Omvärldsbevakning vecka 47

I redaktionens omvärldsbevakning följs medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i media följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på sajten. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte bekräftad information, vilket enligt vår publiceringspolicy endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från media. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 22 november


Omvärldsbevakning 22:00

Bryssel behåller högsta terrornivån
Nivån för terrorhot ligger kvar på den högsta nivån i Bryssel. Den bedömningen gjorde den belgiska krismyndigheten på söndagskvällen. Det innebär bland annat att skolorna och tunnelbanan håller stängt även på måndagen. En ny bedömning av terrorhotet kommer att göras under måndagen. Se DN.
Kommentar: Samtidigt med beskedet om att behålla högsta beredskap uttalade sig p
remiärminister Charles Michel om att man fruktar en liknande attack som den i Paris. Därför kommer närvaron av militär och polis att förstärkas på Bryssels gator. Ambassaden uppdaterade sin reseinformation och UD Resklar publicerade en text på facebook. Delade på Facebook. Ingen info på Twitter.

Gata avspärrad i centrala Bryssel
Strax efter beskedet om att högsta beredskapen behålls startade en större polisinsats  i centralsa Bryssel. En gata nära Grand Place har spärrats av och människor har evakuerats från en restaurang, uppger belgiska medier. Människor i området ombeds att hålla sig inne. Se SvT.
Kommentar: Pågående polisinsats mitt i Bryssel. Följer utvecklingen löpande. Ambassaden har uppdaterat sin reseinformation från igår (se ovan) med information om att den högsta beredskapsnivån förlängs, men ännu inte gått ut med information kring den aktuella insatsen. Retweetade den belgiska krismyndighetens uppmaning att följa polisens instruktioner. 

Mediebild frisläppandet 17.00

Ygeman: ”Jag har förtroende för Säpo”

I en artikel i DN säger inrikesminister Anders Ygeman bland annat: "Det är naturligtvis olyckligt för den enskilde men det är positivt att saken har kunnat redas ut." Och: "Jag tror tyvärr att det är talande för den samhällsstämning som råder efter de fasansfulla terrorattackerna i Paris." Inrikesministern säger även att den högre hotbilden som Säpo beslutat om efter förslag från nationellt center för terrorhotsbedömningen kvarstår.

Expertkommentarer

Kommentarer i medierna från experter inom politik och terror går i sär:

Terrorforskaren Hans Brun säger i Ekot att frigivandet av 22-åringen är ett tecken på att rättsväsendet fungerar trots all oro i samhället, och alltså i grunden är något positivt. Däremot ser han det som negativt att hotbilden kvarstår efter frisläppandet. Han tror däremot inte att detta påverkar människors förtroende för Säkerhetspolisen. De flesta förstår att det är komplicerat, säger han.

Statsvetaren Magnus Norell är däremot kritisk. Han var tidigt skeptisk till myndigheternas agerande, som ledde fram till gripandet av den tidigare terrormisstänkte 22-åringen. Han anser att Säkerhetspolisen kan ha försvårat för sig själva. Andra kan ha varnats, menar han i en artikel i GP. Han menar också att man skrämt upp en massa människor, till synes utan anledning. Magnus Norell uttalade sig även i SvT.

Det är ett fruktansvärt antiklimax och ett misslyckande på många plan, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet i Aftonbladet. Samhället har gjort bort sig genom att låta sig hetsas upp, säger han och menar att myndigheterna har känt sig pressade av medierna efter terrorattackerna i Paris. Detta kan man inte enbart beskylla Säpo för. Men det är fruktansvärt pinsamt för alla inblandade, menar Jerzy Sarnecki.

Medierna om sig själva och publiceringen av den misstänktes identitet

Krönikörer i medierna är relativt eniga om att det är ett haveri för medierna att ha publicerat namn på den misstänkte 22-åringen trots den låga misstankegraden.

Bland annat skriver Oisín Cantwell i Aftonbladet att Säkerhetspolisen och medierna har anledning att rannsaka sig. En ung, oskyldig man kommer under resten av sitt liv vara förknippad med de terrorister han flydde från.

Åsa Linderborg skriver i samma tidning att det inte är mediernas uppgift att vara Säkerhetspolisen till hjälp. Söndagen den 22 november måste vara en av de pinsammaste dagarna i svensk presshistoria, skriver hon. Pressen har helt okritiskt piskat upp masshysteri och total rättsosäkerhet.

Lasse Wierup anser i DN under rubriken "Häpnadsväckande oprofessionellt" att ”Allt talar för att Säkerhetspolisen begick flera grova missar.”

Även chefredaktörerna tycks vara eniga. Dock med den skillnaden att de försvarar publiceringen av den misstänktes namn:

Ställföreträdade ansvarig utgivare Lena Mellin, Aftonbladet, menar att publiceringen motiverades av det mycket stora allmänintresset.

Anders Oxelström, chef för TV4 Nyheterna menar att publicerandet var ett undantag. Allmänintresset har varit – och är – mycket stort.

SvT Nyheters ansvarige utgivare Ulf Johansson motiverade även han med det stora allmänintresset. Samtliga stora medier valde att publicera namnet på den misstänkte, trots att denne bara var skäligen misstänkt, dvs den lägre misstankegraden, motiverade han. 

TT:s redaktionschef Mats Johansson motiverar namnpubliceringen med att den misstänkte eftersöktes "för att planera ett allvarligt brott som om det hade fullbordats hade kunnat orsaka stor skada för enskilda eller för allmänheten." 

Omvärldsbevakning 17:00

TV-hus och tågstation evakuerades i Belgien
Belgisk polis håller hög terrorberedskap inte bara i Bryssel utan även i andra delar av landet. På söndagseftermiddagen utrymdes ett flamländskt tv-hus i staden vilvoorde och en tågstation i staden Malines har evakuerats efter misstankar om att en bomb ska finnas på stationen, meddelar SvT. 
Kommentar: För kännedom.

Spänd väntan i Bryssel
I Bryssel är terrorberedskapen fortfarande på högsta möjliga nivå. Under eftermiddagen sitter Belgiens nationella kriscenter i möte för att avgöra om hotnivån ska justeras och vad som blir nästa åtgärd , meddelar Ekot.
Kommentar: Följer upp eventuellt beslut under kvällen.

Oljeinkomsterna håller på att gå IS ur händerna
Men oljan som varit en av de viktigaste inkomstkällorna håller på att gå IS ur händerna, skriver GP i en längre artikel. Och stora utgifter gör att terrorgruppens ekonomi inte är hållbar i längden.
Kommentar: För kännedom. En lite ny vinkel på IS som maktfaktor.

Omvärldsbevakning 12:00

Den förhöjda hotnivån

Terrormisstänkt släpps på fri fot
Den terrormisstänkte 22-åringen släpptes på söndagsförmiddagen. Åklagaren Hans Ihrman beslutade att inte begära honom häktad. Han är inte längre misstänkt, skriver åklagaren i ett pressmeddelande på Åklagarmyndighetens hemsida.

Även Säkerhetspolisen har publicerat ett pressmeddelande på sin hemsida. Där skriver de bland annat att det "kvarstår flera oklara omständigheter i utredningen" och att det fortsatta utredningsarbetet  "syftar till att (...) helt kunna avfärda attentatsplanering mot Sverige." 

De skriver också: "Hotnivån för Sverige ligger kvar oförändrad på en hög nivå. Bedömningen består av betydligt fler beståndsdelar än den konkreta information vi hade vid tillfället för nivåhöjningen. Nationellt centrum för terrorhotbedömning väger in skeenden och händelser i omvärlden som kan driva på eller minska avsikten eller förmågan att utföra attentat mot Sverige. Bedömningen sker kontinuerligt och kan komma att förändras."

Genom TT uttalar sig Säkerhetspolisens presstalesman Sirpa Franzén om dilemmat att agera på de uppgifter som finns och att agera snabbt: 

- Det här beskriver tydligt dilemmat som alla säkerhetstjänster i världen arbetar utifrån: man tvingas agera utifrån en ofullständig lägesbild, säger Franzén.

Kommentar: Retweetade Åklagarmyndighetens tweet och uppdaterade vår nyhet från den 9 november. Fortsätter följa diskussionen i medierna, bland andra DN och Aftonbladet. 

Omvärldsbevakning övrigt 12:00

Malmö saknar plan mot extremism
Sydsvenskan skriver i en artikel att Malmö stad står utan en handlingsplan mot islamistisk extremism — trots att Malmö enligt Säpo är en av de fyra svenska städer varifrån flest ger sig iväg för att ansluta sig till Islamiska staten (IS). Någon samordnare mot extremism finns inte heller, rapporterar Sydsvenskan.
Kommentar: För kännedom.

Snökaos runt Öresund
Decimetervis med snö har utlöste kaosartade scener på vägar, järnvägar och för elförsörjningen i sydligaste Sverige, Danmark och Finland. E6:an var tidvis helt blockarad av en lastbil som fastnat vid Hallandsåsen. Nu verkar den och de flesta andra trafikhinder ha klarats av och läget lugnar ner sig. DN, Aftonbladet
Kommentar: Följer eventuella fortsatta efterverkningar av snöovädret. 

Elen kapad till hela Krim
Undantagstillstånd råder på den av Ryssland annekterade Krimhalvön, sedan extremnationalister gjort hela området strömlöst genom att spränga kraftledningarna från Ukraina. Två stora kraftledningar, som står för uppemot två miljoner människors elförsörjning på Krim, ligger nere, meddelar Rysslands energidepartement enligt Reuters.
Kommenatar: Reservkraft har kopplats in och situationen ger inte intryck av att leda till upptrappad konflikt i de första nyhetsartiklarna, bland annat återgivet i  AB och SvT.

Jakten efter misstänkta terrorister fortsätter i Frankrike och Belgien
I Bryssel är säkerhetsnivån på allra högsta nivå för andra dagen i rad, medan polis söker efter personer som misstänks förbereda nya terrorattentat. Bland de som eftersöks finns också en av attentatsmännen från Paris som tros ha flytt till Belgien direkt efter attackerna i Paris, skriver SR.
Kommentar: Följer händelseutvecklingen. Ingen ny uppdatering på Ambassadens hemsida under förmiddagen.

Kritik mot id-kontroller på färjor

Människorättsorganisationer kritiserar regeringsbeslutet att införa id-kontroller på färjor till och från Sverige, som började gälla i går. I praktiken innebär det att man förhindrar människor från att utnyttja sin rätt att söka asyl, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders, till Ekot i Sveriges Radio.
Kommentar: För kännedom.

Turkiskt flyg från New York bombhotat
Turkish Airlines flyg från New York till Istanbul tvingades styra om och landa i kanadensiska Halifax natten mot söndagen. Polis i Kanada hänvisar till ”påståenden om en bomb” på planet, skriver bland annat DN.
Kommentar: För kännedom.

Parisdåd stoppar inte klimatmötet
Terrorattacken stoppar inte världsledarna från att delta vid klimatmötet i Paris. Alla ledarna som bjudits in har bekräftat att de också dyker upp till samtalen, uppger en källa inom president François Hollandes administration till Reuters. Återgivet av TT.
Kommentar: För kännedom.

Lördag 21 november


Omvärldsbevakning 22:30

Läget i Bryssel
Under dagen har medierna dominerats av rapporter om läget i Bryssel. De stora tidningarna har publicerat intervjuer med svenskar på plats. De vittnar ofta om en stadskärna där polisen och miltären är mycket synliga, medan det är mycket färre civila personer ute än en "vanlig" lördag. Inga nya uppgifter om hot. SVT skriver dock premiärministern Charles Michel har sagt att beslutet föranleddes av att landet ”riskerade att utsättas för attentat”.
– Tämligen precis information pekade mot en attack av samma typ som den som skedde i Paris. Vi talar om risken för att flera individer med vapen och sprängmedel ska utföra en attack, kanske på flera platser på samma gång, ska Michel ha sagt.
Enligt tidningen Le Soir letar man efter två personer som kan ha tillgång till ett bombbälte liknande de som användes vid terrordåden i Paris.
Kommentar: Följer läget i Bryssel, inte minst ambassaden för mer info att dela med svenskar på plats.

Bio i Stockholm utrymdes
Under lördagskvällen ska en biograf i Stockholm ha utrymts sedan flera personer gjort polisen uppmärksam på en person som "uppträdde konstigt". Många biobesökare ska spontant ha lämnat salongen, samtidigt som inga nya fick komma in, skriver Sveriges Radio. Enligt polisens presstalesman är personen inte misstänkt får någonting och ingenting brottsligt inträffade.
Kommentar: Detta får mycket uppmärksamhet också i sociala medier, där många lämnar egna vittnesmål.

Insatsstyrka mot paintbollvapen
I Göteborg ryckte insatsstyrkan enligt Göteborgs-Posten ut mot tre unga män som ska ha setts smyga runt med vapen. Väl på platsen visade det sig att männen lekte med så kallade paintballvapen.
Kommentar: Ovanstående händelser tyder på en ökad (i de här fallen obefogad) oro i samhället. Följer.

Anonymous larmar om IS-attacker
Enligt SVT ska hackergruppen Anonymous ha kommit över en lista på tider och platser för nya IS-attacker. Sverige finns inte med på listan. I ett uttalande skriver Anonymous:
”Målet är att säkerställa att hela världen, eller åtminstone människorna som ska till de här platserna, vet att de har hotats och att det finns en möjlighet att en attack kan ske. Ett annat mål är att se till att IS vet att världen vet och ställer in attackerna, vilket kommer att förvirra dem ett tag.”
Kommentar: Följer.

Snön orsakar trafikbekymmer
Kvällens snöfall i södra och västra Sverige har lett till bekymmer i trafiken (enligt TT "mängder av trafikolyckor"), bland annat på E6:an.
Kommentar: Enligt media inga allvarligare olyckor ännu. Vi har pushat för Trafikverkets info om halka i de sociala kanaler.

Alla flyktingar får ta över huvudet i snöigt Skåne
Samtidigt som det snöar och blir kallare i Skåne kan Migrationsverket inte garantera att alla asylsökanden får tak över huvudet. I Malmö löser Johanneskyrkan detta, genom att öppna sina portar för dem som inte får boende.
Kommentar: Följer flyktingsituationen.

Omvärldsbevakning 17:30

Fortsatt kritik mot Säkerhetspolisen
Det senaste dygnet har Säkerthetspolisen fått kritik i både traditionella (se SVT här och SR här) och sociala medier, med anledning av detaljer runt gripandet av en misstänkt terrorbrottsling i torsdags. Kritiken gäller bland annat att Säpo valde att gå ut med namn och bild på mannen innan gripandet, trots att han i efterhand visade sig leva öppet, med detaljerad information på sin öppna facebooksida, namn på dörren etc och därmed, enligt kritikerna, borde ha kunnat hittas utan efterlysning. Säpos:s presschef svarar på kritiken på sin personliga twitter: "Underrättelsearbete består av mkt mer än Facebookprofil och namnskylt på dörr. Säpo/Polisen bedömde samlad info och agerade därefter", skriver presschefen.
Kommentar: Följer diskussionen.

Tre gripna vid tillslag i London
Under dagen har det enligt medieuppgifter varit stort pådrag vid ett gripande i London. Enligt SVT har både helikoptrar och ambulanser varit inblandade när en stulen BMW stoppades mitt i staden. Tre män greps och i texten görs kopplingar till läget i Belgien, eftersom bilen ska ha haft belgiska skyltar. Några fler detaljer runt detta finns dock inte.
Kommentar: Hittar mystiskt nog inget om detta på BBC:s Englandssida och inte heller på Londonpolisens Twitter.

"Ekot erfar: Så ska regeringen lätta på asyltrycket"
Ekot skriver i dag att de har fått obekräftade uppgifter om att gruppen "övrigt skyddssökande" inte längre ska ha rätt till uppehållstillstånd.
Kommentar: Många spekulationer om politiken och flyktingfrågan just nu. Följer läget.

Omvärldsbevakning 13:30

Sprängmedel hittade i Molenbeckk

Enligt Sveriges Radio uppger belgiska medier att sprängmedel och kemikalier har hittats vid razzior i stadsdelen Molenbeckk i Bryssel. Det är dock inte bekräftat att detta skulle hänga ihop emd dagens höjda säkerhetsnivå (se notering nedan).
Kommentar: Följer läget i Bryssel.

Militärer säkrar HV71:s arena inför match
I Jönköping får hockeyklubben HV71 hjälp av militärer med att säkra arenan inför en match i dag. Det är militärer som just nu utför en övning där hundar ska söka sprängmedel som passar på att öva skarpt på arenan i dag, när säkerheten ändå är förhöjd, skriver Sveriges Radio.
Kommentar: Följer läget i Sverige. Ser ökad oro och åtgärder i samband med att läget i Europa skärpts.

Rykten om "kristillstånd" i Sverige
Aftonbladet skriver i dag att källor uppger att socialdemokraterna är beredda att sätta Sverige i "ett slags kristillstånd". Vad detta kristillstånd egentligen skulle innebära är dock oklart i texten, förutom att en uppgiftslämnare säger att:
"– I ett sånt läge sätts en del av medborgarnas rättigheter åt sidan. Myndigheterna får större möjligheter att avlyssna och förhöra människor, även om det inte finns konkreta misstankar"
Kommentar: Följer förtroendet för myndigheterna och det politiska läget.

Omvärldsbevakning 8:30

Omedelbart terrorhot mot Bryssel
Kriscentret i Belgien höjde tidigt i morse säkerhetsvarningen för Brysselregionen till högsta möjliga. Anledningen är att man bedömer att det just nu finns ett allvarligt och omedelbart hot mot Bryssel. Det innebär bland annat att större evenemang ställs in och att stadens tunnelbana hålls stängd i helgen. Ambassaden uppmanar svenskar på plats att följa rekommendationer från lokala myndigheter.
Kommentar: Publicerade nyhet som fick stor spridning i sociala medier. Följer.

Flyktingar i Malmö fick tak över huvudet i natt
Enligt TT behövde inga flyktigar sova utomhus i Malmö i natt. De som inte fick plats i Migrationsverkets lokaler ska ha fått sova i en Moské och i en frivilligorganisations lokaler.
Kommentar: Det ska bli snöigt i Skåne i dag och vi följer givetvis denna fråga nogsamt.

Terrormisstänkta gripna i Turkiet
Enligt flera medier (se SVT här) har man nu gripit tre av de som misstänks för terrorattacken mot Paris förra fredagen. Bland de gripna finns en belgisk medborgare.
Kommentar: Följer eventuell påverkan på läget i Bryssel, se översta punkten.

FN ska bekämpa IS gemensamt
FN:s medlemsländer får enligt flera medier nu rätt att vidta "alla nödvändiga åtgärder" för att bekämpa IS. Det är en fransk resolution som enhälligt ska ha gått igenom som lett till detta. FN:s 193 medlemsländer ska enligt resolutionen koordinera och förstärka sina insatser efter egen förmåga, för att trycka tillbaka terrorgrupper, skriver Sveriges Radio. Mer bakgrundinformation finns hos SVT.
Kommentar: Följer med anledning av flyktingsituationen i Europa.

Hotbild stoppar judiska mässor i Malmö
Den judiska församlingen i Malmö anser att hotbilden är så stor mot dem att de stoppar sina mässor. De har också begärt polisskydd för lokalerna och rabbinen. Mer info hos Sydsvenskan.
Kommentar: Följer läget med hotbild och upplevelse av hotbild i Sverige.

Fredag 20 november


Omvärldsbevakning 22:00

"Allvarliga brister i statlig samordning kring flyktingmottagning"
Malmö stad skickade under eftermiddagen ut ett pressmeddelande där samordningen av flyktingmottagandet kritiseras.
"Nu måste fler trappa upp sina insatser. Staten och många andra kommuner har inte sett eller velat se vidden av utmaningen. Ska vi klara den även fortsättningsvis så måste staten samordna sina insatser och fler ta ansvar.

Det finns 343 statliga myndigheter i landet, med lokaler från Trelleborg till Kiruna. Det är helt orimligt att staten inte kan samordna sina krafter, utan lämnar det till Malmö stad att lösa.

(...)

Under helgen är väderprognosen kyla och risk för snöfall. Staten måste se till att barnfamiljer inte riskerar att tillbringa natten under bar himmel i Malmö. Allt annat är ett oacceptabelt haveri i statlig samordning", skriver staden bland annat.
Kommentar: Stadens kritik har fångats upp av de stora medierna. Följer reaktioner.

Gripande av terrormisstänkt ifrågasätts
I stort sett alla stora medier (se SR här) toppar under kvällen med artiklar om att gripandet av den terrormisstänkte mannen ifrågasätts. Detta bland annat med anledning av att mannen enligt media ska ha varit mycket öppen med sitt liv på Facebook, inte gömt sig, inte kommunicerat medhåll med IS i sina sociala medier, etc.
Kommentar: Följer diskussionen.

Svar på vanliga frågor om utredningsarbetet
Säkerhetspolisen har publicerat svar på de vanligaste frågorna om utredningsarbetet i terrorfrågan.
Kommentar: Delat i reds sociala kanaler och uppdaterat nyhet om gripande.

MSB manar till källkritik
Aftonbladet har plockat upp MSB:s nyhet om källkritik och vikten av att inte dela rykten.
Kommentar: Nyheten har lett till många kommentarer i våra flöden och delas rejält.

Terrorrykten i Danmark sprider oro
Under kvällen har det varit stora polisinsater vid flera tågstationer i Köpenhamn, vilket har lett till att trafiken har stannats upp. Enligt GP har det under dagen förekommit rykten om hot mot staden och flera väskor ska ha undersökts i samband med nämnda polisinsatser.
Kommentar: Insatsen nu över. Liknande rykten och insatser är nog att vänta på fler håll framöver.

En Mali-gisslan var svensk
Gisslansdramat i Mali är över och hotellet säkrat, skriver Sveriges Radio, som också anger att en av de personer som togs som gisslan i Mali i dag är en svensk UD-utsänd. Enligt artikeln är hen välbehållen.
Kommentar: Vi lämnar därmed händelsen.

Höghus utrymt i Göteborg
Ett åtta våningar högt bostadshus i Göteborg ska enligt Aftonbladet utrymts sedan flera personer ska ha påverkats av en stickande lukt. Det pågår nu en insats för att utreda orsaken.
Kommentar: Stort hus och många inblandade, läget dock under kontroll, sett till medieuppgifterna. 

Omvärldsbevakning 16.30

Övriga världen

Många i gisslan kvar på Malihotell
Intensiva strider pågår i det lyxhotell i Malis huvudstad Bamako när väpnade styrkor försöker frita en grupp gisslan på uppemot 140 personer, skriver bland annat DN. Gärningsmännen har barrikaderat sig på sjunde våningen. Minst tre personer dödades vid stormningen. 80 har fritagits och 30 har lyckats fly. SvT
Kommentar: Händelsen är pågående. Enligt en annan text på TT är det möjligt att den svenska styrkan i Mali kan begäras in för att hjälpa till att skydda civila och förhindra brott, enligt det FN-mandat de har. Ambassaden i Bamako meddelar att inga svenskar drabbats i nuläget. Se även notering om retweet av ambassadens reseinformation på Twitter vid tolvtiden. Sedan tidigare finns en "reseavrådan till Mali, undantaget Bamako". Dagens reseinformation innebar en uppmaning att undvika området kring det drabbade hotellet.

Ingen svensk militär personal inblandad i hotellattack
Ingen svensk militär personal är inblandad i attacken på Radisson Hotel i Bamako. Försvarsmakten följer utvecklingen.
Kommentar: För kännedom. Informationen hämtad från Försvarsmaktens hemsida.

Färsk koriander trolig orsak till shigellautbrott
Under oktober och början av november rapporterades totalt 42 fall av shigellainfektion från södra och västra Sverige. Färsk koriander importerad från Sydostasien var den troliga smittkällan, visar myndigheternas gemensamma utredning.
Kommentar: Informationen utlagd både på Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

Förhöjda hotnivån Sverige

Åklagaren: Terrordådet skulle ske i Stockholm
Enligt medierna sitter en person anhållen skäligen misstänkt för förberedelse till terrorbrott. De misstänkta terrorplanerna ska ha riktats mot Stockholm. Det framkommer i en handling som åklagaren lämnade in till Stockholms tingsrätt under fredagen.
Kommentar: Nyheten dominerade i medierna: Aftonbladet, DN, SR.  Följer utvecklingen.

Ökad kontroll av asylboenden
Den terrormisstänkte mannen greps enligt uppgift på ett asylboende. Nu aviserar migrationsministern ökade kontroller och fler poliser på landets asylboenden, skriver bland annat Sydsvenskan.
Det är fortfarande oklart om den terrormisstänkte kommit till Sverige som flykting eller inte. Migrationsverket vill inte bekräfta att han är asylsökande. Myndigheten vill heller inte svara på frågan om han anvisats till boendet eller befunnit sig där på besök.
Kommentar: Flyktingfrågan dras här samman med den förhöjda hotnivån. Följer oklarheten kring den misstänktes asylstatus.

SL har skärpt övervakningen
Med anledning av det ökade terrorhotet har SL kallat in mer personal.
- Vi har förstärkt bemanningen vid vår trygghetscentral där man sitter med kameror och övervakar, säger Lovisa Åbom, presskontakt vid SL, enligt TT
Kommentar: För kännedom.

Fler tunnelbanestationer i Stockholm ska kameraövervakas mot terror
Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons vill satsa på kameraövervakning utanför tunnelbanestationer och pendeltågsstationer. Terroristhot och derbybråk har fått honom att vända sig till Länsstyrelsen för tillstånd, skriver DN.
Kommentar: För kännedom.

Krav på ID-kontroll på vissa passagerarfärjor från 21 november
Från och med 21 november [i morgon, reds anm] införs krav på ID-kontroll av passagerare på vissa passagerarfärjor som trafikerar Sverige. Transportstyrelsen uppmanar därför alla som ska resa med passagerarfartyg att vara beredda att kunna visa upp ID-handling vid ombordstigning, skriver Transportstyrelsen på sin hemsida.
Kommentar: Retweetat Transportstyrelsens tweet.

Terrorn i Paris

EU skärper kontrollerna i Schengen
EU-länderna kommer som väntat att skärpa gränskontrollen vid inresor till Schengenområdet. Enligt AFP har inrikesministrarna beslutat mana till omedelbart hårdare kontroller även för EU-medborgare.
Mötet har inkallats på fransk begäran efter förra veckans terrordåd i Paris och handlar framför allt om hur gränskontrollen ska kunna fungera, kampen mot illegala vapen och bättre informationsutbyte mellan medlemsländerna, skriver SvT.
Kommentar: För kännedom.

Flyktingsituationen

Justitieministern: ”Antalet asylsökande måste ned rejält”
Justitieminister Morgan Johansson säger nu att antalet asylsökande till Sverige måste minska rejält. Samtidigt är han hård i sin kritik mot den danska regeringen.
– Det är anmärkningsvärt att de, en vecka efter Parisdådet, fortfarande inte infört gränskontroller mot Tyskland, säger han enligt Aftonbladet.
Kommentar: För kännedom.

Antalet asylsökande minskade de senaste sju dagarna
De senaste sju dagarna har 9 499 personer sökt asyl i Sverige. Migrationsverkets bedömning är att antalet nya asylsökande minskat efter att gränskontrollerna infördes.
Kommentar: Den dagliga publiceringen på Migrationsverkets hemsida.

Mediebild flyktingsituationen 16.00

I etablerade medier görs kopplingar mellan gripandet av den misstänkte terroristen i Boliden och flyktingsituationen. Ett exempel är en TT-text där Migrationsminister Morgan Johansson säger att det behövs ökad kontroll av vilka personer som hamnar på asylboenden.
— De [flyktingarna, vår anm.] kommer nog att få uppleva en ökad kontroll och ökad polisiär närvaro i vissa fall, för det är klart att vi måste skärpa vår vaksamhet överallt i den här situationen, säger ministern till TT.
Även i sociala medier och på diverse bloggar görs kopplingen mellan gripandet av den misstänkte terroristen och flyktingsituationen. Den görs ofta av skribenter som har en mycket negativ syn på flyktinginvandring.
Om denna diskussion kommer att fortsätta går inte förutsäga men det är fullt möjligt.

Migrationsminister Morgan Johansson vill även att Danmark upprättar tillfälliga gränskontroller. Detta för att minska trycket på Sverige, säger han till Svt.

"Förfärligt" säger Malmö stads chef på sociala resursförvaltningen, till TT, när hon får höra att människor sovit ute under natten. Hon hävdar samtidigt att de asylsökande inte är kommunens ansvar. Det är alltså en fortsättning av gårdagens gräl mellan Malmö stad och Migrationsverket om ansvar för flyktingar utan tak överhuvudet.

Har också sett enstaka exempel på ryktesspridning av typen "Har fått lite info av en vän till mig vars släkting är polis och jobbar i city som har avrådit [sic] han och hans nära och kära att hålla sig borta från city dom närmaste 4-5 dagarna då hotbilden är mycket större än vad dom får gå ut offentligt med." (Citatet från en Facebook-sida.)

Omvärldsbevakning 12.00

Flyktingsituationen

Flyktingar tvingades sova utomhus
Asylsökande i Malmö tvingades i natt sova utomhus. Precis som Migrationsverket varnade för i går kunde myndigheten inte erbjuda alla tak över huvudet.
Kommentar: Nyheten brett spridd i bland annat DN, SvT och Sydsvenskan

Flyktingar fast i Malmö – Danmark vill inte ta emot dem
200 flyktingar sitter fast i Malmö. De vill tillbaka till Danmark, men där vill man inte ta emot dem. Det blir nu ett fall för Utrikesdepartementet, UD.
Kommentar: Oenigheten mellan Sverige och Danmark när det gäller flyktingmottagning tycks öka. SvT

Den förhöjda hotnivån Sverige

Misstänkte terroristen kan vara del av större grupp i Sverige
Enligt underrättelseinformation kan den misstänkte terroristen vara en del av en större grupp som redan befinner sig i Sverige, eller är på väg mot landet. Säkerhetspolisen letar också efter fler misstänkta terrorister, enligt försvarsminister Peter Hultqvist. SvT
Kommentar: Följer utvecklingen.

Terrorn i Paris

Resolution mot IS förbereds i FN
Frankrike förbereder en resolution i FN:s säkerhetsråd med innebörden att medlemsländerna ska vidta "alla nödvändiga åtgärder" för att bekämpa Islamiska staten (IS). I ett utkast till texten slås fast att länderna även ska "utplåna den skyddade zon (IS) har etablerat i Irak och Syrien", skriver den brittiska tidningen The Independent. TT
Kommentar: Följer utvecklingen.

Övriga världen

Flera ihjälskjutna på lyxhotell i Mali
Flera personer sköts ihjäl när militanta islamister på fredagen öppnade eld på ett hotell i Malis huvudstad Bamako, rapporterar franskspråkiga tidningar. Minst 170 personer hålls gisslan på hotellet, skriver DN. 
Kommentar: Stormning av hotellet har påbörjats. Följer utvecklingen. Tib har meddelat att svensk personal så långt inte är drabbad. Retweetat UD-tweet.

Tunnelbanestation i London evakuerad
Tunnelbanestation Baker Street i London har på kvällen evakuerats efter att ett ”misstänkt fordon” hittats i närheten av stationen, uppger polisen. Bilen sprängdes senare. Polisen ville inte ge fler detaljer om fordonet, skriver DN.
Kommentar: Det var tredje gången på 48 timmar som en tunnelbanestation i London har evakuerats efter misstankar om hot, skriver Daily Star. För kännedom.

Bombhot mot företag i Nyköping
Ett bombhot uppges ha inkommit till företaget Eberspächer i Nyköping enligt polisen.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 08.15

Europol varnar för fler terrorattacker i Europa
I dag träffas EU-ländernas inrikesministrar för ett extrainkallat möte efter terrordåden i Paris, rapporterar Sveriges Radio. De ska diskutera en rad förslag för att öka säkerheten i Europa. EU:s polismyndighet Europol kräver ökat samarbete över gränserna för att bekämpa terroristerna. "Ytterligare attacker är troliga. Jag anser att detta är det allvarligaste terrorhotet som Europa har upplevt på över tio år", sa Europols chef Rob Wainwright vid en hearing i EU-parlamentet i går.

Kommentar: För kännedom.

Polishuset i Skellefteå avspärrat
Sent på torsdagskvällen rapporterade Aftonbladet att polishuset i Skellefteå är avspärrat.”Avspärrningarna av polishuset i Skellefteå hänger samman med insatsen i Boliden. Mer än så vill jag inte gå in på”, säger Peder Jonsson på Västerbottenpolisen. Inte heller Säkerhetspolisen har någon information att ge om avspärrningen.

Kommentar: Följer utvecklingen.

Flera medier rapporterar om en lättnad hos svenskarna över att den efterlyste mannen som misstänks för förberedelse till terroristdåd har gripits. Samtidigt understryks det att terrorhotet mot Sverige inte är över och att den polisiära närvaron på offentliga platser kommer att vara fortsatt stor under dagen.

Även på sociala medier har det varit mycket reaktioner efter Säkerhetspolisens gripande av den efterlyste mannen. De flesta mycket positiva och lättade och beröm ges åt Polisens och Säpos arbete. Men det finns också reaktioner och frågor kring hur mannen har kunnat komma in i Sverige och att han bodde på ett asylboende. Många reagerar också över att Säkerhetspolisens webbplats var svår att nå under kvällen. Migrationsverkets besked om att det inte längre går att garantera boende till asylsökande har också lett till många kommentarer och inlägg.

Torsdag 19 november


Omvärldsbevakning 23.00

Säkerhetspolisen har gripit misstänkt
Säkerhetspolisen gjorde den 19 november tillslag på en plats i Sverige. Den person som sedan den 17 november har varit anhållen i sin frånvaro är nu gripen, misstänkt för förberedelse till terrorbrott. Trots gripandet ligger hotnivån kvar på en hög nivå. Nivån bedöms kontinuerligt och kan komma att ändras.

Kommentar: Har publicerat nyhet.

Stor polisinsats – Säpo inkopplad
Trots gripandet av den misstänkte terroristen återstår mycket arbete, menar Säkerhetspolisens presschef Sirpa Franzén. Det framgår av en artikel i Expressen. "Vi har många åtgärder kvar. Nu vidtar ett intensivt utredningsarbete och vi är fortsatt mycket intresserade av den här personens förehavanden under sin tid i Sverige", säger Sirpa Franzén till TT.

Kommentar: Följer utvecklingen.

Nio gripna i nio räder i Belgien
Belgisk polis genomförde under torsdagen nio räder i eller runt om Bryssel. Sju misstänkta terrorister greps under räderna, medan ytterligare två män kunde gripas i tingsrätten i Bryssel. Tre av de gripna männen misstänks ha kopplingar till dåden i Paris. Det skriver Dagens Nyhter.

Kommentar: Följer utvecklingen om fler gripanden skulle ske.

Så minskar du din oro
Terrordåden i Paris och Beirut skapar oro hos många människor. Med anledning av det har Röda Korset försökt reda ut vad man ska tänka på om man känner sig otrygg. Enligt Sara Hedrenius, rådgivare i kris- och medmänskligt stöd på Röda Korset, handlar det om fem grundläggande principer; trygghet, lugn, tillit, samhörighet och hopp.

Kommentar: Relaterat till detta rapporterar Sydsvenskan att Bris har chattat med barn som känner oro i samband med terrordåden.

Omvärldsbevakning övrigt 17.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 17.00

Regeringen förlänger gränskontroll
Regeringen har förlängt den tillfälliga gränskontrollen i Sverige med tre veckor, till den 11 december.
Kommentar: Uppdaterar tidigare nyhet och länkar till Polisen.

MSB och Fortifikationsverket föreslår fyra nya möjliga platser för asylboenden i tält
Regeringen har gett MSB och Fortifikationsverket i uppdrag att stödja Migrationsverket i arbetet med att införskaffa, uppföra och förvalta asylboenden i tält. Nu har man identifierat fyra platser som är möjliga att anpassa för drift under tre år. skriver MSB på sin hemsida.
Kommentar: DN gör nyhet på uppgifterna och avslöjar de fyra platserna. Följer utvecklingen.

Omvärldsbevakning terrorhot 17.00

Statsminister Löfven framförde på en presskonferens på eftermiddagen att regeringen bland andra åtgärder är redo att pröva ökad kameraövervakning, övervakning av datorer och ökad kontroll av pass. Sverige har varit naivt, säger han. Löfven sade dessutom att han kommer att bjuda in reksdagspartierna för att ha överläggningar om fler åtgärder mot terrorism. Följer utvecklingen i medierna.

25-årig IS-medlem jagas i hela Sverige
Sammanfattning: Den misstänkte terroristen som efterspanas av polis i hela Sverige är en 25-årig medlem i IS, som kommit hit via Tyskland. Mannen fångades på bild när han kom in i landet, skriver Expressen. Han kan ha flera medhjälpare i Sverige.
Den misstänkte terroristens bild spreds till poliser i yttre tjänst på onsdagen efter att Säpo larmat om att han misstänks för förberedelse till terrorattentat i Sverige. Expressen var på torsdagen först med att publicera den bilden. Enligt uppgift till TToch Aftonbladet kan den efterspanade IS-medlemmen ha flera medhjälpare. Aftonbladet hänvisar till anonyma poliskällor.
– Det befaras att han har ett tiotal allierade i Sverige, säger en anonym källa. DN
Kommentar: Fortsätter följa utvecklingen.

Hjärnan bakom terrordåden i Paris dödad
Abdelhamid Abaaoud, som pekas ut som hjärnan bakom Parisattackerna, dödades i polisräden i Saint Denis i går, uppger franska åklagare. Franska myndigheter trodde först att Abaaoud fjärrstyrt terrordåden från Syrien, men underrättelser visade att han kunde befinna sig i Parisförorten Saint Denis.
Kommentar. För kännedom. Nyheten fanns brett i medierna: Aftonbladet, DN, SR 

Sveriges judiska församlingar stänger ikväll
Efter ha samrått med Säkerhetspolisen ställer landets judiska församlingar in all verksamhet under kvällen.
– Vi har idag valt att stänga ned judiska församlingen, synagogorna och verksamheter som är fritidsrelaterade, alltså idrottsförening och andra sammankomster som skulle äga rum under kvällen, säger Lena Posner Körösy som ordförande i Judiska centralrådet.
Kommentar: För kännedom

Ansträngd polissituation förvärras
För polisen innebär det förhöjda terrorhotet att en redan ansträngd arbetssituation förvärras ytterligare.
Facket kräver att polisledningen skjuter till pengar och tydligt gör klart vilka arbetsuppgifter som kan läggas åt sidan. TT
Kommentar: För kännedom

Mediebilden flyktingsituationen 16.00

Flyktingsituationen är under torsdagen inte toppnyhet i de rikstäckande medierna. De nyheter om flyktingsituationen som trots allt lyfts fram tecknar en pessimistisk bild.

Dagens samhälle har frågat landets kommuner om de klarar kvalitet och integration i flyktingmottagandet. Svaret är att 69 procent av kommunerna anser att det klarar kraven medan 31 procent uppger att de inte gör det. I början av året ansåg 79 procent av kommunerna att de klarade god kvalitet. En avsevärd försämring alltså.
Dagens samhälle är en tidning som vänder sig till beslutsfattare i offentlig sektor och privata företag inom välfärdssektorn.

Att Migrationsverket meddelar att de inte längre kan garantera tak över huvudet för alla flyktingar rapporteras i medierna, till exempel Sydsvenskan slår upp det stort.
– Vi klarar inte uppdraget längre, säger Åsa Lindberg, regionchef för Migrationsverket Syd till tidningen.

Att Sydsvenskan rapporterar att Malmö stad och Migrationsverket har olika åsikter om vem som har det slutliga ansvaret för flyktingar utan tak över huvudet spär på bilden av myndigheter som är oförmögna att hantera situationen.

Dessutom kritiserar tågpersonal Migrationsverket för att de sätter ensamkommande barn på tåg utan ledsagare. Tågpersonal säger till Sydsvenskan att barnen ofta bara har en lapp med ett telefonnummer med sig. Ibland kommer inte heller personal från boendena som barnen är på väg till för att möta. Migrationsverket uppger att de inte har personal nog och att de gör en bedömning av vilka barn som kan klara resan själva.

Svd går igenom hur flyktingsituationen utvecklats från Reinfeldts klassiska "öppna våra hjärtan" till dagens situation. Pedagogiskt samtidigt som det ger en pessimistisk bild av samhällets förmåga att hantera flyktingsituationen.

I lokala medier är diskussionen fortsatt praktiskt inriktad på hur olika frågor ska lösas. Boendefrågan är naturligtvis en av dessa frågor, där landshövdingen i Hallands län säger till SR Halland att det krävs en långsiktig satsning på bostadsbyggande för att klara flyktingsituationen.

Debatten om flyktingsituationen i sociala medier är minst sagt yvig. Allt från rent praktiskt inriktade diskussioner om hur boendefrågan kan lösas till fantasifulla utläggningar om hur hela landet håller på att ödeläggas. I diskussionerna kring boendefrågan kan skönjas ett missnöje med att myndigheterna inte lyckas hantera problemet. Nyheten om att allt färre kommuner upplever att de klarar att ta emot flyktingar på ett bra sätt har också givit upphov till diskussioner.

Omvärldsbevakning terrorhot 14.35

Säkerhetspolisen har publicerat frågor och svar kring den förhöjda hotnivån i Sverige. Publicerat nyhet.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 14.35

Migrationsverket kan inte längre erbjuda boende till alla asylsökande
Från och med i dag, torsdag, kan Migrationsverket inte längre erbjuda tak över huvudet för alla asylsökande som kommer till Sverige. Detta innebär att asylsökande hädanefter kan få ordna boende på egen hand. Barnfamiljer kommer att prioriteras när boendeplatser fördelas till asylsökande.
Kommentar: Publicerat nyhet med länk till webbsidan.

Sammanfattning terrorhot 13.15

25-årig IS-medlem jagas i hela Sverige
Den misstänkte terroristen som efterspanas av polis i hela Sverige är enligt media en 25-årig medlem i IS, som kommit hit via Tyskland. Redan i tisdags kväll fattade åklagare beslut om att han skulle gripas, skriver Expressen.
Kommentar: Kvällstidningarna publicerade bilden. Åtminstone namnet spreds sedan brett i medierna: DN, SvT.  Säpo vill inte kommentera utan hänvisar till förundersökningssekretess. MAnnen har efterlysts även i Norge.

Frankrikes premiärminster varnar för kemiska attacker
Den franska premiärministern Manuel Valls varnar för att terrorister kan använda kemiska vapen. Det sade han i ett tal i nationalförsamlingen inför att församlingen ska rösta om det förlängda undantagstillståndet.
– Frankrike kan stå inför kemiska eller bakteriella hot i kampen mot militanta islamister, säger Valls enligt Reuters, i nationalförsamlingen. DN
Kommentar: Följer utvecklingen av terrorjakten i Frankrike.

Nationalförsamlingen godkänner förlängning av undantagstillstånd
Den franska nationalförsamlingen har röstat ja till att förlänga undantagstillståndet i tre månader efter terrorattackerna i Paris förra veckan. TT
Kommentar: För kännedom

Belgisk polis har genomfört sju räder
Belgisk polis håller på att genomföra ytterligare sju antiterrortillslag i Bryssel-regionen, rapporterar tidningen Le Soir. Ett av tillslagen — i stadsdelen Laeken — har enligt tidningen en direkt koppling till utredningen av terrordåden i Paris i fredags, enligt TT. De övriga insatserna — i bland annat kommunerna Jette, Uccle och Molenbeek — är inriktade mot vänner och familjemedlemmar till Bilal Hafdi, en av de terrorister som agerade självmordsbombare vid Stade de France i fredags.
Kommentar: Oklart hur stark koppling räderna har direkt till terrorbomningarna i Paris. Fortsätter följa.

Skärpt bevakning i riksdagen
Riksdagen skärper nu bevakningen och inför samma säkerhetskontroller som på flygplatser. Alla inpasserande ska kontrolleras med metalldetektorer och bagage ska röntgas. Syftet är att skapa ökad trygghet för riksdagsledamöter och andra som arbetar i eller besöker riksdagen. DN
Kommentar: För kännedom

Göteborgs polis inför "särskild händelse"
Vid en pressträff med Polisregion Väst på torsdagsförmiddagen om vad den förhöjda terrorhotnivån innebär för regionens del, konstaterar Klas Friberg, regionchef på polisen i Göteborg att det nu råder en särskild händelse.
- Vi ska ha en närvaro på publika platser, bistår polisen i deras förundersökning och ett trygghetsskapande arbete, säger Friberg. TT
Kommentar: För kännedom

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 13.00

MSB planerar tre nya tältläger
Tre nya projekt som rör tältläger för flyktingar har presenterats för Migrationsverket, uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för TT. Men var tälten ska resas håller MSB fortfarande hemligt. TT
Kommentar: För kännedom

Malmömässan vänthall för asylsökande
Sedan i söndags kväll använder Migrationsverket Malmömässan som vänthall för runt 600 asylsökande. Där får de vänta på bussar som kör till de platser i landet där det finns kapacitet att ta emot dem, skriver Migrationsverket på sin hemsida.
Kommentar: För kännedom

Migranter stoppas vid gränsen Serbien/Makedonien
Serbien och Makedonien har stängt gränserna för alla migranter utom för dem som kommer från Syrien, Irak och Afghanistan, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR.
- I går kväll började Serbien skicka tillbaka alla utom syrier, irakier och afghaner till Makedonien. Makedonien stängde gränsen runt 3 på morgonen och runt 100 personer satt fast i ingenmansland, säger talespersonen Melita Sunjic. TT
Kommentar: För kännedom

Ensamkommande barn får en lapp i handen
Malmö stad fortsätter att sätta ensamma flyktingbarn på tåg genom Sverige med en skriven papperslapp i handen. På lapparna står deras namn, varifrån de kommer och vart de är på väg. Och så ytterligare en vädjan: "Kan du hjälpa mig att ringa till personalen på det boendet jag ska till".
Kommentar: Artikel i Sydsvenskan. För kännedom.

Omvärldsbevakning 12.30

Kopparstöld orsakade stort tågstopp mellan Uppsala och Stockholm
Signalfelet mellan Arlanda/Märsta och Knivsta som pågått sedan klockan dem i morse beror på stöld av kopparledningar. SR
Kommentar: Prognos att felet ska vara åtgärdat kl 16.

Farlig råttsmitta i Stockholm och Göteborg
Råttor smittade med farlig bakterie har upptäckts i Stockholm och Göteborg.  För första gången sedan 1930-talet har forskare upptäckt råttor infekterade med bakterien Leptospira i svenska storstäder, uppger Hem & Hyra. Bakterien kan överföras till människor och då orsaka leptospiros eller Weils sjukdom, med bland annat blödningar, gulsot och njursvikt som följd. Smittan överförs via råttans urin. DN
Kommentar: Oklart utifrån medieuppgifterna hur farlig bakterien är, men bra att känna till för fortsatt bevakning.

Ny resistens skrämmer forskarna
En gen som gör vanliga bakterier resistenta mot den sista gruppen antibiotika har upptäckts bland både grisar och patienter i södra Kina. Professor Otto Cars beskriver nyheten som ”ett mardrömsscenario”.
De aktuella bakterierna är ”vanliga” tarmbakterier, men bär på genen mcr-1 som gör dem motståndskraftiga (resistenta) mot polymyxin, som är den sista gruppen antibiotika som bakterier inte utvecklat resistens mot. Nu har brittiska och kinesiska forskare upptäckt att dessa bakterier finns bland både grisar och patienter i södra Kina. TT-artikel publicerad på SvT
Kommentar: För kännedom.

Ingves: Bostadsrallyt hotar det finansiella systemet
Stefan Ingves, chef för Sveriges Riksbank, varnar för att prisrallyt på bostäder kan hota hela det svenska finansiella systemet. Det säger han i en intervju med SvD.
Kommentar: För kännedom

Omvärldsbevakning 08.40

Säkerhetspolisens hotnivåhöjning under onsdagseftermiddagen har lett till omfattande medierapportering. Höjningen och terrorsituationen i Europa är i fokus i alla mediekanaler. Information har kontinuerligt publicerats på Krisinformation.se

Hotnivåhöjningen har också lett till omfattande diskussion och många trådar i sociala medier. Främst kommenteras Säkerhetspolisens beslut och regeringens säkerhetspolitik och Polisens arbete ur olika vinklar, men det går också att se oro och många frågor. Man undrar vad hotnivån betyder i praktiken, vad "ökad vaksamhet" innebär, om man behöver vara orolig, om den höjda hotnivån kommer att påverka flyg och andra transporter osv. Det finns också hos många en uttalad oro för vad detta kommer att innebära för den dagliga tillvaron.

Säpo avslöjar inte hur många extremister som de övervakar
Dagens Nyheter rapporterar att Säpo vägrar uppge hur många våldsbejakande islamister som för närvarande utgör ett hot i Sverige. Inte heller det växande antalet individer som punktmarkeras anses kunna redovisas. Enligt Säkerhetspolisens presschef Sirpa Franzén skulle en sådan redovisning skada Säpos operativa arbete, då det skulle avslöja vad de känner till på detaljnivå om vissa personer.
Kommentar: Följer utvecklingen kring Säpos arbete. Flera medier rapporterar om att en man som ska ha tagit sig in i Sverige från Tyskland har anhållits i sin frånvaro. Mannen ska enligt uppgifter vara IS-medlem och ses  som skäligen misstänkt för planer på att utföra ett terrordåd i Europa.  Expressen har publicerat namn och en kornig bild på mannen. Säpo har dock ännu inte bekräftat mannens identitet eller att bilden är den som man skickat ut till polisen.

Försvarsmakten följer Säpos höjning
Med anledning av Säkerhetspolisens höjning av terrorhotnivån mot Sverige idag, så har även Försvarsmakten höjt hotnivån från nivån 3 (förhöjt hot) till nivå 4 (högt hot).

Kommentar: för kännedom

Amerikaner varnas för resor till Sverige
Expressen rapporterar att den amerikanska ambassaden uppmanar de amerikanska medborgare som reser till Sverige att följa nyhetsutvecklingen och hålla sig uppdaterade via medier. Anledningen är att hotnivån avseende terroristdåd har höjts från nivå 3 till 4 i Sverige.

Kommentar: följer utvecklingen

”Gränsen är snart nådd”
Nästan var tredje lokal toppolitiker anser att deras kommun inte klarar kvaliteten och integrationen i flyktingmottagandet. Det visar en undersökning som Dagens Samhälle har gjort. "Gränsen är snart nådd” är en återkommande kommentar till enkätsvaren.

Kommentar: följer utvecklingen

Onsdag 18 november


Omvärldsbevakning 22.00

Säpo uppmanar allmänheten att leva som vanligt
SÄPO uppmanar allmänheten i Sverige att leva som vanligt, trots det förhöjda terrorhotet. Det skriver Aftonbladet. "Det finns ingen anledning till oro. En viss vaksamhet ska man naturligtvis ha", säger Anders Thornberg, chef för Säkerhetspolisen.

Kommentar: Fortsätter att följa händelseutvecklingen

Sveriges ambassad i Paris uppmanar till ökad vaksamhet
Under onsdagen pågick det en stor polisinsats i Parisförorten Saint Denis. Det går inte att utesluta ytterligare våldshandlingar eller attentatshot i Paris och Frankrike under de närmaste dagarna enligt Sveriges ambassad i Paris. Ambassaden uppmanar allmänheten att vara fortsatt vaksam, att undvika folksamlingar samt att vara extra uppmärksam på det som ter sig avvikande i sammanhanget. Följ nyhetsbevakningen noga och lyssna till råd från de franska myndigheterna och håll kontakt med anhöriga, uppmanar ambassaden.

Kommentar: Följer utvecklingen av terrorbekämpningen i Frankrike

Flyget påverkas inte
Swedavia, som driver ett tiotal flygplatser i Sverige, har inte fått några instruktioner om ökad säkerhet till följd av det höjda terrorhotet. Flygen går som vanligt, rapporterar Folkbladet.

Kommentar: Följer utvecklingen kring om terrorhotet skulle komma att påverka flygtrafiken.

Nödvändigt att hindra spridning av särskilt svårbehandlade tarmbakterier
Från 2007 fram till idag har antibiotikaresistens av typ ESBL-carba ökat stadigt i Sverige. Ökningen understryker vikten av ett fortsatt systematiskt arbete för att motverka utveckling och spridning av antibiotikaresistens, även om Sverige internationellt sett ligger bra till i bekämpningen av ESBL-carba.
Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kommentar: för kännedom

Ny fördelningsplan för nyanlända och asylsökande ensamkommande barn
Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna slår fast att det behövs 40.000 platser för ensamkommande barn  samt att 21.700 nyanlända invandrare behöver hjälp med bostad nästa år. Siffrorna bygger på Migrationsverkets oktoberprognos, och innebär en kraftig ökning jämfört med  2015.
Mer information finns på Migrationsverkets hemsida.

Kommentar: för kännedom

Stopp i vägtrafiken på E4 i Östergötland
Under onsdagskvällen var E4:an helt avstängd i båda riktningarna mellan trafikplats Norsholm och Trafikplats Linköping Östra söder om Herrbeta. Orsaken var två kolliderade lastbilar. På onsdagskvällen fanns det ännu inte någon prognos om när under natten som vägen kunde öppnas igen. Trafiken leddes tillfälligt om via väg 796 mellan Norsholm och Linköping, skriver Trafikverket.

Kommentar: Fanns vid publiceringstillfället ingen prognos om när E4:an skulle öppnas igen.

Sammanfattning senaste dygnet 17.00

Senaste dygnet har präglats av omfattande rapportering kring terrorattentatet i Paris och andra händelser och aktiviteter med anknytning till terrorim och IS. Under dagen höjde Säkerhetspolisen terrorhotnivån i Sverige till nivå 4, från förhöjt hot till högt hot. Och Riksenheten för säkerhetsmål har inlett en förundersökning gällande förberedelse till terroristbrott. Säpo och Polisen samarbetar i utredningen. Enligt medieuppgifter har också flera nyhetsredaktioner polisbevakning.

Omvärldsbevakning 17.00

Säpo höjer svenska terrorhotsnivån
Hotnivån har höjts ett steg från förhöjt (3) hot till högt (4) hot på en femgradig skala för terrorism riktad mot Sverige. Nyhetsbloggen Six citerar en anonym källa som menar att orsaken är att en irakisk, krigstränad man tagit sig in i Sverige med avsikt att begå terrorhandling, dock inte nödvändigtvis mot Sverige. Även GP uppger att en irakisk man som rest in via Tyskland eftersöks. Säpo skriver själva att de tagit emot konkret information och att Riksenheten för säkerhetsmål har inlett en förundersökning gällande förberedelse till terroristbrott.
Gefle Dagblad skriver att deras redaktion bevakas av polisen och att även andra tidningsredaktioner har fått polisbevakning.
Polisen samarbetar med Säpo i förundersökningen och kommer att öka sin närvaro på strategiska och publika platser. Säpo håller presskonferens kl 18.00.
Kommentar: retweetar Säpos pressmeddelande och skriver nyhet. Fortätter att följa och bevaka.

Säpo letar svensk koppling till terrornätverk i Belgien
Säkerhetspolisen utreder om det finns länkar mellan svenska islamister och det utpekade terrornästet Molenbeek i Bryssel. Bland annat har den så kallade Guantánamo-svensken Mehdi-Mohammed Ghezali vistats där skriver Dagens Nyheter.
- Vi inhämtar information från Frankrike och Belgien för att undersöka om det finns någon bäring på Sverige, säger Säpos pressekreterare Fredrik Milder till DN.
Kommentar: för kännedom.

IS uppger att de dödat norsk gisslan

IS-rekryterare finns i svenska moskéer
Hashim Salad Elmi, som jobbar med att förebygga våldsbejakande extremism, menar att det som hände i Paris skulle kunna hända också i Sverige. Rekryterarna har nu börjat fokusera på nya grupper av unga, de som har det till synes gott ställt. Unga killar som nyss tagit sig igenom en högre utbildning, till exempel, säger han till Radio Sweden.
Kommentar: för kännedom.

Gymnasieskola i Västerås utrymd efter hot
Citygymnasiet i centrala Västerås utrymdes under eftermiddagen efter att skolan mottagit ett bombhot uppger VLT. Skolans rektor uppger för TT att det var en okänd person som skickade ett sms med hot om att bomba skolan.
Kommentar: för kännedom.

Kastrups flygplats utrymdes
Kastrups terminal 3 utrymdes vid lunchtid på grund av en kvarglömd misstänkt väska. Enligt SVT orsakade det både förseningar i flygtrafiken och att tågen inte stannade vid Kastrups station. Efter någon timme kunde polisens bombgrupp konstatera att innehållet i väskan var ofarligt. Två män greps efter att de skämtat om att det fanns en bomb i en väska skriver Sydsvenskan.
Kommentar: för kännedom.

700 flyktingar hålls kvar på Malmömässan
Flyktingarna trängs inne på Malmömässan där Migrationsverket just nu registrerar alla asylsökande. Enligt polisen försöker folk ta sig ut via nödutgångarna. Den som vill återförenas med sin familj kan inte heller ta sig in.
– Det är ett moment 22. Vi kan inte hålla kvar någon mot deras vilja, men det strider mot lagstiftningen om de avviker utan att bli registrerade som asylsökande, säger Ewa-Gun Westford, polisens informatör till SVT.
Kommentar: Följer situationen.

Mediebild flyktingsituationen 15.00

Attentaten i Paris, konflikten i Syrien och flyktingsituationen vävs ihop i flera medier. Det förekommer relativt få texter som enbart handlar om flyktingsituationen i Sverige.
Sydsvenskan har en artikel som fokuserar på gränskontrollerna längs Sveriges gräns, men terrorattacken i Paris och risken att anhängare till ISIL ”smyger sig in bland de asylsökande” nämns som fond. Tidningen skriver ”att gränskontrollerna i stora stycken inte fungerar – eftersom hundratals personer avviker innan de blivit registrerade som asylsökande hos Migrationsverket och lämnat sina fingeravtryck.”
Aftonbladet refererar MSB:s nationella lägesbild och sätter rubriken: Larmrapporten – uthålligheten tar slut i december.
Sammantaget ger ovanstående en mörk bild av läget, och det refereras till artiklarna i sociala medier.
Även beslutet att införa ID-kontroller på färjor till och från Sverige har rönt uppmärksamhet i lokala medier. Som exempel kan nämnas att Stena line inte räknar med några förseningar på grund av beslutet, rapporterar P4 Blekinge.
Ett annat exempel på lokal rapportering är P4 Värmlands nyhet om att ordföranden i byggnadsnämnden i Sunne anser att asylboendet på ett hotell bryter mot plan- och bygglagen eftersom de inte sökt bygglov för ändrad användning av byggnad. Verksamhetschefen på samhällsbyggnad och säkerhet på Sunne kommun delar dock inte uppfattningen utan menar att ”situationen med flyktingar idag är ju extraordinära och vi vet ju att det är lättnader på gång i lagstiftning”. Nyheten illustrerar den febrila aktivitet som pågår för att skala upp asylmottagningen och de behov som finns av vägledande riktlinjer från en rad myndigheter.

Omvärldsbevakning 11.45

Två döda efter polisräd i Paris
Omfattande rapportering i medierna om att minst två misstänkta terrorister dödades i en polisräd mot en lägenhet i norra Paris i morse. Den ena var en kvinnlig självmordsbombare som sprängde sig i lägenheten. Insatsen var riktad mot den man som misstänkts ha planerat attacken i fredags. Ytterligare fem personer har gripits, tre av dem i lägenheten skriver TT. Andra medieuppgifter, bland annat DN uppger att totalt sju personer gripits och att fem poliser är skadade.

Flyktingar avviker från Migrationsverkets mottagning
Enligt TT väljer så kallade transitflyktingar att avvika istället för att söka asyl. Målet är att ta sig till Norge och Finland för att söka asyl. TT:s reporter såg i helgen hur människor tog sig över stängslen. Varje dag skickas samtidigt runt 50 människor tillbaka i samband med att de stoppas av den svenska gränspolisen.

MSBs nationella lägesrapport - larmrapport om flyktingsituationen
Aftonbladet skriver att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,MSB, nu varnar för att kapaciteten kan ta slut redan i december och att sjukvården och socialtjänsten inte mäktar med sina åtaganden.

Lansering av kampanjsajten Skydda antibiotikan
Myndigheter samarbetar mot antibiotikaresistens.
Kommentar: Publicerar en nyhet, och lägger ut i socialka medier.

Bränder i Australien
Fyra människor har omkommit i en serie bränder i västra Australien. Landett vädermyndighet BOM varnar för "katastrofala" förhållanden med höga temperaturer, starka vindar och låg luftfuktighet i den västra och södra delen av landet, skriver TT.

Omvärldsbevakning 08.45

Bombhot mot två Air France-plan
Båda planen har landat och passagerarna har lämnat planen, uppger TT. Det är ännu inte känt om det finns någon substans i hoten.
Kommentar: Oavsett om hoten är falska eller ej, lär vi antagligen få se en hel del hot av det här slaget den närmaste tiden då terrordåd ofta triggar andra. Kan påverka många delar av samhälle, inte minst transportsektorn.

Elavbrott i Norrbotten
3427 kunder ska vara berörda i Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare och Pajala, rapporterar Svt Norrbotten.
Kommentar: Hittar ingen information hos Vattenfall.

Tågförseningar efter kopparstölder
Västkustbanan kommer att drabbas av tågförseningar hela dagen eftersom flera kilometer kopparkabel stulits, uppger Svt. Arbetet med att reparera inleddes i natt men Trafikverket räknar med att arbetet kommer att fortsätta under dagen. Följden blir förseningar i tågtrafiken.
Kommentar: För kännedom.

Höjd beredskap i Danmark
Danska Rigspolitiet har höjt beredskapen i landet från "förhöjd" till "markant förhöjd", den näst högsta nivån, uppger TT. Rigspolitiet har inte kommenterat orsaken till beredskapshöjningen.
Kommentar: Hittills lite oklart vad som gäller men en höjning av beredskapen i Danmark kan påverka opinionen i Sverige.

Tisdag 17 november


Omvärldsbevakning 20.30

Fotbollsstadion evakuerad i Tyskland
Fotbollsstadion i Hannover har evakuerats. Orsaken är ett misstänkt föremål, rapporterar Svt. Tyskland skulle möta Holland i en landskamp men polisen har beslutat att matchen ställs in.
Kommentar: För kännedom. Det är fortfarande oklart om det misstänka föremålet på något vis är skadligt.

Sverige kan ge Frankrike hjälp
Frankrike har bett övriga EU-länder om hjälp i kampen mot IS. Såväl statsminister Löfvén som företrädare för alliansen ställer sig positiva till att Sverige ställer upp. Huruvida det i så fall skulle handla om direkt miltär hjälp vill inte statsministern svara på i nuläget, enligt Svt.
Kommentar: För kännedom. En eventuell militär insats från Sverige kan påverka hotbilden, enligt bedömare.

Svenska säkerhetskrav på egyptiska flygplatser
Sverige har begärt svar på vilka åtgärder Egypten har vidtagit för att öka säkerheten och kontrollerna av de egyptiska flygplatserna, uppger SR Ekot. Detta på grund av misstankar om att en sprängladdning förts ombord på det ryska plan som kraschade i Egypten.
– Större krav kommer att ställas på flygplatser runtom i världen. Det kan innebära restriktioner på hur man får flyga till Egypten, eller om man kan flyga överhuvudtaget, säger Ingrid Cherfils, luftfartsdirektör vid Transportstyrelsen.
Kommentar: För kännedom. Det råder reseavrådan för delar av Egypten.

Sammanfattning senaste dygnet 16:40

Fortsatt stort intresse för attentaten i Paris och jakten på de skyldiga. Andra länders insatser mot IS uppmärksammas också stort. I övrigt får domen i ett mycket uppmärksammat svenskt mordfall stor uppmärksamhet i media.

Omvärldsbevakning 15:45

ID-krav införs på färjor
Regeringen har beslutat om att införa krav på legitimation på färjor till Sverige, skriver SVT.

Mediebild flyktingsituationen 14:30

Fredagens terrordåd i Paris präglar rapporteringen kring flyktingsituationen i Sverige och debatten i sociala medier. DN:s ledare konstaterar att konflikten i Syrien kommer att bli långdragen vilket är illa eftersom både terrordåden i Paris och de stora flyktingströmmarna till Europa har kopplingar till konflikten som råder i regionen.

SVD:s ledarskribent Maria Ludvigsson kommenterar nyheten om att identitet inte kan styrkas i 40 procent av alla asylärenden, något som kan få konsekvenser när det gäller riskbedömning och hotbild mot Sverige. Ludvigsson är kritisk mot vad hon anser vara drag av undfallenhet och kravlöshet i svenska offentligheten. ”De som söker sig till Sverige med onda avsikter och för att bestrida vad öppenhet och frihet är, måste identifieras och hållas borta för att samma värderingar ska bestå.”

Arbetarbladet rapporterar att även asylsökande oroar sig för terrorattentat efter dåden i Paris. En nyanländ i säger till tidningen att han ”hoppas att alla länder kontrollerar var och en som kommer in, så att de inte bär med sig bomber och sådant. Det blir bättre för alla i den här situationen.”

De gränskontroller som infördes i Sverige i förra veckan kommer, enligt uppgifter i media, att förlängas. Tidigare har det diskuterats om gränskontrollerna skulle minska antalet flyktingar. Enligt Migrationsverket kommer det färre flyktingar till regionen, rapporterar SR P4 Sjuhärad. Nationellt rapporterar bland annat Aftonbladet att Migrationsverket inte ser någon minskning av antalet asylsökande.

SVT Nyheter och andra medier rapporterar att boende fortfarande inte kan garanteras för dem som flyr till Sverige på grund av det höga antalet asylsökande. Även lokala medier rapporterar om högt tryck på boendeplatser och hårt arbete för kommunerna. Se bland annat Nerikes Allehanda, Östersunds-Posten och Norrköpings tidningar.

I internationella medier förekommer tvivel på EU:s förmåga att genomföra effektiva åtgärder som minskar flyktingtillströmningen. Irish examiner skriver att näthatet mot muslimer i Polen och Ungern ökat märkbart efter attentaten i Paris. Joanna Fomina, migrationsforskare på den polska vetenskapsakademin, förutspår att motståndet mot EU kommer att öka i Polen. Enligt Wall Street Journal kräver EU-motståndare allt mer att den fria rörligheten inom unionen avskaffas. Tidningen påstår att frågan om varje medlemslands nationella säkerhet nu väger tyngre än den fria rörligheten. Även Dagens Nyheter tar upp frågan om hur viljan att ta emot flyktingar påverkas av dåden i Paris, i Europa och i USA.

Omvärldsbevakning 12:00

Inget nytt att kommentera.

Omvärldsbevakning 08.40

Hot mot riksdagen uppföljning
Trots hotet mot riksdagen kommer riksdagsledamöterna att gå till riksdagen som vanligt, det berättar riksdagsledamoten Lotta Finstorp (m) för SR.
Kommentar: Följer. Se även anteckningar från gårdagen.

Amnesty: Skapa säkra vägar in i EU
Människorättsorganisation Amnesty skriver i en rapport att EU borde skapa säkra vägar in i EU för flyktingar. Amnesty påpekar i rapporten att skyddet av EU:s yttre gränser inte lett till färre flyktingar, bara att vägarna in i EU blivit farligare, rapporterar TT.
Kommentar: Amnesty har högt förtroende hos många. Deras rapport kan påverka både den allmänna opinionen och beslutsfattare.

Måndag 16 november


Omvärldsbevakning 22.30

Attentaten i Paris

Passfriheten inom Schengen kan vara i fara
Frankrike vill återinföra gränskontroller i Schengenområdet, uppger brittiska tidningen The Telegraph enligt Aftonbladet. Förslaget väntas framföras på ett EU-toppmöte möte mellan EU:s inrikesministrar, enligt tidningen.
Kommentar: Om Frankrike verkligen kommer att framföra kravet hotas Schengenavtalet och mycket kommer att förändras inom Schengensamarbetet.

Flyktingsituationen

Förlängning av tillfälliga gränskontroller väntas
Inrikesminister Anders Ygeman säger till Svt Skåne att han utgår från att regeringen kommer att besluta om en förlängning av de tillfälliga gränskontrollerna som infördes 12 november. Enligt Svt kommer det att handla om 20-30 dagars förlängning. Ministern säger också att polisen vid en förlängning ska få mer resurser.
Kommentar: För kännedom.

Övrig omvärldsbevakning

Hot mot riksdagen uppföljning
Som det verkar nu kommer arbetet i riksdagen att fortsätta som vanligt under tisdagen.
Aftonbladet har läst hotbrevet där det talas om att politikerna måste skärpa sig och att utvecklingen har gått för långt. Enligt mejlet är syftet med hotet i första hand att stoppa det politiska arbetet och i brevet varnas politikerna från att överhuvudtaget närma sig kvarteren där riksdagen och regeringen håller till.
Säpo uppger för SVT Nyheter att det inte är ovanligt att det kommer sådana här hot efter stora terrorhändelser, men bedömningen är alltså att det inte är aktuellt att stänga riksdagens verksamhet.
Kommentar: Följer läget. Se även tidigare anteckning.

Omvärldsbevakning 16.45

Hot mot riksdagen - ska slå till i morgon
Ett hot har riktats mot riksdagen. Hotet har bland annat gått till Säpo och Stockholmspolisen per mejl.
– Det är formuleringar med hot mot riksdagen i morgon, säger Säpos presschef Sirpa Franzén enligt Aftonbladet.
Kommentar: Säpo svarar reportrarna att de tar alla hot på allvar och att de ser över personskyddet, men att riksdagsarbetet fortsätter som vanligt. Fortsätter att följa.

Mediebild flyktingsituationen 16.30

Det görs kopplingar mellan flyktingsituationen och attentaten i Paris. Den mest konkreta kopplingen är att en av attentatsmännen tros ha blivit registrerad som syrisk flykting i Grekland. Uppgiften förekommer till exempel i DN.
Kopplingarna dras till sin spets av bland andra Mats Dagerlind på sajten Avpixlat:
”Denna till religion utklädda våldsideologi har tillsvidare förbrukat sitt existensberättigande på vår kontinent. Det är dags att stänga och riva moskéer i Europa, dags att terrorstämpla och förbjuda muslimska organisationer, dags att stoppa tillflödet av människor till Europa som bär på dessa våldsbejakande idéer. Det räcker nu. Inga fler muslimska mördare på våra gator.”
I en annan artikel i Avpixlat menar skribenten att vi numera har en inre fiende som kan slå till när som helst.
”Fiender som rent konkret ursprungligen genom åren alltså kan ha anlänt som “flyktingar” i syfte att infiltreras som våra grannar och arbetskamrater men i grunden är allierade med islam och terror.”
Den hotfulla retorik som florerar på nätet riskerar att utlösa våldshandlingar, eventuellt som vedergällning för attentaten i Paris, säger Säpo till Svd. Säpo uppges bevaka olika typer av extremistmiljöer extra mycket efter attentaten i Paris.
Enligt Säpo har inte hotbilden mot flyktingar och boenden ökat. Dock bör man vara medveten om att det i sociala medier stundtals förekommer en mycket hotfull ton mot flyktingar. Några konkreta exempel som tyder på att någon eller några skulle låta ord gå över i handling finns dock inte.
Ytterligare en sak som diskuteras är om myndigheterna ska ha förtroende för syriska id-handlingar. Detta då många falska id-handlingar, främst pass, är i omlopp, uppger Svt. Detta kan givetvis försvåra handläggningen av asylärenden. Svd har dessutom en artikel i dag där det framkommer att fyra av tio asylärenden avgörs utan att Migrationsverket kunnat fastställa identiteten på den asylsökande.

Från fredagen kvarstår två frågor. Hanteringen av boendefrågan samt arbetsmiljön för de som arbetar med flyktingsituationen beskrivs på ett sätt som kan skada allmänhetens förtroende för myndigheternas förmåga att samordna flyktingsituationen. Se fredagens mediebild för länkar.

Omvärldsbevakning Attentaten i Paris 13.30

Attacken hade kunnat inträffa i Sverige
I en intervju med BBC Radio 4 har David Cameron uppgett att attacken lika gärna kunnat inträffa i Danmark, Belgien eller Sverige, uppger Aftonbladet.

Om Sverige och radikalisering
Expressen tar i en ledare upp att unga svenskar radikaliseras. "Kampen mot IS är också ett svenskt ansvar" skriver tidningen. Magnus Norell, forskare med inriktning på bland annat terrorism och Mellanöstern, uppger i en chatt i Dagens Nyheter att han tror att det finns ett stort mörkertal när det gäller personer som lämnar Sverige för att strida för IS. – Jag ska inte hänga ut Säpo, de gör nog så gott de kan. Men om Sverige inte har någon koll på vilka som kommer in i landet så kan inte Säpo ha det heller, säger Magnus Norell.

Ygeman: Inget behov av skärpt gränskontroll
Enligt obekräftade uppgifter kan en av självmordsbombarna ha tagit sig in i Europa som syrisk ”flykting”. Men Sverige ser inget behov av att skärpa gränskontrollen efter Parisdåden. ”Det är inte ett förstahandsval för den som står i begrepp att begå en terrorhandling”, säger inrikesminister Anders Ygeman till Dagens Nyheter.  

Aktualiserar frågan om kontroll
Terrordåden i Paris och den svenska regeringens beslut att införa tillfälliga gränskontroller har aktualiserat frågan om kontroll över vilka som söker sig till Sverige, enligt Svenska Dagbladet. Tidigare har även regeringen och Säkerhetspolisen lyft fram risken att misstänkta terrorister eller krigsförbrytare tar sig in i Sverige via asylsystemet. Inrikesminister Anders Ygeman har också understrukit vikten av att Migrationsverket kan fastställa identiteten på asylsökande.

Den franska regeringen kände till terrorplaner
Pressen ökar på polisen att få tag på den 26-årige belgisk-franske medborgaren som man tror har kopplingar till fredagens terrordåd i Paris. Samtidigt kommer uppgifter om att Frankrike och andra länder ska ha varnats för en nära förestående attack i torsdags. Enligt varningar ska IS högste ledare ha gett order om dåden, uppger SVT. 

Omvärldsbevakning 12.30

Publicerat nyhet om att Röda Korset öppnar stödtelefon i dag. Uppdraget fick de från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism den 27 oktober. GP gör en större artikel om stödtelefonen.

Resistenta bakterier ökar i EU
Användningen av antibiotika fortsätter att öka i EU. Samtidigt ökar de resistenta bakterierna, spridningen är störst där mest antibiotika används. Det visar två rapporter som Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, presenterar i dag, måndag. DN 
Kommentar: För kännedom

Hackergrupp förklarar krig mot IS
Hackernätverket Anonymous har lagt ut en video där man förklarar krig mot Islamiska staten (IS) efter terrordåden i Paris, skriver brittiska The Telegraph. Hackergruppen ska ha lagt ut videon redan i fredags. Återges bland annat i DN.
Kommentar: För kännedom.

Fingeravtryck matchar man som registrerats i Grekland
Fingeravtrycket från en av självmordsbombarna vid Stade de France i Paris matchar fingeravtryck från en man som registrerats i Grekland i oktober, uppger den franske åklagaren, enligt Reuters. TT
Kommentar: En uppgift som kopplar samman flyktingsituationen med terrorn i Paris. Följer utvecklingen i medierna. 

Hjärnan bakom dådet identifierad
Belgaren Abdelhamid Abaaoud är den som misstänks ha planerat attackerna i Paris, rapporterar Reuters med hänvisning till AP. Han uppges befinna sig i Syrien. Ytterligare två av de döda gärningsmännen bakom terrordåden har identifierats. Återgivit av SvT.
Kommentar: För kännedom. 

IS oljetankbilar bombade
USA har för första gången bombat oljetankbilar tillhörande IS. Angreppet ska ha varit planerat före fredagens terrorattacker i Paris och vara en del i en större operation som syftar till att begränsa IS förmåga att finansiera sina militäroperationer och sitt självutnämnda kalifat, skriver bland andra DN.
Kommentar: För kännedom.

Varnar för nya attacker
I en intervju med fransk media säger Frankrikes premiärminister Manuel Valls att nya attacker kan komma att inträffa ”under de kommande dagarna”. Valls varnar för angrepp både i Frankrike och i andra europeiska länder. AB
Kommentar: Kan väcka oro. Följer reaktioner i medier, särskilt sociala medier.

Omvärldsbevakning 08.00

Attentaten i Paris

”Mest omfattande franska bombningarna i Syrien”
Under söndagskvällen genomförde franskt stridsflyg attacker mot IS-mål i Syrien, skriver Aftonbladet. Anfallen beskrivs som de mest omfattande i Syrien sedan operationen inleddes i september 2014.

”Irakisk säkerhetstjänst varnade för attentat”
Den irakiska säkerhetstjänsten ska i torsdag ha överlämnat en rapport till flera västerländska säkerhetstjänster som varnade för en kommande attack från IS. Detta uppger irakiska säkerhetskällor för nyhetsbyrån AP, enligt TT.

Fransk varning för nya attacker
Den franska regeringen varnar för att nya attacker kan ske inom dagar eller veckor, skriver nyhetsbyrån AFP enligt TT.

Statsministern utesluter inte större engagemang i Syrien
Statsminister Stefan Löfven utesluter inte att Sverige kan komma att behöva göra mer i kampen mot IS. Det säger Löfvén i söndagens Svt Agenda. Inslaget här

”Svensk beredskap sämsta på 20 år”
I en kommentar i DN slår artikelförfattaren fast att den svenska beredskapen för terrorattentat är den sämsta på 20 år. Han menar att en rad regeringar under många år gjort stadiga försämringar i den svenska beredskapen.

Röda korset startar stödlinje mot extremism
Röda Korset öppnar en stödlinje för anhöriga och närstående som känner oro för att en person ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser, rapporterar SR P4.
– En mamma som har ett barn som har eller vill ansluta sig, eller en kompis som känner någon som vill ansluta sig. Det som har hänt på sista tiden, dådet i Trollhättan, i Beirut och så förstås det i Paris. Det gör ju att det här känns mer aktuellt än någonsin, säger Anna Carlstedt ordförande för Röda Korset till SR Stockholm.

Kommentar: Fortsätter följa läget.

Flyktingsituationen

Hundra poliser extra till gränskontrollerna
Hundra poliser från övriga landet sätts i dag in för att bevaka gränserna i södra Sverige.
- Förstärkningen siktar på att klara av uthålligheten på sikt. Det går åt mycket personal för att täcka dygnets alla timmar. Men vi ändrar inte omfattningen eller inriktningen på kontrollerna, säger Lars Förstell, presstalesman vid polisen Region Syd till TT.