Vecka 17 2020

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 26 april


Omvärldsbevakning 22.00

Fem Stockholmskrogar tvingas stänga

Under söndagen beslutade Smittskydd Stockholm att fem krogar måste stänga, som en följd av att de inte gjort tillräckligt för att förhindra smittspridning i sina lokaler. Enligt DN genomförde Stockholms stads inspektörer tillsyn på ett 50-tal restauranger och krogar under helgen och fler beslut om stängningar kan bli aktuella enligt Region Stockholms smittskyddsläkare Per Follin. Söndagens beslut om stängning är det första i landet sedan de nya reglerna för restauranger och caféer infördes i mars.
Kommentar: Kan väcka frågor bland allmänheten mot bkagrund av tidigare diskussioner om trängsel.

Rykten sprids om botemedel mot coronaviruset

Falska rykten om botemedel mot det nya coronaviruset sprids över världen, rapporterar TT genom bland andra GP. I artikeln intervjuas Sebastian Bay, forskare inom psykologiskt försvar och verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut, som konstaterar att det är ett välkänt mönster att felaktig information sprids vid kriser. Desinformation eller missinformation (att omedvetet sprida felaktig information) har orsakat problem i bland annat Indien, där många felaktigt fått höra att man blir mindre mottaglig för viruset genom att dricka alkohol. 20 personer har dött över 200 personer vårdas på sjukhus efter att ha druckit industrisprit ämnad för rengöring.
Kommentar: Frågan och desinformation under coronakrisen är inte ny men denna artikel kan återaktualisera vikten av källkritik.

Omvärldsbevakning 16.15

Rapport om yngre patienter som drabbas av stroke

Amerikanska läkare rapporterar om ett ökat antal fall av stroke bland patienter med covid-19, enligt SR. Forskare vid New Yorks största vårdgivare Mount Sinai uppger att antalet patienter med stora blodproppar i hjärnan har fördubblats under en treveckorsperiod. Fler än hälften av dessa patiener visade sig ha covid-19. Utmärkande var också att de nya strokepatienterna var i genomsnitt 15 år yngre än sjukhusets vanliga strokepatienter. Enligt SR är ytterligare forskningsrapporter på gång från sjukhus i USA, liksom en internationell rapport med statistik om stroke och covid-19 i 17 länder.
Kommentar: Av allmänintresse eftersom det handlar om möjliga sidoeffekter av det nya viruset och därmed kan väcka frågor.

Omvärldsbevakning 10.50

Ingenting att rapportera. 

Lördag 25 april


Omvärldsbevakning 21.30

Krogar i Stockhom får anmärkningar för trängsel

Efter inspektioner under lördagen fick 11 krogar anmärkningar på grund av trängsel. De måste nu vidta åtgärder och kommer få återbesök. De senaste två veckorna har Stockholms kommun gjort totalt 250 inspektioner, av dessa har cirka 50 verksamheter haft avvikelser. 
Kommentar: För kännedom, mycket frågor om trängsel. 

Omvärldsbevakning 15.30

Inga bevis för immunitet enligt WHO

Världshälsoorganisationen upprepade det man tidigare sagt om att genomgången sjukdom i covid-19 inte säkert ger immunitet mot sjukdomen. Detta gäller även om man har antikroppar mot sjukdomen. Detta rapporterar bland andra Sveriges radio. 
Kommentar: Av allmänintresse, kan komma frågor. Dock ska noteras att det WHO säger är att det inte finns bevis för immunitet, inte att det är bevisat att det inte finns immunitet. 

Äldre vägras vård enligt visselblåsare

DN rapporterar om att trots lediga platser så ges inte äldre personer eller personer med vissa sjukdomar, intensivvård vid covid-19-infektion. Detta ska enligt de visselblåsande läkarna ha lett till att människor som kunde ha haft en chans att överleva inte getts den. Denna rapportering står i skarp kontrast till det uttalande som Socialstyrelsen gav igår om att kronologisk ålder inte ska tas hänsyn till vid beslut om intensivvård om det är brist på platser. 
Kommentar: Visserligen artikel från igår men var ej med i omvärldsbevakningen. Vi får en hel del frågor på detta. Man kan sluta sig till att det som Socialstyrelsen säger gäller men kanske inte följs på alla håll. Kan också vara så att Socialstyrelsen hänvisar till att kronologisk ålder inte ska tas hänsyn till men biologisk ålder däremot, vilket i många fall är samma sak. 

Ökad risk för blodproppar hos coronapatienter

SvD rapporterar att personer med corona har en förhöjd risk för att få blodproppar, det gäller även yngre personer. 
Kommentar: För kännedom, kan komma frågor på det. 

Fredag 24 april


Omvärldsbevakning 21.30

WHO: Internationellt vaccinsamarbete inlett

Nu inleds ett internationellt samarbete för att få fram mediciner, vaccin och tester för covid-19. Det meddelade världshälsoorganisationen WHO på fredagen. Målet är att göra ett framtida vaccin tillgängligt för hela världen, rapporterar TT.
Samarbetet aviserades vid en konferens med WHO och flera världsledare – däribland FN-chefen Antonio Guterres, Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Två länder som inte deltog vid konferensen var USA och Kina.
Kommentar: För kännedom - frågan om ett vaccin har varit högintressant ända sedan utbrottet startade.

Alla kommuner informerar inte om smitta på boende

Flera kommuner informerar inte anhöriga om covid-19-smitta sprids på äldreboenden, rapporterar TT.
Enligt Socialstyrelsen är det upp till varje kommun att bedöma om information ska ges eller ej.
Pensionärernas riksorganisation, PRO, uppmanar Socialstyrelsen att förtydliga vilken information som kan ges till anhöriga.
Kommentar: Situationen på äldreboenden fortsätter att väcka oro hos många.

Intensivvårdsteam från Blekinge stöttar Region Sörmland

Socialstyrelsen efterlyste i mitten av april att Sveriges regioner skulle stötta varandra vid behov, när det gäller vård för covid-19. Region Blekinge meddelar nu att man skickar tre intensivvårdsteam till Region Sörmland. Varje team består av en anestesiläkare och två intensivvårdssjuksköterskor.
Medarbetarna från Blekinge ska arbeta i Eskilstuna och Nyköping, skriver Region Blekinge i ett pressmeddelande.
Kommentar: Gott exempel på hur vården fungerar.

Omvärldsbevakning 16.20

Folkhälsomyndigheten: Kurvan går åt fel håll

Vid dagens pressträff rapporterade Folkhälsomyndigheten om 131 dödsfall i covid-19. Sverige har totalt 2 152 bekräftade dödsfall och 17 567 bekräftade sjukdomsfall.
Fallen ökar både i Stockholm och ett antal andra regioner. Ökad provtagning bland sjukvårdspersonal och på äldreboenden är två skäl till ökningen. Enligt Folkhälsomyndigheten finns också fortfarande en eftersläpning i rapporteringen.
Totalt sett har det under vecka 13 och 14 varit cirka 1 000 fler dödsfall i Sverige än förväntat, rapporterar bland andra Aftonbladet och SVT Nyheter. Dödsfallen i år kommer bli betydligt fler än under en vanlig influensasäsong, enligt Folkhälsomyndigheten.
Kommentar: Kan ge upphov till frågor och kommentarer från allmänheten.

Kommunal kräver att medlemmarna får tillgång till skyddsutrustning

Efter uppgifter om att symtomfria personer på äldreboenden testat positivt för covid-19 så kräver nu fackförbundet Kommunal bättre tillgång till skyddsutrustning.
- Vi vet att vi vet väldigt lite om hur smittan sprids och då måste man ta det säkra före det osäkra och därför tycker vi att man måste snäppa upp skyddsarbetet, säger Tobias Baudin, Kommunals ordförande, till Ekot.
Kommentar: Bristen på skyddsmaterial i äldreomsorgen har diskuterats i media under de senaste dagarna.

Omvärldsbevakning 11.00

Brand i pelletsfabrik nära Karlshamn

En brand har brutit ut i en byggnad med hönsgödsel i Skärpinge, nära Karlshamn. Det finns risk för att branden sprider sig till konstruktionen i byggaden, skriver Sveriges Radio P4 Blekinge.
Kommentar: För kännedom om branden sprider sig. Bra att följa upp om branden är under kontroll.

Fackförbundet Kommunal hotar att stoppa arbetet i Malmös äldreomsorg

Det beror på att det finns ett stort missnöje när det gäller arbetsmiljön. Personalen har rapproterat om brister vad gäller skyddsutrustning, arbetskläder och tillgång till omklädningsrum, skriver SVT Nyheter Skåne.
Kommentar: Diskussionen om brist på skyddsmaterial i äldreomsorgen är ett vanligt förekommande ämne i medier.

Inrikesministern varnar krogar i Stockholm

Mikael Damberg vill inte se fler trånga uteserveringar, rapporterar Dagens Nyheter från dagens presskonferens. Följer man inte reglerna kommer restaurangen att stängas. Anna König Jerlmyr (M) instämmer och berömmer restauranger som följer reglerna, vilket är de flesta. Från och med nu kommer tillsyn att ske dygnet runt. Även i Malmö har kommunen fått indikationer på att det är trångt på uteserveringerna. Där kommer kontrollerna att utökas, skriver Sveriges Radio P4 Malmöhus.
Kommentar: Trängsel på utomhusserveringar diskuteras flitigt i sociala medier.

Omvärldsbevakning 08.00

Testades positivt utan symtom

Sveriges Radio Ekot rapporterar i dag om en provtagning på två äldreboenden i Stockholm, där en tredjedel av de äldre som INTE hade några symtom på corona visade sig bära på smittan. Vid en uppföljning efter några dagar hade då individer fortfarande inte utvecklat några symtom.
Kommentar: Intressant läsning. Några slutsatser dras dock inte av detta.

Torsdag 23 april


Omvärldsbevakning 21.45

Försvarsmaktens helikoptrar sätts in för att avlasta sjukhus

På fredagen den 24 sätter Försvarsmakten in tre helikoptrar för att förflytta coronasjuka patienter mellan sjukhus och regioner, enligt Göteborgs-Posten. Helikoptrarna bemannas av sjukvårdspersonal från Västra Götalandsregionen och ska täcka hela södra Sverige. Grundanledningen är att smittspridningen är ojämnt fördelad över landet. Genom att man flyttar patienter från en mer belastad region till en annan kan vården förbättras och belastningen jämnas ut över landet. 
Kommentar: För kännedom. 

Data från Telia visar att Stockholmarna har börjat resa igen

Telia har tidigare fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att göra en analys av hur Stockholmarna rör sig. Den tidigare analysen visade att Stockholmare reste betydligt mindre än innan. En uppföljning tyder nu på att fler Stockholmare har börjat resa igen, rapporterar TT. Mest ökade resorna från Stockholm till Haninge och från Stockholm till Järfälla. Statistiken visar även att färre jobbar hemma. 
Kommentar: Bra att känna till. Stockholmares agerande i coronatider har tidigare diskuterats flitigt i sociala medier. 

Flera bränder under kvällen

Sveriges Radio rapporterar om flera bränder under kvällen. En mindre markbrand på Gotland som nu är släckt (P4 Gotland), en större mossbrand vid Töttja som nu är under kontroll men släckningsarbete kommer att ske under natten (P4 Kronoberg), en vassbrand i Sylten som nu är under kontroll (P4 Kalmar), en brand i Hagfors kommun där brandorsaken misstänks vara grillning (P4 Värmland), en gräsbrand i Ulricehamn där "Räddningstjänsten vill avråda från eldning i alla dess former då det är jättestort i markerna” (P4 Sjuhärad). 
Kommentar: För kännedom. Tidigare idag publicerades en nyhet om brandrisk på Krisinformation.se. Den engelska versionen av nyheten finns nu på den engelska sidan och den är även länkad i Facebook-posten. 

Omvärldsbevakning 16.50

MSB förstärker helikopterberedskapen med anledning av brandrisken i landet

Brandprognoserna visar att det råder stor brandrisk i hela Götaland men också i stora delar av Svealand. Därför förstärker MSB beredskapen för släckning av gräs- och skogsbränder med ytterligare två helikoptrar.  Totalt är nu fyra helikoptrar beredskapslagda fram till redan den 24 april kl. 13.00, då nytt beslut tas. MSB uppmanar alla att vara försiktiga och endast grilla på säkra och tillåtna platser. 
Kommentar: På grund av fint väder och social distansering är fler människor ute i skog och mark. 

Skogsbrand vid Raslången

Under torsdagseftermiddagen har en skogsbrand startat utanför Arkelstorp vid sjön Raslången, rapporterar Sveriges Radio. Branden beräknas vara cirka en hektar, och ett 20-tal personer arbetar med att förhindra branden från att sprida sig, enligt Räddningstjänsten. På grund av att branden är svåråtkomlig han man begärt hjälp av MSB:s helikopter. 
Kommentar: För kännedom. Det råder brandrisk i stora delar av landet. 

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin modellering av smittspridningen i Stockholms län

I Folkhälsomyndighetens uppdaterade modellering är de fel som fanns i den tidigare versionen rättade. De nya beräkningarna pekar på att det går ungefär 75 obekräftade fall på varje rapporterat fall av covid-19. Trots att beräkningarna visar att toppen av smittspridningen har passerat krävs fortsatta försiktighetsåtgärder för att kurvan inte ska vända uppåt.  
– Antalet smittade ligger fortfarande på en hög nivå, det är inte läge att släppa några försiktighetsåtgärder, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
Kommentar: Kan ge upphov till frågor och kommentarer från allmänheten. 

Omvärldsbevakning 12.30

Strömlöst på hela Gotland

Hela Gotland blev strömlöst vid klockan halv tolv, rapporterar TT.– Det är ett totalavbrott som beror på att förbindelsen mellan Gotland och fastlandet har kopplat ner. Vi håller just nu på att starta igång reservkraften, och räknar med att samtliga kunder ska ha strömmen tillbaka inom en timme om allt går enligt plan. Medan vi startar upp reservkraften kommer strömmen att komma tillbaka etappvis över ön, säger Kalle Blomberg,vd för Gotlands Elnät AB, till helagotland.se.
Kommentar: Följer utifall det blir långvarigt. Ingen åtgärd i nuläget.

Planerade operationer kan börja igen

Nu förbereder Region Skåne att starta med planerade operationer igen. Under sommaren kan det göras fler operationer än vanligt.
– Patienter har avbokat i väldigt stor grad, och nu vill vi få upp verksamheten igen, säger Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom till Sydsvenskan.
Kommentar: Bra att känna till om det kommer kommentarer.

Omvärldsbevakning 08.30

Nya Zeeland är nära att utrota coronaviruset

Nya Zeelands hårda restriktioner och geografi har lett till att antalet nya fall per dag minskat kraftigt.– Vi har möjlighet att göra något som inget annat land har gjort: att eliminera viruset, säger premiärminister Jacinda Ardern, skriver Svenska Dagbladet.
Kommentar: För kännedom.

Ny information ska minska smittan i förorterna

I ett gemensamt projekt kommer flera universitet nu att ge ut ny information till personer som bor trångt i storstadsförorter, i syfte att minska spridningen av covid-19, skriver Sveriges Radio. Det nya informationsmaterialet är ett resultat av ett samarbete mellan olika föreningar, en grupp infektions- och smittskyddsläkare, och andra yrkesgrupper från universiteten i Lund, Göteborg och Stockholm. Informationen kommer att publiceras på bland annat arabiska, somaliska och andra språk som talas i storstadsförorterna.

Kommentar: Bra att känna till.

Onsdag 22 april


Omvärldsbevakning 22.15

Region Stockholm har säkrat skyddsutrustning för en vecka

Region Stockholm har lyckats säkra skyddsutrustning till vården och hemtjänsten för en vecka framåt, rapporterar Sveriges Radio. Det rör sig om bland annat visir, andningsskydd och handsprit. Personal i hemtjänsten och äldrevården har tidigare larmat om att man inte haft tillgång till tillräcklig skyddsutrustning. Irene Svenonius (M), finansregionråd i Stockholm, hävdar att detta inte längre är något problem, utan att man efter detta första paket väntar in ytterligare skyddsutrustning.
Kommentar: Kan verka lugnande för många som arbetar inom vården i Stockholm.

SL uppmanar resenärer att hålla sig borta från knutpunkter

Resandet med tunnelbana och pendeltåg i Stockholm har minskat kraftigt visar siffror från SL.  Trots det uppmanar SL resenärer att hålla sig borta från knutpunkter som Gullmarsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Fridhemsplan, Slussen och T-centralen. Det rapporterar Sveriges Radio.
Kommentar: Påverkar många pendlare och kollektivtrafikanter i stockholmsområdet.

Större chans att drabbas av covid-19 i städer med höga luftföroreningar

Enligt en studie från Harvards Universitet riskerar personer som länge bott i områden med höga halter av luftföroreningar har 15 procent större risk att dö i covid-19 än personer som bor i områden med lägre halter. Det rapporterar SVT.
Kommentar: Kan vara av intresse och verka lugnande för människor som bor på landet. Och vice versa orsaka oro och frågor hos personer som bor i storstäder.

Omvärldsbevakning 16.55

Regeringen: Situationen fortsatt allvarlig

I en presskonferens varnar Stefan Löfvén för att faran inte är över i Sverige. Det är enligt statsministern inte aktuellt att lätta på några restriktioner, tvärtom är regeringen beredd att vid behov ta till ytterligare regler och restriktioner. Den som planerar semester i sommar bör ställa sig in på att man inte kan resa utomlands, säger Löfven. Den reseavrådan för samtliga utlandsresor som nu ligger gäller fram till den 15 juni och kan komma att förlängas ytterligare.
Socialstyrelsen meddelar att man nu har en god tillgång av handsprit och att denna kommer att delas ut till kommuner och regioner.
Folkhälsomyndigheten meddelar att reseavrådan inom landet kvarstår och att restauranger som inte följer restriktionerna kring trängsel kan komma att stängas.
Kommentar: Svarar på en del frågor och spekulationer om att Sverige skulle lätta på sina restriktioner, vilket alltså inte är fallet.


Kurvan fortsatt flack i Stockholm

Totalt har nu 1 937 personer avlidit i covid-19 i Sverige, rapporterar DN efter Folkhälsomyndighetens presskonferens. I Stockholm uppges kurvan vara fortsatt flack medan man noterar en uppgång i Västra Götaland, Uppsala och Jönköping.
Kommentar: Fortsätter att följa läget. Finns risk för att smittan nu snabbt sprider sig till andra delar av landet än Stockholm.

Omvärldsbevakning 13.30

Rapport om antalet smittade i Stockholm dras tillbaka

I går rapporterade Folkhälsomyndigheten att det för varje bekräftad smittad i Stockholm går 1000 oupptäckta fall vilket skulle ge ett orimligt stort antal fall. Folkhälsomyndigheten har valt att dra tillbaka rapporten, uppger Aftonbladet.  
Kommentar: Ingen åtgärd, eftersom vi inte har nämnt rapporten.

Brand i pelletsfabrik utanför Robertsfors

Räddningstjänsten i Robertsfors arbetar med att hindra en brand i en pelletsfabrik i Överklinten från att sprida sig. Det meddelar SVT.
Kommentar: Följer. Inget VMA utfärdat.

Omvärldsbevakning 08.35

SCB: Fler avlidna än normalt i april

Under första halvan av april har antalet avlidna varit mycket högt, enligt siffror som Statistiska centralbyrån, SCB, presenterar, uppger Dagens Nyheter. Under våren brukar normalt sett dödstalen sjunka. I år har de i stället stigit. Ökningen är kraftigast i Stockholm och tros bero på utbrottet av covid 19.
Kommentar: Siffrorna släpar efter något så ingen avmattning i ökningstakten syns än. 

Skogsbrandsrisken går norrut

Skogsbrandsrisk råder enligt SMHI i delar av södra Sverige upp till östra delarna av Svealand.
Kommentar: Nu när risken för skogsbränder breder ut sig bör vi hålla koll på rapporter i medierna om terrängbränder lokalt.

Läkemedelsverket avråder från självtester av covid 19

Läkemedelsverket avråder enligt Sydsvenskan från de självtester som finns för covid 19. Inget av dessa är tillförlitligt att använda, enligt myndigheten.
Kommentar: Det har rapporterats en del kring behovet av tester i vården.

Tisdag 21 april


Omvärldsbevakning 21.20

Självtest för vårdpersonal

Från och med nu kommer vårdpersonal på särskilda boenden för äldre och LSS-boenden i region Stockholm att kunna testa sig själva för covid-19, rapporterar DN. Syftet är att få bukt med personalfrånvaro och oro, samt att göra vården mer patientsäker.

Det är främst personal som är hemma och sjukskrivna som kommer att få göra självtester efter att deras respektive chef har godkänt och beställt testerna. Det krävs att man uppfyller ett antal kriterier för att få göra testet.

GP rapporterar att självtest för covid-19 även har tagits fram av Västra Götalandsregionen. Testen kommer nu att skickas ut till regionens kommuner. Även dessa test syftar till att personal inom vård och omsorg, som känner milda symptom, själva ska kunna testa sig för att ta reda på om de kan arbeta eller inte.
Kommentar: För kännedom. Efterfrågan av provtagning för vårdpersonal har varit hög.

Coronadrabbad skidort öppnar igen

Skidorten Ischgl i Österrike som blev centrum för spridningen av coronaviruset i Europa öppnar efter 37 dagars karantän, rapporterar DN. Från och med torsdag kommer ingen ort i Tyrolen längre att vara i karantän. Beslutet baseras på att endast tio nya fall konstaterats i Paznaundalen de senaste tolv dagarna.
Kommentar: Många svenskar befann sig i området under den tidiga smittspridningen i Europa. Kan ge upphov till frågor och kommentarer. 

Omvärldsbevakning 16.00

Stockholm tros ha passerat virustoppen

Anders Wallensten presenterade under myndigheternas dagliga pressträff en ny modellering av spridningen av covid-19 i Stockholm. Enligt Folkhälsomyndighetens analys ör toppen av virusspridningen nådd i Stockholmsregionen och nu förväntas färre fall per dag, rapporterar TT. Enligt beräkningar som Folkhälsomyndigheten har genomfört bedöms en tredjedel av Stockholms läns invånare ha varit smittade den första maj.

– Vi har kommit fram till att flest nya fall i Stockholm inträffade den 15 april. Alltså redan för en knapp vecka sedan var toppen nådd enligt den här modellen. Sedan kan vi förvänta oss färre fall per dag, säger Wallensten. 

Att toppen tros vara nådd i Stockholm innebär dock inte att stockholmarna ska pusta ut, säger Wallensten. 
Kommentar: Kan väcka frågor hos allmänheten.

Omvärldsbevakning 13.10

Fler coronatester i Stockholm

Från och med i dag, tisdag, ska antalet covid-19-tester utökas i Region Stockholm. Mot slutet av veckan hoppas regionen vara uppe i  5000 tester för pågående infektion per dag, samt ytterligare 2000 tester för antikroppar, rapporterar Sveriges Radio.
Kommentar: Behovet av fler tester har uppmärksammats i olika sammanhang tidigare. Vi följer mediernas rapportering om detta.   

Högre dödssiffra i England och Wales

Antalet virusdöda i England och Wales är cirka 40 procent högre än tidigare rapporterat, enligt statistikmyndigheten ONS. 13 121 personers död kan hänföras till Covid-19 – tidigare siffran var 9 288, rapporterar TT.
Kommentar: Skulle kunna leda till frågor som rör antalet avlidna i Sverige och rutiner för redovisning.

Arbetet med sajt och app för smittspårning av corona fortsätter

Svenska Dagbladet uppmärksammar Folkhälsomyndighetens samarbete med MSB kring en sajt och app för att spåra virusspridningen.
– Arbetet fortlöper, vi hoppas kunna berätta mer så snart det är klart, säger Anna Lindbäck, pressansvarig vid MSB.
Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, säger till SvD
att en pilot bör kunna testas ”relativt snart”.
Kommentar: Bra att känna till om frågor skulle ställas.

Omvärldsbevakning 08.20

Ingenting att rapportera. 

Måndag 20 april


Omvärldsbevakning 21.45

Presskonferens med fokus på barns frågor

Under måndagen höll jämställdhetsminister Åsa Lindhagen en presskonferens för barn, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Barnens rätt i samhället (BRIS). Där informerades bland annat om sommarlovet, hur man ska tänka kring födelsedagskalas och om att vara källkritisk, rapporterar SvD. Vid presskonferensen deltog flera barnreportrar men också vuxna reportrar som enbart fick ställa frågor som var relevanta för barn och lätta att förstå.
Kommentar: För kännedom.

WHO: Läget kommer att förvärras

WHO varnar för att läget kring det nya coronaviruset kommer att förvärras ytterligare. Vid uppdateringen under måndag kväll sa WHO-chefen doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus att det värsta fortfarande ligger framför oss och poängterade vikten av att världens länder lyckas visa både nationell enighet och global solidaritet, rapporterar Sveriges Radio. 
Kommentar: Kan ge upphov till frågor från allmänheten.

Omvärldsbevakning 15.20

Folkhälsomyndigheten ska analysera människors rörlighet

Apropå uppgifterna om ökad trängsel i utelivet så ska Folkhälsomyndigheten analysera data från Telia för att se om detta kan beläggas, meddelades vid dagens pressträff, skriver bl a Aftonbladet.
Kommentar: För kännedom. Kan ge upphov till frågor från allmänheten.

2,5 procent var smittade i undersökning i Stockholm

När 738 inbjudna deltagare i åldrarna 2 till 86 år testades för viruset SARS-CoV-2 så testades 2,5 procent av deltagarna positivt. Det visar en undersökning som gjorts av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Försvarsmakten. Läs mer i pressmeddelandet från Folkhälsomyndigheten.
Kommentar: Publicerat information på händelsesidan.

Flera knivskadade i Oslo

Minst tre personer uppges ha blivit knivskurna i Ammerud i Oslo, uppger norsk polis. En person har gripits, skriver Dagens Nyheter.
Kommentar: Fortsatt bevakning av händelsen, med tanke på ev. drabbade svenskar.

Omvärldsbevakning 13.00

Anmärkningar till restauranger för trängsel

Fem restauranger i Stockholm och en i Malmö får anmärkningar för att de inte följt direktiven om att undvika trängsel, p.g.a. risken för smittspridning, skriver flera medier, däribland Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
Kommentar: För kännedom. Kan ge upphov till frågor från allmänheten.

Butiker öppnar i Tyskland i dag

I Tyskland har butiker varit stängda i en månad p.g.a. pandemin. I dag får butiker med en yta upp till 800 kvadratmeter öppna igen. Varje delstat bestämmer när öppningen kan ske – i till exempel Berlin kommer det att dröja ytterligare några dagar, rapporterar Ekot.
Kommentar: För kännedom. Kan ge upphov till frågor från allmänheten.

Omvärldsbevakning 08.00

Norge börjar öppna upp samhället

Från och med idag börjar Norge lätta på vissa restriktioner. Barn kan börja förskolan, vissa affärsverksamheter öppnas och man kommer kunna börja resa inom landet, skriver Dagens Nyheter.
Kommentar: För kännedom. Kan ge upphov till frågor från allmänheten.

Säpo: främmande makt kan utnyttja corona

Aftonbladet skriver att Säpo pekar på två sårbarheter kopplat till coronaviruset som kan utnyttjas av främmande makt. Det handlar om företag med dålig ekonomi som behöver investerare men också anskaffning av skyddsmateriel till sjukvården. Säpo menar att illasinnade statliga aktörer kan försöka ta sig in i upphandlingar och företag för att skaffa sig hållhakar. En sårbarhet är också videokonferenser som många använder när de jobbar hemma. Säpo varnar för att spionage kan förekomma.
Kommentar: Bra att känna till om vi får frågor om it-säkerhet.