Omvärldsbevakning vecka 49

I redaktionens omvärldsbevakning följs medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i media följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på sajten. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte bekräftad information, vilket enligt vår publiceringspolicy endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från media. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 6 december


Omvärldsbevakning 22.20

Väderläget
Höga flöden och hårda vindar ställer till det för väg- och tågtrafiken. Första rapporterna om översvämningar börjar också komma.
Kommentar: Har kvar vår Just nu om trafikläget, med länk till Trafikverket och vår nyhet om höga flöden uppdaterades 18.50. Fortsätter följa läget.

Oväder i Europa
Även Norge, Danmark och England har drabbats av oväder, rapporterar TT.
Kommentar: För kännedom.

Flyktingsituationen - Nödrop från kommuner
Sex kommuner skriver ett öppet brev till regeringen om att de inte längre klarar av att hantera flyktingsituationen, rapporterar Svt. Det är Hultsfred, Uppvidinge, Filipstad, Ljusnarsberg, Laxå och Lessebo som undertecknat brevet. De skriver bland annat om svårigheter med att rekrytera personal till skola och socialtjänst.
Kommentar: Kan påverka förtroendet för myndigheters förmåga att hantera flyktingsituationen.

Omvärldsbevakning 18.50

Klass 3-varning höga flöden uppföljning
SHMI har uppdaterat varningarna för höga flöden.
Varning klass 3 gäller sydvästra delen av Västra Götaland och norra delen av Halland. Klass 2-varningar för höga flöden gäller Vänern, sydväst Vänern och inre Dalsland.
Kommentar: Uppdaterar vår nyhet. Puffar i sociala medier.

Omvärldsbevakning 16.45

Trafikstörningar på grund av väderläget
Trafikverket meddelar att "det är störningar i tåg- och vägtrafiken i stora delar av Västra Götalands län samt delar av Jönköpings och Hallands län. Tågtrafiken stängs därför av under olika tider på olika sträckor. För mer information om din resa kontakta ditt tågbolag. Bilister uppmanas att ta det lugnt i trafiken i berörda området på grund av höga vattenflöden samt lösa föremål och nedfallna träd på vägbanorna."
Kommentar: Lägger ut en Just nu och puffar i sociala medier.

Klass 3-varning höga flöden uppföljning
Rapporter om översvämningar i Bohuslän, Dalsland och Västergötland börjar komma in, från till exempel GT och SR.
Trafik
Kommentar: Följer läget.

Omvärldsbevakning 14.20

Höga flöden uppdatering
Klass 1-varningen för Hallands län har uppgraderats till en klass 2-varning av SMHI.
Kommentar: Uppdaterar vår nyhet.

Höga flöden kan störa tågtrafiken
SJ varnar för att de höga flöden kan komma att påverka sträckorna Göteborg-Stockholm, Göteborg-Karlstad, Göteborg-Malmö och Stockholm-Karlstad-Oslo. Men påpekar också på sin hemsida att det fortfarande är oklart om trafiken kommer att påverkas. Kunder erbjuds att återköpa eller boka om biljetter.
Kommentar: Fortsätter följa läget. Om det blir stora trafikstörningar kan en nyhet eller en Just nu bli aktuell. Se även anteckning nedan.

Inställd tågtrafik i Småland
Trafikverket ställer in tågtrafik i Småland på grund av hårda vindar. Det gäller sträckorna mellan Halmstad och Nässjö samt Nässjö och Kalmar med inblandade delsträckor. Även trafiken söderut från Jönköping påverkas. Trafiken beräknas vara inställd från 11.00 i dag söndag till 12.00 på måndag.
Här är Trafikverkets sammanställning över vilka tågbanor som är påverkade, 11.00 söndag.
Kommentar: Se kommentar ovan.

Läget efter stormen Helga
Fortfarande är några hundra hushåll utan el hios Eon, Vattenfall och Ellevio (f.d. Fortum), rapporterar TT. Tågtrafiken närmar sig det normala även om vissa sträckor fortfarande har problem, enligt TT.
Kommentar: Se kommentar ovan.

Omvärldsbevakning 10.00

Klass 3-varning för extremt höga flöden uppföljning
Under morgonen har det inte inkommit några rapporter om allvarliga konsekvenser. Flera medier publicerar råd och checklistor för att klara översvämningar, till exempel Svt.
Kommentar: Fortsätter följa utvecklingen. Se även anteckningar från lördagen.

Knivdåd
Det har skett ett knivdåd med dödlig utgång i trakten av Onsala. Detta uppmärksammas stort i medierna under morgonen. Ett annat knivdåd som fångar mediernas intresse är det i Londons tunnelbana. Det senare ska, enligt medieuppgifter, klassas som terrorhändelse av polis, då gärningsmannen ska ha skrikit "detta är för Syrien".
Kommentar: Anledningen till att nämna dessa händelser är att båda diskuteras i flitigt i sociala medier och båda ger upphov till spekulationer som kan orsaka oro. I nuläget finns inget skäl att ta med länkar till nyheter eller sociala medier.

Konsekvenser av stormen Helga
De flesta medier koncentrerar sig på klass 3-varningen för extremt höga flöden men det förekommer även rapporter om konsekvenser efter stormen Helga. Bland andra Aftonbladet publicerar sammanställningar av läget för trafiken.
Kommentar: Följer läget.

Lördag 5 december


Omvärldsbevakning 21.50

Ingenting nytt att notera.

Omvärldsbevakning 17.00

USA varnar för säkerhetshot i Istanbul
Amerikanska utrikesdepartementet uppmanar sina medborgare att undvika amerikanska konsulatet i Istanbul då det föreligger ett säkerhetshot mot detta, skriver Aftonbladet. Sveriges ambassad i Turkiet uppmanar sedan tidigare svenskar som befinner sig i landet till försiktighet då attentat inte kan uteslutas. Svenska UD avråder också  mot resor i vissa delar av landet.
Kommentar: För kännedom.

Fortsatta problem efter stormen
Större delen av tågtrafiken är igång igen men flera banor är fortfarande stängda. Omkring 10 000 abonnenter är fortfarande utan. Det rapporterar SR Ekot. Det är fortfarande blåsigt i delar av norra Götaland och södra Svealand, till exempel stängdes Uddevallabron under eftermiddagen på grund av hårda vindar. Här är uppdaterad information från Trafikverket om vilka banor som är stängda.
Kommentar: Fortsätter följa läget. Vår nyhet om stormen håller.

Omvärldsbevakning 13.55

Varning för extremt höga flöden
SMHI har utfärdad en klass 3-varning för extremt höga flöden i de  västra delarna av Västra Götaland. Varningen gäller för Bohuslän och Sjuhäradsbygden samt sydväst Vänern och inre Dalsland. En klass 2-varning för höga flöden är utfärdad för Vänern och en klass 1-varning för Halland.
Kommentar: Publicerar nyhet och i sociala medier. Fortsätter följa läget. Se även tidigare anteckning.

Omvärldsbevakning 12.30

Varning för höga flöden
SMHI har utfärdat klass 2-varning för mycket höga flöden i västra delen av Västra Götalands län. Varningen gäller från och med söndag. Varning klass 1 höga flöden gäller i Hallands län.
Kommentar: Avvaktar att skriva nyhet då klass 2-varningen väntas utökas till klass 3. Lägger in temablock om din beredskap vid översvämning på startsidan.

Medierapportering om stormen Helga 11.45


De stora medierna rapporterar om följdverkningarna av stormen. Mest fokus på de tre tåg som stod strömlösa i Östergötland och Södermanland under fredagskvällen. Flera av passagerarna intervjuades av bland annat Aftonbladet och SR Ekot. De flesta medier varnar också för ishalka i stormens spår. Även elavbrotten har uppmärksammats. I takt med att hushållen får tillbaka strömmen minskar den rapporteringen.
Lokala medier berättar om lokala följder av stormen som förutom el och transporter drabbar byggnader och annat.
I sociala medier berättar många privatpersoner om hur de drabbas av stormen, inte minst de som satt på de strömlösa tågen. Som vanligt i sociala medier är tonen delvis saklig, delvis raljant samtidigt som en del vädrar sin kritik mot hur infrastrukturen sköts i landet.

Omvärldsbevakning 10.00

Stormen Helga
Stormen drabbade tågtrafiken med inställda tåg och stora förseningar. På lördagsmorgonen var det fortfarande oklart när tågstrafiken kunde börja gå normalt igen, enligt SJ. Även väg- och flygtrafiken drabbades under fredagen. Helgas framfart har också drabbat strömförsörjningen. Tusentals av Vattenfalls, Eons och Ellevios kunder saknar fortfarande el — framför allt i Västra Götalands, Östergötlands och Södermanlands län — efter stormen.
Kommentar: Uppdaterade vår nyhet 08.25.

Risk för halka efter Helga
Mildare temperatur och regn efter stormen gör att risken för ishalka ökar då marken fortfarande är kall. Halkvarningen gäller främst norrlandskusten, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län. Det rapporterar Trafikverket och Svt.
Kommentar: Följer läget. Se även anteckning ovan.

Fler hot på asylboenden
Antalet händelser som rapporterats från asylboenden ökar, enligt Migrationsverket skriver Aftonbladet. Det rör sig bland annat om hot mot personal och självskadebeteende hos de asylsökande. En orsak till de ökade siffrorna är att Migrationsverket börjat prata mer om arbetsmiljöfrågor och har uppmanat anställda att rapportera när något händer, skriver tidningen.
Kommentar: Kan påverka allmänhetens syn på hur asylmottagningen hanteras.

Fredag 4 december


Omvärldsbevakning 22.00

Stormen Helga
Stormen fortsätter att dominera de svenska medierna under kvällen. Bland annat rapporteras, till exempel i SVT utförligt om tre tåg, med  hundratals passagerare ombord, som står stilla utan ljus och värme ute på spåren.
Kommentar: Vi fortsätter att följa.

Massmordet i San Bernardino
I utrikesnyheterna fortsätter bevakningen av massmordet i San Bernardino, Kalifornien, där det nu tycks klarlagt att händelsen är att betrakta som ett terrordåd, vilket till exempel BBC rapporterar.
Kommentar: Vi fortsätter att följa.

Novembervädret har slagit rekord
På flera olika sätt: rekordvarmt, rekordblåsigt och nya nederbördsrekord, rapporterar DN om med hjälp av rörlig grafik.
Kommentar: Kan vara intressant med tanke på den nya stormen Helga och har även möjliga kopplingar till det pågående klimatmötet i Paris.

Omvärldsbevakning 17.00

Stormen Helga
Broar är stängda, tågtrafik inställd, Trafikverket informerar löpande. Strömavbrott, runt 40 000 drabbade.
Kommentar: Jag har gjort en sammanfattade nyhet nu för en stund sedan, som sammanfattar läget i landet. Klass 2-varningen gäller nu Östergötland och Örebro län (dit stormen är/är på väg till) Men problem kvartstår även i västra Götaland. Vi fortsätter att bevaka stormen under kvällen.

Terrorhot i världen
Efter attackerna i Paris är Storbritannien nästa troliga mål för terrorattacker, enligt säkerhetskällor, skriver DN.

Massmordet i San Bernardino

Den ena av mördarna i San Bernardino som mördade 14 personer ska ha svurit trohet till IS på internet, enligt DN, Det kan tyda på att det ändå var ett planerat terrordåd.
Kommentar: Vi fortsätter följa.

Mediebild flyktingsituationen

Rapporteringen i medierna om flyktingsituationen handlar främst om de id-kontroller som eventuellt införs den 21 december och konsekvenserna av en stängning av Öresundsbron.

Under torsdagen publicerade Dagens industri ett förslag till lagrådsremiss från regeringen om att kunna stänga bland annat Öresundsbron för att snabbt få ner antalet flyktingar som kommer till Sverige. Kritiken mot regeringens förslag fortsatte under fredagen, bland annat av Aftonbladets Eva Franchell som menar att ett liknande ingrepp på högtrafikerade leder i Stockholm aldrig skulle ha accepterats. Sydsvenskans Mats Skogskär beskriver förslaget som ett tecken på ökande desperation i regeringskansliet. Handelskammaren menar att förslaget kan kosta miljarder, rapporterar SVT.

Regeringsförslaget om id-kontroller mellan Sverige och Danmark kan ge en timmes längre resväg för pendlare. Sydsvenskan har intervjuat resenärer där flertalet säger att de i så fall skulle överväga att byta jobb. Om tåg-, buss- och färjebolag inte kontrollerar passagerarnas identitet kan de bötfällas, skriver TT. En talesperson för Swebuss säger till TT att det är orimligt av myndigheterna att kräva att enskilda förare ska genomföra id-kontroller och Skånetrafiken varnar för tågkaos, rapporterar SR P4 Blekinge.

Socialstyrelsen vill tillfälligt sänka kraven på att ha personal dygnet runt på HVB-hem (hem för vård och boende). Förhoppningen är att frigöra fler platser för ensamkommande barn. Förslaget stöds bland annat av SKL men får kritik i remissvar av Barnombudsmannen och Inspektionen för vård och omsorg som ser risker med att lämna flera barn utan tillsyn, rapporterar Sveriges radio. Det finns också en oro över att en lättnad i reglerna kan göra att oseriösa företag kommer att starta boenden.

Flera medier, bland annat Sydsvenskan, kommenterar gårdagens nyhet om att antalet personer i Sverige som lever utanför samhället som papperlösa växer. Tidningen trycker på vikten av att värna om asylrätt och tron på demokratiska beslut.

Ett exempel på fortsatt strängare tongångar i EU gällande flyktingsituationen är EU-ländernas markering mot Grekland, rapporterar DN. Om inte Grekland sköter bevakningen av EU:s yttre gräns kan passfriheten för grekiska medborgare dras tillbaka, hotar andra EU-länder. Ett genomförande av hotet skulle ha små konsekvenser för Grekland eftersom landet inte gränsar till något annat Schengenland.

Konsekvenserna av Europas allt strängare flyktingpolitik för de som flyr skildras i medierna på olika sätt. DN har en artikel om 16-årige Ali från Teheran som kom hit för två år sedan. Ändrade regler för asyl gör att det är oklart om hans mamma och bror, som befinner sig i Iran, får förenas med Ali i Sverige.

I sociala medier är det främst konsekvenserna av regeringens förslag om att kunna stänga Öresundsbron och id-kontroller som diskuteras.

Omvärldsbevakning 11.30

Stormen Helga
Stormen Helga som drabbar västra Götalands län under förmiddagen, kommer sedan att röra sig mot Östergötland och Örebro län. Störningar i trafik, under dagen. Bl.a. har flera broar stängts av, men jag hittar ingen information om detta officiellt hos Trafikverket, bara i media och i Trafikverkets lägesrapport som vi fått på mejl.  
SVT rapporterar live
GP har utförlig info
Kommentar: Har kontaktat Trafikverket för att se om de kan lägga ut mer utförlig information. Vi har delat övrig info från dem på sociala medier samt uppdaterat vår nyhet.

Sigtuna-vatten
Vattnet är nu okej att dricka, enligt Sigtunavatten.
Kommentar: Noterar för kännedom.

Brandattentat i Cairo
Män kastade in molotovcoktails i en klubb, 16 personer dog. Inga uppgifter om att det är militant islamism som ligger bakom, enligt Aftonbladet.
Kommentar: Noterar för kännedom.

Ryska uppgifter om IS-planer på terrordåd mot ryska mål i Thailand
Det uppger thailändska säkerhetspolisen, efter uppgifter från Ryssland. ” I dokumentet uppmanar säkerhetspolisen till skärpt bevakning kring "målområden som ryska myndigheter är oroade för"
Även andra mål associerade med länder som är inblandade i flyganfall mot IS kan vara mål. Syrier med IS-koppling kan ha tagit sig in i landet, enligt DN. Enligt artikeln tittar UD på detta, för att se om de ska informera, enligt DN.

Omvärldsbevakning 8.00

Stormen Helga på väg in över landet
Enligt GP var det nu på morgonen hårda vindbyar över Orust och Tjörn.
Kommentar: Följer väderläget under dagen. Förutom stormen (klass 2) är klass 1 varning utfärdad för snöfall i Dalarna, Härjedalen, Jämtland (ej fjällen), Västernorrland och Västerbottens kustland. Sammantaget kan väderläget orsaka problem för el, tele och trafik i stora delar av landet. 

Lägenhetsbrand i Malmö
I natt brann en lägenhet i ett flerfamiljshus i Sofielund i Malmö. I samband med branden hörde vittnen en explosion och bland annat glassplitter flög från byggnaden. Ingen skadades i branden, skriver Sydsvenskan.
Kommentar: För kännedom.

Torsdag 3 december


Omvärldsbevakning 22.00

SMHI har utökad vädervarning klass 2 för stormbyar, gäller nu även Örebro län.
Ellevio ökar sin beredskap inför stormen.
Kommentar: Uppdaterade nyheten på sajten och på Facebook och twittrade.

Dyra tältläger för asylsökande
TT skriver att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fyra platser där det går att sätta upp sammanlagt 3 000 boendeplatser. Platserna kommer enligt MSB att kosta cirka 500 miljoner kronor där markarbeten är den stora delen.

Vattenläcka i huvudledning i Solna
Vattenmassor forsade bland annat ned i en gångtunnel med risk för att en vägbana skulle undermineras. Enligt Sveriges radio har vatten runnit ner i byggnader intill läckan, bland annat i en vårdcetnral och en simhall. Lagningsarbeten pågår.

Uppdatering skjutningen i Kalifornien
Stora mängder sprängvapen och ammunition funna hos de två som dödade 14 i Kalifornien skriver Aftonbladet.

Omvärldsbevakning 16.30

Strömavbrott i södra Stockholm
under eftermiddagen, enligt SR. Men runt tre var det bara runt 1000 abonnenter som saknade el.
Kommentar: För få berörda för att vi ska informera.

Skellefteå:
Polisen har gripit den efterlysta mannen, rapporterar TT.

Sigtuna vattenproblem
Sigtunaborna får fortsätta koka dricksvvattnet, tills provsvaren blir helt klara, rapporterar TT.

SMHI utfärdade klass 2-varningar för stormbyar i norra götaland.
Aftonbladet har skrivit en mer omfattade artikel.
Kommentar: Vi gjorde en nyhet till sajten.

Översvämningar i Indien
Sveriges ambassad i New Delhi har informerat om översvämningarna i Chennai, Indien.
Kommentar: Vi delade informationen på Twitter och Facebook

Omvärldsbevakning flyktingsituationen 16.30

EU:s medlemsland Luxemburg föreslår att länder ska kunna stänga sina gränser i två år, vilket innebär att Schengen i princip upphävs. Förslaget ska diskuteras i Bryssel på fredagen, enligt DN.

Mediebild flyktingsituationen 15.30

Olika former av kritik mot regeringens föreslagna förändringar i asylpolitiken har präglat torsdagens nyhetsflöde.

Kritiken mot regeringens förslag till ändrade asylregler fortsätter. I dag uppmanar Svenska Amnesty allmänheten att rikta protester till regering och riksdag. Kritiken framförs på Aftonbladet debatt.
– Det är extremt sällan som vi gör något liknande, och det har nog aldrig hänt att vi har gjort det i Sverige, så för oss illustrerar det ju hur allvarligt vi ser på den, säger Madeleine Seidlitz jurist på svenska sektionen av Amnesty till SR.

Regeringen vill kunna stänga Öresundsbron för att minska antalet asylsökande. Förslaget är en del i lagförslaget om ID-kontroller på tåg och bussar. Går lagen igenom kan bron stängas i upp till en månad. Det framgår av ett utkast till lagrådsremiss som tidningen Dagens industri tagit del av.
Förslaget får kritik från det lokala näringslivet och från lokala politiker i Malmö. Bland annat påpekar de svårigheterna för de tusentals som jobbpendlar över bron. Flera av de kritiska reaktionerna förutsätter att regeringen verkligen använder möjligheten att stänga bron, vilket ju inte sägs någonting om i förslaget, som bara går ut på att möjligheten ska finnas.
Redan förslaget om ID-kontroller på tågen över Öresundsbron har mött mycket kritik och trafikbolagen har varnat för stora förseningar om ID-kontrollerna genomförs.

Branden i ett planerat asylboende i Götene rapporteras om i flera medier, bland annat Svt. Brandorsaken är ännu oklar. Diskussion om branden har uteblivit vilket kan bero på osäkerheten om branden var anlagd eller ej.

I sociala medier får förslaget om att ha möjlighet att stänga Öresundsbron stark kritik. Många anser att detta skulle lamslå hela regionen. Överhuvudtaget finns det på sociala medier kritik mot hur regeringen hanterar flyktingsituationen. Kritiken kommer både från folk som är för asylinvandring och de som är emot.
Diskussionen om Amnestys utspel är den förväntade. För eller emot.
Skjutningen i Kalifornien som krävt många dödsoffer diskuteras flitigt i sociala medier. Naturligtvis diskuteras gärningspersonernas motiv. Att det skulle vara ett islamistiskt terrordåd är en vanlig teori. Vi har ännu inte sett att detta kopplats till flyktingsituationen i Sverige annat än i enstaka fall.

Omvärldsbevakning 11.30

Bodens kommun om film på Facebook
Bodens kommun skriver på sin sajt att en film som lagts upp på Facebook uppges visa hur orenat vatten rinner ut från avloppsverket. För att  vara på den säkra sidan gör kommunen nu tester nu av vattnet, men inga onormala värden har hittills uppmätts.
Kommentar: Intressant med anledning av ryktesspridning i sociala medier i kommuner.

Smittan i Skellefteå
I Skellefteå och Umeå undersöks nu hälsan hos invånarna efter utbrottet av parasiter i dricksvattnet för fem år sedan. De långvariga effekterna på hälsan är än så länge okänd. Men vissa indikationer finns på att det finns en ökning av inflammatoriska tarmsjukdomar, och även kanske vissa remuatiska sjukdomar efter utbrottet, enligt en läkare som är med i studien, skriver Aftonbladet.
Kommentar: Noterar för kännedom.

Polisen i Skellefteå varnar för en farlig yxman.
En 25-årig man som misstänkts ha huggit med en yxa mot en väktare i ett köpcentrum i tisdags.  Han har rymt från en vårdinrättning och polisen vill ha tag i honom så snabbt som möjligt. Han bedöms som farlig för allmänheten. Polisen har gett signalement, rapporterar Aftonbladet.
Tidningen Norran har gått ut med en bild på honom, men med pixlat ansikte.

Putin höll sitt tal till nationen
Talet markerade mest mot Turkiet, och insinuerade bl.a. att Turkiet använder sig av terrorgrupper för att tjäna egna syften, enligt DN.
Kommentar: Vi fortsätter att följa konflikten mellan Turkiet och Ryssland. 

Omvärldsbevakning 7.30

Planerat flyktingboende brann i natt
Vid fyratiden på morgonen brann en fastighet i Götene som var planerat att bli boende för ensamkommande flyktingbarn. Aftonbladet uppger att flera lägenheter totalförstörts. En anmälan om mordbrand är upprättad skriver TT och GP.Kommentar: För kännedom.

Vattenläcka lagad i Sigtuna
Men dricksvattnet ska fortfarande kokas enligt kommunen.
Kommentar: För kännedom om det kommer frågor om dricksvattnet.

Två gärningsmän dödade efter skjutningen i Kalifornien
14 människor dödades och 17 skadades efter gårdagens skjutning i en lokal i San Benardino, skriver aftonbladet. DN uppger att den ena gärningsmannen tidigare på dagen deltagit i festen men hamnat i bråk och gått iväg för att sen återvända med sällskap. Gärnimngsmännen var ett gift par där mannen var troende muslim. De flydde i bil och sköts senare till döds av polis. Det är inte utrett om brottet kan klassas som terrordåd eller om det överhuvudtaget hade religiösa motiv.
Kommentar: För kännedom.

Storbritannien har bombat IS-mål i Syrien
Bombningarna startade bara timmar efter att beslutet tagits i parlamentet, uppger bland annat Sveriges radio.
Kommentar: För kännedom.

Onsdag 2 december


Omvärldsbevakning 22.30

Flera dödade vid skjutning i Kalifornien, USA
En-tre tungt beväpnade män började under kvällen svensk tid att skjuta på ett rebahcenter i San Bernardino utanför Los Angeles, uppger bland annat Aftonbladet och Sveriges radio. Cirka 20 personer har skadats och obekräftade uppgifter finns om mellan 3-12 döda. Enligt SVT avlossades skotten mot kommunanställda som var samlade för en fest i byggnaden. Gärningsmännen är inte gripna.

Vattenläcka i Sigtuna
Boende uppmanas att koka vattnet. Vattentankar finns även utställda skriver Sigtuna vatten och renhållning. Oklart hur många hushåll som är drabbade.
Kommentar: Retweetar och publicerar Sigtunas fb-meddelande,

Omvärldsbevakning 16.30

Jordbävning skakade Skaraborg
En jordbävning  med magnitud 2,4 inträffadevid 14-tiden mellan Falköping och Vara i Skaraborg. Boende inom området framträdde i medierna  och berättade bland annat om att deras hus skakat under skalvet.
Kommentar: För kännedom.

Id-kontroller på tåg och buss före jul
Redan före jul ska id-kontroller införas på bussar och tåg på väg till Sverige, skriver flera medier.
Kommentar: Beslutet är inget nytt, det nya är att det införs skyndsamt.

Tiggare utnyttjas av kriminella
EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utnyttjas av kriminella. Det sade rikspolischef Dan Eliasson i dag på en pressträff. Polischefen underströk vid pressträffen även att det finns inslag av människohandel. Här återgivet av SvT.
Kommentar: Följer reaktioner på uppgifterna. Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen.

Mediebild flyktingsituationen 16.00

Flyktingsituationen får lite utrymme i onsdagens nyhetsflöde. Det handlar om enstaka artiklar som kommer långt ner i mediernas rapportering.

Ett undantag är att DN citerar en rapport från NOA, polisens nationella operativa avdelning, som säger att det första fallet med båtflyktingar nu är ett faktum. Enligt tidningen ska en gummibåt med flyktingar ha kommit till Skillinge i sydöstra Skåne. Lokalt förnekas detta av ansvariga för hamnen i Skillinge, sjöräddningen och Skånepolisen, enligt Kvällsposten och Ystads Allehanda.
Aftonbladets ledarskribent Lena Melin skriver att nyheten om båtflyktingar är veckans mest förväntade. ”Med andra ord kommer den framtida flyktingströmmen komma till Sverige i fritidsbåt eller i privatbil. På så vis undviker man ID-kontrollen och kan söka asyl när man har svensk mark under fötterna. Det borde vem som helst ha kunnat räkna ut.”

Tisdagens kritik mot regeringens förslag till ändringar i asylpolitiken fortsätter under onsdagen. På Aftonbladet debatt skriver 81 personer som arbetar med ensamkommande barn att ”regeringens förslag motarbetar oss som jobbar med ensamkommande.” De vänder sig mot regeringens förslag om åldersbestämning och tillfälliga uppehållstillstånd när det gäller ensamkommande barn.

Lokala medier rapporterar främst om boendesituationen. Till exempel Svt Västerbotten som berättar om ett nätverk i Skellefteå som förmedlar boende i folks hem och Sydsvenskan som rapporterar om en kyrka i Malmö som håller öppet för flyktingar.

I sociala medier diskuteras nyheten om de eventuella båtflyktingarna i Skillinge. Tonen är skeptisk.

Omvärldsbevakning 12.00

Gorm fällde 2,5 miljoner kubikmeter skog
Stormen Gorm fällde mellan 2 och 2,5 miljoner kubikmeter skog i Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra delen av Halland, enligt Skogsstyrelsen. Vid Gudrun fälldes jämförelsevis betydligt mycket mer, 75 miljoner kubikmeter skog.
Kommentar: Retweetade Skogsstyrelsen.

De första båtflyktingarna i Sverige till Skillinge
Enligt en hemligstämplad rapport från Nationella operativa avdelningen, Noa, som DN tagit del av har flyktingar för första gången tagit sig till Sverige med gummibåt. En fiskare i Skillinge har framträtt i medierna som vittne. Rapporten från Noa slår också fast att gränskontrollerna gör det vanligare att flyktingar börjar gömma sig under transporten till Sverige.
Kommentar: Bedömningen är att det knappast handlar om en ny flyktväg. Bland annat känner Kustbevakningen inte till något fall själva. Fortsätter följa.

Malmökyrka håller öppet dygnet runt till påsk
S:t Johannes kyrka kommer att hålla öppet dygnet runt ända fram till påsk, skriver bland annat Sydsvenskan. Kyrkan erbjuder ett enkelt natthärbärge, där behövande får sova på kyrkobänkar och golv. Malmö stads vinterhärbärge om 40 platser för EU-migranter öppnades inte som planerat i tisdags, bland annat på grund av att bygglovet inte var klart.
Kommentar: För kännedom.

Risk för stormbyar i hela Götaland
SMHI publicerade sin nya risk- och varningssida i går. I dag innehåller den den allra första riskprognosen som lyder:
"I Götaland finns under fredagen risk för väst- eller nordvästliga stormbyar, 25 m/s. Prognosen är fortfarande osäker. Enligt nuvarande prognos kommer vindbandet in på Västkusten under förmiddagen och lämnar Gotland på fredagskvällen. Risken för stormbyar är i nuläget störst på Västkusten och ner till norra Skåne."
Kommentar: Riksprognosen täcker ett område upp till och med Bohuslän, Västra Götaland och Östergötlands län. En riksprognos motsvarar den meteorologiska information som lämnats ut internt tidigare. Avvaktar alltså en eventuell klass 2-varning som vanligt före åtgärd.

Thailändsk flygsäkerhet nedgraderas av USA:s luftfartsmyndighet
USA:s luftfartsmyndighet FAA har nedgraderat sin syn på flygsäkerheten i Thailand till kategori 2, vilket kan bero på brister i personalens utbildning, journalföring och procedurer för inspektioner, skriver TT. Beslutet kan komma att påverka thailändska flygbolags verksamhet runt om i världen. Från svenska Transportstyrelsens sida har man än så länge inga kommentarer till FAA:s besked.
Kommentar: Följer eventuell påverkan på svenskt flyg. DN publicerade en lite fylligare text under eftermiddagen, men med i sak samma innehåll.

Omvärldsbevakning 08.10

Kommentar: Inget att notera.

Tisdag 1 december


Omvärldsbevakning 22.10

Kommentar: Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.30

Antalet strömlösa i sydsverige minskar timme för timme och är nu nere i knappt 4 000 enligt Eons strömavbrottssida. I övrigt inget att notera.  

Mediebild flyktingsituationen 14:45

Medierna har under dagen inte fokuserat på flyktingsituationen. De nyheter som berör ämnet handlar om Malmömässan, kritik mot regeringens förslag samt EU:s flyktingpolitik.

Skildringar av de svåra förhållandena på Malmömässan fortsatte i media under tisdagen där bland annat Expressen skrev om Rädda barnens skarpa kritik. De benämner situationen som hälsofarlig, framförallt för barnen som vistas i mässans lokaler.

Bland annat Sydsvenskan rapporterar om att Migrationsverket meddelat att de ska förbättra situationen på Malmömässan. Rebecka Bichis, sektionschef på Migrationsverket säger till tidningen att bland annat 200 platser kommer att tas i bruk på Revingehed på torsdag för att minska trycket på mässan. Syftet med användandet av mässlokalerna var att de skulle fungera som vänthall för flyktingar som väntar på transport till sina boenden. Förhoppningen är nu att öka genomströmningen så att personer inte behöver vistas länge i lokalerna.

Det riktas också kritik i flera medier mot olika delar av regeringens förslag till ändringar i flyktingpolitiken. Frågan kring barn och hälsa tas upp i en debattartikel i SVD. Där kritiseras förslaget om att införa enklare stödboenden för ensamkommande barn i syfte att avlasta hårt ansträngda kommuner. Skribenterna, som ingår i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatris arbetsgrupp för asyl- och migrationsfrågor, menar att barnen snarare behöver få ett mer kvalificerat boendestöd eftersom en stor del av barnen är traumatiserade.

SVT Skåne rapporterar att Svenska läkaresällskapet inte tycker att deras medlemmar ska medverka i regeringens föreslagna ålderskontroller eftersom metoden där man med röntgen försöker avgöra en individs ålder inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet.

SVD rapporterar att Miljöpartiet i Malmö förkastar regeringens skärpta flyktingpolitik och har kallat till möte för att arbeta fram en ny politik för asylmottagande.

Under måndagen gav EU:s migrationskommissionär beskedet att Sverige undantas från att ta emot flyktingar från Grekland och Italien. Asylsökande i Sverige ska också fördelas från Sverige till andra länder. Frågan är dock när detta kan ske och hur många asylsökande det gäller, skriver TT i en artikel som bland annat publicerades av DN. Migrationsminister Morgan Johansson (S) är enligt texten positiv till beskedet.

DN lanserade på tisdagen twitterkontot @RefugeeSweden som ska ”ge ansikten och namn på människor som flytt till Sverige”, ett initiativ som fått positiva reaktioner i sociala medier. I övrigt finns det inga nya huvudspår i sociala medier som berör flyktingsituationen.

Omvärldsbevakning 12.30

Stort strömavbrott i Stockholms city
Över 8 000 abonnenter drabbade i Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen, enligt SvT. Orsakade bland annat en mängd falsklarm.
Kommentar: Följer utvecklingen. Retweetade Ellevios tweet. Följer utvecklingen. Prognos för att det ska vara avklarat är 13.30.

Många fortsatt strömlösa efter Gorm
De 15 000 fortfarande strömlösa vid niotiden i morse har nu enligt Eons hemsida minskat till strax över 5 600. Täckningar av Gorm i medierna har minskat drastiskt sedan i går.
Kommentar: Följer utvecklingen. Vissa av abonnenterna kommer att få vänta upp till totalt två dygn, enligt en sammanställning på staben i morse.

Omvärldsbevakning 08.00

Omfattande frosthalka
Rapporterar flera medier om, bland andra Aftonbladet och hänvisar till Trafikverkets halkprognoser.
Kommentar: Följer

Måndag 30 november


Omvärldsbevakning 22.00

Asylsökande omfördelas inom EU
Under kvällen har flera medier nyheten om att Sverige ska få hjälp av EU för att klara flyktingkrisen. Omplacering av asylsökande till andra länder och ekonomiskt stöd från EU är aktuellt, enligt EU:s kommissionär för migration, som besökte Stockholm under dagen. Detta rapporterar till exempel SVT.
Kommentar: För kännedom

Färre asylsökande i veckan
Flera medier tar också upp Migrationsverkets nyhet om att färre asylsökande kom till Sverige den senaste veckan, då det registrerades 6 100 asylsökande.
Kommentar: För kännedom

Fortfarande många strömlösa efter stormen
Många hushåll i stora delar av södra Sverige rapporteras fortfarande vara strömlösa efter stormen Gorm. Enligt Sveriges Radios Ekoredaktion var - vid 19-tiden - 16 500 hushåll utan ström i Skåne, Halland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och på Gotland. Det kan handla om två-tre dagar innan alla har fått strömmen tillbaka, sägs det i inslaget.
Kommentar: Fortsätter att följa. MSB:s Tjänsteman i beredskap rapporterar vid 19-tiden att återetableringen av el-avbrottet går snabbt hos EON och att det där återstår dryga 10 000 abonnenter utan ström.

Mediebilden flyktingsituationen 17.00

Boendefrågan är fortfarande av stort intresse för medierna även om flyktingsituationen inte dominerat nyhetsrapporteringen de senaste dygnen.

Situationen för de asylsökande som är inhysta på Malmömässan har mött mycket kritik.
Under helgen har det kommer flera vittnesmål om den svåra situationen där inne.
 – Det är verkligen jobbiga förhållanden, säger Migrationsverkets kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund till Sydsvenskan.
– Hela situationen är fruktansvärd. Man blir väldigt tagen av att gå omkring där inne. Det skulle inte vara omöjligt att ordna madrasser med någon form av plastskydd, säger en anonym polis till Aftonbladet.
Under måndagen följs situationen på Malmömässan upp av SR Studio ett.

Svenska Dagbladet spekulerar i att Sveriges skärpta flyktingpolitik kan leda till minskad flyktingmottagning i övriga EU-länder.
– Danska politiker säger öppet att deras politik beror på hur Sverige agerar. När de mest generösa länderna i Europa börjar strama åt sin politik blir de andra länderna rädda för att plötsligt framstå som mer attraktiva. Då kommer de också att strama åt sin politik, säger en statvetare till tidningen.
På samma tema, förhoppningar om minskat antal flyktingar som söker sig till Sverige,  sprids nyheten om EU:s överenskommelse med Turkiet.
Svt  med flera medier rapporterar att tre miljarder euro (ca 27 miljarder SEK) från EU till Turkiet ska få landet att hantera flyktingkrisen åt EU. På det fyra timmar långa mötet framförde EU-ledarna önskemål om att Turkiet ska ha bättre kontroll på sina gränser, bekämpa människosmuggling, och ge flyktingar i landet bättre förutsättningar genom utbildning och jobb.
– Förhoppningen är naturligtvis att färre ska behöva lämna Turkiet för att ta sig till Europa på de här farofyllda resorna, säger statsminister Stefan Löfven.
I sociala medier förekommer diskussioner om hur det fortsatt höga antalet asylsökande som söker sig till Europas ska kunna tas om hand.

Sammanfattning senaste dygnet:

Rapporteringen har i stort handlat om stormen Gorm och dess konsekvenser. Bland annat uppmärksammades att ca 75 000 abonnenter blev strömlösa i södra Sverige och att runt 9 000 drabbades av telestörningar. Under eftermiddagen har rapporteringen avtagit något. Rapporteringen kring flyktingsituationen har varit relativt låg. Andra nyheter som rapporterats om under dagen är det pågående klimatmötet i Paris, rättegången mot två terrorister i Göteborg som avslutades idag samt att vinterkräksjukan nu är här.

Omvärldsbevakning 16.00

Eon: strömavbrott kan pågå i flera dagar för några kunder
Antalet strömlösa har minskat under dagen och är nu runt 20 000. som mest var 75 000 av Eons kunder strömlösa till följd av stormen Gorm, uppger Sveriges Radio.
Kommentar: följer så länge avbrott pågår, men tar bort Just nu från förstasidan.

Säsongens vinterkräksjuka igång
Flera medier, bland annat aftonbladet och GP, följer upp Folkhälsoinstitutets nyhet om att säsongen för vinterkräksjukan har börjat.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 11.30

Många rapporter om elavbrott efter stormen Gorm
DN skriver om att stormen fortsätter att orsaka skada, bladn annat genom omfattande strömavbrott i södra Sverige. P4 Halland rapporterar om husvagnar som vält av stormen. SVT har en livechatt där läsare lägger in bilder på skador efter stormen, bland annat på nedfallna tak, träd och elstolpar. TT skriver att fem av MSB:s sex tält vid Revinge rasade i stormen, och Eon säger till TT att skadorna efter stormen är ”riktigt illa”.
Trafikverket varnar bilister från att ge sig ut i trafiken i drabbade områden under förmiddagen och eftermiddagen.
Twittrar och FB länk till PTS om teleavbrott på grund av stormen.
Kommentar: Fortsätter att följa, fortfarande är ca 30 000 abbonnenter utan el.Just nu ligger kvar.  

SMHI: klass 2-varning för mycket högt vattenstånd i Kattegatt
Kan nå 120-140 cm över medelvattenstånd i södra Kattegatt under dagen.
Klass 1 varningar:
- Kuling hela svenska kusten samt Vänern.
- Höga flöden Västar Götaland, Halland och Skåne utom Österlen.
Kommentar: för kännedom.

I västra och södra Tyskland är röd vädervarning utfärdad för kraftiga regn närmaste dygnet, snligt Meteoalarm.
Kommentar: för kännedom.

Klimatmötet mellan världens ledare startar idag i Paris
Ledare från 195 länder ska under två veckor försöka få fram en överenskommelse att minska jordens koldioxidutsläpp, men de fattigaste länderna är rädda för att lämnas i sticket, skriver BBC. Sveriges Radio direktrapporterar från mötet.
Kommentar: för kännedom.

Allt fler fall av katt-hiv
Smittan fiv, felint immunosuppressivt virus, ger infektioner i luftvägar och i munnen, svårläkta sår och lunginflammation. De senaste åren har allt fler fall konstaterats i Sverige, framför allt i Skåne, skriver DN. Enligt statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är den vanligaste smittvägen är sannolikt via slagsmål och bett mellan katter. FIV kan inte smitta till människor, liksom katter inte kan smittas av HIV.
Kommentar: för kännedom.

Omvärldsbevakning 08:30

Stormen Gorm
Stormen Gorm fortsätter skapa problem. Kulmen nåddes under måndagsnatten, men tiotusentals elkunder riskerar att inte få strömmen tillbaka på flera dagar, skriver DN. 
Några fåtal flyg flick också ställas in och Ölandsbron och Öresundsbron stängde en kortare stund. All tågtrafik i södra Sverige ställdes också in under några timmar. Vissa lokalbanor är fortfarande stängda och väntas öppna under dagen.

Ca 50 000 hushåll var utan ström vid 8-tiden. Varav 5000 på Gotland.- Många kommer att ha strömmen tillbaka under dagen, säger Torbjörn Larsson till SR, men det är stor förödelse och en del kommer att få vänta två eller rentav tre dagar.

Kommentar: Har publicerat en så kallad "just nu" om att många är utan ström. Fortsätter följa konsekvenserna.