Vecka 30 2017

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i medierna följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på sajten. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte alltid bekräftad information, vilket enligt vårt uppdrag endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från medierna. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 30 juli


Omvärldsbevakning 21:00

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 14:00

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 08:00

Inget nytt att notera.

Lördag 29 juli


Omvärldsbevakning 22.20

Ingenting nytt att kommentera.

Omvärldsbevakning 16.00

Ingenting nytt att kommentera.

Omvärldsbevakning 10.00

Ingenting nytt att kommentera.

Fredag 28 juli


Omvärldsbevakning 22.00

Ingenting nytt att kommentera.

Omvärldsbevakning 16.20

Ingenting nytt att kommentera.

Omvärldsbevakning 11.40

Ingenting nytt att kommentera.

Omvärldsbevakning 08.30

Ingenting nytt att kommentera.

Torsdag 27 juli


Omvärldsbevakning 21.30

Ingenting nytt att notera.

Omvärldsbevakning 16.25

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 13.20

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 09.40

Inget nytt att notera.

Onsdag 26 juli


Omvärldsbevakning 21.45

Fortsatt risk för vattenbrist uppföljning
SGU:s rapport om vattensituationen publicerades i dag. Har under dagen ändrat vår händelsesida och publicerat ett blogginlägg där representanter på SGU och SMHI intervjuas.
Kommentar: Se även morgonens anteckning.

Utrymning av Visby flygplats
Visby flygplats utrymdes under eftermiddagen sedan ett misstänkt paket hittats, rapporterar TT. Utrymning upphävdes då paketet inte innehöll någonting farligt. En mindre försening blev enda resultatet, säger Adam Ekman vid Swedavias pressjour till TT.
Kommentar: För kännedom om det kommer frågor.

Omvärldsbevakning 16.30

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 11.30

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 08.45

Grundvattennivåer i juli
Grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland och Västkusten har däremot normala, eller till och med något över normala, nivåer. Det framgår av SGU:s månadsrapport. Detta uppmärksammas i medierna, till exempel av SR Ekot.
Kommentar: Vi har information på vår händelsesida.

Tisdag 25 juli


Omvärldsbevakning 22.20

Ingenting nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.30

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 11.30

Skogsbränder i Frankrike
Det pågår flera bränder runt om i södra Frankrike, bland annat i närheten av Saint-Tropez och på Korsika. Stora skogsområden har förstörts och lågorna har slukat flera fordon och byggnader, skriver bland andra DN.
Kommentar: Svenska ambassaden i Paris uppmanar svenska resenärer i området att följa lokal nyhetsrapportering samt lokala myndigheters råd och anvisningar.

Omvärldsbevakning 09.00

Sopbrand i Västmanland
Det brinner på avfallsstationen Norsatippen i Köping, rapporterar SR P4 Västmanland. Räddningstjänsten uppmanar människor som befinner sig i rökens riktning att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Branden är under kontroll men svårsläckt.
Kommentar: Inget VMA. Information går ut lokalt. Har med händelsen för kännedom i fall den skulle ge upphov till frågor från allmänheten.

Problem med kortterminaler och personlarm
De tekniska problemen som gjorde att SOS Alarm fick problem med att positionera trygghetslarm samt gjorde att omkring 13 000 kortterminaler inte kunde fungera löstes under sena måndagskvällen. Allt fungerar nu enligt uppgift normalt.
Kommentar: Se även gårdagens anteckningar.

Måndag 24 juli


Omvärldsbevakning 22.00

Störningar personlarm
På grund av tekniska problem hos en extern aktör har på SOS Alarm svårigheter att positionera inkommande personlarm. Detta innebär att vissa av de nödlarm, hotlarm och överfallslarm som inkommer till SOS Alarm enbart har ljud- eller taluppkoppling, men saknar exakt position. Det finns ännu ingen prognos för när felet kan åtgärdas. Detta meddelar SOS Alarm i ett mejl till redaktionen.
Kommentar: För kännedom. Se även nedan.

Kortterminaler ur funktion
Omkring 13 000 kortterminaler är ur funktion, uppger TT. Det går inte att betala med kort på ett stort antal kaféer, restauranger och butiker.
Enligt TT är det samma fel hos samma leverantör som slagit ut både personlarmen och kortterminalerna. De utslagna personlarmen har, enligt TT, gjort att kommunerna fått mycket extraarbete då de fått besöka många brukare som har trygghetslarm.
Kommentar: Att det är samma fel som drabbat både larmen och kortterminalerna har jag inte fått bekräftat utan är än så länge medieuppgifter.

Omvärldsbevakning 16:30

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 11:30

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 08:20

Inget nytt att notera.