Vecka 18 2020

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 3 maj


Omvärldsbevakning 21.20

USA:s utrikesminister påstår att coronaviruset kan ha kommit från labb

Mike Pompeo, USA:s utrikesminister, påstår att det finns bevisning för att utbrottet av coronaviruset har sitt ursprung i ett laboratorium i staden Wuhan i Kina, rapporterar TT. Han presenterar inga belägg för uppgiften.
Kommentar: Uttalanden som dessa kan generera frågor och kommentarer i sociala medier.

Fortsatt stor brandrisk

På måndag eftermiddag är risken för gräsbränder stor i norra Värmland, Dalarna och även i snöfria delar av östra Norrland, enligt SMHI. Skogsbrandrisken är stor i Skåne och på Öland. 
Kommentar: Vi följer brandrisken.

Omvärldsbevakning 15.45

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 10.15

Smittspårning via mobiler är inte aktuellt i Sverige just nu

Folkhälsomyndigheten har beslutat att det inte är aktuellt med smittspårning via mobiler för att komma åt coronaviruset, rapporterar Sveriges RadioAnders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, anser att de resurser som krävs för ett sådant arbete inte är rimliga.
Kommentar: Denna typ av smittspårning används i många andra länder. Kan ge upphov till kommentarer och frågor i sociala medier. 

Risk för gräsbränder

Under söndag eftermiddag är risken för gräsbränder stor i norra Värmland, Dalarna och även i snöfria delar i östra Norrland, rapporterar SMHI. Trots mycket nederbörd så torkar fjolårsgräset snabbt vid torra eftermiddagar.
Kommentar: Vi följer brandrisken. Många människor beger sig ut i skog och mark under den sociala distanseringen. 

Lördag 2 maj


Omvärldsbevakning 21.00

Läkemedlet Remdesivir kan tillåtas i Sverige

Läkemedelsverket uppger att EU kan komma att godkänna läkemedlet Remdisivir mot covid-19 inom kort, rapporterar Svenska Dagbladet och hänvisar till TV4 Nyheterna. En amerikansk studie visar att läkemedlet har effekt för behandling av covid-19. En kinesisk studie visar däremot att Remdesivir inte påskyndar tillfrisknandet av svårt sjuka covid-patienter.
– Vi tittar på om nyttan överväger riskerna, säger Charlotta Bergquist, gruppchef på Läkemedelsverket, till TV4 Nyheterna.
Kommentar: Frågan om behandling och läkemedel för covid-19 har blivit alltmer aktuell. Kan väcka frågor hos allmänheten. 

Omvärldsbevakning 16.00

Reserestriktionerna inom Sverige kan bli kvar under sommaren

I en intervju som TT gjort med statsepidemiolog Anders Tegnell diskuteras hur restriktionerna för resor inom landet kommer att se ut i sommar. Mycket pekar på att rekommendationerna att undvika resor inom Sverige kommer att finnas kvar. För att resandet ska släppas fritt igen säger Tegnell att det krävs en hyfsat jämn smittspridning i hela landet. Men trots en jämnare smittspridning kan det finnas anledning att begränsa resandet med tanke på det höga trycket på hälso- och sjukvården.
Kommentar: Kan ge upphov till kommentarer och frågor från allmänheten.

För tidigt att konstatera att spridningen av coronaviruset i Sverige är på väg att ebba ut

Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering visar att ytterligare 16 personer har avlidit i sviterna av covid-19, rapporterar Sveriges Radio. Det så kallade R-talet ligger fortfarande runt ett. Enligt Anders Tegnell kan vi förhoppningsvis se en mer tydlig minskning av antalet sjukdomsfall, och av R-talet, om någon vecka. Tegnell uppger även att R-talet varierar hela tiden och att han tror att ”vi kommer ligga här och guppa upp och ned runt ettan i ytterligare någon vecka”.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 10.30

USA ger nödtillstånd för coronaläkemedel

Läkemedlet Remdesivir får användas vid behandling av covidpatienter inom sjukvården i USA, rapporterar Svenska Dagbladet. Detta har det amerikanska läkemedelsverket FDA beslutat och det handlar om ett tillstånd för så kallad nödanvändning. 
Kommentar: Kan ge upphov till frågor från allmänheten.

Fredag 1 maj


Omvärldsbevakning 21.30

Tegnell: ”Pandemin kommer successivt ebba ut”

Sveriges så kallade R-tal för hur många som smittas av sars-cov-2 har legat under 1.0 sedan 21 april, enligt statistik som Folkhälsomyndigheten sammanställt. Det senaste R-talet i rapporten är från 25 april och ligger på 0,85.
- Är det under 1.0 så smittar varje sjuk inte ens en person, vilket betyder att pandemin successivt kommer ebba ut, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till SVT Nyheter.
Kommentar: Det finns ett stort intresse för huruvida smittspridningskurvan vänder ner eller ej.

Ingen ökning av Kawasakifall

Covid-19 har misstänkts ligga bakom flera fall av sjuka barn i Frankrike, Storbritannien och Spanien. Barnen har haft symtom som liknar Kawasakis sjukdom – t ex magsmärtor, diarré, kräkningar, feber och omfattande inflammation i delar av kroppen.
Någon ökning av sådana fall syns inte i Sverige, enligt läkaren Lotta Nordenhäll, som är expert på sjukdomen.
– Vi tar reda på så mycket vi kan om covid-19 inom vården men i nuläget är det för tidigt att uttala sig om det finns en koppling mellan covid-19 och ovanliga sjukdomstillstånd såsom Kawasaki, säger Lotta Nordenhäll till Dagens Nyheter.
Kommentar: Det kan komma frågor om ett eventuellt samband mellan covid-19 och Kawasakiliknande symtom hos barn.

Sydkoreanska forskare: Du kan inte smittas en andra gång

Forskare vid South Korean Centre for Disease Control and Prevention (CDC) uppger att det är omöjligt att smittas av coronaviruset en andra gång. Det skriver Svenska Dagbladet och hänvisar till Sky News.
Kommentar: Uppgifterna tycks bekräfta den mycket omdiskuterade frågan om immunitet.

Tågtrafiken i Stockholm i gång igen

I eftermiddags befarades att det tågstopp som orsakades av en brand skulle innebära störningar ända till lördag morgon, men nu har felet åtgärdats tillfälligt och endast enstaka förseningar råder nu på fredagskvällen, enligt TT.
Kommentar: Många passagerare har berörts av tågstoppet.

Omvärldsbevakning 16.30

Pandemin kan pågå till 2022

I en ny rapport förutspås att det kan dröja ända till 2022 innan det nya coronaviruset är under kontroll, skriver bland andra Aftonbladet. Det är ett forskarteam vid Center for Infectious Disease Research and Policy på University of Minnesota som tagit fram rapporten.
Expertgruppen rekommenderar att världen planerar för ”värsta tänkbara scenario” där den andra vågen hösten/vintern 2020 blir större än den första samt att en eller fler mindre vågor kommer under 2021.
Covid-19 är enligt experterna svårare att kontrollera än en vanlig influensaepidemi, eftersom människor utan symtom smittar och inget vaccin finns.
Kommentar: Kan väcka frågor om möjligheterna att återgå till någon form av normalläge.

Tegnell: ”Går åt rätt håll”

På fredagen rapporterades 67 nya dödsfall i covid-19, vilket ger totalsiffran 2 653.
– Det är en tuff situation för sjukvården och äldrevården i landet. Men långsiktigt så är trenden att vi lite sakta minskar trycket. Det betyder inte att det inte är jobbigt nu, men det är bra att det går åt rätt håll, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till TT.
Kommentar: Utvecklingen av antalet döda lär fortsätta väcka frågor.

Fortsatta problem i Stockholms tågtrafik

En brand ledde på fredagen till stora problem i tågtrafiken genom Stockholm.
Pendeltågstrafiken är nu i gång och tågtrafik norr om Stockholms central likaså. Däremot är det fortfarande störningar i tågtrafiken söderut.
Prognosen är att normal trafik ska gälla tidigast lördag morgon kl. 06.00, enligt SVT Nyheter.
Kommentar: Berör många resenärer.

Omvärldsbevakning 10.30

Stopp i tågtrafiken i Stockholm

Tågtrafiken i Stockholm stoppades på fredagsmorgonen på grund av en brand vid spårområdet norr om Stockholm Södra, skriver DN. Inga tåg passerar spårområdet vid Stockholms centralstation som är utan ström. Även Arlanda Express och trafiken mellan Stockholm och Uppsala berörs. Det är oklart hur länge stoppet kommer att pågå.
Kommentar: Vi följer, och för kännedom om vi får frågor från allmänheten.

Intervju med Anders Tegnell

Aftonbladet publicerar idag en längre intervju med statsepidemiolog Anders Tegnell. Han svarar bland annat på frågan om hur övertygad han är om att Sverige har valt rätt väg för hanteringen av coronasmittan:
– Jag är inte alls övertygad. Vi funderar ständigt på det här på myndigheten. Vad kan vi göra bättre och vad kan vi skruva på? Det måste man göra hela tiden för det kommer ständigt ny information och nya utmaningar.
Kommentar: Intervjun kan leda till frågor i sociala medier när det gäller Sveriges hantering av coronasmittan och covid-19.

Trump pekar ut Kina som ansvariga för coronaviruset – tvärt emot sin underrättelsetjänst

President Trump motsäger sina underrättelsetjänster och hävdar att nya coronaviruset kommer från laboratorium i Kina, skriver bland annat Aftonbladet. Vid en frågestund i Vita huset sade Trump att han sett bevis för detta, uttalandet går tvärt emot de amerikanska underrättelsetjänsternas slutsatser som håller med vetenskapen om ”att covid-19-viruset inte tillverkats av människan eller är genetiskt modifierat”.
Kommentar: Kan leda till diskussioner och frågor i sociala medier.

Torsdag 30 april


Omvärldsbevakning 21.00

Arbetsmiljöverkets krav på skyddsutrustning underkänns 

I en dom i Förvaltningsrätten slås det fast att Arbetsmiljöverket inte kan ställa krav på att vårdpersonal ska ha munskydd och visir i patientnära arbete med patienter som är eller misstänks vara smittade av covid-19. Detta då Förvaltningsrätten inte anser att patientnära arbete är tillräckligt väl definierat. Detta rapporterar TT.
Kommentar: Skyddsutrustning fråga som återkommer på sociala medier. Notera dock att domen inte handlar ifall om skyddsutrustning behövs utan om hur Arbetsmiljöverket formulerat sitt beslut. 

Omvärldsbevakning 16.15

100 000 personer i veckan ska testas

Idag meddelande socialminister Lena Hallengren på en presskonferens att Sveriges testningskapacitet för covid-19 ska utökas markant med ett mål om 100 000 testade i veckan i mitten av maj. Det gäller både tester för pågående infektion och tester för antikroppar, alltså för att visa om man har haft infektionen. 
Kommentar: Vi publicerade undersida om läkemedel och testning på Krisinformation.se idag, uppdaterar med innehållet från presskonferensen. 

Terrorattack avvärjd i Danmark

Ett flertal medier bland andra Sveriges Radio rapporterar att den danska polisen ska ha avvärjt en terrorattack med islamistiska motiv. Mer information kommer i presskonferens senare under dagen.
Kommentar: Av allmänintresse. 

Omvärldsbevakning 12.50

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 07.00

Bilexplosion i Ronna

En parkerad bil exploderade i Ronna, Södertälje klockan 5 i morse, rapporterar Polisen. Enligt SVT kände närboende skakningar i husen och ett större område är avspärrat. Ingen har skadats. 
Kommentar: Om frågor uppstår.

Onsdag 29 april


Omvärldsbevakning 21.35

Rapport om covid-19-läkemedel väntas presenteras under kvällen

Företaget Gilead hävdar att läkemedlet remdesivir kan vara verksamt för behandling av covid-19, uppger Göteborgs-Posten. Ännu har dock inte den amerikanska hälsomyndigheten NIH presenterat sin oberoende studie om läkemedlets effektivitet. Samtidigt har en kinesisk studie hävdat att remdesivir inte påskyndar tillfrisknandet hos svårt sjuka covid-patienter. Resultatet av NIH:s rapport väntas presenteras sent på onsdagskvällen, svensk tid.
Kommentar: Av stort intresse för många som har drabbats eller kan komma att drabbas av covid-19.

WHO berömmer Sveriges modell

Under en presskonferens på onsdagen berömde WHO:s ansvarige för krisberedskap, Michael Ryan, Sveriges sätt att hantera coronapandemin. Ryan varnade även för att smittan snabbt kan återvända till de tidigare nedstängda länder som nu väljer att öppna upp sina samhällen igen, speciellt om det sker för tidigt.
Även Johan Giesecke, smittskyddsexpert och rådgivare till WHO menar att Sverige har valt rätt väg, uppger Dagens Nyheter.
Kommentar: Kan komma att påverka diskussionen om Sveriges åtgärder, möjligtvis också bidra till att minska den kritik mot den svenska strategin som ofta framförs, inte minst i sociala medier.

Sydeuropeiska länder vill införa särskilt ”covid-pass” för att rädda turistnäringen

Under ett videomöte i måndags diskuterade ministrar från nio sydliga EU-länder åtgärder för att rädda sommarens turistsäsong. Bland annat föreslog man ett så kallat ”covid-pass”, vilket skulle betyda att de personer som friskförklarats från covid-19 skulle få tillåtelse att resa på semester i Sydeuropa mot uppvisande av passet. Med tanke på hur lite man fortfarande vet om immunitet har WHO dock varnat för att sådana åtgärder skulle kunna bidra till att sprida smittan ytterligare, skriver DN.
Kommentar: Påverkar många svenskar. Om förslaget blir verklighet kan det möjligen leda till att smittan sprids snabbare, med tanke på WHO:s varningar.

Omvärldsbevakning 16.50

Folkhälsomyndigheten uppmanar gravida kvinnor till försiktighet

Enligt Folkhälsomyndigheten bör gravida kvinnor inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten. Det är speciellt gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes och/eller högt blodtryck som bör vara försiktiga, skriver DN.
Kommentar: Nyhet om detta publicerad tidigare under dagen. Kan orsaka oro och frågor.

Fler coronafall utanför Stockholm

Under Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens uppgav statsepidemolog Anders Tegnell att spridningen av covid-19 i Sverige har börjat skifta fokus. Enligt Tegnell kan man nu notera en ökning av personer utanför Stockholm som har drabbats av viruset. Halland och Värmland hör till de landskap där smittan ökar, skriver Svenska Dagbladet.
Kommentar: För kännedom. Kan ge upphov till frågor från invånare i de berörda regionerna.

ECDC:s generaldirektör varnar för att personer utan symptom kan smitta

Under ett seminarium idag hävdade Andrea Ammon, generaldirektör på EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, att covid-19 skiljer sig från övriga virus genom att även symptomfria människor kan sprida smittan. Detta går delvis emot Folkhälsomyndighetens bedömning, uppger Sveriges Radio. På sin hemsida skriver Folkhälsomyndigheten "att smittspridningen från personer utan symtom står för en mycket begränsad andel”.
Kommentar: Det pågår redan en diskussion om i hur stor utsträckning symptomfria smittbärare kan sprida viruset. Detta kan bidra till att debatten intensifieras och frågorna blir fler.

Omvärldsbevakning 12.40

Ny undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten genomför nu en andra nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Undersökningen görs bland cirka 4 000 personer som är slumpvis utvalda från en deltagarpanel.
Kommentar: Vi lägger till information på vår sida "Aktuellt om Covid-19".

Omvärldsbevakning 08.30

Inget att notera.

Tisdag 28 april


Omvärldsbevakning 21.30

”Blodtrycksmediciner ökar inte risken”

Efter gårdagens uppgifter om att 8 av 10 döda i covid-19 hade högt blodtryck så har Folkhälsomyndigheten i dag förtydligat vissa saker.
– Högt blodtryck i sig är en signal för diverse bakomliggande orsaker och som har kommit upp i många studier. Sedan är högt blodtryck vanligt hos äldre personer. Ingenting pekar på att ett välbehandlat blodtryck hos en yngre person innebär någon större riskökning, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till Dagens Nyheter.
Det finns ingenting som talar för att blodtrycksmediciner ökar risken, säger Tegnell också.
Kommentar: Socialstyrelsens uppgifter om högt blodtryck hos många döda fick stort mediagenomslag. Det finns säkerligen en efterfrågan på förtydliganden.

Intern konflikt inom Arbetsmiljöverket om munskydd

Sveriges Television uppger att det finns en intern konflikt inom Arbetsmiljöverket om synen på behovet av skyddsutrustning inom äldreomsorgen.
Arbetsmiljöverket har beslutat att all personal på Serafens äldreboende i Stockholm måste bära både visir och munskydd varje gång de jobbar nära covid-patienter. Kommunen har överklagat beslutet som nu ligger hos förvaltningsrätten.
Enligt SVT har Arbetsmiljöverket nu närmat sig kommunens linje, att behovet av skyddsutrustning ska avgöras från fall till fall.
Detta har blivit omdiskuterat inom myndigheten. Arbetsmiljöverkets chefsjurist Anna Varg skriver till SVT att ”det är inte ovanligt att det finns olika åsikter”, ”inte minst nu, när vi står inför ett nytt, okänt virus och kunskapsläget förändras”.
Kommentar: Risken för smittspridning inom äldreomsorgen har varit omdebatterad en längre tid.

Busstrafiken rullar igen i Jönköping – Arbetsmiljöverket häver skyddsstopp

Arbetsmiljöverket har hävt det skyddsstopp i Jönköpings busstrafik som skyddsombudet hade beslutat om. Nu ska avspärrningar sättas upp framme vid chaufförerna, för att skydda mot smittspridning, rapporterar SVT Jönköping.
Kommentar: Många resenärer har berörts av skyddsstoppet.

Brittisk app ska kartlägga covid-19 i Sverige

Appen COVID Symptom Tracker finns i Storbritannien och USA och kommer nu till Sverige, skriver Svenska Dagbladet.
Lunds universitet, i samarbete med King’s College i London och ZOE Global Ltd, har modifierat appen för att kunna lansera den i Sverige.
Appen bygger på att användarna, anonymt, själva rapporterar in symtom.
Kommentar: Frågan om ett digitalt verktyg för att mäta smittspridning har varit aktuell i några veckor.

Svenska försvarsanställda uthängda som barnamördare på ryskspråkig sajt

På en rysk sajt pekas tre svenska medborgare med koppling till Försvarsmakten ut med namn och passnummer för att ha utbildat barnamördare i konfliktområdet i Ukraina. Systematisk desinformation, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till SVT Nyheter.
Kommentar: Exempel på desinformation.

Omvärldsbevakning 16.20

Dagens presskonferens: FHM rekommenderar inte antikroppstester

Vid dagens pressträff med myndigheterna berördes bland annat det faktum att utvecklingen ser olika ut i olika län. Medan antalet nyinlagda på IVA minskar i Stockholm så ökar det bland annat i Västra Götaland.
81 nya dödsfall rapporterades i dag, vilket gör totalt 2355.
Statsepidemiolog Anders Tegnell fick också en fråga om antikroppstester som erbjuds av flera kliniker. Det finns i dag inga tester man rekommenderar.
- De flesta tester faller på validering, säger Anders Tegnell, enligt Dagens Nyheter.
Kommentar: Allmänt intresse av såväl den regionala utvecklingen som frågan om tester.

Busstrafiken stoppad i Jönköping

Skyddsombudet har stoppat busstrafiken i Jönköping efter oenighet med arbetsgivaren Keolis, om hur chaufförerna ska skyddas från covid-19-smittspridning.
Arbetsmiljöverket är inkopplat i frågan och ska avgöra om skyddsstoppet är rimligt eller inte, enligt SVT Jönköping.
Kommentar: Frågan om skyddsstopp i kollektivtrafiken berör många resenärer.

”En miljard kan infekteras av covid-19”

Biståndsgruppen The International Rescue Committee (IRC) varnar att en miljard människor kan smittas globalt, om viruset får fäste i sårbara länder som Afghanistan och Syrien, rapporterar BBC.
Nu behövs humanitära och finansiella insatser för att stoppa smittspridningen, enligt IRC.
Kommentar: Även WHO har varnat för utvecklingen om viruset får fäste i länder med sårbara sjukvårdssystem.

Omvärldsbevakning 13.15

Covid-19 tros orsaka inflammationer hos barn

Just nu utreder experter i Storbritannien och Italien om det kan finnas en koppling mellan covid-19 och oväntat många barn som drabbas av en ovanlig inflammatorisk sjukdom. I några fall har barn dött, skriver Svd/TT.
– Det är en ny sjukdom som vi tror kan ha orsakats av coronaviruset och covid-19, men vi är inte hundra procent säkra eftersom några som fått den inte har testats positivt. Vi genomför just nu mycket undersökningar kring detta och det är något vi oroar oss för, säger Storbritanniens hälsominister Matt Hancock.
I Italien har läkare rapporterat ett ovanligt stort antal fall av barn under 9 år med en allvarlig form av något som verkar vara Kawasakis sjukdom. Sjukdomen innebär att blodkärlen blir inflammerade och även vitala organ som hjärtat kan drabbas. 
Kommentar: Denna nyhet kan skapa oro och frågor hos allmänheten. Eventuellt ta upp det med Folkhälsomyndigheten som kan behöva kommentera uppgifterna. 

Finland kan få stor smittspridning i höst

Finska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, THL, varnar för en andra våg av smittspridning till hösten som kan bli värre än den som sker nu. Det är i en rapport till regeringen som THL slår fast att en alltför kraftig inbromsning av smittan kan ge en lång och utdragen epidemi samt en kraftig andra våg. 
Kommentar: Intressant med tanke på utvecklingen i Sverige.

Omvärldsbevakning 09.00

Säpo varnar för ökad sårbarhet under coronautbrottet

De senaste åren har Säkerhetspolisen, Säpo, sett hur andra länder föresökt försvaga Sverige genom till exempel cyberspionage, desinformation eller strategiska uppköp. Och enligt Säpo har coronautbrottet gjort oss ännu sårbarare. En förklaring är att många jobbar hemifrån med andra mötesnormer och arbetsverktyg. En annan omständighet är att beslut nu fattas snabbare och att företags och myndigheteters säkerhetsorganisationer inte alltid deltar i processen på rätt sätt, skriver Sveriges Radio.
Kommentar: Viktigt med vaksamhet kring dessa frågor.

Dramatisk ökning av bluffakturor

Antalet klagomål till Svensk Handel gällande bluffakturor har ökat med drygt 40 procent under första kvartalet och tendensen har fortsatt under april. Främst handlar det om alcogel och skyddsutrustning, skriver Sveriges Radio.  
Kommentar: Bra att känna till.

Måndag 27 april


Omvärldsbevakning 21.30

”Blodtryck behöver inte vara orsak till coronadödsfall”

Socialstyrelsens redovisning på måndagen av cirka 1700 coronadödsfall innehöll faktauppgiften att 80 procent av de döda hade högt blodtryck.
Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi vid Uppsala universitet, säger till SVT Nyheter att det inte är förvånande att så många hade högt blodtryck. Det beror på att patienterna i fråga är äldre. Men högt blodtryck i sig behöver inte vara en riskfaktor.
- Nej, verkligen inte. Det finns inget som talar för det, säger Johan Sundström.
Kommentar: Socialstyrelsens uppgifter fick stort mediautrymme och väcker säkerligen frågor. Högt blodtryck är en riskfaktor som listas av Folkhälsomyndigheten.

42 procent av hemtjänstenheterna i Stockholm har covid-19-smitta

Minst 39 av Stockholms stads 91 hemtjänstenheter har personer som bekräftats smittade av covid-19, skriver Dagens Nyheter.
Clara Lindblom (v), tidigare äldreborgarråd, har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Kommentar: Läget i äldrevården och hemtjänsten fortsätter att vara en omdiskuterad fråga.

Vården erbjuds osäker skyddsutrustning

Bristen på skyddsutrustning inom vården har medfört att oseriösa aktörer vill sälja icke godkända produkter, skriver Svenska Dagbladet.
Vårdleverantören Onemed konstaterade att endast 3 av 200 erbjudanden var certifierade enligt gällande EU-regelverk.
Kommentar: För kännedom.

Lösning för att samla in coronadata pausas

Folkhälsomyndigheten och MSB har pausat utvecklingen av ett digitalt verktyg för att samla in coronadata, skriver Svenska Dagbladet.
Kommentar: SvD fortsätter att granska arbetet med det digitala verktyget.

Omvärldsbevakning 16.20

Inget vanligt Valborgsfirande på grund av risken för smittspridning

Vid en pressträff på måndagen underströk inrikesminister Mikael Damberg att årets Valborg och 1 maj inte blir som vanligt. Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer gäller också utomhus, betonade Damberg.
Det blir inte heller några traditionella demonstrationer under 1 maj, där har partierna uppmanat till och arrangerat olika digitala lösningar, rapporterar bland andra Aftonbladet.
Inrikesminister Damberg uppmanade också föräldrar att se till att barn och ungdomar inte samlas i större grupper.
Kommentar: Frågan om samlingar av större grupper lär förbli aktuell fram till Valborg/1 maj.

Busstrafik i Jönköping kan stoppas

Bussbolaget Keolis och fackförbundet Kommunal är inte överens om hur busschaufförerna ska skyddas mot covid-19-smitta. Kommunal vill införa skyddsstopp från kl. 12.00, tisdag 28 april, rapporterar P4 Jönköping.
Enligt Kommunals skyddsombud är det troligt att trafiken stoppas eftersom parterna står långt ifrån varandra.
Kommentar: Om busstrafiken stoppas i Jönköping kan frågor väckas om busstrafik på andra orter.

Socialstyrelsen: Svårt att jämföra dödsfall - dödsfallen 10% fler

Vid dagens pressträff med myndigheterna så rapporterades 80 nya dödsfall i covid-19, vilket gör totalt 2274. På pressträffen berättade Mona Heurgren från Socialstyrelsen att statistiken över dödsfallen i covid-19 har en fördröjning på upp till tre veckor.
Enligt Mona Heurgren är det svårt att jämföra dödlighet i covid-19 mellan olika länder, beroende på olika sätt att mäta samt olika befolkningskurvor, skriver Svenska Dagbladet.
Samtidigt pekar Socialstyrelsens statistik på att dödsfallen är cirka 10% fler än vad Folkhälsomyndigheten rapporterat, rapporterar bland annat Expressen.
Kommentar: Frågan om de svenska dödstalen är fortsatt omdebatterad – se även nedan.

Högsta dödstalet under en vecka på 2000-talet

I påskveckan, vecka 15, dog 2505 personer i Sverige, enligt Statistiska Centralbyrån. Det är nästan 150 fler än vecka 1 år 2000, då den dittills högsta siffran rapporterades, 2364 personer.
Skälet till de högre dödstalen är den pågående pandemin, skriver Dagens Nyheter.
Kommentar: Frågan om de svenska dödstalen är fortsatt omdebatterad – se även ovan.

Omvärldsbevakning 12.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.00

Var femte anställd på Danderyds sjukhus har haft covid-19

Av 527 anställda på Danderyds sjukhus som testats visade sig 20 procent ha antikroppar mot covid-19. 
Kommentar: Kan leda till frågor. Pressmedelande direkt från DS finns här.

Polisen genomför övning i centrala Stockholm

Under övningen kommer man köra helikopter på låg höjd, vilket allmänheten troligen kommer märka. Övningen kommer att ske på dagtid måndag, tisdag och onsdag under denna vecka.
Kommentar: Helikoptrar på låg höjd brukar leda till frågor hos oss, därför bra att känna till att det beror på en övning.