Vecka 6 2017

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i medierna följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på sajten. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte alltid bekräftad information, vilket enligt vårt uppdrag endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från medierna. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 12 februari


Omvärldsbevakning 22:00

Sverige saknar livsmedelslager för en kris
Sverige klarar matförsörjningen i ungefär en vecka om importen stryps, pga en kris. Det rapporterar SVT Agenda i söndagens program, som tas upp av SVT Nyheter och flera medier under kvällen.
Kommentar: Lärande. Medierna blir alltmer intresserade av den här typen av frågor.

Omvärldsbevakning 16:00

SMHI: Klass 2-varning norra Lapplandsfjällen
SMHI har under söndagen utfärdat en klass 2-varning för storm i norra Lapplandsfjällen, främst på kalfjället, i kombination med snöfall och snödrev. Se även Sveriges Radio Trafiken.
Kommentar: Noterar att det är en klass 2-varning, men inom ett begränsat område där det ofta blåser mycket. Liten aktivitet i medierna om detta så här långt. Delade senare under kvällen polisens vädervarning, när den kom, i våra sociala medier-kanaler.

Flygplatsen i Hamburg utrymdes
Det var förmodligen pepparsprej spridd genom luftkonditioneringen som ledde till att flygplatsen i Hamburg utrymdes vid lunchtid på söndagen. Det uppger flera medier bland dem SVT Nyheter.
Ett 70-tal personer har enligt medieuppgifter vårdats för ögonirritation och hosta – nio har förts till sjukhus. Flygtrafiken återupptogs på Hamburgs flygplats under eftermiddagen.
Kommentar: För kännedom om det uppstår frågor eller oro. 

Omvärldsbevakning 09:30

Låga grundvattennivåer
Grundvattennivåerna i de stora vattenmagasinen är fortsatt mycket låga i stora delar av landet, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU). Detta tas upp av flera medier under söndagen, bland andra  Sveriges Radio Ekot.
Kommentar: För kännedom. Kan komma frågor om grundvattenproblem och myndigheternas åtgärder.

Lördag 11 februari


Omvärldsbevakning 22:30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 15:30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08:30

Jordskalv i Filippinerna
Flera personer har omkommit och många har skadads i ett kraftigt jordskalv i södra Filippinerna under natten mot lördagen, rapporterar Dagens Nyheter och SVT Nyheter. Jordskalvet med magnituden 6,7 skedde i närheten av staden Suriago, som ligger mer än 70 mil sydost om huvudstaden Manilla.
Kommentar: Fortsätter följa. Inga rapporter om drabbade svenskar.

Fredag 10 februari


Omvärldsbevakning 22:00

Campylobacter på kycklingkött behöver minska
Flera myndigheter har under fredagen gått ut med att antalet personer som smittas av campylobacter i Sverige har fördubblats de senaste fem åren. Några medier har också uppmärksammat detta. En kraftig ökning av andelen färskt kycklingkött som säljs till konsument och en ökad förekomst av bakterier i produktionen är orsaken. Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA samarbetar nu för att förebygga och minska risken för smitta. Myndigheterna uppger att antalet personer som blir sjuka av campylobacter är extremt högt i Sverige jämfört med läget för några år sedan, och det fortsätter att öka. I fjol rapporterades totalt nästan 6 900 personer sjuka efter att ha smittats i landet. Det är en fördubbling av antalet inhemska fall de senaste fem åren.
Kommentar: Kan leda till frågor från allmänheten. Har lyft fram vår basinformation om hot mot livsmedel på startsidan.


Omvärldsbevakning 15:30

Inget nytt att kommentera.

Omvärldsbevakning 11:30

Färre brott men mer oro
Enligt ett enkät som Kalmarpolisen har skickat ut till boende i Kalmar, Mörbylånga, Mönsterås och Borgholm har allt färre utsats för brott jämfört med tidigare undersökningar - men samtidigt känner sig allt mer otrygga. Se polisen text här.
Kommentar: Intressant, då frågan om ökad otrygghet samtidigt som brotten minskar har varit omtalad i flera medier den senaste tiden. Varför oron ändå ökar är oklart och redaktionen följer diskussionen.

Omvärldsbevakning 08:10

Inget att notera.

Torsdag 9 februari


Omvärldsbevakning 22:30

Bombhoten orsakade trafikstörningar
Tågtrafiken vid Göteborgs centralstation och Södertälje Syd stod stilla under flera timmar på torsdag eftermiddag efter bombhot mot två tåg i närheten av de två stationerna. Efter genomsökning hävde polisen avspärrningarna. Hoten ledde till kraftiga störningar i tågtrafiken, rapporterar Sveriges Radio och SVT Nyheter.
Kommentar: Avpublicerade "Just nu" efter att Polisen och Trafikverket meddelat att avspärrningarna tagits bort vid 17:30-tiden. Gjorde även facebookuppdatering med länkar till polisen.

Omvärldsbevakning 15:30

Hot mot tåg i Göteborg och Södertälje
Ett tåg som nu står vid Centralstationen i Göteborg har bombhotats, uppger Sveriges Radio Ekot och flera andra medier samt Räddningstjänsten i Göteborg. Alla tåg är inställda till och från Göteborg, enligt Trafikverket.
Enligt Stockholmspolisen har ett bombhot riktats även mot ett tåg som befann sig nära Södertälje Syd, uppger Aftonbladet.  Polisen  Västra Götaland har information om händelsen här. Polisen i Stockholm har information här.
Kommentar: Publicerat "Just nu" på startsidan och lagt ut information i våra sociala medier-kanaler. Följer utvecklingen.

Omvärldsbevakning 11:45

Explosion på franskt atomkraftverk
En explosion har inträffat på kärnkraftverket i Flamanville i nordvästra Frankrike, rapporterar lokala medier, enligt bland annat SVT nyheter . Människor kan ha skadats, men det finns ingen risk för strålningsläckage, enligt de första uppgifterna.
Kommentar: I nuläget knapphändiga uppgifter. Vi följer utvecklingen.

Omvärldsbevakning 07:30

Vinterväder i Skåne
Vintervädret orsakar vissa trafikbekymmer i Skåne.
Kommentar: Lyfter information om vinterväder som temapuff på startsidan. Innehåller både länkar till uppdaterad trafikinfo och tips för en säkrare resa vid vinterväglag.

Onsdag 8 februari


Omvärldsbevakning 21.00

Gävle dagblad och flera andra medier rapporterar om hur hög arbetsbelastning på förlossningsavdelningen ska ha angetts som ett misstänkt skäl till att en bebis nyligen dog under förlossningen på sjukhuset (i Gävle får antas, det framgår dock inte vilket sjukhus i länkad text ovan). Sjukhuset har enligt texten själva Lex Maria-anmält händelsen till IVO. Det är i anmälan som sjukhuset ska ha angett att ett av skälen kan ha varit hög arbetsbelastning på avdelningen.
Kommentar: Den senaste tiden har media i allmänhet rapporterat om flera fall av bristande förmåga att utföra viss vård med anledning av bland annat överbeläggning och för få vårdplatser. Frågan kan leda till oro och frågor om vårdens tillförlitlighet bland allmänheten.

Omvärldsbevakning 16.40

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 15.00

Kontrovers kring Facebook-grupp
En Facebook-grupp som stöder den polis i Örebro som kopplar ihop migration med brottslighet har väckt stort intresse både i sociala och traditionella medier. Anledningen är främst att den på kort tid fått så många medlemmar, under onsdag eftermiddag är det över 100 000 medlemmar. Gruppen har dock fått kritik av många facebook-användare som uppger att de själva och andra blivit tillagda i gruppen utan att de fått vetskap om det. Facebook-funktionen att lägga till medlemmar i en grupp utan deras medgivande har även tidigare kritiserats och ställs nu på sin spets då det handlar om opinionsbildning i frågor som av många ses som kontroversiella.
Kommentar: Lärande. Utan att veta hur det exakt förhåller sig i det här fallet (om medlemmar verkligen blivit tillagda i gruppen mot sin vilja eller ej) är det bra att ha i åtanke att opinionsyttringar på sociala medier teoretiskt kan vara missvisande när det gäller uppslutningen kring en fråga. Inte minst då yttringar i sociala medier går så fort och det ibland handlar om timmar innan föreställningar etableras.
Väljer att inte länka. Diskussionerna som hänvisas till förekommer i öppna flöden men är författade av privatpersoner.

Omvärldsbevakning 13.30

Gula febern
Ett pågående utbrott av Gula febern sprider sig snabbt i Brasilien, enligt Folkhälsomyndigheten. Personer som ska resa till drabbade områden rekommenderas att vaccinera sig.
Kommentar: Följer läget.

Omvärldsbevakning 07.30

Inget att kommentera.

Tisdag 7 februari


Omvärldsbevakning 21.30

Inget att kommentera.

Omvärldsbevakning 16.20

Stockholmssvanar hade fågelinfluensa
De svanar som påträffades i Stockholm i början av februari hade fågelinfluensa av typen H5N8, skriver SVA i ett pressmeddelande. Skyddsnivå 2 gäller i hela landet vilket innebär att alla som har fjäderfä ska hålla dem inomhus.
Kommentar: Viruset A H5N8 smittar inte människor. Vi följer utbrottet men agerar inte i nuläget, eftersom rapportering om sådana fynd troligen kommer att fortsätta. Däremot håller vi händelsesidan om utbrottet uppdaterad och följer rapporteringen kring olika typer av fågelinfluensa från internationella myndigheter som WHO.  

Migrationsverkets prognos präglas av osäkerhet
Enligt Migrationsverket blir antalet människor som söker asyl i Sverige i år 34.700, rapporterar DN. Det innebär en minskning med 2.000 jämfört med den tidigare prognosen från oktober 2016.  Enligt Aftonbladet innebär detta dock en ökning jämfört med antalet som sökte uppehållstillstånd i Sverige 2016. Siffran väntas stiga kommande år och osäkerheten i prognosen är stor. Mycket beror exempelvis på om överenskommelsen mellan EU och Turkiet hålls. Myndighetens verksamhet kommer att riktas allt mer in på att många beslut måste tas vad gäller asyl, arbete och anknytning, från den rena mottagningsverksamhet som präglat arbetet de föregående åren.
Kommentar: För kännedom eftersom flera olika slutsatser kan dras av pressmeddelandet.   

Omvärldsbevakning 12.30

Branddåd i Malmö nämns som terrordåd
USA:s president Donald Trump pekar ut ett branddåd i Malmö hösten 2016 som ett underrapporterat terrorattentat, skriver Sydsvenskan. Dådet var en brand i en muslimsk föreningslokal och en man sitter enligt SVT fortfarande häktad, misstänkt för mordbrand. Terrorexperten Magnus Ranstorp säger till Sydsvenskan att han tycker att det inte är rimligt att jämföra det dådet med attentaten i Paris och Berlin.
Kommentar: Noterar detta eftersom frågor och spekulationer kan uppstå kring dådet.  

Omvärldsbevakning 08.00

Inget nytt att kommentera.

Måndag 6 februari


Omvärldsbevakning 22.00

Inget nytt att kommentera.

Omvärldsbevakning 17.00

Storbrand på Volvofabriken i Torslanda
Räddningstjänsten ska ha mer än 40 brandmän från sex stationer på plats, rapporterar Svt Nyheterna väst. Även polis ha skickat personal för att understödja räddningstjänsten vid behov. Det finns inga uppgifterna om skadade. Vid 17-tiden uppger räddningstjänsten att branden ännu inte är under kontroll.
Kommentar: Inget VMA har utfärdats. Följer händelsen.

Omvärldsbevakning 13.20

Ökat dödligt våld
Det dödliga våldet ökar, enligt preliminär statistik från polisens nationella operativa avdelning, NOA, uppger SR Ekot. 2016 är den preliminära siffran 110 fall av dödligt våld. 2015 var motsvarande siffra 115 fall. Under åren innan, 2010-2014, låg snittsiffran på 83 fall. Även Brottförebyggande rådet, Brå, redovisar statistik för dödligt våld. Deras siffror brukar vara på samma nivå som polisens.
Även Svt Nyheterna tar uppnyheten och vinklar på att uppklaringsprocenten sjunkit kraftigt under senare år.
Kommentar: För kännedom då nyheten kan leda till frågor från allmänheten.

Rikspolischefen kommenterar attentat mot polismans bil
Rikspolischefen Dan Eliasson kommenterar sprängattentatet mot en polischefs bil under natten mot måndagen, enligt Svt Nyheterna.
– Varje gång en företrädare för rättsväsendet eller svensk polis utsätts för hot eller angrepp är det en gång för mycket.
Det var under natten mot måndag som en sprängladdning exploderade i en bil som disponeras av en polischef i Uppsala. Bilen var parkerad i anslutning till polischefens bostad i Täby, norr om Stockholm. Eventuella motiv är inte kända. Inte heller vill polisen kommentera om det finns en hotbild mot den utsatte polismannen.
Kommentar: För kännedom då händelsen kan ge upphov till frågor från allmänheten.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget nytt att kommentera.