Vecka 11 2020

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 15 mars


Omvärldsbevakning 22.20

Covid-19 Uppdatering

I spåren av coronans utbredning rapporteras det om massuppsägningar, exempelvis skriver Göteborgs-Posten att SAS väljer permittera 90 procent av den totala arbetsstyrkan, upp till 10 000 anställda, i Sverige, Danmark och Norge. GP skriver också att läget kommer att bli ansträngt vid den redan nedbantade Arbetsförmedlingen.
Enligt Svenska Dagbladet dubbleras antal coronasmittade i Europa ungefär var femte dag, vilket får till följd att kurvorna pekar brant uppåt i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och framför allt Spanien.
Socialstyrelsen beskriver läget som akut när det gäller tillgången på skyddsutrustning, uppger SVT Nyheter. Dessutom rapporterar SVT att patientsäkerheten hotas av rekordstora överbeläggningar.
Kommentar: Fortsätter att följa coronans utbredning och dess konsekvenser.

Omvärldsbevakning 17.25

Covid-19 Uppdatering

Många medier, däribland SVT och DN, rapporterar om att MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och UD nu har gått ut med ett myndighetsmeddelande med uppmaningar för hur man kan minska smittspridningen av corona i Sverige.  Det är fortfarande inte aktuellt att stänga Sveriges gränser, däremot rapporterar Ekot om att Tyskland kommer att stänga gränserna mot Frankrike, Österrike och Schweiz. I Österrike inför man utegångsförbud och förbjuder sammankomster med fler än fem personer, uppger Ekot.
Börsen förutspås enligt experter som DN har talat med fortsätta att rasa, delvis som en konsekvens av de utökade åtgärderna i USA och Europa.
I Sverige har man nu konstaterat ett tredje dödsfall till följd av corona, skriver Svenska Dagbladet.
Kommentar: Har gått ut med en nyhet om myndighetsmeddelandet. Frågor och kommentarer fortsätter att strömma in, framför allt gällande det tidigare inlägget om Folkhälsomyndighetens rekommendationer/uppmaningar för att stanna hemma från jobbet.

SMHI utfärdar klass 2-varning för hård storm

SMHI går ut med en klass 2-varning för storm i Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen. Stormen väntas komma i kombination med snöbyar och avta till mycket hård vind måndag kväll.
Kommentar: För kännedom. Valde att inte gå ut med nyhet om detta trots att det rörde sig om en klass 2-varning, då det känns som att man vill ha myndighetsmeddelandet överst i nyhetsflödet i samband med kampanjen som drar igång nu. 

Omvärldsbevakning 09.25

Covid-19 Uppdatering

Som en konsekvens av UD:s avrådan från resor utomlands ställer resebolagen TUI, Apollo och Ving in alla sina resor från Sverige med omedelbar verkan, skriver DN.
I samma tidning dömer statsepidemolog Anders Tegnell och hans kollega i Danmark, Søren Brostrøm, ut Danmarks och Norges försök att stänga ute smittan genom stängda gränser.
Antalet länder som stänger sina gränser fortsätter att öka. Från och med tisdag gäller tillfälligt inreseförbud i Estland och Lettland. I Litauen gäller liknande regler från och med måndag, där stoppas också invånarna från utresor, rapporterar P4 Blekinge.
Ekot uppger att antalet blodgivare har minskat vid flera blodcentraler de senaste dagarna. Orsaken tros vara att många väljer att stanna hemma för att undvika coronasmitta.
Inom vården varnas det också för brist på vissa varor som handsprit och skyddsutrustning. Enligt Svenska Dagbladet har Socialstyrelsen gått in tillfälligt för att sköta upphandlingen nationellt.
Trots bunkringen av matvaror bedömer MSB att maten kommer att räcka och att Sverige inte kommer att drabbas av någon livsmedelsbrist. Det rapporterar SVT Nyheter.
Kommentar: Fortsätter att följa utbrottet av corona och dess konsekvenser.

Lördag 14 mars


Omvärldsbevakning 22.15

Covid-19 Uppdatering

UD avråder från utlandsresor till alla länder, något som toppar de flesta större medierna, exempelvis Aftonbladet, DN och SVT.
Samtidigt rapporterar SR att SJ väntas stoppa alla tåg till Danmark. Allt fler länder väljer att stänga sina gränser, däribland Norge, skriver Svenska Dagbladet.
Många svenskar påverkas också av Turkiets beslut att ställa in alla flyg till och från Sverige och åtta andra länder, uppger Ekot.
Spaniens regering utlyser nödläge, vilket bland annat innebär kraftiga inskränkningar i rörelsefriheten, rapporterar P4 Sjuhärad.
Aftonbladet larmar om att det saknas vårdskyddsutrustning på sjukhusen.
Kommentar: Har gått ut med nyhet om UD:s reseavrådan. Frågor och kommentarer fortsätter att strömma in på sociala medier. Stora beslut som påverkar många svenskar och utlandssvenskar. Ändrat några formuleringar på händelsesidan och lyft SR:s nyhet om information om corona på andra språk än svenska. Delat SR:s inlägg om detta på Facebook också.

Omvärldsbevakning 15.35

Covid-19 Uppdatering

Allt fler länder, däribland Nya Zeeland, Danmark och Indien, väljer nu att helt eller delvis stänga sina gränser för att förhindra spridningen av covid-19. Det skriver Sydsvenskan.
Samtidigt följer Spanien Italiens exempel och försätter hela landet i karantän, uppger Svenska Dagbladet. Sverige väljer en annan strategi som går ut mer på att fokusera på riskgrupperna, skriver Aftonbladet.
I Sverige har man konstaterat ett andra dödsfall som följd av coronan, rapporterar Svenska Dagbladet. I samma tidning uttrycker socialminister Lena Hallengren oro över att de exportrestriktioner som kommer att införas som en följd av coronan kan leda till materialbrist inom sjukvården.
Göteborgs-Posten skriver att Sahlgrenska minskar på sin ordinarie sjukvårdsverksamhet för att kunna ta hand om fler patienter som insjuknat i corona. Den akuta och livsnödvändiga vården kommer dock att fortsätta som vanligt.
DN rapporterar om att tågtrafiken drabbas av minskat resa som en följd av corona, något som också kan komma att leda till inställda tågavgångar.
Kommentar: Försökte sammanfatta några av de viktigaste nyheterna relaterade till covid-19. I övrigt fortsätter många frågor att strömma in på sociala medier.

Omvärldsbevakning 09.15

Arbetspendlare får fortsätta passera den danska gränsen

Alla som pendlar och arbetar antingen i Danmark eller Sverige ska få passera gränsen, uppger Danmarks statsministern Mette Frederiksen. Svenskar som varit på utlandssemester ska enligt den danska polisen kunna köra hem genom landet, eller byta plan på Kastrup. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne.
Kommentar: Kan verka lugnande för många svenskar.

Coronaviruset kan leda till livsmedels- och läkemedelsbrist

Ekot rapporterar om att coronavirusets framfart kan leda till livsmedelsbrist på grund av hamstring. I ett annat reportage varnar Ekot dessutom för läkemedelsbrist, också det med anledning av hamstring.
Kommentar: Kan orsaka oro och frågor.

Kärnkraftverk i stabsläge

Kärnkraftverket Ringhals gått upp i stabsläge sedan en anställd har bekräftats smittad av det nya coronaviruset, skriver Göteborgs-Posten. Även på Forsmarks kärnkraftverk har man noterat bekräftade fall av corona bland sina anställda.
Kommentar: Kan orsaka oro.

Trump deklarerar nationellt nödläge för USA

USA:s president Donald Trump utlyser nationellt nödläge, vilket innebär att USA:s regering frigör 50 miljarder dollar av federala medel för att stötta delstaterna och de lokala myndigheterna i kampen mot coronaviruset. Det rapporterar Aftonbladet. Samtidigt skriver DN att EU-kommissionen håller på att bygga upp en jättefond på 37 miljarder euro för att dämpa effekterna av nya coronaviruset.
Kommentar: Båda dessa nyheter har fått börsen att stiga något, kan därför verka lugnande.

Fredag 13 mars


Omvärldsbevakning 23.00

Uppdatering covid-19

Danmark och Polen stänger gränserna
Från och med lördag får bara danska medborgare och personer med giltiga skäl komma in i landet, skriver Aftonbladet. Ett giltigt skäl kan vara att man arbetar i landet. Sveriges Radio Ekot rapporterar även om att Polen stängt gränserna.

Brist på skyddsmaterial och antibiotika och coronaförvirring inom vården

Vårdanställda uppger att skyddsmaterial och antibiotika börjar ta slut. Men hur bristläget ser ut är belagt med sekretess. Det visar en inventering där 71 sjukhus rapporterat till Socialstyrelsen. Underlaget kan inte lämnas ut eftersom det klassas som skyddsvärd information, skriver DN. Läkare på vårdcentraler berättar att det råder förvirring om hur arbetet i verksamheten ska hanteras kopplat till coronaviruset, skriver SvD.
Kommentar: För fortsatt bevakning. 

Omvärldsbevakning 15.25

Stödpaket till företag som drabbats av effekterna av det nya coronaviruset

Finansinspektionen meddelade på fredagen att man lättar på bankernas kapitalkrav och Riksbanken lämnade besked att man lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna. Beskedet fick börsen att öka markant efter torsdagens fall, rapporterar DN. 

Viss vård på Sahlgrenska skjuts upp

Sahlgrenska universitetssjukhuset har beslutat att skjuta upp viss planerad vård, för att minska antalet människor som besöker sjukhuset, rapporterar GP. Beslutet gäller för alla enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Akut och livsnödvändig vård ska pågå som vanligt.

Sveriges kommuner och regioner vill att kravet på läkarintyg slopas

Sveriges kommuner och regioner, SKR, ber att regeringen tillfälligt slopar kravet på läkarintyg för sjuka anställda, rapporterar GP. I nuläget måste den som blir sjuk efter en vecka kunna uppvisa ett intyg. Enligt SKR riskerar det kravet att sjuka sprider smitta i sjukvården i jakt på ett läkarintyg.

Folkmyndigheter rekommnderar inte generell stängning av skolor

Regeringen beslutar under fredagen om en ny förordning som gör det möjligt att genomföra olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av covid-19. Något beslut om att stänga samtliga skolor i Sverige är inte aktuellt, enligt Folkhälsomyndigheten eftersom barn och unga inte bedöms driva smittan och har rätt till undervisning. Ett annat skäl är att skolan har en avgörande social funktion för barn och unga. Skolfrågan var en av huvudpunkterna på fredagens gemensamma presskonferens med Skolverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB. Flera medier rapporterar från presskonferensen, bland annat DN. 

Omvärldsbevakning 08.00

Uppdatering: coronavirussjukdomen covid-19
Några nya punkter:

  • "EU lägger fram åtgärder för att dämpa coronakrisen" (Sveriges Radio Ekot)
  • Polisen gör krisplan för sin verksamhet (Sveriges Radio Ekot) (Frågor om samhällspåverkan och hur sådan kan bromsas växer)
  • "Så sprids coronavirus på flygplan" (Aftonbladet) (Skapar oro.)
  • "Totalstopp för anhöriga på äldreboenden i Stockholm" (DN) (Fler liknande åtgärder görs på olika håll i landet. kan både leda till en känsla av handlingskraft och osäkerhet, efetrsom olika kommuner gör olika.)
  • "Sydkorea kan ha hittat formeln för att bekämpa viruset" (DN) 

Torsdag 12 mars


Omvärldsbevakning 20.15

Utbildningsministern: Finns goda argument att inte stänga skolor

Sveriges Radio Ekot direktrapporterar om coronaviruset. Utbildningsminister Anna Ekström har haft presskonferens där hon pekar på att det finns goda argument från Folkhälsomyndigheten för att inte stänga skolor. Regeringen ser dock över regelverket så att skolorna har möjlighet att anpassa undervisningen. Även statsepidemiologen Anders Tegnell säger att det inte finns någon aktiv diskussion om att stänga skolor. Lärarförbundets rektor reagerar på utbildningsministerns uttalande och menar att man behöver tydligt i vad som gäller i den här extraordinära situationen så att inte rektorer beslutar om helt olika åtgärder. I en artikel i DN säger Anders Tegnell att  både Folkhälsomyndigheten och regeringen fatta självständiga beslut om att stänga skolor.

Inställda evenemang och börsras

I övrigt rapporterar Sveriges Radio Ekot om många evenemang som ställs in och om stora börsras världen över. Läarförbundets rektor reagerar på utbildningsministerns uttalande och menar att man behöver tydligt i vad som gäller i den här extraordinära situationen så att inte rektorer beslutar om helt olika åtgärder.

Nästan all verksamhet stängs ner i Staffanstorp

Lokalt görs olika åtgärder för att stoppa spridningen av coronaviruset. Staffanstorps kommun stänger ner all verksamhet förutom kärnverksamheten. Det omfattar bland annat bibliotek, fritidsgårdar och möteslokaler.
Kommentar: Fortsätter att följa coronarapporteringen.

Landsbygsministern: man behöver inte bunkra mat

Omni/TT rapporterar att landsbygdsministern träffade representanter från Livsmedelsbranschen under dagen för att diskutera livsmedelsförsörjning. Hon konstaterade att landet har en god livsmedelsförsörjning och att det inte är läge att bunkra mat med anledning av coronaviruset. Däremot bör man alltid ha en god hemberedskap. 

Inreseförbud till USA

På grund av coronaviruset har USA infört inreseförbud för resenärer från Schengenområdet, där Sverige ingår. Förbudet gäller från 13 mars och 30 dagar framåt, skriver UD.
Kommentar: Delat UD Resklars inlägg på Facebook.

Stormvindar avtar

Enligt SMHI har vindarna från stormen Laura avtagit men det är fortsatt blåsigt till havs.
Kommentar: Fortsätter att hålla koll tills stormen blåst över.

Omvärldsbevakning 17.00

Inga planer på att stänga skolar

Enligt statsepidemiolg Anders Tegnell finns det inga planer på att stänga skolor i Sverige. Det beror på att det är en åtgärd som får mycket stora konsekvenser för samhället.
– Som det ser ut nu får en skolstängnings stora effekter, inte minst på vården. Vi vill helst avstå från åtgärder som inte får effekt, men som kan ha många negativa effekter, säger Ander Tegnell till Sveriges Radio.

Norge inför karantän för alla som lämnat Norden

I Norge måste alla som varit utanför Norden sitta i 14 dagars karantän oavsett om man har symtom eller inte. Karantänen gäller för alla kommit tillbaka till Norge efter 27 februari, skriver SVT. 

SKR vill ta bort kravet på läkarintyg

Sveriges kommuner och landsting vill att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden ska upphävas för att minska belastningen på sjukvården och bidra till att minskar smittspridningen. SKR har lämnat in en hemställan till regeringen. 
Kommentar: Vi gör en nyhet på detta när beslutet är fattat.

Region Skåne inför besöksförbud och stoppar drop-in - men ingen allmän spridning

Region Skåne inför besöksförbud i sina vårdverksamheter och stoppar drop-in i primärvården för att minska smittspridning. Men hittills har alla 98 sjukdomsfall i regionen kunnat kopplas till utlandsvistelse eller att personen blivit smittad av en närstående, skriver Sydsvenskan.

Omvärldsbevakning 12.45

Fem anställda på Varbergs sjukhus smittade

Enligt GP och Sveriges Radio har anställda på Varbergs sjukhus smittats med coronavirus.
Sveriges Radio meddelar att det är troligt att smittspridning skett mellan medarbetare på sjukhuset. Prover tas på ett sjutiotal anställda.  

I Norge och Tyskland stängs skolor och förskolor

I Oslo och Bergen stängs alla skolor och förskolor som en åtgärd för att begränsa smittspridning. Även i staden Halle i Tyskland stängs skolor, meddelar DN. 

Smittspridningen förbi inledningsfasen

Sveriges Radio rapporterar att det finns tecken på att smittspridningen nu är förbi inledningsfasen i Sverige. myndigheterna gått från att försöka hindra smittan att etablera sig i landet till att istället minska effekterna av spridningen.

Region Stockholm bör prioritera att skydda riskgrupper

Region Stockholm måste prioritera att skydda riskgrupper och uppmanar nu allmänheten att inte uppsöka vård om man är frisk. Däremot ska alla med symtom i luftvägarna betrakta sig som coronasmittade, säger professorn Agnes Wold till Svenska Dagbladet. 

Vädervarningar från SMHI

Vädervarningar klass 2 har utfärdats för bl a Gotland, Öland och Kalmar län. Nyheten är uppdaterad. 

Omvärldsbevakning 07.00

Corona: Stora delar av Danmark stänger ner i två veckor

I Danmark stänger bland annat skolor ner i två veckor för att begränsa smittspridning av corona. Även bibliotek, barer, nattklubbar och alla samlingslokaler för mer än 100 personer hålls stängda, enligt Sveriges Radio.

USA stoppar resor från Europa för att stoppa smitta

USA stoppar alla flygresor från Schengenområden. De nya restriktionerna kommer att träda i kraft från och med midnatt på fredag. Det rapporterar bland andra SVT.

Corona: Färre testas i Stockholm

Region Stockholm har förändrat strategin i kampen mot spridning av corona, skriver DN. Bara de som redan ligger på sjukhus eller tillhör en riskgrupp kommer att provtas för corona. Enligt Region Stockholm är det för att se till att smittan sprids så lite som möjligt.

Utökat område som berörs av stormvarningar

Västra Götalands län, västra delen, och östra delarna av Kronobergs län omfattas nu av klass 2-varningar för stormbyar. Tågtrafiken mellan Stockholm och Malmö ställs in med anledning av inställd under hela torsdagen med anledning av den annalkande stormen. Vindkänsliga fordon avråds från att köra över Öresundsbron.
Kommentar: Följer rapportering om stormen. Vi har uppdaterat nyheten med de nya varningsområdena

Onsdag 11 mars


Omvärldsbevakning 21.10

Coronaspridningen och dess konsekvenser

Samtliga större medier, däribland DN, SR och SVT, har under kvällen rapporterat om coronaspridningen och dess konsekvenser. Den svenska regeringen beslutade tidigare under dagen om begränsade möjligheter till offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Enligt beslutet får inga tillställningar ha fler än 500 personer samlade.
WHO deklarerade senare under dagen att spridningen av covid-19 kan klassas som en pandemi, något som får konsekvenser för hela världen. Exempelvis har Danmark beslutat stänga alla skolor, förskolor och universitet under två veckor, uppger Svenska Dagbladet.
Kommentar: Stor oro och många frågor på sociala medier. Vi har under kvällen gått ut med flera nyheter, bland annat om det begränsade möjligheterna till allmänna sammankomster och om att WHO klassar coroanspridningen som en pandemi.

Omvärldsbevakning 17.10

Slopad karensdag med anledning av coronaviruset

Regeringen har i dag presenterat ett förslag till extra ändringsbudget med anledning av det pågående virusutbrottet. Ett av förslagen är att karensdagen slopas.
Kommentar: Vi har publicerat nyhet och delat i sociala medier. 

Folkhälsomyndigheten föreslår begränsning av möten

Allmänna sammankomster med fler än 500 personer bör tills vidare inte få hållas. Det föreslår Folkhälsomyndigheten i en hemställan till regeringen. När ett sådant beslut börjar gälla bestämmer regeringen.
Kommentar: Vi har publicerat nyhet och delat i sociala medier. 

Första dödsfallet av coronaviruset i Sverige

En patient på intensivvårdsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har avlidit till följd av coronaviruset, skriver Sveriges Radio. Patienten hade en underliggande sjukdom.  
Kommentar: Vi har inte gjort nyhet på detta. Vi har tagit ett redaktionellt beslut om att inte publicera nya bekräftade fall eller dödsfall. 

Tågtrafik ställs in efter stormvarning

Under torsdagen ställer Trafikverket in tågtrafiken på flera sträcker i södra Sverige efter att SMHI utfärdat klass 2-varningar för stormbyar, skriver SVT. Mellan kl 9 fram till fredagen klockan 5 kommer inga tåg gå på följande sträckor: Helsingborg-Ängelholm, Ramlösa-Eslöv, Malmö-Ystad-Simirishamn och Halmstad-Värnamo. 

Magsjukeutbrott på skola i Halmstad

Mer än hälften av alla elever och personal på Åledsskolan i Halmstad ligger hemma i misstänkt magsjuka, skriver Expressen. På skolan går totalt 245 barn. 

Omvärldsbevakning 13.10

Klass 2-varning för stormbyar i södra Sverige

Varningen gäller för Skåne, Halland, Blekinge och västra delen av Kronobergs län. 
Kommentar: Vi har skrivit nyhet och delat i sociala medier. 

Corona: Besöksförbud på många äldreboenden

Många äldreboenden i landet inför nu besöksförbud för att begränsa risken för smittspridning, skriver SVT. Bland annat Attendo, ett är ett av landets största privata företag inom äldreomsorg, inför besöksförbud på sina drygt 100 äldreboenden. Även Region Värmland och Region Blekinge rekommenderar sina kommuner att införa besöksförbud. 
Kommentar: Vi följer utvecklingen. 

Corona: Norge förbereder sig för över två miljoner smittade

Norska Folkehelseinstituttet har ett nytt scenario där uppemot 2,2 miljoner norrmän kan bli smittade av coronaviruset, uppger Sveriges Radio. Den norska sjukvården är uppmanad att planera för ett scenario där 22 000 personer behöver läggas in på sjukhus på grund av viruset. 
Kommentar: För kännedom

Omvärldsbevakning 09.00

Svenska myndigheter följer inte rekommendationerna

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Mikgrationsverket låter alla som kommer tillbaka från riskområden arbeta hemma i 14 dagar.  Därmed följer man inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer, skriver SR.
Kommentar: Ger dubbla budskap.

Mötesrestriktioner är att vänta under onsdagen

Under onsdagen kan regeringen besluta om mötesrestriktioner på grund av det nya coronaviruset efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Under tisdagskvällen sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson till TV4 att myndigheten vill införa detta, skriver Göteborgs-Posten. 
Kommentar: Vi följer detta och gör en nyheten när restriktionerna införs. 

Tisdag 10 mars


Omvärldsbevakning 21.50

UD avråder från icke nödvändiga resor till hela Italien

Utrikesdepartementet beslutade under kvällen att avråda från alla icke nödvändiga resor till hela Italien och avrådan gäller tills vidare.
Kommentar: Nyhet om avrådan är publicerad och delad i sociala kanaler.

Regeringen signalerar nya åtgärder för att hantera coronaviruset

Efter ett videomöte mellan EU:s ledare om coronaviruset höll statsminister Stefan Löfven en extrainsatt pressträff där han berättade att han bjudit in riskdagspartiernas ledare till ett möte under onsdagen för att diskutera coronaviruset, rapporterar SVT Nyheter. Socialminister Lena Hallengren meddelade på en pressträff att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information till all personal inom socialtjänstens olika verksamheter, som äldreomsorgen, om vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda de som befinner sig i riskgrupper, som äldre och redan sjuka, rapporterar Aftonbladet. I samma presskonferens sa socialministern att regeringen är redo att fatta beslut om att förbjuda stora folksamlingar genom en ändring i ordningslagen, rapporter SVT Nyheter.
Kommentar: För kännedom om frågor uppstår.

Fyra sjukhus i Stockholmsområdet i stabsläge och stor press på 1177 Vårdguiden

Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Södersjukhuset har under tisdagen gått upp i stabsläge. S:t Görans sjukhus gick redan under måndagen upp i stabsläge. Södertälje och Danderyd meddelar att stabsläget inte är kopplad till misstänkt smitta på sjukhusen, rapporterar Sveriges Radio P4 Stockholm. Det kommer också rapporter om att det är fortsatt stor belastning på 1177 Vårdguiden till följd av coronavirusets spridning. Sveriges Radio P4 Östergötland rapporterar att väntetiderna kan vara uppemot en timme för inringande.
Kommentar: För kännedom om frågor uppstår.

Omvärldsbevakning 16.15

Folkhälsomyndigheten: Flera tecken på samhällsspridning

Det finns nu flera tecken på att det sker en samhällsspridning av coronaviruset i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen, enligt Folkhälsomyndigheten. Myndigheten ser i nuläget ingen allmän smittspridning i övriga landet,men risknivån höjs till "mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige". Folkhälsomyndigheten uppmanar nu människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom.
Kommentar: Publicerat nyhet och uppdaterat händelsesida.

Ryanair ställer in alla flyg till Italien

På tisdagseftermiddagen meddelade Ryanair i ett pressmeddelande att de från och med fredagen den 13 mars stoppar alla avgångar till Italien på grund av coronaviruset, uppger SVT. Bolaget ställer också in samtliga av sina flygningar inom Italien från och med den 11 mars. Beslutet gäller fram till den 8 april.

Västra Götalandsreigonen: Ingen påvisad samhällsspridning

Folkhälsomyndigheten meddelade på en pressträff under tisdagen att det finns tecken på samhällspridning i Västra Götaland. Smittskydd Västra Götaland delar inte den bilden.
– Det är mycket olyckligt att Folkhälsomyndigheten antydde att det kan finnas okontrollerad smittspridning i Västra Götaland, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd till Göteborgs Posten.
Kommentar: Lite motstridiga budskap, se ovan. Kan skapa frågor hos allmänheten.

Omvärldsbevakning 12.00

Coronismittad vårdas på intensivavdelningen

Göteborgs-Posten skriver att en coronasmittad patient nu vårdas på intensivavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
Kommentar: Fortsätter att följa. 

Omvärldsbevakning 08.00

Person i Kungälv smittad av covid-19 utan att ha varit utomlands

Under måndagskvällen bekräftades en person på Kungälvs sjukhus ha varit smittad av coronaviruset. Personen har inte varit i något drabbat område utomlands, skriver Sveriges Radio.
Kommentar: Kan tyda på allmän smittspridning, fortsätter att följa. 

Hela Italien i karantän - skriftllig självförsäkran krävs vid in- och utresor

I går sattes hela Italien i karantän. Det drabbar 60 miljoner italienare och innebär också att stora folksamlingar och idrottsevenemang inte längre är tillåtna, skriver DN. UD skriver att "samtliga personer i landet måste visa en skriftlig självförsäkran vid in- och utresor ut ur regionen där man befinner sig. Förflyttningar ska begränsas till starkt motiverade arbetsresor, resor som görs av hälsoskäl och övriga nödsituationer. I självförsäkran ska anledning till resan tydligt framgå och varje enskild individ försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är sanningsenliga."
Kommentar: Fortsätter att följa med tanke på att svenskar kan drabbas.

Måndag 9 mars


Omvärldsbevakning 22.30

Hela Italien satt i karantän

Italiens premiärminister Giuseppe Conte har utfärdat nya restriktioner som innebär att hela landet sätts i karantän, rapporterar Ekot. Det innebär bland annat att alla offentliga sportevenemang ställs in och att det måste finnas särskilda skäl för att italienare ska få resa till ett område där de inte är bosatta. Antalet smittade av coronaviruset har stigit med omkring 25 procent i Italien sedan i söndags, skriver Aftonbladet.
Kommentar: Kan orsaka oro och frågor. 

Omvärldsbevakning 15.30

Coronasmittad på S:t Görans sjukhus

Region Stockholm bekräftade under dagen att en patient på S:t Görans sjukhus är smittad av coronaviruset. Ytterligare en patient på sjukhuset är provtagen och inväntar provsvar. Personerna har ingen koppling till varandra, har inte varit i något riskområde eller har haft kontakt med personer som haft covid-19. Båda patienterna har vårdats isolerat. De medarbetare som kan ha haft kontakt med patienterna har tagits ur tjänst tills man fått besked från Smittskydd Stockholm om personerna har utsatts för smitta eller inte.
Kommentar: Kan orsaka oro och frågor från allmänheten. Fortsätter att följa. 

Omvärldsbevakning 11.00

Ras på Stockholmsbörsen

Vid dagens öppning rasade Stockholmsbörsen med nära sju procent, skriver DN. Även de stora europeiska börserna föll vid öppningen. Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners drar pallareller till finanskrisen 2008. 
– Det är allvarligt. Vi är inte inne där än men det finns ganska många likheter med början på den, och det är det som göra att aktiemarknaden faller så kraftigt i dag, säger Joakim Bornold till DN. 
Kommentar: Fortsätter att följa konsekvenser av coronaviruset. 

213 coronasmittade i landet just nu

Expressen och flera andra medier rapporterar om flera nya bekräftade fall av coronaviruset under måndagen. I landet finns nu 213 smittade personer där samtliga fall har varit i kontakt med personer som varit utomlands i berörda områden, eller som haft direkt kontakt med en annan person som varit det. 
Kommentar: Fortsätter att följa utvecklingen i Sverige.

Omvärldsbevakning 09.00

Hårda straff för den som bryter mot coronaregler i Italien

Den som inte följer utegångsförbudet i regionen Lombardiet i Italien kan få fängelse eller böter, skriver Sveriges radio. 
Kommentar: Vi följer detta. 

Svenska turister får lämna Italien

Svenska turister som befinner sig i isolerade områden i italien får åka hem om de har bokad returbiljett, skriver SVT. Men i nuläget har UD inga uppgifter om vad som gäller för svenskar utan bokad hemresa. Ambassaden uppskattar att mellan 10 000 och 15 000 svenskar befinner sig i Italien. 
Kommentar: Vi följer detta.