fått sova på golvet på Migrationsverkets boende på Jägersro. Alla flyktingar har fått sängplatser, säger Emelie Smedslund på Migrationsverkets pressavdelning, på onsdagsmorgonen. Frivilligorganisationen uppger också att de inte fått ge mat och dryck till flyktingar som kommit till Migrationsverket under natten.

Flera hundra människor på flykt anlände i går kväll till Stockholm. Migrationsverket, polisen och socialtjänsten var på plats för att ta hand om dem, liksom frivilligorganisationerna. Läs text hos SVT här.

Ett upprop i DN debatt menar att när starka krafter ifrågasätter människors lika värde är det viktigt att veta vad vårt rättssystem säger. Dessa värden – att alla människors frihet och värdighet ska respekteras, att diskriminering ska motarbetas – slås fast i regeringsformen, skriver 19 jurister.

Flyktingarna tar nya vägar in i EU.
Österrike har påbörjat passkontroller vid gränsen mot Ungern. I landet har flyktingströmmen avtagit, åtminstone tillfälligt, sedan Ungern stängt gränsen mot Serbien. Efter att Ungern stängt sin gräns söderut mot Serbien börjar flyktingar nu att ta sig norrut via Kroatien. De första migranterna har redan kommit till den kroatiska gränsen. Minst 100 flyktingar ska redan nu på onsdagsförmiddagen ha passerat gränsen mellan Serbien och Kroatien, rapporterar nyhetsbyrån Reuters och andra internationellamedier. Läs mer hos DN och BBC.

Huvudspår i sociala medier
Antalet inlägg och engagemanget för flyktingfrågan har minskat något. Det förekommer många diskussioner om hur Sveriges välfärd kan påverkas av flyktingsituationen.

På Facebook uppmanar gruppen ”Allt åt alla Malmö” SJ att inte ta betalt av flyktingar som ska ta sig vidare genom landet med tåg.

Nedan följer en lista på taggar som kan rekommenderas för den som vill följa debatten på Twitter: #europol
#flyktingkrisen
#migpol
#refugeecrisis
#migrationEU
#svpol 
#refugeeswelcome
#jagvillhjälpa
#SOTEU
#lagligavägar

OMVÄRLDSBEVAKNING 12:30

Inget nytt att kommentera.

OMVÄRLDSBEVAKNING 08:15

Många döda efter störtflod i Utah, USA
En del av de omkomna vandrade i nationalparken Zion National Park. Det hade gått ut varningar om vädret, skriver Aftonbladet. 
Kommentar: För kännedom. Inga indikationer på att personer med koppling till Sverige drabbats.

Varninga för översvämningar i Norge
På grund av kraftiga regn varnar Kriseinfo.no för översvämningar. 
Kommentar: För kännedom. Följer.

Tisdag 15 september


OMVÄRLDSBEVAKNING 21:40

Flyktingar i Ungern hungerstrejkar
Efter att Ungern stängt sina gränser hungerstrejkar nu flyktingar och blockerar motorvägar, skriver Aftonbladet.
Krisinformation.se fortsätter att följa frågan.

Kraftig brand i bränsledepå
Det brinner i ett företags bränsledepå i Mörrum, rapporterar SR P4 Blekinge. Branden kommer pågå under natten och det är kraftig rökutveckling.
Kommentar: Följer utvecklingen.

Skogsbrand i Kalifornien
Sveriges generalkonsulat i San Francisco skriver om de skogsbränder som härjar i norra Kalifornien. Om du bor eller befinner dig i området råder generalkonsulatet att du följer rekommendationer från lokala myndigheter.
Kommentar: Följer utvecklingen.

SAMMANFATTNING AV DYGNET 16:30

Fortsatt fokus på flyktingsituationen i medierna, även om det minskat lite. Krisinformation.se har idag publicerat myndigheternas frågor och svar om flyktingsituationen. Lavinen i Frankrike har också fått stort genomslag. En nyhet om att Carlsberg återkallar öl som är frätande har också väckt stort intresse.

OMVÄRLDSBEVAKNING FLYKTINGSITUATIONEN 16:25

Undantagstillstånd i Ungern
Ungern har utlyst undantagstillstånd i två av landets södra regioner, som gränsar till Serbien, på grund av det stora antal människor som försöker fly in i landet, uppger SVT-nyheter.  

Rekordmånga söker asyl i Finland
Allt fler flyktingar får upp ögonen för Finland. Rekordmånga söker nu asyl i landet. Många kommer   landvägen via svenska Haparanda och Torneå, där en finländsk mottagningscentral inom kort ska öppnas och gränskontrollerna förstärkas, skriver TT. 

OMVÄRLDSBEVAKNING 16:20

Dödlig lavin i Frankrike
Sju människor har omkommit i en lavin i franska Alperna, uppger lokala myndigheter i Grenoble, enligt nyhetsbyrån AFP. Det är därmed det dödligaste snöskredet i området i år, skriver DN.
Kommentar: Inga uppgifter om att svenskar drabbats.

Tågstopp hävt i Hässleholm
Tågtrafiken genom Hässleholm låg nere en stor del av dagen på grund av en nedriven kontaktledning. Men vid 15-tiden på eftermiddagen var ledningen lagad och trafiken kom i gång igen.
Kommentar: För kännedom.

OMVÄRLDSBEVAKNING 13:45

Carlsberg återkallar öl
Det rör sig om öl av märket Staropramen som kan vara frätande, rapporterar flera medier.
Kommentar: För kännedom.

Trafikverket om tågstopp Hässleholm
Det berör sträckan Stockholm-Malmö samt Pågatåg och Öresundståg. Bussar ersätter, skriver Trafikverket.
Kommentar: Följer utvecklingen.

OMVÄRLDSBEVAKNING FÖR FLYKTINGSITUATIONEN 13:00

Sammanfattning av det senaste dygnet

  • Ungern har infört hårdare lagar för flyktingar som utan tillstånd tar sig in i landet. Om de grips riskerar de tre års fängelse. Enligt lokala hjälporganisationer är tusentals flyktingar fortfarande kvar i Serbien. Deras öde är nu oklart, men många uppges ha börjat söka sig till andra gränser mot Rumänien och Slovakien.
  • Flera länder förstärker sina gränskontroller, däribland Österrike och Slovakien, men även Finland. Enligt inrikesminister Petteri Orpo är situationen vid Finlands gräns mot Sverige utom kontroll.
  • Den politiska överenskommelsen i EU om fördelning av asylsökande väcker många frågor. Ett nytt försök ska göras i oktober. Tysklands inrikesminister kallar överenskommelsen otillräcklig.
  • Runt hundra flyktingar befann sig på Centralstationen i Stockholm efter att en grupp om drygt tre hundra flyktingar anlänt i tåg sent på måndagskvällen. Strax efter 01.10 var fortfarande 250 av flyktingarna kvar utanför stationen. Många av dem riskerade att få tillbringa natten under bar himmel.
  • Frågan om huruvida det är lagligt att skjutsa flyktingar har varit aktuell och flera medier beskriver det som om Polisen backar i frågan.

HUVUDSPÅR I TRADITIONELLA MEDIER

EU-förhandlingar och förstärkta gränser inom Schengen

Flera länder förstärker sina gränser med bland annat militär. På den politiska nivån kopplas fördelning av flyktingar ihop med solidaritet inom EU och den fria rörligheten. Även gränsen mellan Sverige och Finland nämns i dessa sammanhang. Läs texten här.

Mottagandet i Sverige
Under natten har hundratals flyktingar befunnits sig på Centralstationen i Stockholm och myndigheternas kapacitet att hantera situationen har lyfts upp. Sveriges radio har rapporterat att lagen om offentliga upphandlingar bromsat Migrationsverkets förmåga att öka kapaciteten. I detta sammanhang har osäkerheten kring vad som gäller för den som vill skjutsa flyktingar fortsatt, bland annat Sydsvenskan menar att Polisen tidigare har haft fel kring den frågan. Läs texten här.

Huvudspår i sociala medier
I sociala medier under #flyktingkrisen och #flykting finns ett snart oändligt antal inlägg i olika dimensioner – politiska, strategiska, evenemang, insamlingar, upprop. Inlägg om hur hjälpen bäst kan organiseras delas ofta. Under exempelvis #asylkaos delas många högerextrema inlägg och debatten framstår som starkt polariserad.
Nedan följer en lista på taggar som kan rekommenderas för den som vill följa debatten på Twitter: #europol
#flyktingkrisen
#migpol
#refugeecrisis
#migrationEU
#svpol 
#refugeeswelcome
#jagvillhjälpa
#SOTEU
#lagligavägar

INFORMATION HOS BERÖRDA AKTÖRER
Migrationsverket

Migrationsverket har publicerat svar på de vanligaste frågorna. Man skriver även om arbetet med ensamkommande flyktingbarn och slår fast att ”privatpersoner tagit med de ensamkommande barnen till sina hem”. Migrationsverket är även huvudkälla till Sveriges radios inslag med rubriken Ont om platser på asylboenden. Bland annat nämns lagen om offentlig upphandling som ett problem för att snabba på processen med upphandling av nya boenden. Läs texten här.
Polisen
Flera enskilda poliser kommunicerar i sociala medier. Webbsidan länkar bland annat till utlänningslagen och har även nyheter om omfördelning av resurser. Sydsvenskan har publicerat en artikel som behandlar osäkerheten som har rått kring huruvida det är lagligt att skjutsa asylsökande. Läs hela artikeln här.

Länsstyrelser
Flera länsstyrelser informerar löpande om hur myndigheterna hanteras situationen. Här kan framförallt nämnas Länsstyrelsen i Skåne var huvudbudskap lyder: Läget är under kontroll, boende finns åt alla, viktigt att påbörja asylprocessen direkt. Man länkar även till kommunernas information. Läs texten här.
Kommuner

Flera kommuner informerar löpande och många delger information om vad allmänheten kan göra om de vill hjälpa till. Läs texten här.
MSB

Har en sida om krisen i Syrien och flyktingsituationen i regionen och information om hur man kan som privatperson kan stödja. Läs texten här.
SJ

SJ informerar på hemsidan om utökad kapacitet på grund av flyktingsituationen.
Utrikesdepartementet

UD har en text som sammanfattar åtgärder för att stödja de drabbade av krig runt om i världen, i synnerhet Syrien. UD informerar även om regeringens linje i de förhandlingar som förs på EU-nivå. Läs texten här.
Informationsverige.se

Informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända. Här finns information om asylprocessen på flera olika språk. Se sidan här.

Frivillgorganisationer
Flera frivilligorganisationer har mycket information med olika vinklar, internationellt såväl som lokalt. 
Röda korset Malmö
Rädda barnen
Frälsningsarmén
Svenska kyrkan

OMVÄRLDSBEVAKNING 08:30

Inget att notera

Måndag 14 september
OMVÄRLDSBEVAKNING 21.00

EU är överens om att fördela 120 000 asylsökande. I överenskommelsen ingår dock ännu inte några kvoter eller detaljer om hur fördelningen ska gå till, skriver TT.
Ungersk polis låter sedan klockan 16.30 inga flyktingar passera den serbisk-ungerska gränsen. Flyktingarna skickas till reguljära gränsövergångar eller tillbaka till Serbien och allt fler soldater och pansarfordon anländer till gränsen, enligt SVT .

SAMMANFATTNING AV DYGNET 17:15

Flyktingkrisen fortsätter att dominera media även om nyheterna värderas något lägre nu än i helgen. Även i sociala medier är ämnet stort. Politik på Sverige och EU-nivå men även lokala frågor om exempelvis hur man bäst hjälper till har varit i fokus. 

OMVÄRLDSBEVAKNING 16:15

Inget nytt att notera.

OMVÄRLDSBEVAKNING FÖR FLYKTINGSITUATIONEN 16:15

Österrike skärper gränskontroller mot Ungern
Österrike skärper sina gränskontroller mot Ungern samt kallar in millitär försträkning längs gränsen. Beskedet kom som ett svar på Tysklands skärpta gränsskontroller mot Österrike, skriver BBC.

Statsministern om skärpning vid Sveiges gränser
Löfven meddelar att en skärpning vid Sveriges gränser inte är nödvändigt i dagsläget, skriver SVT.

OMVÄRLDSBEVAKNING 14:05

Kraftiga bränder i Kalifornien
Tusentals har evakuerats och det råder undantagstillstånd, skriver BBC. 
Kommentar: För kännedom.

Brand i Åmsele
Det brinner i Åmsele träindustri. SR P4 Västerbotten rapporterar om kraftig rökutveckling.
Kommentar: För kännedom.

OMVÄRLDSBEVAKNING FÖR FLYKTINGSITUATIONEN 14.00

Sammanfattning av det senaste dygnet:

Mediernas intresse kring frågan har sjunkit något det senaste dygnet.Tysklands beslut att tillfälligt införa gränskontroller vid gränsen till Österrike har väckt uppmärksamhet. Dagens Nyheters reporter Annika Ström Melin skriver i en analys att Tysklands tillfälliga gränskontroller förändrar den politiska spelplanen inför måndagens krismöte med EU:s justitie- och migrationsministrar. Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra anser att det kan bli nödvändigt för Sverige att göra som Tyskland och skärpa gränskontrollerna. Enligt Expressen övervägs liknande beslut vid gränsen mellan Danmark och Tyskland.
Aftonbladets tjänst där läsarna kan kolla var deras kommun finns i statistiken kring flyktingmottagande har stort genomslag i sociala medier. Det är lätt att dela statiken i sitt flöde för den som anser att ens kommun borde ta emot fler eller färre asylsökande.

Huvudspår i traditionella medier:

Tysklands beslut om gränskontroller och förhandlingarna inom EU
Expressen rapporterar från gränsen mellan Serbien och Ungern om oro kring att gränsen håller på att stängas helt. Även reaktioner på att Tyskland återinfört kontroller vid gränsen mot Österrike nämns, samt att en liknande debatt förs lokalt vid den tysk-danska gränsen.
http://www.expressen.se/nyheter/militaren-forbereder-stangning-av-gransen/

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra anser att det kan bli nödvändigt för Sverige att göra som Tyskland och skärpa gränskontrollerna, rapporterar Sveriges radio.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6254661

Dagens Nyheters Annika Ström Melin skriver i en analys papperstidningen att Tysklands tillfälliga gränskontroller förändrar den politiska spelplanen inför måndagens krismöte med EU:s justitie- och migrationsministrar.

Flyktingarnas berättelser
En stor del av artiklarna som publiceras skildrar flyktingarnas berättelser under deras resa. Som exempel kan nämnas Aftonbladets rapportering från den grekiska ön Lesbos. http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21411063.ab

 Huvudspår i sociala medier:
I sociala medier under #flyktingkrisen och #flykting finns ett snart oändligt antal inlägg i olika dimensioner – politiska, strategiska, evenemang, insamlingar, upprop. Inlägg om hur hjälpen bäst kan organiseras delas ofta. Under exempelvis #asylkaos delas många högerextrema inlägg och debatten framstår som starkt polariserad.
Aftonbladet har en tjänst där läsarna kan kolla var deras kommun finns i statistiken kring flyktingmottagande. Resultatet är enkelt att dela i sociala medier, vilket många gör. http://flyktingmottagande.aftonbladet.se/Ale

INFORMATION HOS BERÖRDA AKTÖRER

Migrationsverket
Migrationsverket har publicerat svar på de vanligaste frågorna, med anledning av att rykten har spridits om asylprocessen. Man skriver även om arbetet med ensamkommande flyktingbarn och slår fast att ”privatpersoner tagit med de ensamkommande barnen till sina hem”.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-13-Migrationsverket-svarar-pa-vanliga-fragor.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-13-Sa-fungerar-samarbetet-kring-de-ensakommande-barnen.html

Polisen:
Senaste nyhet är att poliser från Värmland skickas till polisregion Syd för att bistå vid mottagandet av asylsökande. I övrigt är enskilda poliser aktiva i sociala medier med inlägg med starka mänskliga vinklar som delas frekvent.
https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Varmland/juli-sept/Forstarkning-fran-polisomrade-Varmland-till-Polisregion-Syd/

Länsstyrelsen i Skåne
Har inget nytt sedan i fredags men då gick myndigheten ut med information om hur myndigheter hanterar situationen.
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/mottagandet-av-asylsokande.aspx

Länsstyrelsen Stockholm
Har information om hur myndigheterna samarbetar regionalt.
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2015/Pages/myndigheter-samarbetar-kring-flyktingsituationen--.aspx

Länsstyrelsen Västra Götaland
Har ingen ny information sedan i fredags då de informerade bland annat om den samverkanskonferens som hållits regionalt.
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/nyheter/2015/Pages/2015-09-11.aspx

Malmö stad
Malmö har samlat information om flyktingsituationen på en sida, där det bland annat finns information om vem som ansvarar för vad. Ett huvudbudskap från Malmö stad, som också Migrationsverket och Polisen menar är mycket viktigt att det når ut:
"Alla flyktingar som nu kommer till Malmö och vill söka asyl ska få rätt hjälp. Därför är det viktigt att de så snabbt som möjligt kommer i kontakt med Migrationsverket för att registrera sin ansökan om asyl.  Det florerar en del rykten om att det är fullt på Migrationsverkets boenden i Malmö, men det stämmer inte. Det är viktigt att sökande vet det, så att de kommer till Migrationsverket så snabbt som möjligt. I annat fall blir processen fördröjd vilket bland annat innebär att den sökande inte har möjlighet att få dagbidrag och boende från Migrationsverket.”
http://malmo.se/Huvudnyheter/2015-09-10-Med-anledning-av-flyktingsituationen-i-Malmo.html

Stockholm Stad
Stockholm har en samlad sida om vad man kan göra om man vill hjälpa till och vilket ansvar staden har. Här finns också hänvisning till andra aktörer.
http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Familj--Omsorg/Manga-vill-hjalpa-ensamkommande-flyktingungdomar/

Göteborgs stad
Göteborg har också en särskild ingång för flyktingsituationen. Fokus ligger på hur man kan hjälpa till och var man kan vända sig.
https://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/frivilliga-sociala-insatser/flyktingsituationen---vad-kan-du-bidra-med%3F/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_UMsXAwcQw3DHJ0CPY38nQz1wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCNfga7/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

MSB
Har en sida om krisen i Syrien och flyktingsituationen i regionen och information om hur man kan som privatperson kan stödja.
https://www.msb.se/Insats--beredskap/Pagaende-handelser-och-insatser/MSBs-arbete-relaterat-till-syrienkrisen/

Försvarsmakten
Har ingen information.

Trafikverket
Ingen information.

SJ
SJ informerar på hemsidan om utökad kapacitet på grund av flyktingsituationen.

Utrikesdepartementet
UD har en text som sammanfattar åtgärder för att stödja de drabbade av krig runt om i världen, i synnerhet Syrien. UD informerar även om regeringens linje i de förhandlingar som förs på EU-nivå.
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/sverige-stodjer-manniskor-pa-flykt/

Informationsverige.se
Informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända. Här finns information om asylprocessen på flera olika språk.
http://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx

 FRIVILLIGORGANISATIONER

Röda korset
Röda korset har mycket information med olika vinklar, internationellt såväl som lokalt. Bland annat Malmökretsen informerar lokalt om olika aktiviteter och råd till de som vill bidra.
http://kommun.redcross.se/malmo/nyheter/flyktingkatastrofen-vad-gor-malmokretsen/

Rädda barnen
Rädda barnen har mycket information om deras insatser, internationellt såväl som lokalt.
http://www.raddabarnen.se/press/nyheter/2015/flyktingkatastrofen-det-har-gor-radda-barnen/

Frälsningsarmén
Informerar om insatser som sker i samarbete med myndigheterna. Har bland annat erbjudit boende för flyktingarna på gamla barnkolonin i Höllviken.
http://www.fralsningsarmen.se/ge-en-gava/Nyheter/Vi-forbereder-for-att-ta-emot-flyktingarna-i-Sodra-Sverige/

Svenska kyrkan
Hög aktivitet i sociala medier om insamlingar, manifestationer med mera.
http://www.svenskakyrkan.se/
https://www.facebook.com/svenskakyrkanmalmo

OMVÄRLDSBEVAKNING 08.30

Tolv mexikanska turister och egyptiska guider dödades av misstag i öknen i västra Egypten, uppger landets inrikesdepartement. Ytterligare tio har förts till sjukhus, enligt Aftonbladet