Omvärldsbevakning vecka 50

I redaktionens omvärldsbevakning följs medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i media följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på sajten. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte bekräftad information, vilket enligt vår publiceringspolicy endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från media. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 13 december


Omvärldsbevakning 22.00

Orkan på väg mot Filippinerna
Myndigheterna har redan börjat evakuera kustnära och lågt liggande områden inför orkanens Melors ankomst. Prognosen är att Melor fortsätter att öka i styrka och blir en så kallad superorkan innan den når land under måndagen, rapporterar Svt.
Kommentar: Följer.

Omvärldsbevakning 17.25

Bevakning av asylboenden kostar 70 miljoner
Tidningen Värnamo nyheter uppger att det hittills i år kostat minst 70 miljoner kronor att skydda asylboenden. En rad flyktinganläggningar har utsatts för hot och brandattacker under hösten, vilket har gjort att man på flera ställen behövt bevakning.
Kommentar: Nyheten återges i flera andra medier och kan påverka debatten om flyktingsituationen.

Omvärldsbevakning 10.00

Sänkta krav på asylboenden
Hittills har samma regler gällt för asylboende som för nybyggda hus. Detta har gjort att flera hus som skulle kunnat användas som boende inte kunnat användas. Nu hoppas regeringen att fler byggnader ska kunna anpassas till asylboenden, rapporterar Svt.
Kommentar: För kännedom. Svårigheterna att ordna boende för de som kommer till Sverige är fortsatt aktuell.

Lördag 12 december


Omvärldsbevakning 22.25

Ingenting nytt att notera.

Omvärldsbevakning 19.45

Ingenting nytt att notera.

Omvärldsbevakning 13.50

Ingenting nytt att notera.

Omvärldsbevakning 10.00

Fler flyktingar drar tillbaka sina asylansökningar
Långa väntetider och svår boendesituation är ett par faktorer som kan vara orsaken till detta. Men det tyder också på att en del av dem som söker asyl faktiskt inte har behov av skydd, uppger Migrationsverket enkligt TT.
Kommentar: För kännedom. Kan påverka bilden av asylmottagandet.

Gränskontroller kan ha haft effekt
Svt rapporterar i dag att beslutet att införa gränskontroller verkar ha haft effekt på antalet asylsökande som kommer till Sverige. Det visar en sammanställning av statistik från Migrationsverket och FN, gjord av statsvetaren Anders Sundell, som Svt presenterar på lördagen.
Kommentar: För kännedom. Har naturligtvis ingen möjlighet att bedöma denna sammanställning men det är ändå en nyhet som kan påverka den allmänna opinionen.

Kritik mot tunneln genom Hallandsåsen
En pensionerad professor i geoteknik säger till Helsingborgs Dagblad att Hallandsåsen kan spricka om ett godståg nödbromsar i tunneln, vilket i sin tur kan leda till en allvarlig olycka. Detta förnekas givetvis av ansvariga för tunneln.
Kommentar: Har ingen aning om det ligger någonting i kritiken men nyheten har plockats upp av samtliga stora medier. Kan därmed påverka förtroendet landets infrastruktur.

UD-anställd misstänkt för falska visum
En person tidigare anställd på Utrikesdepartementet har häktats misstänkt för grovt mutbrott och grovt tjänstefel, enligt Aftonbladet. Personen ska vara misstänkt för att ha tagit emot stora summor för att utfärda falska visum till Sverige.
Kommentar: Kan påverka förtroendet för svenska myndigheter.

Fredag 11 december


Omvärldsbevakning 22:10

Flyktingar stannar i Tyskland
Antalet asylsökande minskar och allt fler väljer att stanna i Tyskland uppger Migrationsverket för Aftonbladet. Man tror att de senaste veckornas kaos vid mottagandet kan vara en orsak. – Vi har inte kunnat erbjuda vad man brukar förknippa med Sverige, säger Fredrik Bengtsson på Migrationsverket till Aftonbladet.
Kommentar: För kännedom. 

Omvärldsbevakning 16:30

"Ingen systemkollaps"
MSB-analytiker angående lägesanalys i flyktingfrågan: "Att säga att det är en systemkollaps är helt enkelt inte sant". Här finns bloggen.
Kommentar: Vi har spridit bloggen på facebook och twitter under dagen

Mediebild Flyktingsituationen 15:00

Flyktingfrågan har under fredagen fört en mer undanskymd tillvaro i medier än tidigare denna vecka.
Flera medier tar upp ett danskt ja till id-kontroller och andra tar upp belastningen på svenska kommuner på grund av det höga antalet ensamkommande barn.

SVT rapporterar att det danska folketinget har röstat ja till id-kontroller på tåg och bussar vid landets gränser. Dagens Nyheter skriver om ett annat danskt förslag som går ut på att polisen ska ha rätt att beslagta värdesaker av asylsökande för att finansiera deras uppehälle.

Expressens ledarsida kommenterar gårdagens nyhet om kommuners lex Sarah-anmälningar och varnar för att belastningen kan leda till sänkta krav i familjehemsutredningar, vilket kan leda till undanträngningseffekter och placering av barn i olämpliga hem. ”Det har också blivit svårt att hitta HVB-hem till inrikes födda barn”, skriver Expressen.   

Värnamo nyheter tar upp ensamkommande flyktingbarn och rapporterar att Värnamo kommun tvingas prioritera kring barnavårdsärenden på ett sätt som inte uppfyller lagkraven.

Sociala medier
På Twitter är kommentarerna skarpt polariserade om det danska förslaget att polisen ska kunna beslagta egendom från asylsökande.       

Omvärldsbevakning 13:00

Kommentar: Inget att notera

Omvärldsbevakning 07:00

Tågförseningar söder om Stockholm
Ett signalfel i Huddinge, söder om Stockholm, orsakar nu på morgonen stora förseningar för tågtrafiken söder om Stockholm i båda riktningarna, rapporterar bland annat Sveriges Radio P4 Stockholm.
Kommentar: Följer utvecklingen.

Fem år sedan Bryggaregatan
Aftonbladet uppmärksammar att det idag är är fem år sedan terrorattentatet på Bryggargatan i centrala Stockholm. De skriver bland annat att om att Sverige nu är bättre rustade mot terrorn, enligt Säpo. Säkerhetspolisen har också en artikel i ämnet på sin hemsida där de bland annat beskriver att höjd terrorhotnivå ger högre beredskap.

Torsdag 10 december


Omvärldsbevakning 21:40

Första asylsökande på plats i Revinge
Under torsdagskvällen har de första 12 asylsökande flyttat in i tältboendet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppfört i Revinge. Ungefär 200 personer kommer att kunna bo i tälten, dock ej barnfamiljer och de med särskilda behov, uppger Migrationsverket. Aftonbladet  Expressen och Sydsvenskan uppmärksammar också detta.
Kommentar: Följer utvecklingen, kan komma frågor från allmänheten.

Stormen Gorm nästan lika allvarlig som Per
 
Stormen Gorm är det värsta ovädret sedan stormen Per härjade 2007. Åtminstone om man ser till skadorna på elnätet, uppger Sveriges Radio .  Efter 10 dagar har alla EON:s elkunder i Skåne strömmen tillbaka efter stormen. Och enligt EON kommer Gorm att gå till historien som en av de värre stormarna.
Kommentar: Bra att känna till.

Omvärldsbevakning 16.30

Lista mot terror
Under dagen har regeringen och Alliansen enats om en lista innehållande 13 punkter mot terrorism, rapporterar bland andra TT.
Kommentar: För kännedom

IVO-larm om ensamkommande flyktingbarn
Mer än 30 svenska kommuner har nu anmält sig själva enligt lex Sarah för att de inte längre klarar att ta emot ensamkommande flyktingbarn på ett tryggt  och rättssäkert sätt. Anmälningarna rasar in hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapporterar TT.
Kommentar: kompletterar vår mediebild nedan

Influensasäsongen är här
Folkhälsoinstitutet har lagt ut en nyhet på sin sajt om att influensasäsongen är igång och att det är dags för riskgrupper att låta vaccinera sig.
Kommentar: för kännedom

Höga flöden minskar
SMHI:s prognos säger att flödena på västkusten minskar. Varningarna är neddragna till klass 1-nivå.
Kommentar: för kännedom

Mediebild flyktingsituationen 14:30

Överlag ligger flyktingfrågan långt ned i de traditionella mediernas flöden i dag. Regeringens förslag om id-kontroller får dock fortsatt kritik, i dag från fackförbundet Seko som inte vill att deras anställda ska bli gränskontrollanter. Att IVO, inspektionen för vård och omsorg, under eftermiddagen slår larm om att kommunernas gräns för ensammankommande barn snart är uppnådd ger flyktingfrågan ny fart i media.

Att fackförbundet Seko kritiserar regeringens förslag om id-kontroller beror på att de ser en risk för att tåg- och bussförare tvingas bli gränsvakter. I Sekotidningen poängterar Lars Holmqvist, Sekos ordförande på Transdev Öresundståg, att det är polisens uppgift att kontrollera identitetshandlingar.
– Ska vi göra det krävs en lagändring, säger han.
Seko SJ är också mycket kritiska till införandet av id-kontroller.
– Vi vill inte ha kontroller på tågen. Vi har framfört till vd att det i så fall är bättre att stoppa turerna från Köpenhamn, säger Erik Johannesson, ordförande för Seko SJ till Sekotidningen.

I programmet Studio Ett på Sveriges Radio P1 diskuterade man också risken för att en lag om id-kontroller kan leda till ökad människosmuggling.

Under eftermiddagen skriver TT att fler än 30 kommuner nu har lex Sarah-anmält sig själva med anledning av brister i mottagandet av ensamkommande barn. Det är IVO, inspektionen för vård och omsorg, som slår larm.

– Vi står nu i ett läge där vi ganska snart kommer att säga till regeringen att nu är kommunernas möjligheter definitivt uttömda. Det kommer att ske vilken dag som helst, säger Birgitta Hagström, avdelningschef på IVO med särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

Under gårdagen var nyheten om matkostnaden i Trängslet i Dalarna (se gårdagens mediebild nedan) den nyhet som har diskuterats mest i traditionella och sociala medier sammantaget. På exempelvis forumet Flashback, i invandringsfientliga Fria Tider samt under taggen #migpol på Twitter sprids rykten om att de asylsökande trots den dyra maten kastar bort den, matstrejkar och säger att den inte duger. Det finns inga bekräftade uppgifter som tyder på att dessa rykten är sanna.

För att undvika den här typen av rykten är det viktigt att Migrationsverket fortsätter att vara tydliga med hur upphandlingsprocessen ser ut och att det inte handlar om att flyktingarna själva väljer hur mycket deras mat ska kosta. Migrationsverkets enhetschef i Dalarna bemöter kritiken i Dalarnas Tidningar och säger att de just nu är tvingade att acceptera de alternativ på matleverantörer och priser som erbjuds, annars klarar de inte mottagandet.

– Samtidigt är det så att vi fortlöpande försöker hitta andra lösningar för att få ned kostnaden. Vår ambition är naturligtvis att alltid hålla ned skattebetalarnas kostnader, säger Maria Löfgren, enhetschef på Migrationsverket, till Dalarnas Tidningar.

Vid en sökning på Migrationsverket på Twitter under det senaste dygnet handlar också en stor del av inläggen om en tvist när det gäller bostadskö i AB Hedemorabostäder i Dalarna. Nyheten, som kom den 8 december men alltså fortfarande diskuteras, handlade om att Svea Hovrätt har ändrat ett tidigare beslut från hyresnämnden rörande huruvida det var viktigare att upplåta lägenheter åt personer i bostadskö i Hedemora eller till asylsökande. Lägenheter till asylsökanden väger tyngre, enligt Svea hovrätts beslut. Under taggen #Migpol på Twitter får detta skarp kritik. Med tanke på att många orter och städer i Sverige lider av bostadsbrist är det viktigt att myndigheterna är tydliga med hur det går till när asylsökanden får bostäder. Annars finns det risk att man skapar och ökar motsättningar i den här frågan.

Omvärldsbevakning 12.30

Tågstörningar
Störningar i tågtrafiken rapporteras mellan Stockholm och Katrineholm. Likaså är det stopp förbi Uppsala norröver, skriver Trafikverket.
Kommentar: Många resenärer påverkas

Säkerhetspådraget kring Nobelfestligheterna
kommer att påverka framkomligheten i centrala Stockholm torsdag den 10 december. Avspärrningarna  påverkar både kollektivtrafiken och övrig fordonstrafik, skriver Polisen.
Kommentar: Många påverkas. Säkerhetspådraget är mer omfattande än tidigare år på grund av den förhöjda hotbild som råder.

Väderläget
SMHI varnar för fortsatt höga vattenflöden i Viskan, sydvästra delen av Västra Götalands län och i norra delen av Hallands län. Det är fortsatta varningar för mycket höga flöden (klass 2) i några områden, men samtidigt sjunker flödena i allmänhet.

Omvärldsbevakning 07:40

Inget nytt att notera.

Onsdag 9 december


Omvärldsbevakning 21:50

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 16.30

Vattnet i Mark nu drickbart igen
P4 Sjuhärad uppger att provtagningarna är klara att vattnet är godkänt på de flesta håll. Vissa adresser i Örby måste dock fortfarande koka vattnet. 

Skola på Öland evakuerad efter bombhot – visade sig vara falskt
Slottsskolan i Borgholm (åk 6-9) på Öland evakuerades vid lunchtid. Skolans elever och personal flyttades till en annan skola. Enligt Sveriges radio Kalmar rörde det sig om ett bombhot via sociala medier och att en explosion i Borgholm i söndags gjorde att polisen valde att evakuera skolan. Bombhotet visade sig senare vara falskt.

Trafikverket varnar för halkrisk på grund av underkylt regn i Västerbotten och Norrbotten.
Kommentar: Lägger ut en länk till rapporten på Twitter och Facebook.

Noteringar kring flyktingsituationen 

En tredjedel av bränder i asylboenden har startat inne på boendena, enligt polisen
Polisen säger till Sveriges radio att de tror att var tredje brand, av de totalt 39 bränder eller försök till bränder som skett mot asylboenden sedan 1 juli, har startat inne på hemmen. Enligt Ekot vill inte Säpo dra några slutsatser om bränderna, men att det för närvarande inte finns något som talar för att vit makt-miljön eller de brottsaktiva aktörer som Säpo följer ligger bakom attackerna.

Kustbevakningen ökar gränsövervakningen till sjöss
Skånes kust och särskilt i Öresundsregionen kommer att patrulleras med fartyg och flyg för att upptäcka mindre båtar efter en begäran från polisen, skriver Aftonbladet. Migranter som påträffas kommer att föras till en svensk hamn och väntande polis.

Mediebild flyktingssituationen 15:50

Den stora nyheten kring flyktingfrågan under onsdagen var pressträffen där migrationsminister Morgan Johansson (S) berättade att regeringen skjuter upp införandet av id-kontroller till efter nyår. Id-kontrollerna ska införas den 4 januari för att minska antalet asylsökande som kommer till Sverige, skriver Aftonbladet. Regeringen har KU-anmälts av en riksdagsledamot från KD för det tillbakadragna förslaget om att kunna stänga av Öresundsbron vilket kritiserades av lagrådet, uppger Svenska Dagbladet.

Trafikoperatörer varnar i Sveriges Radio för att id-kontroller kan innebära längre restider för pendlare. Aftonbladets ledarkrönikör Anders Lindberg, påtalar den korta beredningstiden och råder statsministern att stoppa förslaget. ”Samma kritik från Lagrådet som fått regeringen att släppa förslaget om Öresundsbron gäller även beredningen av id-kontrollerna”, skriver han.

Lokalt förekommer kritik mot myndigheternas hantering av situationen, vilken kan föranleda frågor från allmänheten.

Dalarnas Tidning rapporterar att restaurangkedjan Fazer Food Services tar ut proportionellt sett höga kostnader för maten i ett asylboende i Dalarna. Matkostnaden på boendet Trängslet uppgår till 572 kronor per person och dygn, skriver DT och jämför med ett boende där matkostnaden är 88 kronor. Enligt Migrationsverkets regler för upphandling är det högsta priset per person och dag 350 kronor inklusive boende, skriver tidningen.

Sveriges Radios P4 Malmöhus rapporterar om svåra förhållanden på Migrationsverket Syd under hösten. ”Sedan september har Migrationsverkets Syds organisation svällt med 45 procent. Ändå har personalen utfört 15 500 övertidstimmar bara i september och oktober”, skriver Sveriges Radio. Sveriges Radio Dalarna meddelar att kommuner riskerar att missa statliga bidrag de har rätt till för flyktingmottagande eftersom reglerna upplevs som för krångliga. Det är givetvis bra om ansvariga myndigheter bemöter kritiken som lyfts så att den inte blir till sanning för att den står oemotsagd.

Sociala medier
Nyheten om matkostnaden för asylboende på Trängslet i Dalarna kommenteras brett, bland annat under #migpol på Twitter. Någon jämför med schablonkostnaderna för skolmat, vilka är betydligt lägre än så. Många vill utifrån detta diskutera samhällets sammanlagda kostnader för asylmottagande.

En brand har ödelagt ett HVB-hem utanför Uppsala där ensamkommande flyktingbarn bodde. Ingen skadades, uppger räddningstjänsten för UNT.se. Aftonbladet och andra medier uppger att en boende på hemmet har gripits som misstänkt. Nyheten delas brett av invandringskritiska röster i sociala medier, bland annat under hashtaggen #migpol. Aftonbladet rapporterar om en annan brand i ett boende i Valhall park i Ängelholm i natt, vilken inte fick allvarliga följder. Enligt Sveriges radio bedömer Polisen att en tredjedel av höstens bränder på asylboenden har orsakats av just boende. Detta används av invandringskritiker på Twitter som ett argument mot Sveriges asylpolitik. Senare under eftermiddagen rättade Sveriges radio texten till att bränder startat inne på asylboenden. 

Omvärldsbevakning 12.30

SMHI har utfärdat Klass 2-varning mycket höga flöden
gäller södra delen av Västra Götalands län, norra Hallands län, Viskan.

Polisen spärrar av områden i Stockholm med anledning av Nobeldagen i morgon.

Noterat med anledning av flyktingsituationen:
Brand i HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn i Uppsala. Huset är utrymt, inga uppgifter om skadade, uppger SVT. Enligt UNT är det oklart hur många som bor på hemmet och vem som driver det. Aftonbladet skriver att en boende på hemmet har gripits misstänkt för mordbrand.

MSB har publicerat ny lägesbild över flyktingsituationen vecka 50
Kommentar: Publicerade på webben, facebook och twittrade.

Lagen om ID-kontroller föreslås börja gälla 1 januari sa Migrationsminister Morgan Johansson vid en pressträff idag rapporterar Sveriges radio. Identitetskontroller ska då ske på buss, tåg och färjor.

Tredje personen vid terrorattacken i Paris identifierad. Enligt TT var det en 23-årige man från Strasbourg i östra Frankrike som rest till Syrien 2013.

Omvärldsbevakning 07:25

Farliga smognivåer i Peking, Tianjin och Hebei
Sveriges ambassad i Peking rapporterar om farliga nivåer av smog fram till torsdag vid lunch.  Kommentar: För kännedom. Eventuellt en nyhet på Krisinformation.se

Noteringar med anledning av flyktingsituationen
Brandattentat mot tänkt flyktingboende i Ängelholm under natten, skriver Aftonbladet.
Även färjeföretag varnar nu för kaos om id-kontroller införs, rapporterar SR Ekot.

Tisdag 8 december


Omvärldsbevakning 21:30

Brand i flerfamiljshus i Bunkeflo, Malmö
Enligt Polisen fick flera boende i huset evakueras och brandplatsen spärrades av. Släckning pågår, enligt Polisen.
Kommentar: För kännedom.

Noterat med anledning av flyktingsituationen
Ett antal personer ska ha skanderat slagord utanför ett asylboende i Strängnäs men lämnat platsen innan polis anlände, skriver Polisen.
SR Ekot rappporterar om ansträngd mödrahälsovård på flera platser i landet.
SR P4 Gotland rapporterar om att flyktingbarn inte kommer att börja i skolan i tid på ön på grund av bristande samordning.
SR P4 Göteborg rapporterar om att stadsdelsnämnden i Majorna Linné anmäler sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn enligt lex Sarah.
SVT Småland rapporterar om att Hultsfreds kommun går emot Migrationsverket och slutar att ta emot ensamkommande barn.

Omvärldsbevakning 16:50

Hultsfreds kommun stoppar mottagning av ensamkommande flyktingbarn
Rapporterar SVT
Men Migrationsverket hävdar att kommunen ändå har ansvaret, enligt SVT 
Även TT skriver om denna principiellt intressanta utveckling.
Kommentar: Kan påverka flyktingdebatten och principer i mottagande i kommunerna

  

Mediebild flyktingfrågan 14:00

Flyktingfrågan lyftes under måndagskvällen återigen upp i toppen på de flesta större mediers webbsidor. Detta i och med att Lagrådet framförde stark kritik mot regeringens förslag om skärpta id-kontroller samt möjlighet att stänga Öresundsbron. I samband med det gjorde näringsminister Mikael Damberg ett uttalande som kan öka uppfattningen att Sverige står inför en systemkollaps.

Texter om Lagrådets kritik delades stort i sociala medier under både måndagen och tisdagen, liksom artiklar där regeringen meddelade att de inte ville backa om lagändringen. Vid lunch på tisdagen kom dock beskedet att regeringen väljer att dra tillbaka förslaget, med anledning av Lagrådets kritik. Aftonbladets krönikör Oisín Cantwell beskriver turerna som ”löjeväckande”. Bland allmänheten är åsikterna som vanligt kraftigt polariserade.

Vid tisdag lunch publicerade Sveriges Radio en text där näringsminister Mikael Damberg beskriver läget i alarmistiska ordalag: ”Vi har inga planer på att stoppa utbytet mellan Skåne och Danmark när det gäller näringslivsutveckling, när det gäller människor som pendlar. Däremot måste man förstå när Sverige står mitt i en situation där några av våra stora myndigheter som hanterar migrationsfrågorna varnar för systemkollaps. Säkerheten är hotad för människor och då måste regeringen agera, säger Mikael Damberg”.

Ett sådant uttalande, med värdeladdade ord som att säkerheten är hotad och varning för systemkollaps, kan innebära en ökad oro bland människor och ett minskat förtroende för de svenska myndigheterna. Ordet systemkollaps förekommer ofta i sociala medier och framförs främst av personer som har politiska intressen i att minska antalet flyktingar. Här behöver myndigheterna vara beredda att bemöta med relevant information om hur läget ser ut. Annars lämnas utrymme för rykten att spridas.

I övrigt fortsätter flera medier att diskutera frågan om hur Sveriges finanser påverkas av flyktingfrågan. Sydsvenskan publicerade på måndagskvällen en FAQ med vanliga frågor och påståenden om situationen.

I övrigt sticker en text i Dagens Nyheters kulturdel ut när det gäller delningar i sociala medier i dag. I texten driver skribenten med hjälp av fakta tesen att Sverige borde kunna ta emot långt många fler flyktingar än vi gör i dag. Texten har delats stort i flera sociala kanaler.

Under måndagen lämnade den danska regeringen också förslag om en skärpning av den danska asylrätten. Enligt Sveriges Radio skulle Danmark få den stramaste asylpolitiken av grannländerna om förslaget gick igenom.

En nyhet som ännu inte har fått så mycket uppmärksamhet, men kan tänkas få, är att Malmö kommun lex Sarah-anmäler sig själva med anledning av brister i mottagandet av ensamkommande barn.

Omvärldsbevakning 13:00

Vattnet sjunker undan i västra Sverige
Efter stormen Helga tycks det värsta vara över när det gäller fyllda vattendrag i västra delen av landet. SMHI skriver i sin prognos att vattenflödena är fortsatt höga i sydvästra delen av Västra Götalands län och i norra delen av Hallands län. På de flesta håll har flödena kulminerat och sjunker långsamt undan. SMHI har dock fortsatt varningar ute i områdena ovan för höga flöden (klass 1) och mycket höga flöden (klass 2).
Efter de senaste veckornas stormar har vattennivån höjts i hela Östersjön. Det kommande dygnets ökande syd och sydvästvindar medför att vattenståndet åter stiger i norra delen av Bottniska viken.
Kommentar: Vi följer väderrapporteringen, men bedömer att läget efter stormen Helga inte kräver särskild bevakning från vår sida längre.

 

Omvärldsbevakning 08:00

Donald Trump vill stoppa alla muslimer
Under gårdagen ska Donald Trump, presedentkandidat i USA, ha gjort ett uttalande om att han vill hindra alla muslimer från att resa in i USA. Detta då han menar att alla muslimer är fientliga mot amerikaner. Uttalandet väckte mycket uppmärksamhet och ska ha fördömts av fler starka röster.
Kommentar: Kan påverka läget i USA och nivån på debatten och tonläget.

Smog i Peking
För första gången någonsin har man i peking utfärdat den högsta varningsnivån för smog. Mängden smog har uppstått tidigare, men man har undvikit att utlösa högsta varningsnivå. Att man nu gör det tolkas av fler medier som att man erkänner sina miljöproblem på ett annat sätt än tidigare.
Kommentar: Vi undersöker hur många svenskar som är på plats och om ambassaden ger dessa några råd.

Måndag 7 december


Omvärldsbevakning 21:00

Lagrådet ger lagförslag om id-kontroller hård kritik
Lagrådet kritiserar hårt regeringen förslag på lagändring gällande id-kontroller och möjligheter att stänga Öresundsbron. Läs protokollet här. Samtidigt anger flera medier att regeringen inte tänker backa på förlaget. SVT har till exempel en intervju med inrikesministern här. Samtidigt har danska regeringen i dag lämnad förslag om en skärpning av den danska asylrätten. Enligt Sveriges Radio skulle Danmark få den starmaste asylpolitiken av grannländerna om förslaget gick igenom.
Kommentar: Kvällens stora snackis och garanterat så också morgondagens. Kommer då att följa reaktioner hos allmänheten närmare.

Kritik mot Migrationsverket
Enligt Sveriges Radio fick en folkhögskola i Malung redan i september en förfrågan från Migrationsverket om att ta emot flyktingar i lokalerna. Man förberedde snabbt 850 platser, men hörde sedan inget mer från Migrationsverket. Igår ska folkhögskolan ha fått svaret att en upphandling måste genomföras. De är kritiska till att svaret har dröjt medan platserna har stått tomma.
Kommentar: Migrationsverket har vid flera tillfällen fått kritik för liknande händelser. Följer.

Omvärldsbevakning kl 16.30

Väderläget efter stormen Helga
Flödena i västra delen av Västra Götalands län och i norra delen av Hallands län är fortsatt höga, men många vattendrag har nu kulminerat och sjunker långsamt, skriver SMHI, som också säger att det är troligt att gällande klass 3-varningar i västra Sverige kommer att tas bort under tisdagen.
Kommentar: Vi fortsätter att följa.

Incident i skola i Hofors
En incident på Petreskolan i Hofors, i Gävleborg, orsakade polispådrag på måndagen vid lunchtid. Flera medier uppgav att det skulle finnas en knivbeväpnad person i skolan. Men detta dementerades snabbt av polisen, rapporterar bland andra SVT . Enligt polisens talesman var upprinnelsen till händelsen falsk ryktespridning på Twitter.
Kommentar: För kännedom

Mediebild flyktingsituationen 15.20

Nyheter om flyktingsituationen har fått något mindre utrymme under helgen jämfört med förra veckan, till förmån för andra nyheter. Det är dock fortsatt intresse kring de id-kontroller som eventuellt införs den 21 december och dess konsekvenser för resandet över Öresundsbron.
Skånetrafiken kan förlora 80 miljoner kronor på id-kontrollerna på Öresundstågen, skriver bland annat Sydsvenskan. Enligt artikeln råder Justitiekanslern länstrafikbolaget att återkräva pengarna från Regeringen.
I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Sydsvenska Handelskammaren: ” Sextio år av nordisk passfrihet, svenska internationella handelsvärden på närmare 300 miljarder per år, 75 000 dagliga passagerare och 18 000 pendlares vardag väger fjäderlätt när regeringen nu improviserar för att ge Danmark en pik i flyktingfrågan.”
Åtgärderna får även konsekvenser för debatten och besluten i Danmark. Integrationsminister Inger Støjberg (Venstre) säger att: "I ljuset av att tillfällig gränskontroll införts i Sverige, Norge och Tyskland kan det inte uteslutas att det blir nödvändigt för Danmark att införa gränskontroller mot andra Schengenländer", enligt Sydsvenskan. Ett snabbehandlat lagförslag om transportöransvar ska upp i folketinget i denna vecka.
I Tyskland, som infört gränskontroller, kan nu miljonstrecket i flyktingstatistiken ha nåtts, rapporterar TT. Till och med november har landet registrerat 964 574 asylsökande. ”Men EU:s folkrikaste land har också betonat att läget är under kontroll, och att migrantinflödet kan hjälpa till att rädda tillväxten i eurozonen”, skriver TT.
Kopplingen mellan migration och ekonomisk tillväxt berörs även av DN:s chefredaktör Peter Wolodarski. I en ledarartikel argumenterar han emot de debattörer som målar upp bilden av ett Sverige som befinner sig i djup kris på grund av flyktingsituationen. Han skriver att när han twittrade positiva svenska BNP-siffror från Statistiska centralbyrån möttes han av misstro och ifrågasättanden. ”Det var som att debattörernas egen bild av verkligheten inte tålde att konfronteras med torra fakta från Statistiska centralbyrån. Har man bestämt sig för att det är kris, så är det”, skriver han.
På nyhetsplats förstärker SR Ekot bilden av att ekonomiskt goda tider råder. Enligt en enkät planerar nästan nio av tio kommuner att göra överskott nästa år. Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och landsting tror dock att 2017 blir ett dystrare år. ”Då växer inte heller kommunernas intäkter i samma takt som nu. Något som däremot tros växa är kommunernas kostnader, dels på grund av flyktingmottagande, men ännu viktigare, på grund av en åldrande befolkning”, skriver Ekot.
Sammantaget erbjuder ovanstående en motbild kring den mörka beskrivning kring flyktingsituationen som varit tongivande den senaste tiden. 

Omvärldsbevakning 12.00

Väderläget
Problemen fortsätter till viss del trots lugnare väder.Vinden har avtagit i söder men i norr börjar det blåsa allt mer, enligt SMHI. I västra Sverige  ligger klass 3- och klass 2-varningar för höga flöden kvar.

Störningar efter stormen
Stormen Helga har lämnat en del problem efter sig. Fortfarande är cirka 1 500 elkunder utan ström och tågtrafiken inställd på vissa linjer. Störningar rapporteras i Västra Götaland samt delar av Jönköping och Hallands län, enligt Trafikverket.
SVT rapporterar om att Ätran kan vara på väg att svämma över och att Södra Älvsborgs sjukhus i Skene tvingas ställa in operationer idag som en säkerhetsåtgärd på grund av eventuellt förorenat vatten.
Kommentar: Fortsätter följa väderläget och efterverkningarna av stormen Helga

Omvärldsbevakning 08.50

Väderläget
TT sammanfattar väderläget med att en del hushåll fortfarande är utan el och att trafiken fortfarande har problem, flera tågbanor är avstängda, samt att vattnet börjar stiga på flera håll i Västsverige.
– Det kommer inget mera regn i dag men det brukar ju vara lite fördröjning på flödena så det fortsätter att stiga efter att det slutat regna. Jag kan tänka mig att det på många håll kulminerar under dagen och sen börjar sjunka, säger meteorolog Therese Fougman till TT.
Kommentar: Behåller Just nu om trafiken och vår nyhet om SMHI:s varning för höga flöden håller fortfarande (uppdaterades senast söndag 18.50).Se även tidigare anteckningar.

Omvärldsbevakning 07.00

Fortsatta trafikstörningar
Trafikverket har kvar sin ruta på startsidan om störningar i väg- och tågtrafik.
Kommentar: Låter vår Just nu, med länkt till Trafikverket vara kvar under morgonen. Twittrar om fortsatta trafikstörningar. Se även helgens anteckningar.