Vecka 20 2020

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 17 maj


Omvärldsbevakning 21:00

Lägsta siffran i New York, sedan i mars

Aftonbladet skriver att New York rapporterar 139 nya dödsfall i covid-19 det senaste dygnet, vilket är det lägsta antalet döda i delstaten sedan i slutet av mars, där Aftonbladet hämtat sin information från CNN. 
Kommentar: vi följer utvecklingen.

Sorkfeber – koppling till klimatförändringar

TT skriver om forskare på SLU som tittar på virussjukdomen sorkfeber, som skulle kunna öka i Sverige med anledning av förändrat klimat och förändrade livsmiljöer. I artikeln beskriver man hur viruset sprids, från skogssork till människa, via luftburna viruspartiklar från sorkens avföring eller urin, man ger exempel på sommarstugor och lador som platser för en sådan spridning. Forskare menar att det här utmanar, och pekar på att en virusspridning kan börja på olika platser i världen.
Kommentar: klimatfrågans risker breddas och det kan skapa frågor och oro i och med covid-19.

Bedrägerier, avslöjanden

DN rapporterar en granskning de gjort tillsammans med andra journalister. Det handlar om inblandade svenskar i en så kallad bedrägerifabrik.
Kommentar: kriser som löper parallellt behöver också uppmärksammas

Forskning på T-cellers roll i kampen mot Corona

SvD, via The Science, skriver om forskning som skulle kunna vara en av ledtrådarna kring immunitet mot covid-19. Fokuset ligger bland annat på T-celler och deras roll i immunförsvaret och man försöker utröna om det kan vara hjälpsamt när det gäller covid-19. Det är framför allt två studier som nämns i denna rapportering.
Kommentar: SvD nämner att ett hundratal vaccinprogram finns pågående just nu, där man på olika sätt vill komma åt en lösning. Vi följer utvecklingen.

Testningen trappas upp i regionerna

Sveriges Radio rapporterar att SKR informerar att det sker en upptrappning när det gäller testning av covid-19. Samtidigt menar MSB att fler viktiga samhällsgrupper behöver testas, också där via Sveriges Radio.
Kommentar: testningen har varit en diskussionsfråga, där man inte nått till de 100 000 testningarna per vecka, med anledning av covid-19. Om också fler viktiga samhällsgrupper ska testas ökar pressen.

Omvärldsbevakning 17:00

Sveriges genomsnittliga dödstal passerar Italien, Spanien och Storbritannien

SvD skriver att Sveriges genomsnittliga dödstal per miljon invånare har nu passerat de hårt coronadrabbade länderna Italien, Spanien och Storbritannien vid samma tidpunkt i pandemin, och tidningen hänvisar till en graf i den brittiska tidningen Financial Times. Detta i och med att Folkhälsomyndigheten rapporterar in fem nya dödsfall under söndagen den 17 maj.
Kommentar: vi följer utvecklingen och det kan komma frågor i sociala medier.

FN varnar för extrem fattigdom som en följd av pandemin

30 miljoner människor kan komma att drabbas av extrem fattigdom, som en konsekvens av pandemin varnar FN för, enligt Sveriges Radio. Som exempel tar man upp Uganda som varit stängt i 6 veckor och där matbristen är ett faktum. Man ser också tydliga exempel på redan hårt drabbade grupper, som står utan lön och försörjning.
Kommentar: det kan bli frågan om andra humanitära katastrofer på grund av Coronasmittan, där ekonomi är en faktor, matbrist en annan.

Handels vill att butiker ska kunna stängas, på samma sätt som restauranger

Ekot rapporterar att Handels efterfrågar hårdare kontroller på butiker, där de menar att det ska vara möjligt att stänga ned de butiker som har för mycket trängsel. De menar också att det behövs ett krav på plexiglas vid kassorna. Handels kommer också med förslag om så kallade trängselvärdar. Handels har därför kallat till ett möte med Folkhälsomyndigheten.
Kommentar: det finns olika typer av yrken och vissa är mer drabbade än andra, när det gäller spridningen av covid-19.

Omvärldsbevakning 13:00

Covid-19 och koppling till Kawasakis sjukdom bevakas

Aftonbladet intervjuar Sara Byfors på Folkhälsomyndigheten, där hon meddelar att de har frågan under bevakning. Hon menar dock att vi inte ska oroa oss för mycket, då det är ovanligt att barn blir svårt sjuka och att det finns behandling. Åtgärder just nu är att samla in data.
Kommentar: kan orsaka frågor i sociala medier.

Norge kanske inte öppnar upp mot Sverige

Det kan bli så att Norge inte öppnar upp för Sverige när man lättar på restriktioner, rapporterar flera medier, bland annat Sveriges Radio. Anledning är den skillnad i smittspridning och strategi som Sverige har jämte Norge.
Kommentar: hur man får resa är en aktuell fråga i Sverige.

Bluffakturor har ökat, Corona ses som en anledning

Antalet anmälda bluffakturor till Svensk Handels Varningslista har ökat med 100 procent under mars och april i år jämfört med samma period 2019, enligt Sveriges Radio. Anmälda företag säger sig bland annat sälja handsprit och andra Coronarelaterade varor. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, menar att situationen utnyttjas.
Kommentar: av allmänt intresse att känna till vad som sker utöver själva sjukdomen Covid-19.

Resa i sommar ingen lätt nöt att knäcka

SvD försöker sammanställa hur man kan resa i Europa denna sommar, just nu. Det är snårigt och läget kan lätt förändras är en av konklusionerna.
Kommentar: en fråga vi bevakar då frågor kan uppkomma.

Omvärldsbevakning 10:30

Köpa sig säkerhet för att minska otrygghet

En lång artikel i SvD om människor som väljer att köpa säkerhetstjänster, antingen för sig själva eller som företag. Artikeln pekar på att oro och otrygghet kan göra att människor väljer att ta saken i egna händer, då polisen sägs inte räcka till. En kommentar från respondent är att folk efterfrågar ständig närvaro, något som skulle kosta samhället stora resurser. Vidare skriver man om Sverige som ett av de säkraste länderna.
Kommentar: otrygghet som leder till gated communities kan få olika konskevenser. Det är också en fråga om vem som har råd att köpa sig säkerhet.

Påverkanskampanjer gynnas av pandemin

Sveriges Radio rapporterar att det är enklare att nå fram med påverkanskampanjer under kristiden med Corona, och i notisen nämns USA-valet som måltavla.
Kommentar: olika scenarier som har sin grund i krisläget kan nyttjas på olika sätt, även i Sverige.

Varning för en andra våg i Kina

SVT Nyheter skriver att Kinas medicinska rådgivare Dr. Zhong Nanshan varnar för en andra våg. SVT refererar till en intervju i CNN. I Sydsvenskan skriver man om Kina där det förekommer uppmaningar till att bunkra livsmedel, som ett svar på ökad virusoro. Man nämner bland annat situationen i Brasilien och USA som kan tänkas påverka Kina.  Under de senaste veckorna har flera statskontrollerade företag i Kina börjat öka köpen av bland annat sojabönor och majs från USA, skriver Sydsvenskan.
Kommentar: vi följer utvecklingen.

Lördag 16 maj


Omvärldsbevakning 21:30

Norge bidrar med läkemedel till Sverige

I DN, och i flera andra medier, kan vi läsa att sömnmedlet propofol har blivit en bristvara, men att Norge hjälper Sverige med en leverans. I artikeln skriver man vidare att det är regionerna som ansvarar för att ha beredskap när det gäller läkemedel men där man inte nått hela vägen. Förklaringen SKR, Sveriges kommuner och regioner, hänvisar till, är att det statliga stödet inte räcker till. I artikeln ställs också frågan om Norge har bättre beredskap än Sverige i just det här fallet, där Johanna Sandwall från Socialstyrelsen svarar att ”det kan vara korrekt”.
Kommentar: brist på mediciner kan orsaka oro hos allmänheten och frågor samt kritik kan komma i sociala medier och vanlig media. Det finns också många jämförelser länder emellan och så kan det bli även här, på gott och ont.

Trängsel på Stockholmskrogar, med flera underkända

Totalt har Stockholms Stad gjort 476 inspektioner och rapporterat 124 avvikelser, enligt SvD. Vid en nyligen genomförd kontroll, var det sju av arton restauranger som hade avvikelser. Ingen smittskyddsläkare kontaktades denna gång.
Kommentar: under de gångna veckorna har restriktionerna på restauranger skapat kommentarer på sociala medier och i media. Det talas i samma veva också om att tålamodet bland människor till viss del verkar ha tagit slut, en "Coronatrötthet". En viktig påminnelse är ändå att kontroller görs och att situationen fortfarande kräver det som myndigheterna pratat om sedan start: hålla avståndet etc.

Sjukhuspersonal i Västerås får extra betalt

Arbetar du på IVA i Västerås med Covid-19 patienter så får du 20 000 kronor extra, rapporterar Sveriges Radio. Bland annat efter påtryckningar från Vårdförbundet. De extra pengarna ska kompensera den fysiska och psykiska belastningen som att exempelvis ständigt bära skyddsmask och inte få lämna avdelningen, skriver Sveriges Radio.
Kommentar: vårdpersonalens förutsättningar under Corona har diskuterats mycket. Vi följer utvecklingen.

Kulingöver Skagerack och Kattegatt 

SMHI varnar för kuling över Skagerack och Kattegatt och kan innebära fara för små yrkesfartyg och fritidsbåtar.
Kommentar: riskfyllt väder som kan orsaka skada.

Omvärldsbevakning 17:30

Lösning på avhopp på SFI-utbildningar

Att ställa om till distansundervisning, som ett led i arbetet att motverka Coronasmitta, passar inte alla. Sydsvenskan skriver att I Malmö noterade man att hälften av de studerande på SFI hoppade av. Nu vill staden öppna upp för smågrupper för att öka närvaro.
Kommentar: Det finns en rad olika konsekvenser av att ställa om, bland annat när det gäller undervisning. Andra utsatta grupper som vi nämnt är unga, och även deras undervisning skulle kunna påverkas av distanseringen.

Sverige28 nya dödsfall med anledning av Corona

Sveriges Radio och flera andra medier lyfter att det senaste dygnet redovisar Folkhälsomyndigheten 28 nya dödsfall med anledning av Corona. 1 811 personer har eller har fått intensivvård, enligt nya siffror från Svenska Intensivvårdsregistret.
Kommentar: vi följer statistiken.

Strömavbrott Vellinge kommun

Trafikredaktionen på Sveriges Radio rapporterar in ett strömavbrott som gäller eons kunder, i Vellinge, Höllviken och Falsterboy. I nuläget ingen prognos. Det är ca 9000 abonnenter som är drabbade. Sydsvenskan skriver att det är en avgrävd kabel och att tekniker är på väg.
Kommentar: vi följer utvecklingen.

Virusprotester i Tyskland

Restriktioner på grund av Coronasmittan gör att delar av tyska befolkning väljer att protestera, enligt en artikel i SvD. Förtroende för den tyska strategin har sjunkit från 92 procent till cirka tre fjärdedelar, skriver man i Deutsche Walle, vilket SvD refererar till.
Kommentar: artikeln visar på svårigheten med att införa restriktioner och vilka konsekvenser som skulle kunna göra sig gällande. Förtroendefrågan är viktig, för alla länder, när det gäller hanteringen av Corona. Tidigare under dagen rapporterade Aftonbladet om protesterande utanför pressträffen med svenska myndigheter, där de protesterande menade på att fler tester av befolkningen behöver göras.

Risker för vattenbrist

SMHI rapporterar risk för vattenbrist – där flera områden har under det normala i sina grundvattenmagasin. De har också en rapportering från 12 maj, som beskriver nulägesbilden. Där kan man utläsa att: ”Efter rikliga mängder med nederbörd i början av 2020 har våren hittills varit torrare än normalt, framförallt i södra Götaland, norra Svealand och delar av Norrland. I samband med att växtligheten kom igång och tar upp vatten torkade marken upp snabbt. Temperaturerna har hittills i år varit över det genomsnittliga i hela landet.”
Kommentar: både värme och tillgång på vatten är viktiga frågor inför kommande sommarsäsong.

Göteborg: mätningar av Corona i avloppsvatten visar fortsatt höga nivåer

Förekomsten av Corona i avloppsvatten är fortsatt högt skriver Göteborgsposten. Flera andra kommuner hör av sig till Göteborgs universitet och kommunala bolaget Gryab som gör testerna, och intresset för mätningarna ökar. I artikeln menar professorn Heléne Norder att det är mer oroväckande hur beteendet på stan ser ut, än de siffror som mätningarna ger. ­ – Jag vet inte vad det är, om folk inte orkar längre. Många verkar helt ha tappat allt vad råd och restriktioner heter och umgås alldeles för tätt, något som kan både visa och straffa sig, säger hon.
Kommentar: att ringa in storleken på hur många som smittats är av intresse. En artikel som denna skulle kunna misstolkas, dvs att vattnet skulle kunna sprida smittan, vilket inte är fallet.

Ökade dödstal i Storbritannien

Aftonbladet, via Reuters, skriver att dödssiffran i Storbritannien stiger, nu senast med 468 fall. Den totala dödssiffran är 34 466.
Kommentar: det som sker i övriga länder är av allmänt intresse.

Omvärldsbevakning 13:15

Smittspridning på förlossning i Uppsala

SVT Nyheter skriver om spridning av Corona på förlossningen, i Uppsala. En anonym person anger att 30 personer i personalen var testade positivt för viruset. I artikeln kan man också läsa att ledningen uppmanat personal att inte berätta om smittspridningen för utomstående, enligt personal som arbetat på plats.
Kommentar: testning av vårdpersonal är något som diskuterats tidigare. Kan skapa oro, bland annat för dem som ska föda i närtid.

Krisande krogar köps upp av kriminella

Sveriges Radio rapporterar att krogar köps upp av kriminella. Enligt Carina Cutlip, enhetschef på tillståndsenheten vid Stockholm stad, finns det redan nu aktuella fall där krisande restauranger tagits över av personer med kopplingar till organiserad brottslighet.
Kommentar: en risk ifall det fortsätter i större skala.

Brandrisker

Risk för gräsbrand i sju distrikt och risk för skogsbrand i 5 distrikt, rapporterar SMHI. Ett exempel var en brand i Härdalstrakten där en halv hektar brann upp rapporterar Sveriges Radio Jämtland.
Kommentar: vi följer utvecklingen

Omvärldsbevakning 10:30

Många sökande till snabbutbildning inom vård för Corona

1600 personer har anmält intresse för att kunna utbilda sig och hjälpa till under Coronakrisen, enligt P4.
Kommentar: vi har tidigare rapporterat att det finns tecken på att ordinarie vårdanställda funderar på att säga upp sig för att säkra sina semestrar.

Italien öppnar upp för ut- och inresor

Efter månader av nedstängning planerar Italiens regering att öppna upp gränserna, för in och utresor, från och med den 3 juni, rapporterar BBC. Även flera svenska medier rapporterar om detta, bland annat Sveriges Radio.
Kommentar: i och med svenska restriktioner kring resor inom landet, kan frågor uppkomma kring Sveriges strategi, jämte andra länders.

Socialstyrelsen: flera delar inom krisberedskapen har brustit under pandemin

Generaldirektör Olivia Wigzell menar att Sverige behöver förbättra krisberedskapen, skriver DN. Bland annat har det varit bristande beredskap i regioner och kommuner, och en otydlig ansvarsfördelning nämns som en faktor. Även äldreomsorgen nämns i artikeln.
Kommentar: Sverige har fått kritik för sin strategi från andra länder och när nu Socialstyrelsen reflekterar över hanterandet kan det uppkomma frågor i sociala kanaler, även oro.

Socialstyrelsen: bäst att stanna hemma

Många frågor har väckts kring rekommendationer hur vi kan resa i sommar. I DN citerar man Folkhälsomyndighetens Sara Byfors, som menar att de resor som genomförs helst ska vara att man åker i egen bil, kunna ta sig hem om man blir sjuk och inte träffa människor man sällan träffar. Samtidigt säger Socialstyrelsens Taha Alexandersson att det bästa är att stanna hemma.
Kommentar: frågan om resor inom landet i sommar, kommer fortsätta att diskuteras, och då bra att veta vad de olika talespersonerna och myndigheterna förordar. Det kan tyckas svårt att tolka – men förmodligen viktigt att varje person gör sin bedömning utifrån hur man reser, vart och vilka man träffar. Alla resor ser inte likadana ut, därav kan det bli flera tolkningar av rekommendationerna.

Sommarskola som en lösning för unga

SVT rapporterar om ett utbildningspaket på 500 miljoner kronor, för att ge elever i både grundskolan och gymnasiet möjlighet att ta igen kunskapstapp.
Kommentar: unga har tidigare beskrivits som en grupp som på olika sätt drabbas av Corona. Just sommarskola skulle kunna orsaka frågor i sociala medier.

Frivilligorganisationer får stöd

För att frivilligorganisationer ska kunna samordna insatser med anledning av Covid-19, beslutade regeringen att 10 miljoner kronor ska vikas för ändamålet. Det skriver bland annat MSB på sin webb.
Kommentar: det har varit många goda initiativ som initierats under Corona, vi skrev tidigare om människor som söker sig till vårdyrken för att kunna hjälpa till. Att frivilligorganisationer får stöd är en signal om vikten av att alla behövs under krisen.

Fredag 15 maj


Omvärldsbevakning 21.30

Dödligheten i covid-19 kan vara högre än tidigare beräknat

Folkhälsomyndigheten beräknar nu att 0,6 procent av dem som smittats av covid-19 i Stockholm har dött. Det är en högre siffra än tidigare bedömningar, rapporterar Sveriges Radio.
Statsepidemiolog Anders Tegnell och biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten har bägge sagt att de tror att dödligheten ligger under 0,4 procent. Den förra statsepidemiologen Johan Giesecke har sagt att 0,1 procent av dem som får sjukdomen dör.
Om halva Sveriges befolkning blir infekterad, innan ett vaccin blir tillgängligt eller flockimmunitet uppnås, skulle en dödlighet på 0,6 procent innebära att 30 000 människor dör i viruset.
Kommentar: Uppgifter om högre dödlighet kan väcka oro och frågor.

Varning för överdosering av D-vitamin mot corona

D-vitaminförsäljningen har ökat rejält efter uppgifter om att D-vitaminbrist eventuellt kan öka risken för allvarlig covid-19-sjukdom.
Överläkare Linda Myllymäki vid Giftinformationscentralen säger till SVT Nyheter att det inte finns några bevis kring D-vitamin och corona som hon kan tycka något om.
Att överskrida den rekommenderade dosen vid ett enstaka tillfälle är mindre farligt, men överdosering under en längre tid kan vara riskfyllt.
– Man kan få en ökad kalciumhalt i blodet. Det kan ge allt från magbesvär till trötthet, huvudvärk och yrsel. Man kan bli muskelsvag, förvirrad och få kramper och bli medvetslös. Man kan även få riktigt allvarliga hjärtrytmrubbningar och utveckla njursvikt, säger Linda Myllymäki.
Kommentar: Bra att veta om vi får frågor om D-vitamin och covid-19.

Sjukhusavdelning stängd efter covidsmitta

Minst sju anställda och två patienter på Blekingesjukhusets kirurgavdelning 49 i Karlskrona har konstaterats smittade av coronaviruset, enligt SVT Nyheter. En av patienterna var en kvinna i 70-årsåldern som avled tidigare i veckan. Nu stoppar sjukhuset patientintaget till avdelningen.
Kommentar: Kan i värsta fall skrämma folk från att söka vård.

WHO undersöker samband mellan covid-19 och allvarlig sjukdom hos barn

Flera länder har rapporterat om barn som insjuknar och avlider i ett allvarligt inflammatoriskt tillstånd liknande Kawasakis sjukdom. Det kan finnas ett samband med covid-19.
WHO uppmanar sjukhus över hela världen att bidra till ökad kunskap om syndromet. På fredagen rapporterade Frankrike att en nioåring avlidit i syndromet, skriver TT.
Kommentar: Kan väcka oro och frågor.

Omvärldsbevakning 16.20

Under 400 på IVA för första gången sedan mars

Vid dagens myndighetspressträff rapporterades 117 nya dödsfall. Mer positivt är att antalet intensivvårdade fortsätter att sjunka och nu är under 400 – närmare bestämt 397 patienter - för första gången sedan vecka 14, skriver bland andra Expressen och Dagens Nyheter.
Folkhälsomyndigheten får uppgifter om att människor isolerar sig i hemmen och inte går ut alls. Statsepidemiolog Anders Tegnell sade vid dagens pressträff att man ”absolut” kan röra sig ute, om man är försiktig och äldre kan träffa barnbarn om man håller avstånd och till exempel träffas i trädgården.
Kommentar: Trots hårt tryck på vården finns det ljuspunkter - t ex färre antal IVA-vårdade

Kommuner ska kunna stänga krogar

Regeringen föreslår en tillfällig lag där kommuner ska kunna stänga krogar utan att behöva få godkänt från ansvarig smittskyddsläkare.
Vid en pressträff presenterade socialminister Lena Hallengren den nya lagrådsremissen, som nu går ut till remissinstanserna. Lagen föreslås gälla från 1 juli och året ut, rapporterar bland annat SVT Nyheter.
- Det vi vill åstadkomma är en skärpt tillsyn och skärpt kontroll av serveringsställen. Det kommer att bli tydligare vem som har ansvaret och vilka regler som gäller, säger socialministern.
Kommentar: Trängsel på restauranger har varit en återkommande fråga under våren.

Krishanteringsrådet: God beredskap inför sommaren

Inrikesminister Mikael Damberg var på fredagen värd för vårens ordinarie möte i regeringens krishanteringsråd – där medverkade även Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, Lena Persson Herlitz, brigadgeneral vid Försvarsmakten samt Anders Thornberg, rikspolischef.
Under pressträffen tog inrikesministern och myndighetscheferna upp beredskapen inför sommaren – bland annat hur allvarliga händelser ska kunna hanteras parallellt med pandemin – exempelvis skogsbränder, värmebölja eller grov brottslighet.
Samtliga närvarande underströk vikten av att följa myndigheternas riktlinjer inte bara vad gäller smittspridning, utan också om det råder eldningsförbud etc.
Pressbriefen finns på regeringens hemsida.
Kommentar: Svenska myndigheter kan behöva hantera flera parallella kriser under sommaren.

Omvärldsbevakning 13.30

Kurvan planar ut - Västra Götaland

Aftonbladet rapporterar att kurvan planar ut i Västra Götland och man intervjuar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare. Han berättar att man börjar se att kurvan i regionen planar ut:
– Vi fick för några veckor sedan en ökning (av antalet fall), därefter har det de senaste veckorna legat stabilt. Kurvan har planat ut.
De flesta bekräftade fallen, runt 60 procent, finns i Göteborgsområdet, enligt Thomas Wahlberg. Där finns i dagsläget 1 664 bekräftade fall.
Kommentar: Av allmänt intresse att se utvecklingen i landet. Vi fortsätter att följa.

Ekonomiska konsekvenser av Corona

Aftonbladet rapporterar om vilka ekonomiska effekter anses ha en direkt koppling till Coronakrisen, med siffror från Eurostat. De skriver att nedgången för hela EU blev 3,3 procent, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat.
BNP-fallen är de största som har uppmätts sedan motsvarande mätningar började göras 1995, enligt Eurostat.
Kommentar: Allt fler artiklar kommer med beskrivningar av andra effekter av Coronakrisen, förutom ekonomi har man också lyft frågan om psykisk ohälsa som en följdverkning.

Gräsbrandrisk och skogsbrandrisk i delar av Sverige

SMHI rapporterar att under fredag eftermiddag är gräsbrandrisken stor i snöfria delar av Norrland och västra Svealand.
Risk för skogsbrand finns utfärdat för Skåne, Blekinge, Öland och Gotland.
Kommentar: Vi följer riskerna för brand som ökar i och med årstiden.

Kraftig brand, farligt avfall finns i närheten

SvD rapporterar, via TT, en brand i återvinningsanläggning i Härnösand, och i närheten av branden finns farligt avfall. Personal håller på att tömma det farliga avfallet, det skulle kunna vara sprayburkar mm.
Kommentar: Vi följer utvecklingen

Vårdpersonal som slutar

Det finns tecken på att personal slutar pga den ansträngda situationen och för att de anställda vill få semester, rapporterar P3.
Björn Eriksson, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, känner inte igen bilden.
– Vi kan inte bekräfta att fler har sagt upp sig under den här perioden. Däremot så vet vi att våra medarbetare är mycket ansträngda. Man har jobbat i en extrem situation i snart två månader. Man är trött, man behöver vila och återhämtning. Det vi gör är att kunna ge ledigheter, därför skjuter vi på vård som kan vänta, säger Björn Eriksson.
Kommentar: Inte bekräftat att personal slutar, men ändå viktigt att känna till, ifall vården inte kan hantera personal som väljer att säga upp sig.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget nytt att rapportera.

Torsdag 14 maj


Omvärldsbevakning 21.15

Danska oppositionen: Håll stängt mot Sverige

Medan Danmarks gränser kan komma att öppnas för tyskar och norrmän i sommar vill flera oppositionspartier i Danmark att gränsen mot Sverige ska vara fortsatt stängd, rapporterar TT (via Aftonbladet). Partierna Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti anser att Sveriges hantering av coronaviruset hittills lett till mer spridning och död jämfört med de andra länderna.
Kommentar: Kan leda till ytterligare frågor från allmänheten om Sveriges strategi.

Skolbrand med kraftig rökutveckling

En brand bröt på torsdagseftermiddagen ut i Gylle skola i Borlänge. Branden startade i en del av skolan som inte används och ingen person kom till skada, enligt Sveriges Radio P4 Dalarna. Rökutvecklingen blev däremot kraftig och drev mot centrum. Räddningstjänsten uppmanade därför alla i området att gå inomhus tills faran var över.
Kommentar: VMA utfärdades och vi har publicerat nyhet på sajten och i sociala medier.

Omvärldsbevakning 16.50

Forskargrupp dömer ut Sveriges coronastrategi

22 forskare dömer på DN Debatt ut den svenska strategin mot coronaviruset och menar att allt för många kommer att få sätta livet till om målet är att uppnå flockimmunitet. Folkhälsomyndigheten har dock aldrig uttryckligen sagt att flockimmunitet är en strategi. Samma grupp forskare skrev nyligen en annan uppmärksammad debattartikel på samma ämne.
Kommentar: De 22 forskarna fick mycket uppmärksamhet senast och kommer säkert få det igen.

Inreseförbudet till Sverige förlängs

Under en presskonferens på eftermiddagen meddelade statsminister Stefan Löfven att regeringen förlänger inreseförbudet till Sverige till den 15 juni, rapporterar Aftonbladet. Förbudet gäller fortsatt från länder utanför EU.
Kommentar: Gör även en nyhet på detta. Reseförbud väcker onekligen en del frågor.

Omvärldsbevakning 13.00

Transportstyrelsen förbjuder firande på studentflak

Från och med 15 maj är det förbjudet att åka på studentflak. Det har Transportstyrelsen beslutat på begäran av Folkhälsomyndigheten. Att färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande är inte tillåtet, enligt Transportstyrelsens föreskrift.
Kommentar: Publicerat nyhet på webben och i sociala medier.

Omvärldsbevakning 08.00

Länder som öppnat behöver stänga igen

Flera länder har behövt stänga sina samhällen igen efter att coronasmittan tagit fart, skriver SvD. Sydkorea ändrar fattade beslut och Libanon stänger ner för att se över situationen. I Tyskland följer man också läget sedan 700 nya coronasmittade registrerats för onsdagen.
Kommentar: Risken för en andra smittovåg kan ge upphov till oro och frågor från allmänheten.

Fem procent covid-19-smittade i Spanien

Enligt beräkningar är endast fem procent av Spaniens befolkning smittade av coronaviruset. Eftersom Spanien är ett av de hårdast drabbade länderna menar Tove Fall, epidemiolog vid Uppsala universitet, att det är är dåliga nyheter för Sverige. Det ställs i kontrast till Tom Brittons modellering som innebär att Stockholm beräknas uppnå flockimmunitet redan i mitten av juni, skriver SvD. 
Kommentar: Flockimmunitet diskuteras flitigt i medier och sociala medier.

Covid-19 försvinner inte, enligt WHO

Enligt Mike Ryan, krisberedskapschef på WHO, kommer coronaviruset kanske aldrig försvinna och vi behöver lära oss att leva med det, skriver SVT. Vägen till normalitet är lång, säger han.
Kommentar: Ett uttalande som kan skapa oro.

Samband mellan covid-19 och allvarligt inflammatoriskt tillstånd hos barn

I den medicinska tidningen The Lancet konstaterar italienska forskare att det finns, av allt att döma, ett samband mellan de barn som drabbats av allvarligt inflammatoriskt tillstånd och covid-19. Det här har påvisats i flera länder. Tillståndet är ovanligt, men allvarligt och påminner om Kawasakis sjukdom. Under de senaste fem åren har 19 barn fått den här sjukdomsdiagnosen. Under perioden 18 februari och 20 april 2020 upptäcktes tio fall i samma region, vilket betyder att ökningen är 30-faldig, uppger Aftonbladet. 
Kommentar: Fortsätter att följa rapporteringen om detta.

Onsdag 13 maj


Omvärldsbevakning 21.35

Kortare resor inom landet får göras i sommar

Regeringen och Folkhälsomyndigheten lättar på råden för icke nödvändiga resor inom landet. Resor som motsvarar uppemot två timmars bilfärd från hemorten kan genomföras, men under vissa förutsättningar. Statsminister Stefan Löfven påpekar att resorna måste genomförs med ”sunt förnuft och stor försiktighet”, skriver DN.
Kommentar: Resor inom landet i sommar är en av de hetaste frågorna.

Minskad smitta inom äldreomsorgen i Stockholm

Förekomsten av covid-19 minskar på Stockholms äldreboenden, både vad det gäller antalet smittade personer och antalet boenden med smitta. Vissa boenden har nu blivit helt smittfria, rapporterar SVT Stockholm. Siffrorna har sammanställts av Stadsledningskontoret och Äldreförvaltningen.
Kommentar: Positiv nyhet, men kan bidra till att människor slappnar av.

WHO: Kan dröja fem år innan vi har kontroll på pandemin

Soumya Swaminathan, vetenskaplig chef på Världshälsoorganisationen, säger i en intervju med tidningen Financial Times att det kan ta fyra-fem år innan coronaviruset är under kontroll, skriver DN. Hur länge och i vilken utsträckning viruset blir ett hot beror på flera faktorer, exempelvis om viruset muterar, när ett vaccin finns tillgängligt och vilka åtgärder som sätts in, menar Swaminathan.
Kommentar: Kan leda till frågor från allmänheten då alla vill veta hur länge detta kommer att pågå.

Omvärldsbevakning 16.30

Mobildata visar att vi slappnar av

Analyser av anonym mobil nätverksdata från Telia visar att svenskarna har en allt mer avslappnad inställning och rör sig allt mer i samhället. Förra veckan ökade rörligheten i hela landet och allra mest i Stockholmsregionen och på Gotland, rapporterar DN via TT.
Kommentar: Uppgifterna går i linje med MSB:s undersökning och restriktionerna genererar ständigt frågor.

Omvärldsbevakning 13.45

EU: kan bli möjligt med fritidsresor till sommaren

Det kan bli möjligt med resande i EU till sommaren, det säger EU-kommissionens vice ordförande Margarethe Vestager, enligt TT.
I ett pressmeddelande skriver EU-kommissionen att man vill ha ett försiktigt och gradvis öppnande för resor inom unionen. Kommissionen ger inga rekommendationerna om när medlemsländerna ska öppna gränserna för annat än nödvändiga resor. Kommissionen varnar också för att ett för snabbt öppnande för resor kan öka smittspridningen men menar att det ska vägas mot inkomsterna som turismen ger. Sektorn står för 10 procent av EU:s BNP, enligt pressmeddelandet.
Kommentar: Nyheten lär väcka mycket intresse. Dels de som vill göra planer för sommarsemester, dels vad som kommer att gälla för avboka resor och resande inom Sverige.
Många frågor som det kanske i dag inte finns tillfredsställande svar på.

SAS kräver munskydd på flygningar

SAS inför ett krav på munskydd för samtliga passagerare över sex år på samtliga flygningar, rapporterar flera medier, bland annat SR Ekot.
Kommentar: Intressant om man jämför med Folkhälsomyndighetens och WHO:s rekommendationer angående munskydd.

Felanvänd skyddsutrustning kan öka smittspridning

– Dålig kunskap leder ibland till att personal använder mer skyddsutrustning än nödvändigt och det leder till att risken för mer smittspridning ökar och att utrustningen tar slut snabbare, säger Amelie Magnander, hygienläkare på länssjukhuset Ryhov till SVT.
Kommentar: Kan ge upphov till frågor. Tidigare var frågan: varför ingen skyddsutrustning? Nu kan den bli: gör skyddsutrustning någon nytta?

Omvärldsbevakning 08.00

Brandrisk

Risk för skogsbrand i delar av Skåne samt Öland och Gotland. Risk för gräsbrand Värmland, Dalarna, Jämtland, Västernorrlands samt Västerbottens och Norrbottens kustland, skriver SMHI.
Kommentar: Beroende på väderläget kan brandrisken öka framåt helgen.

Äldre flyttar in på boenden med coronasmitta

I Stockholm och Sörmland, två av de län som drabbats hårdast av corona, fortsätter äldre att flytta in på boenden där det finns coronasmitta, uppger SR Ekot. Solna och Eskilstuna kommun har kommenterat Ekots uppgifter och säger då att de är mycket noga med att skilja friska och sjuka på boendena.
Kommentar: Kan ge upphov till frågor från allmänheten. Viktigt för oss att komma ihåg att äldreomsorg sköts av kommunerna.

Tisdag 12 maj


Omvärldsbevakning 21.20

130 000 svenskar coronarapporterar via app

130 000 svenskar har laddat ned appen Covid Symptom Tracker. Enligt de symptom som användarna själva fått registrera finns det flest sannolika covid-19-fall i Stockholm, Södermanland, Västmanland, Gävleborg och Dalarna. Där beräknas 3-3,5 procent i åldrarna 20-69 år ha symptom den 10 maj.
- Här i Sverige kan jag tänka mig att (appen) kan bidra till att rikta insatser och testning till specifika regioner vid rätt tidpunkt, säger Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet, till Göteborgs-Posten.
Kommentar: Olika sätt att spåra smittspridningen har varit omdiskuterade.

Omvärldsbevakning 16.10

Långt från målet om 100 000 tester

Regeringens mål är 100 000 covid-19-tester, men förra veckan var antalet bara 29 400, en liten ökning från 28 800 veckan dessförinnan, rapporterar TT.
Totalt sett har nästan 150 000 individer testats.
Kommentar: Det råder fortfarande frågetecken kring varför antalet tester ligger långt från målet.

Nya tester kan ge besked om flockimmunitet i Stockholm

679 blodprov analyseras just nu av Folkhälsomyndigheten. Testresultaten ska användas i en ny modellering som ska ge tydligare besked om när Stockholm uppnår flockimmunitet. Svaret kommer nästa vecka, skriver Aftonbladet.
Under vecka 17 var 2,3 procent av Stockholms invånare sjuka i covid-19. Motsvarande siffra för hela riket var 0,9 procent.
På tisdagen rapporterades ytterligare 57 avlidna i covid-19.
Kommentar: Frågan om flockimmunitet väcker fortfarande intresse.

Omvärldsbevakning 14.00

Strandvakter i Skåne föreslås

Vad ska gälla på badstränderna i sommar? SVT har ett inslag som handlar om tre kommuner i sydöstra Skåne som funderar på att införa värdar som ska se till att folk håller avstånd. Det finns också oro för hur fysiskt avstånd kan fungera på campingplatser.
Kommentar: Vi vet ju ännu inte vad som kommer att gälla i sommar. Men diskussionen lär fortgå.

Omvärldsbevakning 08.50

WHO: få har antikroppar mot corona

Enligt världshälsoorganisationen WHO visar studier som utförts Europa, Asien och USA att få människor har utvecklat antikroppar mot coronaviruset, rapporterar SVT.
Mellan en och tio procent hade utvecklat antikroppar i de olika studierna, enligt WHO. Detta innebär en majoritet fortfarande riskerar att smittas.
– Den här idén att länder som inte gjort så mycket för att bromsa spridningen plötsligt kommer att nå flockimmunitet och inte bryr sig om man förlorar några äldre på vägen är ett väldigt, väldigt farligt tillvägagångssätt, säger Michael Ryan som är chef för WHO:s krisberedskap.
Kommentar: Kan ge upphov till frågor från allmänheten om hur smittan hanteras i Sverige.

Statlig satsning på äldreomsorg

Regeringen, C och L satsar 2,2 miljarder kronor för att stärka äldreomsorg och sjukvård i år och nästa år, rapporterar flera medier, bland annat SR Ekot.
Kommentar: Äldreomsorgen, som ju är ett kommunalt ansvar, har fått mycket kritik under coronapandemin. Den här satsningen kan ge upphov till frågor även till oss.

Måndag 11 maj


Omvärldsbevakning 21.20

Tre av tio vill ha munskydd i kollektivtrafiken

Sju av tio vill se krav på munskydd för personal i äldreomsorgen och drygt tre av tio vill ha krav på munskydd i kollektivtrafiken. Knappt två av tio vill se munskydd i alla offentliga miljöer. Det visar en Demoskopundersökning som Aftonbladet har publicerat.
Män och personer över 65 år är mest positiva till munskydd i offentliga miljöer.
66 procent av de tillfrågade tycker att de svenska restriktionerna är ”lagom” starka.
Kommentar: Den svenska strategin är omdiskuterad men tycks ha stöd hos svenska folket.

Stockholm planerar massvaccinering mot covid-19

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska utreda hur Region Stockholm kan genomföra en storskalig vaccinering mot covid-19, rapporterar TT.
Vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (kd) hoppas att regionerna inte kommer att tävla sinsemellan om vaccinet, utan att det sker någon form av nationell organisering.
Det finns ännu inget vaccin och ingen tidplan för när ett vaccin kan finnas tillgängligt.
Kommentar: Vilka som ska vaccineras och hur det ska gå till är frågor som kan bli omdiskuterade.

Omvärldsbevakning 16.10

MSB: Färre svenskar följer myndighetsråd

Det finns tecken på att svenskarna börjar slappna av vad gäller myndigheternas råd. Till exempel är det färre som undviker kollektivtrafiken, offentliga platser och att skaka hand, enligt den undersökning som Kantar Sifo gör på uppdrag av MSB.
– Siffrorna för uthålligheten i beteendet har stigit tidigare men nu ser vi sjunkande siffror. Klart färre har förändrat sitt beteende den senaste veckan. Det är negativa förändringar på 5–10 procentenheter, säger Svante Werger vid MSB till Aftonbladet.
– Det är bra att MSB följer det här, men vårt budskap är att vi måste hålla i. Det finns alltid en risk att det blir svårare och svårare över tid men håll i till vi ger andra besked, säger Anders Wallensten på Folkhälsomyndigheten.
På måndagen rapporterades 31 nya dödsfall i covid-19. Som vanligt råder en eftersläpning efter helgen.
Kommentar: Om färre följer myndighetsråden kan antalet smittade börja öka igen.

Omvärldsbevakning 13.15

Flera nya smittade i Wuhan

Det senaste dygnet har fem nya coronafall registrerats i Wuhan där man inte haft några fall på öven månad. Nu oroar sig landet för en andra våg, skriver Aftonbladet. 
Kommentar: Intressant med tanke på diskussionen om andra våg här. 

Smitta på två av tre kommunala äldreboenden i Göteborg

Minst 42 äldreboenden i Göteborg har drabbats av covid-19, visar Göteborgs-Postens granskning. Av de kommunala boendena har två tredjedelar fått in smittan. 
Kommentar: Vi följer detta. 

Omvärldsbevakning 09.00

Stopp i tågtrafiken vid Flemingsberg

Det har varit stopp i tågtrafiken vid Flemingsberg under morgonen, vilket påverkat all tågtrafik på sträckorna Stockholm Central - Katrineholm, Göteborg, Malmö, Karlstad och Eskilstuna samt pendeltågtrafiken mellan Stockholm City och Södertälje. 
Prognosen är att trafiken ska komma igång igen under morgonen. 
Kommentar: Vi följer detta.

Ny rekommendationer för 70-åringar övervägs

Folkhälsomyndigheten arbetar för att kunna lätta på restriktionerna för de 70-plussare som löper mindre risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Förhoppningsvis kommer de till sommarsemestern. 
– Ja, vi hoppas kunna säga någonting, framför allt om de yngre äldre, friska 70-åringar, säger generaldirektör Johan Carlson i SVT:s Agenda.
Kommentar: Kan leda till frågor.

Färre får övernatta samtidigt i fjällstugor

Många vill vandra i fjällen i sommar eftersom utlandsresandet påverkas av coronakrisen. Samtidigt inför Svenska turistföreningen, STF, begränsningar av hur många som får övernatta i föreningens stugor. De som vandrar behöver boka och betala i förväg.  
– Är det så att man planerar att ge sig ut, utan att göra det, då kan man inte vara säker på att man har tak över huvud, för här måste säkerheten och de hygienföreskrifter vi har gå först, säger Niklas Winbom, STF:s fjällchef till Sveriges Radio. 
Kommentar: Stort intresse kring hur man kan semestra i sommar.