Vecka 22 2020

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 31 maj


Omvärldsbevakning 21.00

Branden i Haninge/Huddinge under kontroll

Under eftermiddag och kväll brann ett stort område, i Haninge/Huddinge. Vid 19:30 kunde Brandförsvaret i Södertörn via sin Facebook-sida rapportera att branden var under kontroll och kl. 20.00 valde de att stänga sina uppdateringar, då efterarbete införts. Många medier rapporterade om händelsen, bland annat SvD och DN.
Kommentar: vi har följt branden under dagen.

Omvärldsbevakning 17.00

Brand i Paradiset, i närheten av Långsjön och Svartsjön, Haninge Kommun

En större brand på ca 80 000 kvadratmeter rapporteras hos Sveriges Radio och flera andra medier, man räknar just nu med att det kommer ta minst ett dygn att släcka. Även bränder i Nynäshamn och Nacka.
Kommentar: vi följer utvecklingen.

Inga dödsfall i Sverige rapporterade i dag, covid-19

DN och flera andra medier skriver att inga dödsfall rapporteras in denna dag.
Kommentar: vi följer statistiken.

Omvärldsbevakning 13.00

Ett stort fokus på tester – men vi vet för lite

TT/SvD beskriver kortfattat de två tester som finns – den första som säger ifall den som testas har covid-19 och den andra: ifall man har antikroppar. Men vi har ännu inte hela bilden när det gäller antikroppar, något som Anders Tegnell säger till TT/SvD. Men om man vill veta om man haft covid-19?
–Man får faktiskt ta och avvakta, för kunskapsläget är inte klart än, säger Anders Tegnell.
Kommentar: vi har haft många frågor om tester i sociala medier och fler lär komma.

Ensamma pensionärer

TT/SvD uppmärksammar att pensionärer, enligt PRO, är ensamma under Coronapandemin. En undersökning har skickats ut till 100 000 pensionärer. 45 procent känner sig mer ensamma än före krisen. –Ofrivillig ensamhet leder till ohälsa, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg till SvD.
Kommentar: äldres situation har diskuterats flitigt under Corona, och här en tydlig hälsorisk.

Finland öppnar upp

Evenemang med upp till 50 personer tillåts, och det kan också bli aktuellt med upp till 500 personer, om finländarna följer regeringens riktlinjer, skriver TT/Göteborgsposten. De nya reglerna gäller från den 1a juni 2020. ”Offentliga lokaler, restauranger och kaféer som varit stängda sedan tidigare får åter öppna på måndag, om de noga vidtar åtgärder för att minimera smittspridningen.”
Kommentar: hur de andra nordiska länderna gör är av allmänt intresse.

Anders Tegnell varnar inför sommaren

Många väntar på Folkhälsomyndighetens besked kring sommaren. Men redan nu varnar Anders Tegnell, enligt SVT. ”– Om man ger sig iväg på semestrar och sådant, fundera på hur man kan göra det utan att träffa en massa människor som man inte träffar i vanliga fall, framförallt nära under en längre period.”
Kommentar: en av de mest aktuella frågorna just nu.

Sverige och potentiell läkemedelsbrist

I DN får vi en lägesbild presenterad, kring hur läkemedelssituationen ser ut i Sverige, och kan komma att se ut. Det finns stark kritik kring vilken beredskap vi har och vilka svagheter som redan nu gör sig gällande: att det är svårt att köpa in medicin. Som exempel tar man den medicin som behövs för att söva covidpatienter samt personer som ska in på operation.
Kommentar: vi har tidigare noterat artiklar kring mediciner i Sverige och behöver följa utvecklingen.

Omvärldsbevakning 10.00

Stor risk för bränder, i nästan hela Sverige

TT/DN rapporterar att SMHI utfärdat varningar i nästan hela Sverige, på grund av brandrisk. I Räddningsregion Mitt säger man: ”– Värdena är höga och till och med extremhöga. Risken är väldigt stor, kombinerat med kraftiga vindar vilket gör att det blir stor spridning, säger Moa Hummelgård, operativ chef.” Kommunerna varnar på olika sätt, bland annat vill man att engångsgrillar ska undvikas.
Kommentar: vi följer utvecklingen.

Färre smittade av covid-19 på äldreboenden i Stockholm

DN/TT och Sveriges Radio skriver att 50 av de 123 boenden där viruset tidigare funnits är smittfria.
Kommentar: äldreboenden har varit föremål för diskussion tidigare.

Utegångsförbud i 25 städer i USA

BBC och DN skriver om utegångsförbud med anledning av de protester som pågår i USA, detta på grund av George Floyds död i samband med ett polisingripande för en tid sen.
Kommentar: vi har tidigare rapporterat vad som händer, i och med den stora mediala uppmärksamheten kring George Floyds död.

Över 6 miljoner smittade av covid-19

TT/Göteborgsposten ger officiell statistik från Johns Hopkins-universitetet i USA. Över 6 miljoner anges ha smittats i världen. Antalet avlidna till följd av viruset i världen är 367 356. Värst drabbat är USA, 1,8 miljoner smittade och 103 600 döda.
Kommentar: vi följer utvecklingen globalt när det gäller covid-19.

Coronavaccin, närmare lösningen?

SVT och SvD uppmärksammar att WHO hoppas på ett vaccin vid årsskiftet. Utmaningarna är många, men ”de varianter som kommit längst i utvecklingen har visat resultat som tyder på önskvärd effekt. Men innan någon slutsats kan dras gällande vaccinens verkan måste de testas på en stor mängd människor.”
Kommentar: vi följer utvecklingen.

Grekland öppnar upp, för resenärer från valda flygplatser

Sveriges Radio och andra medier skriver att Grekland öppnar upp i mitten av juni, men att man gör riskbedömningar utifrån var turisterna reser ifrån. Flygplatser i Stockholm räknas som högrisk medan andra flygplatser i Sverige inte får samma bedömning. Grekland kommer också ha vissa rutiner kring testning och karantän när turisterna kommer.
Kommentar: hur resandet kommer gå till i sommar är en stor fråga för många.

Extra stor risk för viltolyckor

Sveriges Radio rapporterar om att älgkalvar är på fri fot, vilket ökar risken för viltolyckor. Även Trafikverket varnar på sin webb och beskriver hur man ska gå tillväga
Kommentar: viktigt för allmänheten att känna till.

Lördag 30 maj


Omvärldsbevakning 21.30

När gymnasieungdomar ska till skolan i höst, hur trångt blir det på bussen?

Branschorganisationen Svensk kollektivtrafik, vill enligt TT/Sydsvenskan, att skolorna sprider ut skoldagens start. Detta för att minska trängsel.
Kommentar: nu när skolorna öppnar behöver vi vara beredda på att möta mängden kollektivtrafikanter. Vi följer läget.

Skogsbränder har vattenbombats

Sydsvenskan/TT rapporterar att flera skogbränder vattenbombats, i närheten av Gävle och i Jämtland. ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bistod de fem inblandade brandstationerna med två helikoptrar som vattenbombat bränderna.” I Gävle berättar man att arbetet kommer fortsätta även under natten och i Jämtland har branden lugnat sig men det är ett stort område, runt 6 fotbollsplaner stor. Ingen bebyggelse är hotad.
Kommentar: vi har följt läget under dagen och ser under morgondagen över hur det gått.

Omvärldsbevakning 17.30

Protester fortsätter i USA, svensk journalist träffad av gummikula

Massiva protester fortsätter med anledning av George Floyds död i samband med ett polisingripande för en tid sen. Expressens reporter Nina Svanberg blev träffas i benet av gummikula, rapporterar TT/DN och flera andra medier. Man skriver också att Minneapolis aktiverar sitt nationalgarde på grund av oroligheterna.
Kommentar: oro skulle kunna sprida sig utanför USAs gränser eftersom händelsen är stor och med mycket rapportering i både sociala medier och övrig media.

45 nya döda i Sverige med anledning av Covid-19

Sveriges Radio uppdaterar med Folkhälsomyndighetens statistik, där 45 nya döda gör att den totala dödssiffran landar på 4395 personer.
Kommentar: vi följer den dagliga utvecklingen.

Bränder under lupp

SVT Nyheter rapporterar om risk för skogs- och gräsbränder i stora delar av landet, och en större brand finns nordväst om Gävle, också det hos SVT Nyheter.
Kommentar: vi följer utvecklingen.

Omvärldsbevakning 13.00

Högsta siffran i Indien hittills

TT/Göteborgsposten rapporterar 7 964 nya covidsmittade fall, vilket är den högsta dagliga ökningen. Indien har registrerat närmare 174 000 bekräftade fall av covid-19 och 4 971 dödsfall.
Kommentar: vi följer utvecklingen.

Brand i Selet med spridningsrisk och brand i markbrand vid Lömskmurtjärn i Ockelbo

Sveriges Radio rapporterar om en brand med spridningsrisk, utanför Luleå. En till brand även i Ockelbo, enligt Sveriges Radio.
Kommentar: vi följer utvecklingen.

Omvärldsbevakning 10.30

Forskare i Finland: ansiktsmask klent skydd

Enligt TT/Aftonbladet visar finsk studie att ansiktsmask inte skyddar mot virusets spridning. Om den som är smittad bär skyddsmask kan det i viss mån skydda från att smittan går vidare, men att man skulle skyddas från att bli smittad anges som ”obetydlig”. Den finska studien menar också att om man använder masken fel, så kan det snarare finnas en ökad risk att bli smittad.
Kommentar: skyddsmasker har diskuterats flitigt och frågor kan uppkomma.

Nya TBE-områden i Göteborg

I Göteborgsposten tar man upp de senaste årens ökning av TBE-fall och nu varnar regionen för att det skulle kunna bli en ytterligare belastning på vårdenm i och med Coronapandemin. Man uppmanar till vaccinering, framför allt för dem som vistas i skog och mark.– Folk kan vara rädda för att vaccinera sig nu under covid-19, men man ska kunna vaccinera på ett säkert sätt utan att behöva trängas. Blir man smittad riskerar man att belasta vården, de som blir sjuka i TBE är oerhört vårdkrävande, säger Peter Nolskog, smittskyddsläkare vid Västra Götlandsregionen till Göteborgsposten.
Kommentar: eftersom det är stort fokus på Corona, är det lätt att glömma bort resterande risker som finns i samhället. TBE är en sådan.

Eldningsförbud i dalakommuner och ökad skogsbrandsrisk

Sveriges Radio och P4 Dalarna beskriver att det är stor brandrisk i hela Dalarnas län och att eldningsförbud råder i nästan hela länet.
Det rapporteras också om stor skogsbrandsrisk i P4 Jönköping, och man pekar på att det igår brann i Bruzaholm, där man fick tillkalla helikopterhjälp.
Kommentar: vi följer utvecklingen, vi har redan tidigare noterat den förhöjda risken.

Smitta till Sverige kan ha kommit från Storbritannien eller USA

Genom genetiska analyser har det framkommit att det finns en möjlighet att Coronaviruset har kommit från Storbritannien eller USA, rapporterar Sveriges Radio. Men man påpekar också att det handlar om hypoteser. Länder rapporterar in analyser till ett verktyg och på så sätt finns det möjlighet att spåra viruset. Frågan som ställs i artikeln handlar också om huruvida Sverige borde ha testat resenärer från Storbritannien och USA från start.
Kommentar: frågor om varifrån smittan kom till Sverige kan starta diskussioner.

Fredag 29 maj


Omvärldsbevakning 21.20

Svenskar stoppas i Grekland

Grekland öppnar upp för turister från 29 länder, däribland Norge, Finland och Danmark, rapporterar TT/Svenska Dagbladet. Turister från Sverige får dock inte resa till Grekland.
Grekland kommer att genomföra slumpvis covid-19-provtagning på turister som anländer till landet.
Kommentar: Ännu finns ingen förklaring till varför svenska turister stoppas från Grekland.

USA avslutar sitt WHO-medlemskap

USAs president Donald Trump har riktat kritik mot WHO för hanteringen av coronapandemin. Nu avslutar USA sitt WHO-medlemskap, skriver Expressen.
USA kommer omdirigera pengarna som gått till WHO till andra organisationer som jobbar med hälsofrågor.
Kommentar: Frågan är hur USAs uttåg ur WHO påverkar bekämpningen av coronapandemin.

Omvärldsbevakning 16.15

84 nya dödsfall – antalet intensivvårdade sjunker men långsamt

Vid fredagens pressträff med myndigheterna rapporterades 84 nya dödsfall i covid-19, skriver Dagens Nyheter.
Antalet personer som intensivvårdas för covid-19 sjunker, men långsamt. Tyvärr syns inte minskningen i andra delar av slutenvården.
Kommentar: Även om t ex IVA-fallen sjunker är det fortfarande tryck på sjukvården.

Regeringen: Gymnasium återgår till undervisning på plats

15 juni tas Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning bort från gymnasierna. Under sommaren och hösten kan undervisning ske i de vanliga lokalerna.
Vad gäller undervisning vid Komvux, yrkeshögskolan samt universitet och högskolor gäller att undervisningen till viss del kan behöva ske på distans även fortsättningsvis. Varje lärosäte har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning, skriver regeringen i sitt pressmeddelande. Även Folkhälsomyndigheten gick ut med ett pressmeddelande.
Kommentar: Regeringen bekräftade vid en pressträff det beslut som läckt ut i förväg. Vi har också gjort en nyhet på Krisinformation.se

Västra Götaland: Allmänheten får coronatesta sig

Från och med nästa vecka kommer allmänheten i Västra Götaland kunna testa sig för covid-19 på vårdcentraler. Detta gäller personer med milda symtom, som inte behöver sjukhusvård, skriver Dagens Nyheter.
Kommentar: Tester fortsätter vara en het fråga.

Danmark och Norge öppnar för turistresor – Sverige inte med

Från 15 juni tillåts turistresor mellan Danmark och Norge, skriver Aftonbladet. Norges statsminister Erna Solberg säger att landet nu kommer ha samtal med Sverige, Finland och Island.
Sveriges inrikesminister Mikael Damberg uttrycker dock förhoppningar, i en intervju med TT/Svenska Dagbladet, om att samtalen mellan de nordiska länderna kan fortsätta i ett högt tempo.
Kommentar: Det finns en oro att Sverige ska ställas utanför när Norden öppnar upp för resor.

Omvärldsbevakning 12.30

På gång: skolor kan komma att öppnas om två veckor

Aftonbladet säger sig ha uppgifter om när skolan kan tänkas öppna upp igen. ”I mitten av juni kommer nu gymnasieskolorna och annan eftergymnasial utbildning att öppna igen, erfar Aftonbladet” och man hänvisar till den presskonferens som sker i eftermiddag. Även andra medier rapporterar på samma tema, t ex SvD och Sveriges Radio.
Kommentar: Vi bevakar för att vid ett senare tillfälle ev. publicera en nyhet.

Skogsbrandsrisk i delar av Sverige

SMHI skriver om att skogsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor i delar av södra Sverige på fredagen. Vidare är gräsbrandsrisken på eftermiddagen stor i Dalarna norr om Siljan och i delar av östra Norrland.
Kommentar: Vi följer brandriskerna i och med säsong.

Omvärldsbevakning 08.30

Över 7 000 bilar färdades över Öresundsbron i söndags

I söndags ringlade ju kilometerlånga bilköer på Öresundsbron i riktning mot Danmark efter långhelgen.
En förklaring som nämndes var att många danskar tog vägen över Skåne på väg hem från danska Bornholm – men nu visar siffror från Öresundsbrokonsortiet och Bornholmslinjen att merparten av bilarna hade varit på besök i Sverige, rapporterar Sverige Radio.
Kommentar: Kan vara bra att känna till om det kommer frågor till oss.

Spänd väntan inför danskt gränsbesked

Timmeslånga bilköer med danskar på väg hem vid svenska sidan bron – samtidigt som irritationen i Skåne växer över Danmarks stängda gräns. I dag väntas danska regeringen lämna besked om man öppnar upp mot Sverige – eller ej, skriver Sydsvenskan.
Kommentar: Publicerar eventuellt när besked kommer.

Besked om sommarresor skjuts upp

På fredagen väntades Folkhälsomyndigheten berätta hur semestern kommer att se ut för många svenskar. Men på morgonen meddelade Folkhälsomyndigheten att beskedet skjuts upp. Besked väntas nästa vecka men myndigheten vill inte vara mer specifik än så. Det rapporterar TT, vilket återges i flera medier, bland annat SvD.
Kommentar: Rekommendationerna som stora delar av Sverige väntar på, skjuts alltså upp. Sannolikt inte så många frågor på grund av detta. De flesta avvaktar nog det utlovade beskedet.

Klartecken för tävlingsidrott utan publik

Från och med den 14 juni kommer idrott utan publik att vara tillåtet. Beslutet gäller för alla idrotter, på alla nivåer, på både dam- och herrsidan under förutsättning att det sker utomhus och i enlighet med restriktioner för offentliga tillställningar, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
Kommentar: Publicerar nyhet.

Torsdag 28 maj


Omvärldsbevakning 21.30

Sveriges dödssiffra kan vara ännu högre
Antalet personer i Sverige som avlidit av covid-19 kan vara större än vad statistiken hittills visat. Drygt 4 200 dödsfall är i dag bekräftade, men det finns ytterligare tusen dödsfall som inte ingår i den officiella siffran, skriver DN. Ett antal av dessa kan sannolikt kopplas till covid-19, men Folkhälsomyndigheten vet i dagsläget inte hur många.
Kommentar: Sveriges dödstal är redan mycket omdebatterat både nationellt och internationellt.

Medieuppgifter: Allsvenskan startar

Allsvenskan i fotboll väntas kunna starta som planerat i juni, för både damer och herrar, men utan publik. Enligt uppgifter till Sportbladet kommer Folkhälsomyndigheten under fredagen att ge klartecken för tävlingsidrott för vuxna.
Kommentar: Vi följer och inväntar uppdatering av Folkhälsomyndigheten. 

Storbritannien satsar på omfattande smittspårning

Under torsdagen inleddes ett omfattande test- och smittspårningsprogram i England och Skottland. Enbart i England har 25 000 smittspårare anställts för att regeringen ska få bättre kontroll på eventuell fortsatt smittspridning, rapporterar TT och Sveriges Radio Ekot. Målet är att 10 000 personer ska kunna testas varje dag.
Kommentar: Kan ge ännu mer fart i den svenska debatten om masstestning.

Omvärldsbevakning 16.30

Sydkorea återinför restriktioner efter ökad smittspridning

Efter Kina var Sydkorea ett av de första länderna att drabbas hårt av coronaviruset. Landet var framgångsrikt med att stoppa smittspridningen, men när restriktionerna togs bort den 6 maj ökade antalet nya fall snabbt. Nu ska museer, parker och konstgallerier åter stängas och invånarna uppmanas att undvika sociala sammankomster och folksamlingar, rapporterar TT (via Aftonbladet).
Kommentar: Många undrar hur det ska gå när stängda länder öppnas upp, inte minst i relation till Sveriges hantering.

Omvärldsbevakning 13.15

Inga konserter under sommaren

Anders Tegnell säger att konserter kan bli aktuella först i höst. Det kan till med dröja till nästa år. Det rapporterar flera medier, bland annat DN.
Kommentar: Kan ge upphov till frågor.

Sommarboende kan nekas hemtjänst

En majoritet i riksdagens socialutskott vill att regeringen ska göra en tillfällig lagändring så att kommuner med många sommarboende kan neka hemtjänst åt de som egentligen bor i en annan kommun, rapporterar SR Ekot.
– Det finns kommuner som har ett ansträngt läge, säger kristdemokraten Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott till Ekot.
Kommentar: Kan komma frågor om det här, fram till dess att ett beslut är fattat av regeringen.

De flesta som dött i covid-19 över 70

Över 90 procent av de som dött i covid-19 var över 70 år, det visar siffror från Socialstyrelsen uppger TT.
Nästan hälften av dessa bodde på äldreboende och var fjärde hade hemstjänst.
Kommentar: Hittar inte nyheten på Socialstyrelsens hemsida.

Höga dödstal på särskilda boenden

I Stockholms län rapporterades 784 dödsfall på särskilda boenden under april månad. I april förra året var morsvarande siffra 270. Det rapporterar SVT.
Kommentar: Debatten om den höga dödligheten på boenden lär fortsätta.

Instuktionsfilm om munskydd

Svenska Dagbladet har en instruktionsfilm om hur man använder munskydd på ett säkert sätt. Varnar också för att munskydd som används på fel vis kan öka risken för smittspridning.
Kommentar: Filmen ligger på startsidan och jag lyckas inte länka direkt till filmen.

Omvärldsbevakning 08.30

Storbrand i Hälleforsnäs – flera personer evakuerade

Det rapporterar Sveriges Radio. 
Kommentar: Inget VMA i nuläget.

Regeringen beskrev beredskap som god – trots brister

Redan innan coronapandemin drabbade Sverige fanns påtalade risker när det gäller tillgången till skyddsutrustning, uppger SR Ekot. Det saknades dessutom kunskap om beredskapen på flera områden, visar Ekots granskning. Ändå beskrev regeringen Sveriges beredskap som god.
Kommentar: Den granskande fasen av coronahanteringen verkar komma i gång allt mer.

Apotek ska börja sälja coronatest till allmänheten

Apotea och Werlabs kommer att börja sälja tester via nätet från och med måndag, skriver DN.
Kommentar: Kan komma frågor om detta. Flera experter har uttryckt tveksamhet inför kommersiellt tillgängliga tester samtidigt som det finns en stor allmän efterfrågan på tester.

Onsdag 27 maj


Omvärldsbevakning 21.35

EU:s smittskyddschef flaggar för nya nedstängningar i höst

Många europeiska länder ser nu en minskning av antalet nya dödsfall till följd av covid-19. Men en ny uppgång av fall är att vänta och i höst kan det bli aktuellt med nya nedstängningar, säger Andrea Ammon, generaldirektör för EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, i en intervju i SVT:s Aktuellt.
– I frånvaron av ett vaccin är detta det enda verktyget vi har, säger hon.
Kommentar: Frågan om pandemins slut är ständigt het. Den här typen av nyheter väcker nog fler undringar.

Sverige hade återigen högst dödstal i världen

I Oxfords universitets dagliga rapportering av världens länders dödstal till följd av covid-19 hamnade Sverige på onsdagen återigen högst. Sjudagarsmedelvärdet ligger på 5,4 döda per miljon invånare, skriver Aftonbladet. De senaste två veckorna har Sverige haft världens högsta dödstal sju dagar. Folkhälsomyndigheten tycker dock att det är för tidigt att dra några slutsatser, då länder befinner sig i olika delar av pandemin och dessutom registrerar dödstal på olika sätt. 
Kommentar: Sveriges dödssiffror jämfört med resten av världen leder fortsatt till många frågor och kommentarer.

Omvärldsbevakning 16.30

Ivo: Allvarliga brister i äldreomsorgen

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har genom en tipstjänst för vårdpersonal fått in 3 000 riskindikationer sedan mars månad. Nyligen genomförde myndigheten en tillsyn på över tusen verksamheter, i huvudsak inom äldreomsorgen. I var tionde verksamhet hittades brister av allvarlig karaktär, rapporterar SVT Nyheter. Bland annat finns uppgifter om att personer på äldreboenden inte har fått en individuell bedömning av läkare.
Kommentar: Hanteringen av äldreomsorgen under pandemin väcker mycket känslor.

Särskilda restriktioner för män övervägdes

Råden och rekommendationerna för personer över 70 år ändras inte just nu, meddelade Folkhälsomyndigheten på tisdagen. Myndigheten övervägde dock att införa särskilda restriktioner för män, då män löper större risk än kvinnor att bli svårt sjuka av covid-19. Men Folkhälsomyndigheten landade ändå i att låta tidigare råd stå fast, berättar statsepidemiolog Anders Tegnell för SVT Nyheter.
Kommentar: Nyheten kan nog få reaktioner även om restriktionerna inte blev av.

Omvärldsbevakning 11.30

SVT:s redaktion i Malmö utrymd efter bombhot 

Delar av tv-huset i Västra hamnen i Malmö har utrymts efter att ett misstänkt föremål kommit med posten till SVT. Polisens bombskydd är på väg till platsen. Ett område utanför SVT är avspärrat rapporterar SVT Nyheter Skåne. 
Kommentar: Vi följer händelseutvecklingen.

Uppdatering: VMA misstänkt farligt föremål i Kungsängen

Vid kl. 11.20 drogs det Viktiga meddelandet till allmänheten tillbaks. Polisens bombtekniker hade då bedömt föremålet som ofarligt. Tågtrafiken vid Kungsängens station rullar åter. Vid kl. 11.30 hävdes avspärrningarna och evakuerade kunde återvända till sina bostäder och arbetsplatser.
Kommentar: Uppdaterat informationen i vår nyhet.

Omvärldsbevakning 09.00

VMA Misstänkt farligt föremål i Kungsängen 

Vid femtiden imorse påträffades ett misstänkt  farligt föremål utanför kommunhuset i Kungsängens centrum i Upplands Bro kommun. En större avspärrning har gjorts runt föremålet enligt polisen. Ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) utfärdades strax efter klockan sex. Boende i området uppmanas att hålla sig inomhus tillsvidare. Boende i en fastighet har evakuerats, rapporterar SVT Nyheter. Trafiken på pendeltågsstationen i Kungsängen har stoppats på begäran av polisen enligt Trafikverket. Upplands Bro kommun har aktiverat krisledning skriver kommun på sin hemsida.
Kommentar: Publicerat VMA enligt rutin. Följer händelseutvecklingen.

Omfattande bilbränder i Upplands Bro 

18 bilar runt om i kommunen har eldhärjats under natten. Det första larmet kom vid tre-tiden, rapporterar SVT Nyheter. Det har brunnit bilar på 6 olika platser.
Kommentar: Oklart om det finns ett samband med det misstänkt farliga föremålet i Kungsängens centrum.  

Tisdag 26 maj


Omvärldsbevakning 21.30

Reaktioner på beslut att inte ändra rekommendationer för äldre

Det blev inga lättade restriktioner för 70+, när Folkhälsomyndigheten och regeringen hade presskonferens på tisdagen.
– Det hade varit bra om de öppet kunde redovisa vilka siffror de använt för att komma fram till slutsatsen. Det tycker jag att de äldre kan vara värda, säger professor Ingmar Skoog, som är föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, till TT/Göteborgs-Posten.
Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation, välkomnar förtydligandet om att det är okej att träffas utomhus, om man håller avstånd.
– Många frågar sig när det här kommer ta slut. Man oroar sig för att det kommer bli väldigt långvarigt. Men där kan ju varken jag eller några myndigheter ge några besked, så vi får ta det dag för dag och göra det bästa utav det, säger Christina Tallberg till Sveriges Radio.
Kommentar: Folkhälsomyndighetens besked att rekommendationerna inte ändras för äldre mottogs med överraskning och besvikelse.

Region Stockholm ska testa fler

På tisdagen meddelade Region Stockholm att man har kapacitet att göra 40 000 tester för covid-19 per vecka, skriver Svenska Dagbladet.
Regionen kommer bredda testandet, så att även personer i prioritetsgrupp 3 kommer testas – personer inom övrig samhällsviktig verksamhet, så som energi- och livsmedelsförsörjning.
Kommentar: Testerna är fortsatt en het fråga.

Omvärldsbevakning 16.15

70-årsgräns ändras inte – men utomhusaktiviteter är okej

Folkhälsomyndigheten har tittat på om åldersgränsen 70 år för att minimera sociala kontakter skulle ändras. I en pressträff på tisdagen meddelade dock socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att 70-årsgränsen ligger fast. Att höja åldersgränsen skulle öka risken för smittspridning och allvarlig sjukdom.
Dock kan personer som är över 70 år träffa andra personer utomhus, om man håller rimligt avstånd. Att vistas i parker, promenera, spela krocket och boule är några aktiviteter som Carlson nämner som exempel, enligt Expressen.
Kommentar: Folkhälsomyndigheten hade flaggat för möjligheten att ändra åldersgränsen, men den ligger fast, vilket lär väcka frågor.

Antalet sjukhusinlagda ökar igen

Vid myndigheternas pressträff på tisdagen rapporterades 96 nya dödsfall i covid-19.
Antalet IVA-fall ökade jämfört med i går, till 343. Det är också cirka 100 fler patienter som idag är inlagda med covid-19 på andra avdelningar på landets sjukhus, jämfört med igår.
– Det är en negativ signal att antalet inlagda på sjukhus ökar, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, enligt Svenska Dagbladet.
Kommentar: Ökningen av sjukhusinlagda är, som konstateras ovan, en negativ signal.

Klass 2-varning för mycket höga flöden i Norrbotten

SMHI varnar för mycket höga flöden, klass 2, i små vattendrag i en del av Norrbottens läns inland, samt höga flöden, klass 1, i ett något större område, samt Råneälven.
Skogsbrandrisken är stor i norra Västergötland, Närke och på Gotland. Gräsbrandrisken under tisdag och onsdag är stor i nordvästra Svealand och Norrlands kust- och inland.
Kommentar: Vi har skrivit en nyhet på Krisinformation.se och följer utvecklingen.

Ny myndighet ska utveckla och samordna det psykologiska försvaret

Utredaren Anders Danielsson lämnade över förslaget om en ny myndighet till inrikesminister Mikael Damberg på tisdagen. Den nya myndigheten ska stödja, stärka, samordna och utveckla samhällets samlade motståndskraft inom det psykologiska försvaret, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
Kommentar: Endast för kännedom.

Omvärldsbevakning 12.30

WHO varnar för andravåg av coronasmitta

Mike Ryan, WHO:s akutchef, varnar för att länder som öppnar upp för tidigt riskerar en omedelbar andravåg. Han menar att pandemier ofta kommer i svallvågor, alltså att utbrotten kan återkomma senare i år till länder där första vågen avtagit, skriver Aftonbladet.
Kommentar: Kan skapa oro och ge upphov till frågor.

Industribrand i Västerås

Uppdatering

SVT Nyheter Västmanland skriver att räddningstjänsten nu arbetar med att skapa en barriär mot järnvägen, detta med tanke på  explosionsrisken efter branden. Prognosen på när trafiken kan återupptas är 27/5 klockan 08.00 enligt Trafikverket.
Kommentar: För kännedom eftersom branden orsakar stora tågstörningar. Troligen är det dock inte så många som reser just nu pga coronasituationen.

Omvärldsbevakning 08.00

Brand orsakar stora tågproblem

Under natten uppstod en brand i en industrilokal i stadsdelen Bäckby, Västerås. Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdades. Industribranden har orsakat stopp för tågtrafiken i Västerås. Det är oklart när trafiken kan komma igång, skriver SVT Nyheter Västerås.
Kommentar: Publicerat VMA i våra kanaler. Fortsätter att följa tågstoppet. 

Nya restriktioner för unga äldre väntas under dagen

I dag väntas Folkhälsomyndigheten ge besked om eventuellt lättade restriktioner för friska personer över 70 år, skriver SVT. 
Kommentar: Vi fortsätter att följa och publicerar råd när de finns publicerade hos Folkhälsomyndigheten. 

Måndag 25 maj


Omvärldsbevakning 21.30

Svenskarna förflyttar sig mer visar mobildata

Kristi himmelsfärdshelgen i förra veckan ökade rörligheten hos svenskarna. Exempelvis ökade resandet mellan Stockholm och Skåne med 387 procent och resandet mellan Stockholm och Gotland med 182 procent jämfört med veckan innan. Det visar anonymiserad mobildata från Telia, rapporterar TT/Svenska Dagbladet.
Även kortare sträckor som Stockholm till Norrtälje ökade med 115 procent och Malmö till Halmstad ökade med 220 procent.
Rekommendationerna i pandemitider är att resa så lite som möjligt och att följa övriga rekommendationer om t ex handhygien och avstånd om man ändå måste resa.
Kommentar: Möjligtvis ett tecken på att myndigheternas rekommendationer inte följs i lika hög utsträckning.

SCB: Överdödligheten minskar

Den så kallade överdödligheten – hur många fler som dör per vecka än snittet för de senaste fem åren – fortsätter att minska, rapporterar TT/Svenska Dagbladet. Överdödligheten var högst mellan 1 och 15 april, då 106 fler dödsfall per dag inträffade jämfört med snittet för perioden 2015-2019.
Under första halvan av maj var siffran cirka 60 fler dödsfall per dag.
Överdödligheten har varit stor särskilt i Stockholm, men där sker nu en minskning, medan den ökar i Västra Götaland. Pandemin är naturligtvis förklaringen till de ökade dödstalen.
Kommentar: Fortsatt överdödlighet men att den minskar är positivt.

Omvärldsbevakning 16.15

Över 4 000 dödsfall i covid-19

Dagens 31 rapporterade dödsfall i covid-19 gör att Sverige nu passerat 4 000 döda, aktuell siffra är 4 029. Antalet intensivvårdspatienter fortsätter att minska och är nu strax över 300.
På landets äldreboenden minskar smittspridningen och ligger i dag kring 60-70 fall per vecka, att jämföras med cirka 400 när siffran var som högst, skriver Expressen.
Vid dagens pressträff med myndigheterna sade statsepidemiolog Anders Tegnell att uppdaterade råd för ”yngre äldre” kommer att presenteras vid morgondagens presskonferens.
Kommentar: Fortsatt stort fokus på Sveriges höga dödstal.

Delar av Mariestad utan vatten

Mariestads huvudvattenledning har grävts av mellan Sjötorp och Hasslerör, uppger kommunen på sin hemsida. Flera orter, som Sjötorp, Moviken och Örvallsbro, saknar nu kranvatten. Reparationer pågår.
Boende i Hasslerör, Örvallsbro, Sjötorp, Lyrestad och Moviken rekommenderas att koka dricksvattnet när det väl kommer ur kranarna igen, skriver TT/Svenska Dagbladet.
Kommentar: Vi följer utvecklingen.

Omvärldsbevakning 12.00

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget att rapportera.