Omvärldsbevakning vecka 51

I redaktionens omvärldsbevakning följs medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i media följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på sajten. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte bekräftad information, vilket enligt vår publiceringspolicy endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från media. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 20 december


Omvärldsbevakning 21:30

Över 40 asylboenden har brunnit
TT släppte en översiktsartikel, med många detaljerade faktarutor, över asylbränder på söndagen. Totalt har polisen 43 förundersökningar på sitt bord sedan 1 juli. ”VI ser inga samband”, säger Ola Stoltz på polisens nationella operativa avdelning. Artikeln publicerad på Svt.se med alla fakta.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 17:30

Frågetecken kring utökade id-krav
Arbetsgivarorganisationen Almega Säkerhetsföretagen avråder sina medlemsförtag bevakningsbolagen att tacka ja till uppdrag att utföra id-kontroller åt transportföretagen innan oklarheter exempelvis kring möjligheten att ingripa utanför Sveriges gränser är utredda. De vill också, enligt branschexperten Björn Ericsson, få till en utbildning av personalen på exempelvis att tolka pass av olika nationalitet. SvT
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 11:30

Polisen begär hjälp från militären
Polismyndigheten är överbelastad på grund av det stora antalet asylsökande och kommer därför enligt en artikel i SvD att begära hjälp av militären och civilförsvaret. Rikspolischef Dan Eliasson bekräftar att begäran om förstärkningar kommer att göras hos regeringen i mitten av januari. Artikeln presenterade också resultatet av en enkät hos åklagarmyndigheter runt om i landet, som visade att så kallade mängdbrott nedprioriteras i det rådande läget med många uppgifter kring flyktingströmmen.
Kommentar: Uppgifter från artikeln återgavs av TT och SvT. För kännedom.

Regeringen vill utreda ”terror-gödsel”
Enligt SvT.se har regeringen tillsatt en utredning som ska se över regelverket för hantering av så kallat mineralgödsel som kan användas till bombtillverkning på grund av den höga halten ammoniumnitrit. 
Kommentar: För kännedom.

Lördag 19 december


Omvärldsbevakning 22:30

Svår halka i södra fjällen
Hundratals fordon står stilla på vägarna i västra Mellansverige under lördagskvällen sedan underkylt regn framkallat blixthalka, rapporterar flera medier, bland dem TT som också skriver att enligt Trafikverket ska det hala väglaget förflytta sig mot nordöst till söndagen.
SVT rapporterar att SOS Alarm och polisen fått in många samtal om den extrema halkan under kvällen.
Kommentar: Påverkar många trafikanter. Fortsätter att följa. Hittar ingen information hos Trafikverket eller andra myndigheter i kväll.  

Omvärldsbevakning 16:30

Statsministerns jultal med flyktingfokus
På söndagen vid lunchtid höll statsminister Stefan Löfven sitt jultal i Gamla stan i Stockholm. I talet tackade han bland annat alla som engagerade sig ideellt för de som flyr till Sverige.
Till expressen.se säger Löfven också att han och hustrun Ulla är på väg att bli kontaktpersoner för en nyanländ flykting.
Löven kritiserade i talet även de EU-länder som, enligt honom, inte tar ansvar i flyktingfrågan, rapporterar SR
Kommentar: Statsministerns tal kan påverka opinionen. Likaså beskedet om att han blir kontaktperson.

Asylsökande saknar vinterkläder
Sveriges Radio Sörmland rapporterar att Migrationsverket i Flen inte hinner med att betala ut klädbidrag till alla asylsökande som saknar kläder för vintern. Omkring ett tusen ansökningar ligger på hög och väntetiden är uppåt tre månader.
Kommentar: Kan påverka opinionen och förtroendet för myndigheterna/Migrationsverket.

Reaktor i Belgien stoppad efter brand
Kärnkraftsreaktorn Tihange 1 utanför Liege i östra Belgien har automatstoppats efter en brand. Enligt kraftbolaget Electrabel inträffade branden natten till lördagen i en panel för strömförsörjning, utanför de delar där radioaktivt material finns, rapporterar TT (TT-AFP).
Kommentar: Hittar ingen ytterligare information varken på svenska SSM eller hos kraftbolaget Electrabel. Fortsätter att följa.

Omvärldsbevakning 08:30

Flyktingkrishantering ska utredas    
Dagens Nyheter fortsätter sin granskning och skriver att regeringen ska tillsätta en oberoende utredning som ska granska hur regeringskansliet och andra myndigheter hanterat flyktingkrisen.      
Hanteringen får samtidigt kritik i DN av tidigare ledamöter i katastrofkommissionen efter tsunamin.
Under rubriken ”Sverige inte redo för större flyktingvåg” redogörs i DN för olika scenarier under 2016. Där uttalar sig Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB och säger att ett scenario med 170 000 asylsökande ”skulle vara en jätteutmaning för samhället”.

Katastroftillstånd i Filippinerna
Filippinernas president har utlyst katastroftillstånd i spåren av tyfonen Melor. Det kraftiga regnovädret riskerar att orsaka fler stora översvämningar i landet.Minst 35 personer har omkommit sedan Melor drog in över Filippinerna tidigare i veckan.Omkring 150 000 människor har tvingats lämna sina hem på grund av ovädret, som nu klassas som storm, rapporterar bland annat TT  
Kommentar: Fortsätter följa. Inget nytt i UD:s reserekommendationer, som allmänt säger att Filippinerna drabbas av ett 20-tal tyfoner per år.

Skalv på havsbotten utanför Vanuatu
Ett skalv med magnituden 6,2 har inträffat nordost om önationen Vanuatu i Stilla havet, uppger USA:s geologiska myndighet USGS.Skalvet skedde på tio kilometers djup omkring 13 mil från huvudstaden Port Vila, rapporterar flera svenska medier som citerar TT.  
Kommentar: Fortsätter följa. Inga uppgifter ännu om eventuella skador eller tsunamivåg.

Fredag 18 december


Omvärldsbevakning 22:30

Fredsprocess Syrien
Ett enigt säkerhetsråd i FN har under fredagskvällen antagit en resolution som stakar ut en vägkarta för en fredsprocess i Syrien, skriver TT

Flyktingströmmar kan öka 2016
Om de pågående konflikterna i Syrien, Jemen och Libyen inte får en lösning kommer flyktingströmmen att öka i styrka under 2016, enligt ett uttalande från FN:s flyktingkommissarie under ett möte i Genève, enligt SVT.
UNHCR skriver mer om detta i ny rapport. 

Upphandling av boende ska kartläggas
Kommunminister Ardalan Shekarabi (S) ska kartlägga pengarna i branschen för boenden för ensamkommande flyktingbarn. Det säger han till SVT efter SVT:s avslöjande att många kommuner betalar dyrt till privata företag för ensamkommande flyktingbarns boende.

Läcka i kärnkraftverk i Ryssland 
En reaktor vid det ryska kärnkraftverket i Sosnovyj Bor har stängts efter ett ångläckage.Inga radioaktiva ämnen har läckt ut, uppger representanter för kärnkraftverket, som ligger cirka åtta mil från S:t Petersburg, rapporterar TT på fredagskvällen.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har informerats om ångläckaget.
- Vi har ett nordiskt samarbete och har fått information av Finland, säger Anders Frank, tjänsteman i beredskap vid SSM, till TT.
Kommentar: fortsätter att följa. Kärnkraftverket ligger cirka tio mil från Finska viken, enligt TT.

Nytt larm om Peking-smog
Luftföroreningarna har snart nått röd hotnivå för andra gången den här månaden. Myndigheterna varnar för att Peking kommer att höljas i kraftiga föroreningar från lördag till tisdag, rapporterar SVT
Kommentar: Följer utvecklingen. Hittar ingen mer information från UD för närvarande.

Regeringen utökar Natos flygtillstånd
Avancerade stridslednings- och radarflyg från Nato har fått tillstånd att flyga genom Sverige i sex månader. Enligt vissa experter är det nya regeringsbeslutetett tydligt exempel på Sveriges allt närmare samarbete med Nato. Något som dock tillbakavisas av försvarsminister Peter Hultqvist, rapporterar TT.
Kommentar: Kan ha betydelse för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Mediebild flyktingsituationen 16.00

Dagens nyheter har granskat myndigheternas hantering av flyktingsituationen. Genomgången ger en bild av handfallna myndigheter som allt för sent förstår vad som händer och sätter in åtgärder än senare. Artikeln sprids i sociala medier men ger upphov till få diskussioner. Möjligtvis kan det uppstå en debatt om hur myndigheterna har hanterat flyktingsituationen med utgångspunkt i DN-artikeln.
Frågorna skulle då kunna vara:
Varför insåg inte svenska myndigheter tidigare att antalet flyktingar skulle öka stort, då det fanns många tydliga tecken på att detta var på gång redan under våren?
Varför fanns ingen hållbar plan för hur Sverige skulle ta emot en stor mängd flyktingar?
Varför har myndigheter och kommuner inte kunnat samarbeta bättre med varandra och med frivilligorganisationer?
Varför har Sverige vacklat i sin inställning? Från att alla är välkomna till stängda gränser?
Och naturligtvis:
Varför ska Sverige ta emot flyktingar?
Många frågor kring flyktingsituationen är i högsta grad politiska. Vissa frågeställningar avgörs helt och hållet av inställningen till asylpolitik och till EU.
Att fler medier kommer att granska svenska myndigheters agerande under flyktingsituationen är ingen vågad gissning.

Torsdagens riksdagsbeslut att införa id-kontroller får kritik på flera håll. Bland annat i två inslag i Svt Skåne. Det första om kostnaderna för Skånetrafiken, 15 miljoner kronor i månaden uppges i inslaget. I det andra inslaget menar Region Skåne att staten borde ta notan.
Pia Nilsson, gruppledare för S i trafikutskottet intervjuas av Sala Allehanda, där hon kommenterar beslutet om id-kontroller.
– När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slog larm om att det är kris, och rikets säkerhet är hotad, måste vi agera.
Intressant att hon menar att MSB:s lägesbilder är det som motiverar riksbeslutet.
Aftonbladets ledarsida sågar beslutet om id-kontroller helt:
”Id-kontrollerna klipper av Öresund på mitten. Med stor precision slår det mot just den öppenhet som är framgångs­sagans motor.” och ”Riksdagens beslut i går är förmodligen ett av de mest olyckliga som kommer att fattas under denna mandatperiod.”
Diskussionen i sociala medier om riksdagsbeslutet är till en del politiskt, där anhängare av de olika partierna debatterar med varandra och till en annan del inriktad på konsekvenserna av beslutet, dels för regionen och dels för flyktingar som söker sig till Sverige.

Sydsvenskans nyhet om att Migrationsverket varnar för att flyktingsituationen försenar upptäckten av misstänkta terrorister ger upphov till diskussioner i sociala medier. De flesta som deltar i diskussionerna är mycket negativa till att Sverige tar emot flyktingar medan andra inte vill koppla ihop flyktingfrågan med terrorism och för fram att det är två skilda frågor.
Att flyktingmottagande och terrorhot kopplas samman är ett fenomen som bubblat på sociala medier under en längre tid. Detta kan eventuellt bli aktuellt igen.

Omvärldsbevakning 16:00

Utgiftsbesparingar på 19 miljarder
För att klara utgiftstaken nästa år måste regeringen spara och flytta på utgifter för sammanlagt 19 miljarder kronor. Bland annat kommer man att spara 4 miljarder kronor på biståndet, 1,5 miljarder kronor på infrastruktur och nästan 1 miljard på arbetsmarknadspolitiska program, skriver Aftonbladet.
Kommentar: För kännedom, då detta även kan påverka krisberedskapen i Sverige.

Förlängda gränskontroller
Regeringen förlängde på fredagen Sveriges gränskontroller i ytterligare 14 dagar, rapporterar Sydsvenskan. Inrikesminister Anders Ygeman meddelar att förlängningarna fortsättningsvis kommer att göras månadsvis för att man ska kunna fatta beslut i 30-dagars cykler istället. Fredagens förlängning av gränskontrollerna gäller till den 9 januari.
Kommentar: För kännedom, då det kan påverka flyktingsituationen i Sverige.

Rekordmånga flyktingar 2015
Enligt UNHCR:s senaste halvårsrapport har aldrig tidigare så många människor varit på flykt som under 2015. Bara på sex månader har 839.000 människor behövt fly från sina hem, rapporterar SVT.
Samtidigt bedömer Internationella organisationen för migration (IOM) bedömer att antalet flyktingar som sökt sig till Europa kommer att överstiga en miljon inom ett par dagar. Sedan den 16 oktober har 422 flyktingar dött till sjöss, skriver Sydsvenskan.
- Självklart är det väldigt alarmerande och vi ser inte fram emot en vinter som förra året. Men från vad vi kan se fortsätter flödena vara kraftiga och farliga, säger IOM:s talesperson Joel Millman.
Kommentar: För kännedom då det kan påverka beredskapen för flyktingmottagande även i Sverige.

Omvärldsbevakning 11.30

Böter för missade id-kontroller
De transportörer som från den 4 januari inte fullgör sina skyldigheter enligt de nya id-kontrollerna kan tvingas betala en sanktionsavgift på 50.000 kronor. Det skriver SVT. Samtidigt får den nya lagen kritik från flera håll, inte minst från de fackklubbar vars personal ska utföra kontrollerna.
– Våra medlemmar har inte rätt utbildning för den här typen av kontroller, säger Johan Ingelskog, enhetschef på Kommunal.
Kommentar: För kännedom, då det berör flyktingmottagandet.

Varning för halka i Jämtlands och Västerbottens län
På sin hemsida varnar Trafikverket för mycket halt väglag i Jämtlands och Västerbottens län och uppmanar de trafikanter som måste ge sig ut i trafiken att ta det mycket lugnt. Även SMHI utfärdar en klass 1-varning för halkan i dessa regioner.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 08.15

EU-stöd för att Sverige kan få skicka flyktingar vidare
Vid EU-toppmötet i Bryssel blev det i natt klart att Sverige får stöd för att diskutera vidare om att skicka asylsökande vidare till andra EU-länder, rapporterar SvT. Beslutet ses som en framgång av den svenska regeringen även om mycket återstår.
Kommentar: Följ upp vad detta kan komma att innebära i praktiken för flyktingmottagningen i Sverige.

”Svenska beredskapen höll inte när krisen kom”
DN har granskat samhällets agerande under flyktingkrisen: ”Larmsignalerna från hjälporganisationer, tjänstemän och kommuner upprepades gång på gång under våren och sommaren 2015. Ändå var samhället illa rustat när 160.000 människor under året sökte asyl i Sverige.
Kommentar: Följ upp frågor som kan finnas hos allmänheten om myndigheters ansvar/beredskap

Omvärldsbevakning 06.30

18 000 utan el efter Stockholmsbrand
18.000 hushåll blev strömlösa under en timme natten till fredag efter en brand i ett ställverk i Råcksta i Stockholm. Branden uppstod sedan en inmatningsledning fick kortslutning, enligt DN.
Kommentar: Kortare strömavbrott, strömmen åter efter mindre än en timme

Terroristlarm kan dröja två år
Enligt Sydsvenskan varnar Migrationsverket för att flyktingsituationen försenar upptäckten av misstänkta terrorister.  Den stora mängden asylärenden leder till att det tar upp till två år innan de asylsökande som anlänt till Sverige i höst utreds och verket kan slå larm till Säpo.
Kommentar: Följ upp om det finns frågor till Säpo

Torsdag 17 december


Omvärldsbevakning 22.00

Kraftig jordbävning utanför Mexikos kust
En jordbävning med styrkan 6,6 inträffade sent på torsdagskvällen strax utanför Mexikos sydvästra kust, enligt US Geological Survey. Det finns inga rapporter och skador.
Kommentar: Ingen information hos ambassaden i Mexiko, följer upp

Omvärldsbevakning flyktingsituationen

Kommuner betalar överpris för boende för ensamkommande barn
Många kommuner tvingas betala höga belopp till privata bolag för de ensamkommande flyktingbarnens boende. SVT har gjort en granskning som visar att ett antal bolag lägger på 30-40 procent på dygnspriset jämfört med vad Migrationsverket bedömer är rimligt.
Kommentar: För kännedom

Mediebild flyktingsituationen

Omröstningen gällande id-kontroller är den nyhet som har fått mest uppmärksamhet under dagen. Nyheten har toppat de flesta nyhetssajter under dagen.

I stort sett alla medier toppade med nyheten om att lagen som ger regeringen rätt att införa id-kontroller på tåg, bussar och passagerarfartyg till Sverige antogs. Flera medier rapporterade även direkt från riksdagsdebatten.

TT rapporterade redan innan riksdagens omröstning om stor oro bland fackförbundet Kommunals medlemmar. ”Våra medlemmar ska inte utföra arbetsuppgifter som vi anser myndigheter ska utföra. De har varken utbildning, befogenhet eller kompetens att utföra den här typen av kontroller”, säger Johan Ingelskog till TT. Under onsdagskvällen, skrev Sydsvenskan, att Skånetrafiken lämnat förslag på hur de vill minska förseningar för pendlare vid kontrollerna. Ett förslag är att ha en särskild snabbkö för gränspendlare, en annan kö för EU-medborgare och en tredje för icke-EU-medborgare, skriver tidningen.

DN rapporterar att de nya reglerna har försvårat situationen för de flyktingar som befinner sig i Danmark och Sverige men egentligen vill till Norge. I Sverige har de valet att söka asyl eller att skickas tillbaka till Danmark. De senaste regelskärpningarna innebär nu att flyktingarna kommer att hindras redan på den danska sidan.

Samtidigt har Socialdemokratiska Aftonbladet skrivit ett blogginlägg om flyktingsituationen med rubriken ”Sluta prata om systemkollaps”. Sverige kan öka kapaciteten att ta emot flyktingar, skriver Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet på SVD debatt. Hon menar att de som talar om kollaps i flyktingpolitiken inte har stöd för det i verkligheten och pekar bland annat på Sveriges goda ekonomiska utveckling. Även LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson säger till Nyhetsbyrån Direkt att Sveriges ekonomi kommer att få en stark tillväxt om tre-fyra år tack vare de som nu sökt asyl i Sverige, förutsatt att Sverige lyckas med integrationen.

De lokala nyheter som förekommer om flyktingsituationen visar på att det finns intresse och engagemang för asylsökande. Nyhetsinslagen om medborgarförslag i Skellefteå till hjälp för nyanlända i SR P4 Västerbotten, i SVT om hur det är att ta emot en flyktingfamilj och i Nynäshamnsposten om att Cirkus Scott vill öppna asylboende är exempel på det. I SR P4 Kalmar kan man under torsdagseftermiddagen ringa in och ställa frågor till Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Göteborgs-Posten rapporterar att Filadelfiakyrkan på Öckerö erbjöd boende åt flyktingar men tvingas nu upphöra med verksamheten eftersom försäkringsbolaget höjde kyrkans självrisk från 8 900 kronor till 453 900 kronor.

På Twitter är det många kommentarer om beslutet kring id-kontroller. De röster som är missnöjda pekar på olika problem som kontrollerna medför för resenärer, handel och flyktingar i Öresundsregionen.

Omvärldsbevakning 16:00

Resistenta bakterier i var tredje svensk kyckling
Var tredje svensk kyckling beräknas bära på antibiotikaresistenta bakterier (ESBL) som kan spridas till människor, skriver SVT. Trots att det finns svensk kyckling i butikerna som är fri från antibiotikaresistenta bakterier ges konsumenterna ingen möjlighet att välja. Den svenska kycklingbranschen anser det inte vara aktuellt att plocka bort de avelsdjur som har ESBL.
– Vi följer de rekommendationer som Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket ger oss för att minimera risken. Jag tror att svenska konsumenter är vana och kunniga att hantera det här i köket, säger Per Lindahl ställföreträdande ordförande på branschorganisationen Svensk Fågel.
Kommentar: Följer rapporteringen om detta, vilket bland annat innefattar ett avsnitt av torsdagskvällens Dokument Inifrån på SVT2 klockan 20:00.

ID-kontroller införs nästa år
På torsdagen röstades förslaget om att införa id-kontroller på tåg och bussar igenom i riksdagen. 175 ledamöter röstade ja till förslaget, medan 39 röstade mot. Den ende miljöpartist som röstade emot förslaget var Rasmus Ling, medan Carl Schlyter valde att lägga ner sin röst, vilket även socialdemokraten Sara Karlsson och centerpartisten Staffan Danielsson gjorde. Det rapporterar DN.
Kommentar: För kännedom eftersom det påverkar Sveriges flyktingmottagning.

Löfven beredd att blockera EU-toppmötets slutsatser
Statsminister Stefan Löfven kommer under dagens EU-toppmöte driva kravet att andra EU-länder ska ta emot flyktingar som anlänt till Sverige mycket hårt. Enligt uppgifter till DN är Löfven beredd att, i sista hand, lägga in ett veto mot hela uppgörelsen om övriga EU-länder inte är beredda att lyssna på Sveriges krav.
Kommentar: Följer utvecklingen då den har konsekvenser för Sveriges framtida flyktingmottagning.

Amnesty kritiserar Turkiets flyktinghantering
Antalet asylsökande minskar nu även över EU:s yttre gräns i Grekland, rapporterar DN. En av orsakerna till den minskande flyktingströmmen uppges vara att Turkiets polis nu mer aktivt börjat hindra flyktingar från att försöka ta sig ut ur landet, vilket i sin tur hänger samman med den uppgörelse som EU och Turkiet träffade den 29 november. Amnesty International riktar hård kritik mot Turkiets hantering av flyktingsituationen och skriver i en rapport att den turkiska polisen har gripit hundratals asylsökande och i vissa fall bussat dem tillbaka till stridsområdena i Syrien och Irak.
Kommentar: Följer utvecklingen då detta även kan påverka flyktingströmmen till Sverige.

Omvärldsbevakning 11.30

Strid om flyktingpolitik väntas inför EU-toppmöte
Inför det EU-toppmöte i Bryssel som inleds idag och avslutas imorgon väntas strid om unionens flyktingpolitik. EU-kommissionens förslag om en helt ny gräns- och kustbevakning där EU ska få rätt att ta över enskilda länders gränskontroll har tidigare avvisats av Sverige, men under onsdagens möte med EU-nämnden verkade statsminister Stefan Löfven inte helt främmande för tanken. Det skriver Dagens Nyheter.
Kommentar: Följer utvecklingen då det påverkar vilka resurser som behöver sättas in förSveriges flyktingmottagande.

Polisen saknar kunskap om IT-brott
Det har skett en kraftig ökning av anmälningar av IT-brott, samtidigt som polis och åklagares förmåga att utreda brotten brister. Det visar en granskning som Riksrevisionen har gjort. Myndigheten tycker att mer utbildning behövs för att IT-relaterade ska kunna handläggas bättre, skriver Aftonbladet.
Kommentar: För kännedom, då IT-brott i förlängningen kan påverka säkerhetsfunktioner hos exempelvis myndigheter.

ID-brickor - ny säkerhetsåtgärd på skolor i Blekinge län
Flera skolor i Blekinge län låter sin personal bära ID-brickor på sina tröjor, för att det inte ska råda några tvivel om att de tillhör personalen.  Det rapporterar P4 Blekinge.
En undersökning som P4 Blekinge genomförde tidigare under hösten visade att obehöriga kunde vistas i skolutrymmen under långa perioder utan att någon ifrågasatte deras närvaro.
Bakgrunden till namnbrickorna är det tragiska dådet i Trollhättan.
Kommentar: För kännedom, då dessa åtgärder kan komma att spridas till fler skolor i landet för att öka säkerheten mot exempelvis skolskjutningar.

Omvärldsbevakning 06.30

SMHI har utfärdat klass 1-varning för plötslig ishalka
SMHI:s varningar gäller från Jämtlands län och Västernorrlands län i norr, ner till Stockholms län och Södermanlands län i söder.
Kommentar: Kan orsaka trafikstörningar och olyckor

Brand i föreningslokal i Skövde
Assyriska föreningens lokal i Västra Ryd i Skövde förstördes i en brand tidigt i morse. Polisen har startat en förundersökning om mordbrand. Ingen person har skadats i branden enligt Sveriges Radio
Kommentar: Släckningsarbete pågick fortfarande på morgonen, ingen skadad.

Tropiska stormen Melor försvagad
Den tropiska stormen Melor har försvagats till ett tropiskt oväder och rör sig vidare sydväst från Filippinerna, enligt Tropicalstormrisk.com
Kommentar: I nuläget finns ingen prognos för att landområden skulle kunna drabbas.

Omvärldsbevakning flyktingsituationen

Förväntad strid vid EU-toppmöte om gränspoliser och om svenska flyktingkrav
Vid EU-toppmötet som inleds på torsdagen Bryssel väntar strid om EU ska skaffa en egen gränspolis. En annan kontrovers väntar kring de svenska kraven att få skicka en del av de asylsökande som i dag finns i Sverige till andra EU-länder.
Kommentar: För kännedom, följ upp eventuella följder för Sverige

Onsdag 16 december


Omvärldsbevakning 22.00

Regeringen inför en rapporteringsskyldighet för it-säkerhetsincidenter
Myndigheter som drabbas av en incident, till exempel en hackerattack, eller upptäcker en allvarlig sårbarhet blir skyldig att rapportera detta till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Reglerna kommer på sikt även gälla kommuner, landsting och vissa privata företag, enligt DN. Kommentar Riksrevisionen riktade 2014 kritik mot att regeringen och myndigheter inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda sig.

Kraftig ökning av campylobacterinfektion utreds
Ovanligt många personer i Sverige har insjuknat på grund av campylobacter de senaste veckorna enligt Folkhälsomyndigheten, Kyckling är misstänkt smittkälla. Utbrottet utreds av Folkhälsomyndigheten och  andra berörda myndigheter. God hand- och livsmedelshygien skyddar
Kommentar: Följ upp Folkhälsomyndighetens utredning

Ökning av falsk information på nätet
Falska artiklar och videos som sprids på nätet blir allt vanligare och de delas ofta utan eftertanke. Konsekvensen blir att det är allt svårare att veta vad som är sant, skriver SvT
Kommentar: Vi har tidigare beskrivit vikten av att granska källor, finns ett stort intresse kring detta

Omvärldsbevakning flyktingsituationen

Försäkringsproblem stoppar asylboenden
Migrationsverket går miste om hundratals boendeplatser i och med att försäkringsbolagen vill inte försäkra asylboendena efter brandattentaten, uppger SvT. Enligt Migrationsverket är detta bekymmersamt eftersom varenda plats som går att uppbringa behövs, skriver verket på sin hemsida.
Kommentar: Svårigheter att teckna försäkringar kan uppfattas ett problem på flera håll.

Gränspendlare kan få ”gräddfil” för brotågens id-kontroller
Inför id-kontrollerna som ska genomföras på Kastrup i januari, har Skånetrafiken lämnat förslag på hur de vill minska förseningar för pendlare. En särskild snabbkö för gränspendlare, en annan kö för EU-medborgare och en tredje för icke-EU-medborgare, är några av förslagen, enligt Sydsvenskan.
Kommentar: Infobehov kommer att finnas hos allmänheten kring ev störningar pga id-kontroller

Omvärldsbevakning 16:00

Löfvén strider för asylomfördelning
Statsminister Stefan Löfven strider för att det EU-toppmöte som hålls i Bryssel på torsdag och fredag uttalar sig för att andra medlemsländer ska avlasta Sverige när det gäller personer som sökt asyl här.
– Hoppfullt, säger Löfvén när han samråder med riksdagens EU-nämnd om förslaget till slutsatser från mötet.
Nyheten har publicerats i flera tidningar, däribland Sydsvenskan och Folkbladet.
Kommentar: Följer utvecklingen då den kan påverka Sveriges flyktingmottagning.

Demonstranter har tagit sig in i riksdagshuset
Aftonbladet rapporterar att en grupp kurdiska demonstranter som protesterar mot Sveriges stöd till Turkiet har tagit sig in i riksdagshuset i centrala Stockholm. Såväl riksdagens säkerhetsavdelning som polisen är inkopplade i fallet. Lennart Gustafsson, säkerhetschef på riksdagsförvaltningen, bekräftar att en insats är pågående.
Riksdagens äkerhetskontroller förstärktes i november sedan Säkerhetspolisen höjt terrorhotsnivån i Sverige.
Kommentar: Följer utvecklingen.

Mediebild flyktingsituationen

Migrationsverkets och kommuners belastning med anledning av antalet asylsökande är det dominerande spåret i de nyheter som rör flyktingsituationen – ett ämne som inte toppar mediernas rapportering i stort.

Rapporteringen om id-kontrollerna fortsätter. På onsdagen rapporterade Sveriges Radio att Danmarks statsminister kritiserar de planerade reglerna för id-kontroller med transportöransvar som väntas slå hårt mot pendlartrafiken mellan länderna. ”Vi har kämpat hårt och investerat miljarder i det här integrationsprojektet som Sverige nu rullar tillbaka, och det beklagar jag”, säger Lars Løkke Rasmussen till Sveriges radio.

SVT Stockholm rapporterar om att asylsökande som vill återvända hem kan få vänta i flera veckor på att få tillbaka sina pass från Migrationsverket. Dålig ordning hos Migrationsverket anges som orsak till dröjsmålen. Arbetssituationen på myndigheten tas också upp i medierna på onsdagen. Tidningen Arbetet följer upp de åtgärder som nu planeras hos Migrationsverket efter Arbetsmiljöverkets inspektion i måndags.

Samtidigt rapporterar DN att Migrationsverket nu justerar upp sin huvudprognos för antalet asylsökande för året från 160 000 till mellan 170 000 och 175 000 personer. Detta trots att siffrorna över asylsökande kraftigt sjunkit den senaste tiden. SR P4 Malmöhus rapporterar att den organisation som under hösten byggdes upp i Trelleborg, för att ta hand om de 4 000 ensamkommande barn och unga som då anlände på två månader, nu dras ned. Antalet ensamkommande barn till kommunen har minskat kraftigt och sängarna står tomma.

Lokalt präglas medierapporteringen kring flyktingsituationen av problem och problemlösningar. SVT Värmland rapporterar om larmet från IVO tidigare i veckan om att över 30 lex Sarah-anmälningar gjorts, bland annat i värmländska Forshaga kommun, kopplat till ensamkommande barn. SVT Västernorrland rapporterar om stor brist på gode män lokalt. SVT Småland rapporterar om en satsning i Torsås kommun där nyanlända får praktikplatser redan under asyltiden. Det görs dels för att underlätta integrationen, men också för att få de asylsökande att bo kvar i kommunen efter att de har fått uppehållstillstånd.

Under tisdagskvällen publicerade DN en nyhet om att MSB avfärdar att flyktingsituationen skulle utgöra en systemkollaps, något som delas i sociala medier. I sociala medier förekommer främst kommentarer på de ovan nämnda nyheterna men inget sticker ut extra. För kännedom finns MSB:s nationella lägesbild från föregående vecka ute i sin helhet på Twitter men hade vid lunchtid ännu inte fått någon omfattande spridning.

Omvärldsbevakning 11:30

Inga Gripen-plan till Frankrike
Regeringen meddelar att Sverige inte kommer att skicka några JAS Gripen-plan till Frankrike i deras kamp mot Islamiska staten. Det framgår av ett TT-meddelande publicerat i ett flertal stora medier, däribland DN, Svenska Dagbladet och SVT.
Sverige erbjuder däremot Frankrike militära flygtransporter och eventuellt försvarsmateriel. Enligt utrikesminister Margot Wallström har paketet som Sverige erbjuder fått en positiv respons av den franska ambassadören. Allianspartierna menar dock att förslaget är otillräckligt.
– Vi ville ha en nivå med militär substans, till exempel med stridsplan, säger Moderaternas talesperson Hans Wallmark.
Kommentar: Följer utvecklingen då ett svenskt militärt stöd till Frankrike (och omfattningen av detta) kan påverka säkerhetsläget i Sverige.

Omvärldsbevakning 08:00

Brand i blivande flyktingboende
Under natten har det brunnit i ett blivande flyktingboende i Bjuv. Det finns inga uppgifter om att någon människa ska ha skadats, däremot har branden orsakat stora skador på byggnade. Enligt Sveriges Radio har polisen inlett en förundersökning oim mordbrand.
Kommentar: Skickar med till eftermiddagens mediebild, med tanke på att liknande händelser tog upp i gårdagens.

Hot mot skolor i Los Angeles troligen bluff
Enligt SVT var hotet mot skolor i Los Angeles (se anteckning från gårdagen nedan) troligen en bluff. Kommentar: Några bekräftande uppgifter på detta finns dock inte.

Danska statsministern kritiserar id-kontroller med transportöransvar
Danmarks statsminister kritiserar enligt Sveriges Radio de planerade reglerna för id-kontroller med transportöransvar. Framför allt menar statsministern att det orsakar problem för de 20 000 som varje dag pendlar över regionen.
– Vi har kämpat hårt och investerat miljarder i det här integrationsprojektet som Sverige nu rullar tillbaka, och det beklagar jag, säger Lars Løkke Rasmussen enligt Sveriges radio.
Kommentar: Skickar med till dagens mediebild då det är ett exempel på kritik mot Sveriges hantering av flyktingfrågan. Seko har också tidigare kritiserat förslaget om id-kontroller då det gör dem till gränsvakter, vilket de inte uppskattar.

Tisdag 15 december


Omvärldsbevakning 21:00

Allmänna skolor i Los Angeles stängda efter hot
I Los Angeles har i dag alla allmänna skolor stängts på grund av hot, skriver Sveriges Radio. Hotet ska ha kommit via ett elektroniskt meddelande och enligt uppgifter i texten ska alla skolor genomsökas. Hundratusentals elever påverkas. Enligt SR har liknande hot riktats mot New York. Där han man dock bedömt hoten som en bluff.
Kommentar: Förmodligen inget som drabbar särskilt många svenskar. Noterar dock med tanke på läget i världen – frågor kan uppstå om detta också kan drabba Sverige. SR har också en uppdaterad text här.

Omvärldsbevakning 16:00

Alliansen vill skicka Jas-plan i kampen mot IS
Flera medier, däribland SVT, DN och Svenska Dagbladet, rapporterar om att det pågår samtal mellan regeringen och oppositionen angående ett eventuellt stöd till Frankrike i deras kamp mot Islamiska Staten. Allianspartierna vill nu att Sverige bidrar med JAS 39 Gripen-plan. Ett besked i frågan väntas komma under dagen.
Om Sverige beslutar sig för att trappa upp den militära insatsen mot Islamiska Staten skulle hotbilden mot vårt land påverkas, skriver Sydsvenskan. IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi har nämligen pekat ut de länder som attackerar IS i Syrien och Irak som måltavlor för terrorattacker.
Kommentar: Följer utvecklingen då ett beslut om att militärt trappa upp konflikten mot IS kan påverka hotbilden mot Sverige.

Svenskar uppmanas lämna Burundi
Utrikesdepartementet skärper sin reseavrådan till Burundi och uppmanar nu även de svenskar som befinner sig i landet att resa därifrån. De politiska spänningarna och en ökad risk för våldsamheter ligger bakom skärpningen.
Kommentar: Gjort en nyhet av denna avrådan.

Sverige behöver inte ta emot EU-flyktingar
EU-kommissionen föreslår att Sverige inte ska behöva ta emot flyktingar ur EU:s omfördelningssystem. Förslaget motiveras med att Sverige har haft en exceptionell ökning av antalet asylsökande och att mottagningssystemen nu är mycket ansträngda. EU-kommissionen ger dock inget besked om hur det blir med den svenska begäran om att asylsökande ska omfördelas från Sverige till andra EU-länder. Det rapporterar Aftonbladet, Sveriges Radio med flera.
Kommentar: Följer utvecklingen då ett beslut i frågan kommer att påverka Sveriges flyktingmottagande.

Mediebild flyktingsituationen 15:00

Dagens Nyheter skriver att Statsminister Stefan Löfvén (S) anser att ”Sverige är på väg att lämna den akuta flyktingkrisen”. Enligt tidningen räknar statsministern med att integrationsarbetet kommer att ta över.” Tanken är att vi ska gå ur en krissituation och in i en etableringsfas”, säger han. Aftonbladet har också intervjuat statsministern. Till tidningen säger Löfvén:
– Vi måste få ned antalet asylsökande för att få kontroll på situationen. Sedan ska massor av bostäder byggas och välfärden stärkas.

I går kom också en nyhet på samma tema. Regeringen kommer att bidra med 200 miljoner kronor till de kommuner som under året tagit emot flest barn och ungdomar på flykt, enligt SVT.

SVT återger idag en artikel i Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra om att flera asylboenden är hälsofarliga. H&H har granskat rapporter om asylboenden i Bergslagen som visar att många är drabbade av mögel, löss och kackerlackor. Bostadsbristen och flyktingsituationen har, enligt tidningen, skapat en marknad för förfallna hyresfastigheter i avfolkningsbygder.

Uppgifterna visar på komplexiteten i frågan. Om flera asylboenden har undermålig hälsostandard samtidigt som många säger sig kunna erbjuda andra boenden (se gårdagens mediebild) kan det ytterligare spä på kritiken kring hur myndigheterna hanterar boenden för asylsökande. Det är viktigt att berörda myndigheter är tydliga med att kommunicera till allmänheten hur reglerna ser ut när det gäller regler kring asylboenden.

Rapporteringen kring arbetsmiljön på Migrationsverket fortsätter. SVT uppger att anställda på Migrationsverket i Norrköping gråter på vägen till jobbet, enligt en inspektion som Arbetsmiljöverket genomförde på myndigheten under förra veckan. Vid inspektionen framkom också att flera anställda har svårt att sova och att de upplever stress över arbetssituationen. Att arbeta under så här stor press gör att anställda riskerar att gå in i väggen, säger Kent Jansson på Arbetsmiljöverket till SVT.

Flera medier rapporterar om en stökig natt på sju olika flyktingboenden i Västra Götaland. Under natten mot tisdagen larmades polisen till bråk vid flera olika flyktingboenden.

I sociala medier förekommer inga nya stora diskussioner kring flyktingsituationen. Debatten i sociala medier är mycket polariserad. Några kommenterar statsministerns uttalanden och menar att det är för tidigt att säga att Sverige nu gått in i en integrationsfas, när det fortfarande kommer ett stort antal flyktingar varje vecka.

Omvärldsbevakning 11:30

Förslag om id-kontroller justerat
Regeringen får igenom sitt förslag om att införa id-kontroller i riksdagen, rapporterar Aftonbladet. M, L och KD vill dock att förslaget enbart ska gälla i sex månader istället för tre år. Av Justitieutskottets justerade betänkande framgår det att regeringen får här förlita sig på Sverigedemokraterna. Både V och C röstade emot förslaget.
Kommentar: För kännedom.

EU-byrå ska kunna ta över länders gränsbevakning
EU-kommissonen presenterar ett lagförslag som innebär att EU ska ha rätt att ta över medlemländernas gränsbevakning, även mot dessa länders vilja. Kommissionen föreslår att en helt ny myndighet, kallad Europeiska gräns- och kustbevakningen, ersätter EU:s nuvarande gränsbyrå Frontex. Både Tyskland och Frankrike menar att en starkare bevakning av EU:s gränser behövs för att skydda den fria rörligheten utan gränskontroller i Schengenområdet. Det skriver DN.
Kommentar: Följer utvecklingen, då lagförslaget kan komma att påverka gränskontrollerna även i Sverige.

Förseningar och inställda avgångar för tågtrafiken i Stockholm
Trafikverket rapporterar om förseningar för fjärr- och pendeltågstrafiken till och från Stockholm på grund av ett växelfel vid Stockholm central. Vissa tågavgångar kan också komma att ställas in, vilket påverkar fjärrtågstrafiken på sträckorna Stockholm - Linköping, Malmö, Hallsberg, Esklistuna, Nyköping, Karlstad och Göteborg.
Kommentar: För kännedom.

Flera döda efter orkan i Filippinerna
SVT rapporterar att minst fyra personer har omkommit och miljontals lämnats utan ström sedan orkanen Melor dragit in över Filippinerna.  De filippinska myndigheterna har ännu inte upprättat kontakt med några av de värst drabbade områdena.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 08:00

Löfvén om att akuta fasen är över
Enligt en längre intervju i DN säger Stefan Löfvén nu att den akuta fasen i flyktingsituationen är över. Nu återstår arbetet med integration.

Måndag 14 december


Omvärldsbevakning 21:30

Göteborgare dömda för terrorbrott
Två män från Göteborg dömdes i dag för terrorbrott. De ska ha deltagit i mord i Syrien 2013.
Kommentar: För kännedom, då fallet omtalats en del under en längre tid.

Kommuner får 200 miljoner
Regeringen kommer nu att bidra med 200 miljoner kronor totalt till de kommuner som under året tagit emot flest barn och ungdomar på flykt. Pengarna delas ut av Skolverket och ska investeras i skolan.
Kommentar: Noteras till bevakningen av flyktingsituationen.

Omvärldsbevakning 16.30

Inget nytt att notera.

Mediebild flyktingsituationen

SR Ekot har under måndagen rapporterat att boendeplatser som erbjudits till Migrationsverket inte används.  Liknande nyheter har förekommit då och då under hösten. Denna gång är det boendeplatser på folkhögskolor som erbjudits till Migrationsverket. ”Jag tycker det är bedrövligt och jag blir förbannad över att man inte använder sig av den kapacitet som finns och att man retoriskt säger att Sverige är överbelastat och att vi inte kan ta emot fler människor när det faktiskt uppenbarligen finns möjlighet att ta emot”, säger Anna Sjödin, rektor på Vindelns Folkhögskola i reportaget. Bilden av att det finns boendeplatser för asylsökande men att myndigheter, främst Migrationsverket, inte tillvaratar dem leder till kritik av myndigheternas förmåga att hantera flyktingsituationen. I ett längre perspektiv kan det leda till minskat förtroende för samhällets förmåga att hantera händelser. Det kan vara så att det krävs en tydligare kommunikation från berörda parter om varför inte erbjudna resurser tas om hand.

Flera medier rapporterar att flyktingar väljer bort Sverige i allt högre grad. Boendesituationen anges som en av flera faktorer, rapporterade TT under lördagen. På måndagen rapporterade SVT Nyheter att antalet som återvänder till sina hemländer ökar och kan vara dubbelt så stort som Migrationsverkets statistik för återtagna asylsökningar visar. Under lördagen rapporterade SVT att beslutet att införa gränskontroller verkar ha haft effekt på antalet asylsökande som kommer till Sverige. Dessutom väljer allt fler flyktingar att stanna i Tyskland, rapporterade Aftonbladet på fredagskvällen.

Samma tidning rapporterade på måndagen att Tysklands förbundskansler Angela Merkel nu kraftigt vill minska antalet anländande flyktingar. Minskningar ska, enligt artikeln, främst ske genom åtstramningar på EU-nivå. SR Ekot rapporterar att Norges strängare kontroller har stoppat den så kallade ”arktiska flyktingrutten” där flyktingar tog sig in i landet via Ryssland.

Under måndagsmorgonen rapporterade bland annat Aftonbladet om ännu en brand på ett planerat flyktingboende, en villa i Södertälje som skulle bli ett boende för ensamkommande barn. På söndagen skrev Värnamo nyheter under rubriken ”Dyrt att skydda flyktingar” att bevakningen av asylboenden kostar 70 miljoner, en nyhet som fick stor spridning i medier.

Flera medier publicerade Expressens nyhet om ett par som arbetar heltid som gode män åt 46 flyktingbarn, något som ger paret en inkomst på 98 750 kronor. Artikelförfattaren konstaterar att riskkapitalbolag, kommuner och privatpersoner ser sin chans att tjäna pengar och göra stora vinster på flyktingsituationen. I artikeln uttrycker migrationsminister Morgan Johansson en oro över de totala kostnaderna för flyktingsituationen. SVT  Västernorrland rapporterar om en stor ökning av ensamkommande som fortsätter även nästa år och SVT Öst rapporterar att JO-anmälningarna av Migrationsverkets långa handläggningstider har tredubblats under året. Texterna styrker de signaler som bland annat MSB:s Nationella lägesbild med anledning av flyktingsituationen signalerat en längre tid, att omhändertagande av asylsökande är belastat.

I sociala medier har ordet systemkollaps börjat användas i skämt och i mindre utsträckning kopplat till flyktingsituationen. I övrigt är de flesta kommentarer reaktioner på nyheten om att erbjudna boendeplatser inte utnyttjas och att ännu ett asylboende har brunnit. Angående de gode männen är det vissa som är kritiska över att personer ”skor” sig på att vara gode män medan andra menar att fler borde bli gode män och därmed avlasta systemet.

Omvärldsbevakning 11.30

Hundratusentals evakuerade på Filippinerna
Flera medier, däribland DN och Aftonbladet, rapporterar att över 700.000 människor har evakuerats från sina hem på Filippinerna. Orsaken är att tyfonen Melor drar in över landet under måndagen. Svenska ambassaden uppmanar resenärer och boende i de drabbade områdena att vara uppmärksamma på myndigheters information och anvisningar samt att hålla anhöriga informerade.
Kommentar: Följer händesleutvecklingen.

Omvärldsbevakning 08.30

Tågstopp i Skåne
All tågtrafik mellan Hässleholm och Markaryd har ställts in. Orsaken är en nedfallen kontaktledning i Hässleholm, rapporterar TT. Ersättningsbussar sätts in.
Kommentar: För kännedom.