Vecka 18 2016

I redaktionens omvärldsbevakning följs medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i media följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på sajten. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte bekräftad information, vilket enligt vår publiceringspolicy endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från media. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 8 maj


Överlämning 22.00

Skogsbranden på Gotland är nu helt under kontroll. Under dagen har flera småbränder blossat upp på andra håll i landet, men snabbt kommit under räddningstjänstens kontroll. Senaste uppdateringen av brandsrisken på SMHI:s varningssida i kväll visar att det fortfarande är mycket stor risk för brand i skog och mark i östra Götaland. Annars har mycket under dagen handlat om den stora branden i Kanada, som fördubblats i omfattning på bara ett dygn och som anses vara helt utom kontroll. En så stor brand skapar även egna vädersystem genom att dra in syrerik luft från omgivningen för att genom värmen skapa uppåtgående konvektionsströmmar. Det höga flödet i norr väntas kulminera under veckan.

Omvärldsbevakning 16.00

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 10.30

Fortsatt klass 2-varningar för höga flöden
SMHI varnar för höga eller mycket höga flöden i små och stora vattendrag i norra Norrlands inland och kustland, liksom i i de södra fjälltrakterna. Flödena beräknas kulminera i början på nästa vecka.
Kommentar: Krisinfo fortsätter följa utvecklingen.

Fortsatt stor brandrisk i stora delar av landet
Brandrisken i skog och mark är fortsatt stor i östra Götaland. I stora delar av Svealand och södra Norrlands kustland är risken för gräsbrand stor. 
Kommentar: Inga nya större brandhärdar har rapporterats på söndagsmorgonen. Gotlandsbranden är under kontroll. Krisinfo fortsätter följa läget.

Lördag 7 maj


Överlämning 23.00

Dagens arbete har helt präglats av många olika bränder. Framförallt har jag följt skogsbranden på Gotland som länge inte var under kontroll, men nu verkar den akuta risken för spridning vara över. MSB har sänt två skogsbranddepåer till Gotland med släckningsutrustning, den första anlände vid 14-tiden på lördagen och den sista anländer vid 23.00 på lördagkvällen. Har publicerat två VMA under dagen, ett för kraftig rökutveckling med anledning av branden på Gotland, och ett VMA för farlig rök efter en brand i en industribyggnad i Umeå. Bägge VMA har nu avslutats då faran är över.
Även i centrala Kiruna har en större brand rasat i en livsmedelsebutik under dagen och ett antal personer har tvingats evakuera sina bostäder. I detta fall gick ett myndighetsmeddelande ut, inget VMA. Utöver dessa tre större bränder har ett stort antal mindre gräs- och skogsbränder förekommit i landet. Under eftermiddagen har flera län beslutat om eldningsförbud då det torra och soliga vädret kommer att fortsätta några dagar framöver. Jag har även följt branden i Kanada där ett område som är tio gånger större än branden i Västmanland nu står i brand. Oro finns för att brandsområdet kan fördubblas kommande dygn. Hittills har över 90 000 personer tvingats fly från branden i Kanada.

Omvärldsbevakning 22.30

Många gräsbränder runt om i landet – SMHI varnar för fortsatt brandrisk
TT skriver att det rapporterats in många mark- och skogsbränder under dagen, bland annat från Gotland, Göteborg, Ekerö, Haninge, Boden och Luleå. Enligt GP har det bara i Västsverige varit ett 15-tal bränder och SVT nyheter uppger att Västernorrland varit drabbat av många bränder. Och brandrisken fortsätter på grund av det väder som väntas de kommande dygnen skriver SVT. SMHI har utfärdat risk för gräsbrand i 20 områden runt om i Sverige och risk för skogsbrand i fem delar. Flera länsstyrelser har beslutat om eldningsförbud bland dem Stockholms län, Västmanlands län, Uppsala län samt Region Gotland.
Kommentar: Vi fortsätter att följa brandsriskläget kommande dagar.

Uppdatering skogsbrand på Gotland
Nu är den akuta risken för spridning av branden i Vänge på Gotland över skriver Region Gotland, men räddningsarbetet fortsätter med oförminskad styrka. Region Gotlands krisinformationsnummer har nu stängt från kl. 20, frågor från allmänheten hänvisas istället till 113 13. Många obehöriga privatpersoner och journalister har vistats inom det avspärrade området och försvårat arbetet, det finns även risk för nedfallande träd.
Kommentar: Vi fortsätter att följa händelsen.

Uppdatering brand i billackeringsfirma i Ersboda, Umeå
Tidigare VMA är nu borttaget för Umeå. Enligt Umeå kommun brinner industrilokalen fortfarande men det betraktas nu som en ordinär byggnadsbrand. SVT skriver att räddningstjänsten avslutat insatsen, men är kvar för eftersläckning.
Kommentar: Har publicerat info om att VMA är borttaget och vi avslutar bevakningen för krisninfos del.

Uppdatering brand i fastighet i Kiruna
Branden i en livsmedelsaffär i Kiruna är nu släckt, skriver TT/Värmlands folkblad. Ett flerfamiljshus intill med 18 lägenheter har evakuerats och kommunen ordnar ersättningsboenden eftersom lägenheterna blivit rökskadade.
Kommentar: Händelsen avlsutad för krisinfos del.

Omvärldsbevakning 17.00

Brand i billackeringsfirma i Ersboda, Umeå
SOS alarm och P4 Västerbotten har skickat ut ett VMA för Umeå om giftig rökutveckling pga brand i billackeringsfirma i Ersboda. Röken sprider sig norrut mot Ersmark och Ersforsen och alla i området uppmanas gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
Kommentar: Facebookar och twittrar enligt rutin samt skriver nyhet om händelsen. Fortsätter att följa.

Uppdatering: skogsbrand på Gotland
Enligt P4 Gotland är branden omringad och räddningstjänsten börjar få kontroll på branden. Det tidigare VMA som utfärdats är nu borttaget. Räddningstjänsten anser också att de 50 hushåll som var i riskzonen kring Vänge kyrkby inte längre behöver evakueras. Under eftermiddagen skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en skogsbrandsdepå till Visby med färja. Ytterligare en depå med släckutrustning ska skickas till Gotland sent ikväll lördag. Polisen har också inlett en förundersökning fom allmänfarlig vårdslöshet uppger P4 Gotland.
Kommentar: Uppdaterar nyheten om att VMA är avslutat i krisionfos kanaler. Fortsätter att följa.

Uppdatering: brand i fastighet i Kiruna
Enligt NSD har butiken Coop Konsum brunnit ner och räddningstjänsten har arbetat med att rädda bostadsfastigheten intill och minska spridningsrisken. Röken har börjat lätta i området, och alla i boende är evakuerade. Det finns inga uppgifter om skadade.
Kommentar: Fortsätter att följa händelsen.

Media rapporterar om många gräsbränder under dagen
Några av dem: P4 Jämtland om Gräsbrand i Järpbyn, Småutryckningar i Västerbotten enligt P4 Västerbotten, P4 Blekinge om gräsbrand, P4 Västernorrland om gräsbrand i Sollefteå.
Kommentar: För kännedom.

Uppdatering: brand i Kanada
Enligt DN hotar den omfattande branden kring Fort McMurray nu två anläggningar för oljesandsutvinning och räddningstjänsten varnar för att branden kan fördubblas kommande dygnet. Sedan branden startade i söndags har cirka 90.000 personer tvingats fly och tusentals hus har brunnit ner. Brandens omfattning uppskattas ha varit över 1.500 kvadratkilometer på lördagsmorgonen, svensk tid, eller tio gånger större än den som härjade i Västmanland förrförra sommaren.
Kommentar: Fortsätter att följa.

13.20 Brand i Kiruna

Det brinner i en Coopbutik i centrala Kiruna och rökutvecklingen är kraftig uppger P4 Norrbotten. Räddningstjänsten i Kiruna har gått ut med myndighetsmeddelande där de uppmanar boende i närheten att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Butiken är sammanbyggd med ett flerfamiljshus som har utrymts, branden är inte under kontroll.
Kommentar: Vidarebefordrar räddningstjänstens facebookinlägg och retweetar nyhet från P4 Norrbotten. Följer händelsen och avvaktar information från myndigheter. 

Omvärldsbevakning 10.00

Uppdatering: skogbrand på Gotland
Under morgonen gick ett VMA ut till personer i området runt Vänge med varning för kraftig rökutveckling. Region Gotland skriver att räddningsledningen under förmiddagen övervägt evakuering av ett 50-tal hushåll runt Vänge. Regionen har också öppnat sitt krisinformationsnummer. SR Ekot har liverapportering från området med intervjuer med boende i området, enligt P4 Gotland har Röda korset förberett en lokal för att ta emot evakuerade. Fortfarande är branden inte under kontroll, men området på 1 km x 1,5 km där det brinner har inte ökat i omfattning skriver SVT.
Kommentar: Har publicerat VMA på facebook och twitter samt skrivit en nyhet.Vi fortsätter att följa händelsen.

Fortsatt klass 2-varning för höga flöden i Norrbottens läns inland och kustland
SMHI varnar även för fortsatt hög gräsbrandsrisk i stora delar av landet.
Kommentar: Fortsätter att följa bägge varningarna, men gör samma bedömning som igår om att inte skriva nyhet om klass-2 varningen.

Fredag 6 maj


Omvärldsbevakning 23:00

Uppdatering: skogsbrand på Gotland
Branden har fortsatt att växa under dagen och kvällen och är fortfarande inte under kontroll, uppger TT/DN. Räddningstjänsten säger dock till P4 Gotland att de räknar med att få kontroll över branden under kvällen/natten. Det drabbade området är cirka 1 000 gånger 1 500 meter. Vägar i området är avspärrade och fastighetsägare har informerats. Ännu har ingen behövt evakueras. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att skicka avancerad utrustning för skogsbränder till Gotland imorgon lördag. Det finns oro för att släckningsarbetet kan försvåras under lördagen då vindarna väntas vända och det då finns byggnader som kan drabbas skriver Aftonbladet.
Kommentar: Har under kvällen publicerat en nyhet med länk till bland annat Region Gotland. Forstätter att följa händelsen då branden fortfarande inte är under kontroll.

Uppdatering: skogsbrand i Kanada
Runt 17 000 människor flyr nu i bil från den stora skogbranden i Kanada, skriver Aftonbladet. Branden har spritt sig till ett område på omkring 10 000 hektar på grund av kraftiga vindar och de som evakuerades från staden Fort McMurray måste nu fly igen i en konvoj av bilar som leds av en helikopter. De evakuerade ska till olika evakueringscenter i Edmonton eller Calgary. Enligt BBC kan det ta upp till fyra dagar att evakuera alla.
Kommentar: Fortsätter att följa händelsen då branden fortfarande inte är under kontroll.

Överlämning 16:30

Under dagen har flera gräsbränder rasat i landet. På Gotland har en av dessa gräsbränder utvecklats till en stor skogsbrand. Om läget förvärras där kan det möjligen vara värt att publicera en nyhet  SMHI brandprognoskarta visar att risken för gräsbrand kommer att vara stor i en majoritet av Sveriges län under helgen. SMHI har också gått ut med en klass 2-varning för mycket höga flöden i delar av Norrbottens län. Skadeverkningarna verkar dock små och Bodens kommun bedömer läget som stabilt, därav publicerade jag ingen nyhet av varningen. I Kanada fortsätter den stora skogsbranden att rasa och tiotusentals människor har evakuerats.

Omvärldsbevakning 16:20

Stor skogsbrand på Gotland
I Vänge och Buttle på Gotland har vad som började som en gräsbrand tagit fart och utvecklat sig till en skogsbrand, rapporterar SVT. Räddningstjänsten arbetar med att bilda sig en uppfattning om brandens omfattning och räddningsledaren har begärt hjälp av Kustbevakningens flygplan för att se hur utbredd branden är. Ägarna till närliggande fastigheter har evakuerats och polisen har gjort avspärrningar vid Buttlekorset och avtagsvägen mot Vänge Kyrka. Samverkan har skett med länsstyrelsen Gotland och all tillgänglig räddningstjänstpersonal är inkallad till släckningsarbetet. Flera brandhelikoptrar från Västerås är också på väg till platsen för att hjälpa till med att släcka branden.
Kommentar: Följer brandens utveckling för att se om läget förvärras. Om så sker kan det vara läge att göra en nyhet. Än så länge finns det dock ingen officiell information hos länsstyrelsen eller räddningstjänsten.

Klass 2-varning för höga flöden i Boden
Vid lunchtid på fredagen gick SMHI ut med en klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i delar av Norrbottens län. Varningen rör främst vattendrag inom Boden och Överkalix, samt norrut upp mot Korpilombolo. I Boden har man satt samman en styrgrupp för att hålla koll på utvecklingen. Man ser dock inte läget som akut, rapporterar SVT Norrbotten.
– Det är egentligen ingen större dramatik tror vi. Det är en ganska mild klass 2-varning. Det är relativt små områden och de flesta ligger i skogsmarker, så jag har svårt att se att det skulle bli problem för samhällsfunktioner, säger Jonas Olsson.
Kommentar: Även om vi normalt gör nyheter vid klass 2-varningar så valde jag att i nuläget inte göra en nyhet av händelsen. Orsaken är främst att skadeverkningarna verkar begränsade och att man från Boden kommuns sida bedömer läget som stabilt.

Risk för nya gräsbränder i dag
Även i dag är risken för gräsbränder stor, enligt SMHI:s brandprognoskarta. Sveriges Radio rapporterar bland annat om bränder i Dalarnas, Jämtlands och Gävleborgs län.
Kommentar: Flera gräsbränder över hela landet, håller ett öga på dem och är beredd att göra nyhet om läget förvärras på någon plats.

Uppmärksammat fall av zika i Spanien
Spanien har fått sitt första kända fall där en gravid kvinna smittad med zikaviruset bär på ett barn med mikrocefali, skriver Aftonbladet. Totalt är 105 personer, varav13 gravida kvinnor, infekterade med zikaviruset i Spanien. Samtliga har fått viruset när de besökt Latinamerika. Mikrocefali innebär att barn föds med onaturligt små huvuden.
Kommentar: För kännedom. Kan vara av intresse då Spanien är ett populärt turistmål för svenskar, även om det i nuläget bara rör sig om ett enstaka fall där den zikasmittade kvinnan bär på ett foster med mikrocefali.

Omvärldsbevakning 09:45

Brand i Ljusdal under kontroll
Skogsbranden i Ljusdal har stabiliserats och läget är under kontroll. Även övriga terrängbränder som pågick under gårdagen har minskat, men enligt SMHI är gräsbrandsrisken fortfarande mycket hög i stora delar av landet.
Kommentar: Fortsätter att hålla ett öga på bränderna och deras utbredning.

Skogsbrand i Kanada växer kraftigt
Skogsbranden i Kanada har växt till sig kraftigt och ytterligare tiotusentals människor håller på att evakueras, rapporterar Sverige Radio. Det drabbade området var på torsdagen nästan tio gånger större än i onsdags och är nu drygt 850 kvadratkilometer stort. Branden är långt ifrån att vara under kontroll och räddningstjänsten hoppas på regn för att få hjälp med släckningsarbetet.
Kommentar: Fortsätter att följa utvecklingen kring branden.

Vattenbrist hotar i sommar
Delar av Sverige riskerar att drabbas av vattenbrist, och i värsta fall vattenransoneringar, i sommar, rapporterar Vetenskapsradion. Framför allt är det Öland, Gotland och de sydöstra kustområdena som ligger illa till, hävdar Bosse Olofsson, professor i miljögeologi vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Det råder för närvarande bevattningsförbud både på Öland och Gotland. Man har påbörjat att gräva en extra vattenledning från fastlandet till Öland och redan nu körs vatten med lastbil till ön.
Kommentar: För kännedom.

El Niño drabbar världen hårt
Det återkommande väderfenomenet El Niño har slagit extra hårt mot jorden det senaste året, med torka, bränder, svält och epidemier som följd. Enligt FN behöver omkring 60 miljoner människor nu nödhjälp, skriver SVT.
Kommentar: För kännedom.

Torsdag 5 maj


Överlämning 23:00

Har under dagen rapporterat om flera stora gräs- och skogsbränder. Dels den stora skogsbranden i Alberta, Kanada, men också här i Sverige har flera gräs- och skogsbränder rasat. Har gått ut i sociala medier med allmän information om gräs- och skogsbränder från Krisinfo och fortsätter att följa brändernas utveckling under morgondagen. Utöver detta har det varit ett lugnt dygn nyhetsmässigt.

Omvärldsbevakning 22:40

Gräsbränder över hela Sverige - uppdatering
SMHI varnar för att gräsbrandrisken är hög i stora delar av landet och det brinner för närvarande på många håll.
I Karlshamns kommun i Blekinge brinner ett skogsområde på 20.000 kvadratmeter, uppger SVT Nyheter Blekinge. Vidare rapporterar SVT Gävleborg att tågtrafiken mellan Ljusdal och Ånge stoppats på grund av en stor skogsbrand vid Ramsjö i Ljusdals kommun. Flera bränder rasar också i norra Kalmar län, Östergötlands län, Uppsala län, Jönköpings län, Jämtlands län och Norrbottens län.
Kommentar: Fortsätter att följa utvecklingen kring gräs- och skogsbränderna.  Vad gäller branden i Ramsjö i Ljusdals kommun så har samverkan skett med länsstyrelsen Gävleborg. De är i nuläget inte i behov av något stöd från MSB, men en ny bedömning görs under morgondagen. Har gått ut i sociala medier med allmän info om gräs- och skogsbränder från Krisinfo.

Omvärldsbevakning 16:00

Gräsbränder över hela Sverige
Brandmän bekämpar besvärliga gräsbränder över hela landet, skriver Aftonbladet. I Ljusdals kommun har en gräsbrand orsakat stopp i tågtrafiken, uppger P4 Gävleborg. Även P4 Jönköping, P4 Västmanland och P4 Norrbotten rapporterar om diverse gräsbränder över landet.
SMHI har utfärdat varningar för gräsbränder i Västernorrlands-, Jämtlands-, Gävleborg-, Värmland-, Dalarna-, Uppsala-, Stockholm-, Jönköping-, Västmanlands och Örebros län.
Kommentar: Fortsätter att hålla ett öga på gräsbränderna över landet.

Omvärldsbevakning 09:45

Katastroftillstånd utlyst i Alberta
Det råder brist på såväl bensin som mat för tusentals människor som flyr från skogsbränderna i provinsen Fort McMurray i Kanadaprovinsen Alberta, rapporterar Göteborgs-Posten. Över 80 000 invånare i området har evakuerats från sina hem. Enligt Edmonton Journal har man utlyst katastroftillstånd i provinsen för att kunna samordna resurser.
Kommentar: Fortsätter att följa branden och att rapportera om dess konsekvenser.

SOS Alarm drabbat av störningar
Vid 13-tiden på onsdagen drabbades SOS Alarm av ett fel som kom att påverka SOS-centraler i hela landet. Enligt uppgifter till DN varade felet i omkring 30 minuter och på sina håll i landet så länge som en timma. SOS Alarms krisberedskapssamordnare Andrej Börjesson säger att händelsen nu kommer att analyseras för att hitta felet, se exakt vad som hänt och vilka eventuella konsekvenser som det fick.
Kommentar: För kännedom. Än vet man inte vad som orsakade felet.

Hotellbrand i Örebro
I natt eldhärjades Hotell Hjalmar på Storgatan i Örebro, skriver Nerikes Allehanda. Cirka 35 hotellgäster fick evakueras och polisen rubricerar händelsen som grov mordbrand. En person skadades av glassplitter och fick föras till sjukhus med ambulans.
Kommentar: För kännedom.

Onsdag 4 maj


Omvärldsbevakning 21:30

Ryssland och USA enas om vapenvila i Syrien
USA och Ryssland har enats om en vapenvila som ska gälla även Aleppo i Syrien, rapporterar Göteborgs-Posten. FN-sändebudet Staffan de Mistura konstaterar att striderna i Aleppo måste upphöra.
- Alternativet är i sanning tämligen katastrofalt, för vi kan se 400 000 människor röra sig mot den turkiska gränsen, säger han.
Kommentar: För kännedom. Om vapenvilan upphör skulle det kunna påverka även flyktingströmmen till Sverige.

Skogsbranden i Kanada - uppdatering
Runt 80.000 människor har nu beordrats att lämna kanadensiska Fort McMurray på grund av den skogsbrand som rasar i området. Myndigheterna varnar för att läget kan komma att förvärras det närmaste dygnet, rapporterar SVT.
Den svenska ambassaden uppmanar resenärer och bosatta i området uppmanas att följa lokala myndigheters information och råd samt att hålla kontakt med anhöriga.
Kommentar: Fortsätter att följa utvecklingen kring branden då myndigheter varnar för att läget kan komma att förvärras.

Överlämning 16.45

Vi har under dagen följt en brand i Heby sågverk som till en början riskerade att spridas. Vi har också följt skogsbranden i Kanada, framförallt ur ett lärande perspektiv. I övrigt är gräsbrandsrisken fortsatt stor och flera lokala medier har rapporterat om bränder under dagen. Vi fortsätter särskilt att bevaka SMHI:s prognoser och varningar de kommande dagarna.

I övrigt har det varit en relativt lugn medierapportering under dagen med en hel del fokus på EU-kommissionens nya förlag till fördelning av asylsökande.

Omvärldsbevakning 16.00

Uppdatering: branden i Heby sågverk
Under eftermiddagen har räddningstjänsten fått kontroll över branden i Heby sågverk och det finns inte längre någon risk för spridning, rapporterar bland andra Uppsala Nya Tidning.
Kommentar: Vi avslutar därmed vår bevakning av händelsen.

Flera gräsbränder i landet
Under dagen har flera gräs- och skogsbränder brutit ut i landet, bland annat i Dalarna, enligt Dalademokraten. SMHI har sedan tidigare varnat för bränder och risken väntas hålla i sig med tanke på väderprognosen för resten av veckan.
Kommentar: Fortsätter att följa om det skulle uppstå fler bränder som berör allmänheten.

Sveriges inre gränskontroll förlängs
Regeringen beslutade under dagen att förlänga den inre gränskontrollen ytterligare från den 9 maj till och med den 7 juni 2016. Tillfälliga gränskontroller innebär att polisen vid några utvalda platser kontrollerar att alla personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet. Mer information om kontrollerna finns på Polisens webbplats.
Kommentar: För kännedom eftersom vi har rapporterat om frågan tidigare.

Omvärldsbevakning 13.00

Brand i sågverk i Heby
En brand startade i Heby sågverk vid lunchtid på onsdagen, rapporterar Aftonbladet. Risken för spridning var vid lunchtid stor. Räddningsarbetet förvåras också av att det finns oljor till maskiner och andra brandfarliga varor i byggnaden.
Kommentar: Vi följer händelsen eftersom räddningstjänsten har meddelat stor risk för brandspridning och byggnaden innehåller brandfarliga ämnen.

Uppdatering kring skogsbranden i Kanada
Myndigheterna i nordöstra delen av Alberta i Kanada har nu låtit utrymma ett större antal områden i området runt Fort McMurray. Flera bostäder, bensinstationer och hotell har förstörts i branden men inga personskador har inträffat, rapporterar BBC. Stora trafikstörningar råder på sina håll på grund av de många människor som evakueras till andra områden. Svenska ambassaden hade vid onsdag lunch ingen specifik information om händelserna.
Kommentar: Vi håller ett öga på eventuella förändringar i UD:s reserekommendationer och följer händelsen ur ett lärande perspektiv.

Ökat tryck på hälso- och sjukvården när antalet asylsökande har ökat
Det stora antalet asylsökande har haft störst påverkan inom mödravården, tandvården, psykiatrin, primärvården, barnhälsovården och akutsjukvården. Det visar en rapport från Socialstyrelsen om hur hälso- och sjukvården har påverkats av det ökade antalet asylsökande förra året.

Enligt rapporten har trycket på hälso- och sjukvården varierat stort i landet. Det har även varit ojämnt fördelat inom landstingen. Landstingen har hanterat situationen på olika sätt men de flesta förändringarna har varit kortsiktiga. Några exempel är rekrytering av personal som talar flera språk, omfördelning av resurser och särskilda mobila vårdteam som besöker boenden.
Kommentar: Vi följer frågan eftersom ämnet kan väcka frågor och diskussion i bland annat sociala medier.

Omvärldsbevakning 08.00

Hel stad evakueras vid skogsbrand i Kanada
Stark vind och torka har bidragit till att en brand snabbt sprider sig mot staden Fort McMurray, med 100 000 invånare. Räddningstjänsten förbereder sig för att även kunna evakuera luftvägen om det skulle behövas. Meddelar bland andra DN och SvT.
Kommentar: För kännedom

Störningar i tågtrafiken utanför Göteborg under Kristi Himmelsfärd
Tågtrafiken på Västra stambanan kommer att vara helt avstängd på en sträcka utanför Göteborg på grund av banarbete, enligt SvT. Alla tåg ersätts med ersättningstrafik, men det finns risk för störningar i trafiken mellan Stockholm och Göteborg. 
Kommentar: För kännedom.

Gräsbrandsrisken fortsatt stor
Fortsatt stor gräsbrandsrisk i stora delar av Svealand och Norrlands kustland. Plus Småländska höglandet.
Kommentar: För kännedom.

Tisdag 3 maj


Omvärldsbevakning 22:00

Ingenting nytt att notera.

Överlämning 16:15

Inga större händelser har noterats under dagen. Den förhöjda risken för gräsbrand kvarstår i stora delar av landet. Under dagen publicerades ett temablock på startsidan, om människor som jobbar i krishanteringssystemet. Detta puffades även i sociala medier.

Omvärldsbevakning 16:00

Säkerhetspolisen avslutar särskild händelse
Säkerhetspolisen skriver på sin webbplats att de avslutar sin särskilda händelse, men arbetet med att bedöma inkommen information fortsätter i ordinarie verksamhet.
Kommentar: Har rapporterats om i media under senaste veckan. Nyhet publicerad på Krisinformation.se.

Över 100 döda på Medelhavet under helgen
SVT Nyheter rapporterar om att över 100 flyktingar dog på väg från Libyen till Italien under helgen.
Kommentar: Följer då det stora antalet döda kan lyfta frågan i medie- och samhällsdebatten igen.

Omvärldsbevakning 12:30

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 08:00

Varnar för slopat visumkrav
I morgon väntas EU-kommissionen föreslå slopat visumkrav för 80 miljoner turkiska medborgare, meddelar bland andra SR.  Flera EU-länder, bland annat Tyskland och Frankrike, varnar för massinvandring av turkiska medborgare, enligt SR. 
Kommentar: Följer utifrån allmänhetens informationsbehov.

46 personer togs på väg in i Öresundstunneln på tre månader
Minst 46 personer har hindrats från att ta sig in i Öresundstunneln för att försöka nå Sverige över Öresundsbron sedan årets början, meddelar dansk polis i en skrivelse till Folketinget. Varje gång stoppas tågtrafiken. Läs mer i  DN
Kommentar: För kännedom

Gräsbrandsrisk och höga flöden under dagen:
Gräsbrandsrisken är under dagen hög på småländska höglandet, i östra Svealand och i Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens kustland. SMHI varnar också för höga flöden i Norrbottens inland och kustland.
Kommentar: För kännedom.

Måndag 2 maj


Omvärldsbevakning 22:00

Polisen släpper stabsläget
Polisens särskilda händelse med anledning av det misstänkta terrorhotet har avslutats. Däremot har Säkerhetspolisen fortfarande stabsläge, skriver bland annat Aftonbladet och DN.
Kommentar: För kännedom.

Överlämning 16:30

Vi har under dagen följt gårdagens storbrand i Huskvarna, men läget är nu under kontroll. DNs rapportering om zikaviruset kan leda till frågor från allmänheten. Det är fortfarande stor risk för gräsbrand i stora delar av landet. Annars inga större händelser.

Omvärldsbevakning 16:00

Zikavirus kan ge dolda fosterskador
Forskare varnar för att zikaviruset kan ge andra fosterskador förutom mikrocefali, uppger DN.
Kommentar: Följer eftersom det fortfarande kan komma frågor från allmänheten.

Regeringsförslag om utvisningar 
DN skriver att Regeringen under dagen presenterade sitt arbete med att få flera asylsökande att återvända. Bland annat ska Migrationsverket skicka ut sambandspersoner till ambassader i länder dit många väntas återvända, för att underlätta återvändandet. Samtidigt rapporterar SVT att Danmark förlänger gränskontrollerna mot Tyskland till den 2 juni 2016.
Kommentar: Noterar eftersom flyktingfrågan fortfarande finns med i nyhetsrapporteringen och samhällsdebatten.

Mediebild flyktingsituationen 13:00

I dag ska Sverige tillsammans med flera andra länder skicka en ansökan till EU-kommissionen om förlängning av gränskrontrollerna. Detta har under den senaste uppmärksammats i medierna, liksom uppgifter om att regeringen vill skippa det två veckor långa uppehållet av gränskontroller i sommar. Justitieutskottet ska nu utreda möjligheten att slopa uppehållet, eftersom Migrationsverket och Polisen ska ha uttryckt oro över en eventuellt stor anstormning av människor under den här perioden.

Igår rapporterade SVT Agenda om att många ensamkommande barn nu måste omplaceras, eftersom de hamnat i familjer som inte kontrollerats inför placeringen, men som i efterhand har visat sig vara olämpliga av olika skäl.

Aftonbladets nio kapitel långa undercover-reportage Soldiers of Odin inifrån får mycket uppmärksamhet i sociala kanaler. Det får också Nordiska motståndsrörelsen demonstrationståg i Borlänge på första maj (igår). Många uttrycker oro över de så kallade ”medborgargardenas” uttalanden om att ”skapa trygghet på gatorna”, särskilt som flera av de engagerade i exempelvis Soldiers of Odin har visat sig vara straffade för grova brott.

Under förra veckan uppmärksammade också någon eller några privatpersoner ett nytt, farligt flyktsätt där människor kryper in i hålrum under lastbilar på färjedäck, för att på så vis ta sig in i Sverige. Rederiet HH-ferries gick då ut och bad resenärer bland allmänheten vara uppmärksam på det här fenomenet, eftersom människor riskerar att skadas.

Omvärldsbevakning 13:00

Felaktiga cellprover
Prover från ett antal kvinnor i Norrbotten har analyserats felaktigt och vid kontroll har det har upptäckts fall av cellförändringar som krävde behandling, skriver DN.
Kommentar: Följer eftersom det kan komma frågor från allmänheten.

Omvärldsbevakning 08:40

Branden i Huskvarna inte över
Den vindsbrand som rasar i ett flerfamiljshus i Huskvarna har lugnat ner sig under natten och branden har inte spridit sig till någon lägenhet. Det finns dock fortfarande risk att den tar fart igen, skriver Aftonbladet.
– Vi är medvetna om att den kan flamma upp igen. Jag vill vänta med att säga att branden är under kontroll innan vi släckt ner den riktigt, säger räddningsledare Göran Melin
Kommentar: Gjorde en nyhet om branden igår, då det gick ut ett VMA. Har uppdaterat nyheten nu på morgonen, då VMA:t är borta.
Kommentar: För kännedom.

Sverige vill förlänga sina gränskontroller
I dag kommer Sverige att skicka ett brev till EU-kommissionen för att få rätt att förlänga gränskontroller, rapporterar Sveriges Radio. Brevet är skrivet tillsammans med flera andra länder, bland andra Tyskland, Frankrike, Danmark och Belgien.
Kommentar: Kan påverka flyktingströmmen till Sverige.

TBE sprider sig västerut
Enligt en analys från Folkhälsomyndigheten  sprider sig den fästingburna virussjukdomen TBE snabbast i sydvästra Sverige, rapporterar Vetenskapsradion.
– TBE sprids västerut. Det är betydligt fler fall nuförtiden i Västra Götaland än det var tidigare, till exempel, säger Marika Hjertqvist, TBE-expert vid Folkhälsomyndigheten.
Kommentar: För kännedom.

Gräsbrandsrisken kvarstår
SMHI varnar för att risken för gräsbrand är stor på småländska höglandet, i Svealand, södra Norrlands kustland och inland samt i Västerbottens kustland.
Utöver det utfärdar SMHI en klass 1-varning för stigande flöden i små och medelstora vattendrag kring kustlandet i Norrbottens län.
Kommentar: För kännedom.