Omvärldsbevakning vecka 42

I redaktionens omvärldsbevakning följs medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i media följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på sajten. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte bekräftad information, vilket enligt vår publiceringspolicy endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från media. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 18 oktober


Omvärldsbevakning 21.45

Inget nytt att rapportera.

Sammanfattning flyktingsituationen 16.30

Migrationsverket skärper säkerhetsarbetet efter att tre planerade flytkingboenden har eldhärjats inom loppet av en vecka.  Ekot. 
Samtidigt intresserar sig  polisens nationella operativa avdelning (NOA) för om det kan finnas en koppling mellan de tre senaste bränderna. SvT
Sedan tidigare har polisen skärpt bevakningen av befintliga och blivande flyktingboenden i Kronobergs län efter branden i en skola i Kånna, söder om Ljungby i Småland. Framgår bland annat av SvT-länken ovan.

Omvärldsbevakning 16.30

Tyfonen Koppu i Filippinerna
En 14-årig pojke har omkommit sedan ett träd blåst ned över ett hus i Manila, och minst åtta personer saknas. Dessutom har över 20 000 människor evakuerats från sina hem. DN
Kommentar: Fortsätter bevaka händelseutvecklingen.

Nytt råttgift dödar husdjur
Hundar har dött av medlet. Innehåller ämnet alfakloralos som kan vara livsfarligt för djur. DN, SvT
Kommentar: Nyheten har skvalpat i spalterna/etervågorna sedan i går lördag. Ämnet har funnits i handeln i två år. Värt att följa vart händelseutvecklingen tar vägen.

Omvärldsbevakning 10.30

Tusentals flyr tyfonen Koppu i Filippinerna
Den mäktiga tyfonen Koppu har dragit in över ön Luzon i norra Filippinerna. Myndigheterna varnar för att ovädret kan ligga still i upp till tre dagar och orsaka översvämningar och jordskred. Nyheten återges i de flesta medier, bland annat SvT.
Kommentar: Det finns inga uppgifter i medierna om berörda svenskar än så länge.

Många bränder på asylboenden
Inom loppet av en vecka har det brunnit i inte mindre än tre fastigheter som inom kort skulle tas i bruk som flyktingboenden. Misstankar finns om att bränderna kan vara anlagda. I tisdags natt brann en barack i Arlöv som dagen efter skulle ha tagits i bruk som asylboende. Och bara dagar före lördagsnattens förödande brand i en skolbyggnad i Kånna utanför Ljungby hade kommunen hållit informationsmöte om beslutet att använda lokalerna som flyktingboende. Så var även fallet med den gamla skola i Kungsbacka som natten till i dag eldhärjades svårt. Nyheten spridd i alla medier, baserat på TT: bland annat DN, Sveriges Radio, SvT, Aftonbladet.
Kommentar: Det är möjligt att vi ser ett mönster, som troligen kommer att påverka myndigheter och volontärkrafter framöver.

Ökad bevakning av flyktingboenden i Kronoberg
Polisen skärper bevakningen av befintliga och blivande flyktingboenden i Kronobergs län efter branden i en skola i Kånna, söder om Ljungby i Småland.
Kommentar: Se nyheten ovan.

Lördag 17 oktober


Omvärldsbevakning 22.00

Inget nytt att rapportera.

Sammanfattning av dagen 16.30

Dagens medierapportering har huvudsakligen dominerats av Moderaternas stämma, dock utan något särskilt genomslag i det allmänna nyhetsflödet för något beslut. 

Omvärldsbevakning 16.30

Tyfonen Koppu närmar sig norra Filippinerna.
Flyg har ställts in och invånare och turister uppmanas att ta sig till säkrare platser. Tyfonen väntas dra in över Luzon sent på lördagen, svensk tid. Omkring 300 personer som bor i känsliga områden vid kusten har redan sökt skydd på grund av risken för översvämningar, jordskred och kraftiga vindar. DN
Kommentar: Berör även backpackers och surfare. Ingen reseinformation publicerad på konsulatets hemsida i Manila.

Flyktingsituationen
Det första tältlägret för asylsökande kommer att sättas upp i skånska Revinge. Tältlägret kommer att rymma 375 asylsökande. Att det första tältlägret blir i Revinge beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Migrationsverket på fredagen, skriver DN
Under natten eldhärjades en skola i Kånna, strax söder om Ljungby i Småland. Byggnaden - som var planerad att användas som ett asylboende - totalförstördes i branden. Rapporterades bland annat i DN, Sveriges Radio, SvT
Malmö stad undersöker möjligheterna att hyra kryssningsfartyg för att härbärgera ensamkommande flyktingar. Även Migrationsverket har hört sig för om lediga kajplatser, skriver bland annat DN

Omvärldsbevakning 10.00

Ingenting nytt att rapportera.

Fredag 16 oktober


Omvärldsbevakning 22.50

SMHI om ovädret Koppu
Enligt SMHI drar det tropiska ovädret Koppu in mot Filippinerna på söndag som en kategori 4-orkan. SMHI bedömer att ymnigt regn blir konsekvensen.   
Kommentar: Följer

Flyktingsitutationen
Statsministern är hårt pressad och vältrar över beslut om att hantera flyktingkrisen på myndigheterna, skriver Olle Lönnaeus i Sydsvenskan.
Fler asylsökande kommer till Sverige i stället för Finland efter att irakier och somaliers asylrätt i landet frysts, rapporterar SVT.
Polisen kommer inte att begära svensk gränskontroll eftersom säkerheten inte är hotad uppger Sveriges Radio.  
Ungerns gräns mot Kroatien stängs vid midnatt i ett försök att stoppa strömmen av flyktingar som försöker ta sig över gränsen, uppger SVT.
Polisen bedömer att den upprätthåller ordning och säkerhet i hela Sverige trots de ansträngningar som flödet av migranter utsätter samhället för, uppger chefen för den nationella operativa avdelningen, NOA.
Kommentar: Noterar detta utifall det skulle uppstå frågor.

Sammanfattning av dagen 16.45

Mycket av dagens medierapportering har handlat om flyktingsituationen (se separat mediebild). Det spända läget i Turkiet, kopplat till situationen i Syrien har också fått mycket uppmärksamhet.

Omvärldsbevakning 16.30

Plan nedskjutet av turkiskt stridsflyg uppföljning
Det är ännu inte känt vilken nationalitet den luftfarkost som sköts ner av turkiskt stridsflyg hade. Flera medier uppger att det ör sig om en obemannad drönare, rapporterar Svt.
Kommentar: Fortsätter följa. Se även tidigare anteckning.

Mediebild flyktingsituationen 15:00

I etablerade riks- och lokalmedier är huvudfokus på hur samhället hanterar de utmaningar för välfärdssektorn som följer på det ökade antalet asylsökande. Den bild som ges i medierna är att situationen är ansträngd på många håll, men att alla aktörer ändå jobbar hårt för samhället skall skapa goda så förutsättningar för de nyanlända som det är möjligt. Det blocköverskridande samtalet om flyktingsituationen som hölls idag har varit stort i medierna. Nyheten dog dock snabbt när det visade sig att mötet inte utmynnade i några konkreta förslag. Sverigedemokraternas utspel  igår om bland annat folkomröstning har inte fått något större genomslag.

Rapporteringen kring vårdfrågor ökar. Flera lokala medier rapporterar om ett stort tryck på vården i många kommuner och landsting.

DN skriver exempelvis att flera landsting i Sverige är hårt belastade till följd av ett ökat antal asylsökande vårdnadstagare. ”Flera vårdcentraler uppger att de är på gränsen”, säger Staffan Cavefors, avdelningschef på Västra Götalandsregionens koncernstab. Samtidigt rapporterar SVT att det bara finns två traumabehandlare i hela Norrland som ska täcka det ökande vårdbehovet för flyktingarna. Att vården för de ensamkommande flyktingbarnen inte räcker till är också en fråga som ökar. Rädda Barnen i Malmö är exempelvis oroliga för att barn råkar illa ut när kommunen tar till nödlösningar i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, enligt Sveriges Radio. 

Frågan om samhället skall anta utmaningen, eller välja en strategi med mer restriktiv asylpolitik, har en fortsatt undanskymd plats.

Under dagen har Svenska Dagbladet bjudit in till en läsardebatt om flyktingkrisen, där allmänheten kunnat diskutera dessa frågor. Många röster är kritiska till hur regeringen hanterar situationen. Åsikterna handlar mycket om kostnader, att gränskontroller bör införas och att samhället nu inte klarar av att ta emot fler flyktingar. Det är givetvis omöjligt att avgöra hur representativt detta är för den allmänna opinionen.

I Tyskland fortsätter kritiken mot förbundsregeringen, nu bland annat från kommunala CDU-ledamöter i Sachsen.  Bland annat med argumentet att Angela Merkels asylpolitik saknar långsiktighet. 

Förbundsrådet har godkänt ett ”asylpaket” med ett antal åtgärder som ska begränsa antalet människor som söker sig till Tyskland. Frankfurter Allgemeine Zeitung tvivlar på att detta kommer att ge en långsiktig lösning på problemet. Grundproblemet är, skriver exempelvis Die Zeit, att inte alla europeiska länder tar sitt ansvar för att hantera flyktingsituationen.

Sociala medier
Diskussionerna i sociala medier är utspridd på många håll. Där förekommer diskussioner om Sverige överhuvudtaget ska ta emot asylsökande. De flesta av de här diskussionerna är uttalat främlingsfientliga och ämnen och argument är förutsägbara. Sverigedemokraternas utspel om folkomröstning under gårdagen har diskuterats friskt, men avtagit under dagen.


Omvärldsbevakning 13.30

Plan nedskjutet av turkiskt stridsflyg
Ett oidentifierat flygplan har skjutits ned av turkiskt stridsflyg nära den syriska gränsen, uppger Turkiets militär enligt BBC.
Kommentar: Det är fortfarande inte klarlagt vad det är för flygplan som skjutits ner. Uppgifter i medier gör gällande att det ska röra sig om en drönare. Följer.

Omvärldsbevakning 06.45

Ingenting nytt att rapportera.

Torsdag 15 oktober


Sammanfattning senaste dygnet 21.40

En hel del mediefokus har idag legat på bevakningen av Moderaternas stämma i Karlstad, EU:s toppmöte idag, där bland annat den gemensamma flyktingpolitiken och samarbete med Turkiet diskuteras.

Omvärldsbevakning 21.40

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.30

Ingenting nytt att notera.

Mediebild Flyktingsituationen 15:20

Huvudspår i svenska medier
Riks- och lokalmedier rapporterar idag om hur samhället i det längre loppet ska klara av att hantera det stora antal flyktingar som kommer till Sverige under längre tid. Det gäller främst service till medborgarna avseende boende, vård, skola och omsorg. Belastningen rapporteras hög på det offentliga även i kommuner och landsting utanför storstadslänen, bland annat i Östergötland och Jämtland.  

Tidigare har vi noterat krav från ledarskribenter på att regeringen visar ett starkare ledarskap i frågan om en långsiktigt hållbar flyktingmottagning. Inför samtalen mellan riksdagspartierna (utom Sverigedemokraterna) i morgon fredag, uppmanar bland annat Skånska Dagbladet  och Dagens Nyheter till blocköverskridande samarbeten för att hantera situationen. Flera skånska kommunpolitiker uppmanar Moderatledaren Anna Kinberg Batra till att göra upp med regeringen om flyktingmottagandet.

Göteborgs-Posten kritiserar i en ledarkrönika regeringen för att sakna en strategi för att hantera det stora antal flyktingar som söker sig till Sverige på kort tid. Situationen är ohållbar, skriver GP, och föreslår samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.

Sverigedemokraterna har meddelat att de ska sätta igång en kampanj för att få till stånd en folkomröstning om flyktingmottagande och att genom annonsering i utländska tidningar få flyktingar att inte söka sig till Sverige. Moderaternas analyschef Per Nilsson kritiserar kampanjen och säger till Svenska Dagbladet att ”vad Sverige behöver nu är politiska förslag, inte slagord”. Enligt Svenska Dagbladet kan utspelet ses som ett sätt att sätta press på de andra partierna att förändra migrationspolitiken och att få Sverigedemokraterna att framstå som "det enda oppositionspartiet i flyktingfrågan". 

Tyskland

Sveriges Radio uppmärksammar situationen i Tyskland med allt hårdare kritik mot förbundsregeringen Merkels asylpolitik och tecken på ökad främlingsfientlighet.

Tim Lochocki, expert på högerextrema rörelser på amerikansk-tyska tankesmedjan German Marshall Fund, dömer ut den tyska förbundsregeringens kommunikation av en konkret plan för hur landet ska hantera flyktingfrågan och att ta människors oro på allvar.

”Det måste avgöras vilka som uppfattas som det trovärdiga alternativet, politiken eller proteströrelser som Pegida.”

Omvärldsbevakning 13.45

Ingenting nytt att notera.

Omvärldsbevakning 7.30

Inget att rapportera.

Onsdag 14 oktober


Omvärldsbevakning 22.00

Inget att rapportera.

Sammanfattning av dagen

Debatten i riksdagen, KD:s besked om budget för nästa år, beslutet från Eon om att stänga reaktorer i förtid och bostadsmarkandens stigande priser dominerade nyhetsrapporteringen men även flyktingfrågan och bland annat boende har varit i fokus.

Fördjupad mediebild flyktingsituationen 17:00

Etablerade medier Sverige

I etablerade riks- och lokalmedier har huvudfokus varit på hur samhället hanterar de utmaningar för välfärdssektorn som följer på det ökade antalet asylsökande. Som exempel kan nämnas Svenska Dagbladets artiklar om kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Även om de svårigheter som framställs i vissa fall kan beskrivas som alarmerande, råder i stort konsensus kring statsminister Stefan Löfvens försök till etablering av omständighet, som refereras i Aftonbladet, "att flyktingarna är här nu och försvinner inte". En stor del av debatten är lösningsorienterad med utgångspunkt i att samhället skall skapa goda förutsättningar för nyanlända. Eller som den liberala ledarskribenten Alex Voronov twittrar: "Alternativen till att ta emot saknas. Så det är bara att kavla upp och sluta tjura."

Frågan om samhället skall anta utmaningen, eller välja en strategi med mer restriktiv asylpolitik, har fått en mer undanskymd plats. En orsak till detta kan vara de bilder av barn som utsattes för våldsamma händelser som förmedlades från Ungern för några veckor sedan. En stor andel av de etablerade opinionsbildarna upplever dessa exempel som avskräckande.

Etablerade medier täcker dock inte hela det offentliga rummet. Även om de opinionsbildare som argumenterar för en mer restriktiv asylpolitik har fått mindre tyngd i etablerade medier så har de fortsatt genomslag i olika forum.

En hypotes är att när konsensus stärks hos en majoritet kan den minoritet som har en avvikande uppfattning engagera sig mer kraftfullt. Därför är det intressant att följa hur problem formuleras i dessa forum. När olika ämnesområden kopplas med flyktingsituationen kan nya problem formuleras. Som exempel på ämneskoppling kan nämnas det hypotetiska exemplet "brist på tandläkartider på grund av flyktingkrisen", jämfört med "brist på tandläkartider på grund av tandläkarbrist". Båda formuleringarna kan vara lika relevanta, men de skiljer sig väsentligt i vilken lösning på problemet som indikeras.

Sociala medier

Diskussionerna i sociala medier är utspridd på många håll. Där förekommer diskussioner om Sverige överhuvudtaget ska ta emot asylsökande. De flesta av de här diskussionerna är uttalat främlingsfientliga och ämnen och argument är förutsägbara. Vi har inte sett någon utveckling den senaste veckan.

Det förekommer också ett fåtal förutsättningslösa samtal i sociala medier om Sverige ska ta emot asylsökande. De som deltar i dessa diskussioner luftar inte sällan en oro över att diskussionerna ska gå överstyr. Det gäller både farhågor om att främlingsfientliga argument ska smyga sig in i diskussionen och risken för att de som för diskussionen ska anklagas för främlingsfientlighet.

Ett argument för att minska nuvarande invandring som framförs är att Sverige kan försämra förmågan att ta emot asylsökande från andra potentiella konflikter för en tid framöver. Ett annat förekommande argument är att vården inte kommer att klara påfrestningarna om många av de som kommer hit har ett stort vårdbehov. Inte minst finns en oro för ungdomspsykiatrin. Risken för lönedumpning är en annan farhåga. Många jämförelser görs med situationen på 1990-talet då många flyktingar från Bosnien kom till Sverige. I det sammanhanget nämns både positiva och negativa erfarenheter.

Mediebilden Tyskland

Vi har valt att även titta på mediebilden i Tyskland då utvecklingen i Tyskland kan påverka flyktingsituationen Sverige.

Den debatt som förs i Tyskland liknar i stort den svenska. Lokalt förekommer neutralt skrivna rapporter om stor belastning på kommuner, frivilliga och myndigheter, bland annat i Frankfurter Allgemeine och Berliner Zeitung. Att flyktingsituationen kommer att vara långvarig och kan påverka Tyskland länge, uttrycks av flera debattörer, bland annat i Süddeutsche Zeitung. Det rapporteras om minskat förtroende för regeringen och bland annat dagstidningen Merkur rapporterar om ökad kritik mot förbundskansler Angela Merkel från de egna leden.

Delstatsregeringen i Bayern riktar, enligt bland annat Frankfurter Allgemeine Zeitung, allt hårdare kritik mot förbundsregeringens asylpolitik. De efterfrågar "effektiva åtgärder" som begränsar antalet flyktingar som kommer över gränsen från Österrike, eftersom "belastningen hotar att undergräva förbundsrepublikernas självstyre". I den debatten förekommer alltså frågan om Tyskland skall ta emot fler asylsökande.

Omvärldsbevakning 16:00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 13:15

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 07.30

Explosion i Biskopsgården i Göteborg
Enligt SVT splitterskadades flera lägenheter när en misstänkt handgranat exploderade i Biskopsgården i natt. Polisen konstaterade att det rörde sig om någon form av bomb som exploderat, det kan handla om en handgranat. Bomben verkar ha varit riktad mot en lägenhet där en av de häktade för dubbelmordet på Vårväderstorget bor. Polisen har ingen uppgift om skadade. GP uppger att platsen ligger några hundra meter från platsen där ett stort antal skott avlossades i tisdags kväll. 
Kommentar: Flera händelser på kort tid i samma område.

Tisdag 13 oktober


Omvärldsbevakning 22:30

MSB om dagens nationella lägesbild för flyktingsituationen
MSB har bett samtliga länsstyrelser kartlägga och bedöma om samhällsviktiga verksamheter i respektive län har förmågan att hantera flyktingsituationen. Situationen skiljer sig åt men de län som är mest belastade har signalerat att de inte på ett tillfredställande sätt kan hantera nuvarande antal asylsökande.
Kommentar: Publicerar på facebook och retweetar nyheten.

Misstänkt mordbrand i barack för flyktingar
I Arlöv började en barack brinna där ensamkommande flyktingbarn skulle flytta in i under onsdagen skriver aftonbladet. Branden började vid 20.30 på tisdagskvällen och polisen misstänker att den var anlagd. Kommentar: Följer då boende för migranter och flyktingar är en aktuell fråga både i medier och för kommuner/myndigheter.

Flyktingmottagning vid Stockholms centralstation
TT uppger att Stockholms stad planerar för en 700 kvadratmeter stor mottagning vid Centralen för att ta emot nyanlända migranter och flyktingar. Mottagningen byggs i moduler och hamnar troligtvis på Klarabergsviadukten. Mottagningen inte tänkt som ett tillfälligt boende, utan en plats man slussas vidare från.
Se kommentar ovan.

Sammanfattning av dygnet 16:20

Ett lugnt dygn. Under dagen har medierna fokuserat på rapporten om det malaysiska flyget MH17, se nedan. När det gäller flyktingsituationen, se särskild notering.

Omvärldsbevakning 16:10

Rapport: Rysk robot bakom nedskjutning
Den holländska utredningen om malaysiska flyget MH17 presenterades i dag. Man fastställde då att MH17 träffades av en rysktillverkad luftvärnsrobot, rapporterar flera medier, bland annat Sveriges Radio.
Kommentar: För kännedom om det kommer frågor.


Mediebild flyktingsituationen 15:00

Det är i lokala medier som flyktingsituationen får mest utrymme just nu och i fokus är att situationen börjar bli ansträngd i några kommuner. De rapporter som länsstyrelserna har lämnat till MSB om läget i kommunerna får genomslag hos bland annat SVT, som skriver att kommunerna är pressade.

TT tar också upp att läget är mycket ansträngt och att det är hög belastning inom vård och skola. TT nämner Länsstyrelsen i Västernorrland som ett exempel där kommunerna behöver fler lokaler, fler lärare, fler socialsekreterare och fler som tar hand om ensamkommande flyktingbarn. Den artikeln har nu börjat spridas i flera medier .Lokala medier gör också egna vinklar på texten, som här i Sydsvenskan och hos Sveriges Radio.

Det rapporteras också om att det råder akut brist på lärare i svenska på Gotland.  En asylsamordnare i Dalarna säger till Sveriges Radio att man inte klarar av att ge de asylsökande den hälsoundersökning som de har rätt till. Noterbart är också rapporter om att de frivilliga resurserna börjar tunnas ut.

Under eftermiddagen skriver TT att Stefan Löfven på en presskonferens har angett att kommunernas anslag höjs.

Lördag den 17 oktober kommer Sverigedemokraterna att hålla en demonstration mot flyktingmottagandet i Trelleborg. Som reaktion på detta arrangerar kommunen storfika.

Allt fler på lokal nivå rapporterar om ett mycket ansträngt läge när det gäller bostäder och i vissa fall också vård och skola. Detta styrks av de rapporter som länen lämnat till MSB.

Omvärldsbevakning 11:30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08:00

Kommentar: Inget nytt att notera.

Måndag 12 oktober


Omvärldsbevakning 21:40

Kommentar: Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 16:30

Kommentar: Lunds universitet öppnar igen efter hotet. I övrigt lugnt.

Mediebild flyktingsituationen 15.00

Flyktingsituationen får inte stort utrymme i de stora rikstäckande medierna. Desto mer utrymme får frågan i lokala medier, både lokaltidningar och SR P4:s olika lokala stationer.
En nyhet som fått stor spridning i skånska medier är demonstrationen i Vellinge där ett hundratal vellingebor demonstrerade för ett större flyktingmottagande i kommunen.
Fokus i artiklarna och inslagen är många gånger de praktiska lösningarna på problemen. De demonstrerade vellingeborna är en mer typisk vinkel på rapporteringen än eventuell oro eller inslag av främlingsfientlighet.
– Det är verkligen ett ansträngt läge, säger Trelleborgs kommunalråd Torbjörn Karlsson i SVT Gomorron Sverige. Kommunalrådet säger också att han uppfattar det som om de flesta i kommunen är positiva till att ta emot flyktingar.
När det gäller ensamkommande flyktingbarn har Aftonbladet en artikel om att flyktingbarn som kommer till Sverige löper hög risk att hamna i kriminalitet och drogmissbruk om de inte får psykologisk hjälp.
DN har en artikel där de med hjälp av siffror från Skolverket visar att mottagande av flyktingbarn i svenska skolor varit ojämnt fördelat. Detta kan möjligtvis leda till debatt.
Rapporteringen i medierna är för närvarande styrd av faktiska händelser snarare än att något särskilt spår styr nyhetsbedömningen. Bilden som förmedlas är ett samhälle inriktat på att lösa det praktiska kring flyktingmottagningen.

Omvärldsbevakning 14:20

Hot mot bland annat Lunds universitet
Som tidigare har nämnts håller Lunds universitet  stängt under måndagen på grund av hot. Polisen har pressinformation angående hotet. Hot har även inkommit mot skolor Skutskär, Älvkarleby kommun. Enligt uppgifter till Aftonbladet har flera andra städer fått exakt samma hot. På appen Jodel står samma text men med hot mot städer som bland annat Örebro och Uppsala. Flera av dessa hot skickades för några dagar sedan.
Kommentar: Följer läget eftersom det här kan väcka oro.

Omvärldsbevakning 08.00

Nyinvandrade koncentreras till fåtal skolor
Tiotusentals barn flyr till Sverige. Men bara en liten del av skolorna tar emot dem. DN:s granskning visar att fyra procent av grund­skolorna tar emot en tredjedel av alla ­nyanlända elever. Samtidigt tar många skolor inte emot en enda.
Kommentar: Nyheten, DN:S egen som de toppar med, spreds i medierna, bland annat p svt.se

Universitet i Lund stängs efter hot
Orsaken är att flera studenter i Lund hört av sig till polisen efter att ett hot publicerats på appen Jodel, som många studenter använder. "Några av er är ok. Gå inte till Universitetet imorgon om ni är i Lund. Kolla nyheterna imorgon morgon. Så länge jodlare", står det i meddelandet. Detta är exakt samma formulering som användes vid skolskjutningen i Oregon den 1 oktober. I den skjutningen dödades totalt tio personer. Jodel ger användarna möjlighet att dela anonyma statusar till andra användare inom en radie på en mil.
Kommentar: TT:s nyhet har tagits upp i alla stora medier. 

Strömavbrott kan orsaka kaos i tunnelbanan
Ett strömavbrott kan ställa till problem i morgonrusningen för resenärer i Stockholms tunnelbana. På grund av ett strömavbrott i Nybodahallen har inte de extratåg som normalt sätts in i rusningen kunnat skickas ut. Kommentar: Förmodligen berör det bara röda linjen och lägger sig efter rusningen.