Vecka 28 2020

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 12 juli


Omvärldsbevakning 21.15

Rekordhög ökning av antalet smittade globalt

WHO:s senaste siffror visar att antalet bekräftat smittade av coronaviruset i världen, det senaste dygnet, ökat med över 230 000. Det är den största ökningen av antalet bekräftade fall som hittills registrerats, rapporterar Sveriges Radio. Totalt har nu 13 miljoner människor bekräftats smittade globalt, enligt nyhetsbyrån Reuters sammanställning.
Kommentar: vi följer utvecklingen av coronapandemin.

Risk för farliga biverkningar – kritik mot vaccintillverkare

Jorma Hinkula, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet kritiserar att vaccintillverkarna pressar tiden för att få fram ett vaccin mot covid-19,  risken är att man inte hinner upptäcka farliga biverkningar, skriver Sveriges Radio. Att ta fram ett vaccin är något som normalt tar många år för att man ska vara säker på att så få som möjligt drabbas av allvarliga biverkningar. Charlotta Bergquist som är vaccinsamordnare på Läkemedelsverket betonar vikten av att ett framtida vaccin mot covid-19 är väl utprövat och säkert. Hon tror att det är optimistiskt att ett vaccin skulle finnas tillgängligt redan i början på nästa år.
Kommentar: kan ge upphov till frågor och kommentarer i sociala medier.

Omvärldsbevakning 16.30

Rekordmånga samtal till 113 13

Antal samtal till SOS Alarms informationsnummer 113 13 har ökat kraftigt under
coronapandemin, skriver Sveriges Radio. En undersökning som gjorts visar att också antalet personer som känner till numret blivit fler. Hittills i år har det kommit över 400 000 samtal till informationsnumret 113 13, jämfört med 10 000 under hela förra året.
Kommentar: informationsnumret har avlastat 1177 under coronakrisen.

Forskare ifrågasätter coronavaccin

Forskare är inte säkra på att Astra Zenecas vaccin kommer att bli verkningsfullt, rapporterar SVT. De djurförsök som gjordes i våras visade att ingen av de vaccinerade aporna blev sjuk, men alla blev ändå infekterade av viruset.
–De tidiga resultaten ser inte särskilt lovande ut, säger Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccin- immunologi vid Karolinska institutet. 
Hon säger också att vaccinet inte tycks ge ett tillräckligt starkt antikroppssvar.
Kommentar: frågan om vaccin mot covid-19 är aktuell.

Omvärldsbevakning 13.20

Fler ovana vandrar i fjällen

Risken för olyckor och tillbud bland förstagångsbesökare i fjällen kan öka när många svenskar semestrar på hemmaplan. Den vanligaste orsaken till olyckor är att många underskattar fjällvädret, enligt Sveriges Radio P4 Norrbotten. Misstaget som många gör att att underskatta fjällvädrets snabba växlingar. 
Kommentar: fler svenskar väljer att semestra hemma i Sverige på grund av pandemin.

Flygkraschen i Iran berodde på felriktad radar

Iranska myndigheter uppger nu att nedskjutningen av det ukrainska passagerarplanet utanför Teheran i januari berodde på en felriktad radar, rapporterar Dagens Nyheter. 
”Felriktningen orsakades av ett mänskligt misstag”, skriver den iranska luftfartsmyndigheten i en rapport.
Kommentar: 17 personer med svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige omkom i olyckan. 

Folk som jobbar hemma under coronakrisen känner sig ensamma

I Aftonbladet rapporteras om en ny undersökning från DN/Ipsos där 51 procent av de tillfrågade anser att det mest negativa med distansarbete är ensamheten och avsaknaden av kollegor
– Varje människa har behov av att känna sig bekräftad, säger Karin Brocki, professor i psykologi vid Uppsala universitet.
Kommentar: frågan om hur coronapandemin påverkar den psykiska hälsan är aktuell

Omvärldsbevakning 10.15

Blekinges invånare uppmanas att inte vattna med åvatten

Länsstyrelsen uppmanar Blekinges invånare att inte använda åvatten för bevattning av trädgårdsland, fält och fotbollsplaner, rapporterar Sveriges Radio. Åarna är känsliga och tillståndet kan snabbt förändras.
Kommentar: för kännedom.

Svårt för utländska turister att få testa sig för covid-19

Enligt SR P4 Kalmar ska en tysk turist stött på problem när han ville testa sig för covid-19 efter att ha insjuknat med symptom som tyder på sjukdomen. Det svenska systemet för tester av covid-19 förutsätter att patienten har svenskt personnummer och e-legitimation. Andreas Delphin på Region Kalmar län medger att sjukvården inte var rustad för att hantera en massiv testning och hoppas på åtgärder till det eventuellt är dags för omfattande vaccination.
Kommentar: kan ge upphov till frågor och kommentarer i sociala medier. 

Lördag 11 juli


Omvärldsbevakning 21.15

Dödsorsaker utreds, med obduktion

Elisabeth Englund är neuropatolog och undersöker vad det är som gör att patienter dör, vid covid-19. Hon intervjuas av Aftonbladet. Att enbart hänvisa till viruset som dödsorsak räcker inte och det man eventuellt kan peka på är blodkärl som läcker. –Då läcker ämnen ut som normalt inte ska finnas ute i vävnaderna. Och det tål vi inte, det reagerar vi på, säger Elisabet Englund.
Kommentar: kan komma frågor i sociala medier.

Pandemin gör att relationsvåld ökar

SvD skriver i en artikel att tjej- och kvinnojourer signalerar om risker för ökat våld i nära relationer, som en konsekvens av pandemin. Anledningar som man pekar på är arbetslöshet, isolering, sociala problem och slopade förebyggande insatser.
Kommentar: en risk att ha kännedom om.

SJ ifrågasätts

I en artikel på Sveriges Radio beskrivs situationer där passagerare fått sitta trångt, trots de rådande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
Kommentar: trängsel är något som diskuteras flitigt.

Rakel ska bytas ut

SVT Nyheter uppmärksammar att Rakel ska bytas ut till ett modernare system.
Kommentar: för kännedom.

Omvärldsbevakning 16.50

Trots färre coronapatienter varnas för lång vårdkö

SvD beskriver situationen på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset som ansträngd. De patienter som under våren inte sökt sig till sjukhusen gör det nu istället, vilket gör att trycket är hårt. –Vi ligger efter med många operationer eftersom det varit extrem neddragning av all vanlig verksamhet på grund av corona. Det kommer ta lång tid att beta av, säger Andreas Fischer, läkare Södersjukhuset och ordförande Sjukhusläkarna Stockholm.
Kommentar: en konsekvens av det stora coronafokuset kan vara att andra hälso-och sjukvårdsfrågor hamnar i skymundan. Det har tidigare rapporterats i omvärldsbevakningen att det kan finnas risker att till exempel cancer inte upptäcks i tid, då screeningar har blivit senarelagda.

Ökad stress för personer med OCD under pandemin

Sveriges Radio skriver om en enkät som gjorts av OCD-förbundet, där hälften av medlemmarna upplever en ökad stress under den pågående pandemin. –Spenderar man normalt timmar med att oroa sig över smuts så gör inte den här pandemin det lättare, säger Beatrice Olsson Raksuthee, från OCD-förbundets lokalförening i Uppsala.
Kommentar: det som diskuteras tidigare är huruvida coronapandemin kan resultera i mer psykisk ohälsa.

Omvärldsbevakning 13.00

Mer central styrning av vården önskas

På Dagens Nyheters debattsida föreslår Läkarförbundets ordförande, Heidi Stensmyren, att staten ska ta hand om fler frågor inom hälso- och sjukvården. Hon säger att det är ett slöseri
med resurser att ha 21 olika vårdsystem i landet.
 Hon menar även att en enskild region inte klarar av att hantera alla dom utmaningar som pandemin fört med sig – och att vården i Sverige var ojämlik redan innan pandemin.
Kommentar: intressant läsning som kan kopplas till kommentarer som vi har fått i sociala medier. 

Omvärldsbevakning 10.00

Inget att notera.

Fredag 10 juli


Omvärldsbevakning 21.20

”Svenskarna följer inte rekommendationerna”

Flera kommuner rapporterar om en besvärlig situation med personer som inte håller avstånd. Främst gäller det kvällstid, på serveringsställen som säljer alkohol.
Det visar en ny rapport som Länsstyrelsen i Skåne tagit fram, på uppdrag av regeringen. 19 av 21 länsstyrelser har rapporterat in uppgifter.
– Man ser att det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Det här med att några känner en slags trötthet kring rekommendationerna är ju allvarligt och det behöver vi ta tag i på något sätt, säger Ola Melin, länsöverdirektör vid länsstyrelsen i Skåne, till Sveriges Radio.
Kommentar: Läs hela rapporten här.

Smittspridningen fortsätter att minska i Sverige

Andelen som testats positivt för covid-19 har minskat från 10 till 6 procent på en vecka, enligt preliminära siffror i Folkhälsomyndighetens nya veckorapport.
Men trots att smittspridningen minskar, så ligger Sverige fortfarande högt över de övriga nordiska länderna, skriver Dagens Nyheter.
I såväl Finland som Norge och Danmark var det bara 0,2 procent av proverna som var positiva (att jämföra med 6 procent i Sverige).
Kommentar: Utvecklingen går åt rätt håll i Sverige, även om situationen är betydligt allvarligare än i övriga nordiska länder.

Nytt rekord i antalet smittade på ett dygn

228 102 nya fall är ett nytt dygnsrekord. Antalet nya dödsfall globalt ökade med drygt 5 000, enligt WHOs dygnsrapport.
Kommentar: Pandemin har inte peakat, utvecklingen är mycket allvarlig.

Smittspårning på Stockholms äldreboenden

Aktiv smittspårning inleds på särskilda boenden i Region Stockholm. Förhoppningen är att bryta smittkedjorna.
– Tidigare har arbetet handlat om att provta misstänkt smittad personal och äldre. Det som hänt nu är att pandemin kommit i en ny fas då man fått kontroll på smittan. Då går man in i den aktiva smittspårningen, och försöker bryta alla smittkedjor och få koll på alla kontakter runt den smittade - både bland äldre och personal på ett särskilt boende, säger Suzana Björnstedt Buhovac, verksamhetsområdeschef för primärvården i SLSO, till Dagens Nyheter.
Kommentar: Kritiker hävdar att smittspårningsarbetet borde varit mer aktivt och inletts tidigare.

Omvärldsbevakning 16.10

26 nya dödsfall i covid-19

5 526 personer med covid-19 har nu avlidit, det är en ökning med 26 sedan i går.
74 898 har bekräftats smittade, en ökning med 565 rapporterade på fredagen, enligt Expressen.
Kommentar: Antalet dödsfall fortsätter att minska långsamt.

70-plussare gör som Folkhälsomyndigheten säger

Åtta av tio 71-årinar uppger att de undviker sociala kontakter. Motsvarande siffra bland 69-åringarna är sju av tio. Det visar en ny studie från AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborgs universitet.
– Det är ganska oschysst att säga att de äldre inte följer myndighetens rekommendationer för det ser vi klart i vår forskning att de faktiskt gör, säger Per Bjälkebring, en av forskarna bakom studien, till Göteborgs-Posten.
Kommentar: Ytterligare en undersökning som visar att myndigheternas rekommendationer följs.

Omvärldsbevakning 12.20

Risk att flyga efter genomgången covid-19

Aftonbladet rapporterar att det kan finnas en risk att flyga om man varit allvarligt sjuk i covid-19. Det kan vara nedsatt lungfunktion som kan orsaka besvär. Man hänvisar också till luften i flygplanet, att den innehåller mindre syre. Patienter uppmanas att ta kontakt med sin läkare innan resa.
Kommentar: ökat resande just nu i och med sommaren. För kännedom.

Ny FN-rapport om hur vi kan minska risk för pandemier

DN skriver om ny rapport från FN, där det pekas på flera åtgärder, för att minska risken för pandemier, bland annat miljöaspekter, djurhälsa och livsmedelshantering. Det finns olika riskområden som påverkar, däribland ökat resande, förändringar i livsmedelsförsörjning och klimatförändringar.
Kommentar: särskilt aktuellt i pandemitider.

Norge öppnar upp för vissa svenskar

GP och andra medier rapporterar att det norska folkhälsoinstitutet meddelar att de öppnar upp för resande från Skåne, Blekinge och Kronoberg. Samma sak gäller det omvända: norrmän kan resa till samma platser.
Kommentar: av allmänt intresse.

Sverige får ta del av corona-vaccin

Det är det svensk-brittiska Astra Zeneca som utvecklar vaccinet och leveranser till Sverige kommer tidigast i början på nästa år, rapporterar Sveriges Radio.
Kommentar: för kännedom.

Omvärldsbevakning 08.00

Väderstationer ska förebygga skogsbränder

Skogsföretaget Stora Enso ska testa att använda portabla väderstationer för att minska risken för skogsbrand, rapporterar Sveriges Radio P4 Gävleborg. Om det råder brandrisk under några dagar och luftfuktigheten understiger 40% så stannar bolaget sina skogsmaskiner. 
Kommentar: För kännedom.

Hålla skolor öppna ett bra val

Sveriges Radio tar upp en undersökning från Europeiska nätverket för barnombudsmän och Unicef där man konstaterar att Sveriges strategi för corona varit gynnsam för barnen, eftersom förskolor och skolor hållit öppna.
Kommentar: Hur man har hanterat coronapandemin kommer diskuteras länge. Bland annat gjordes en studie där man jämförde Sverige och Finland, med hänseende till öppna och stängda skolor. Vi följer.

Svenska Kraftnät tecknar avtal med Göteborg Energi

Göteborgsposten rapporterar att Svenska Kraftnät tecknat avtal med Göteborg Energi, för att säkra elen i södra Sverige.
Kommentar: Vi följer frågan sedan tidigare.

Förslag från Jordbruksverket

Jordbruksverket har lämnat in ett förslag till regeringen, där man har ett ökat fokus på jordbruket och den hållbara matproduktionen samt en tydlig prioritering av miljö- och djurvälfärdsersättningar. 
– Såväl torkan år 2018 som årets corona-pandemi har påmint oss om vikten av en robust svensk matproduktion. Att säkerställa en lönsam och hållbar matproduktion som klarar miljö- och klimatutmaningar är en central fråga för Sverige. Ledstjärna för vårt förslag är den livsmedelsstrategi som riksdagen beslutade om för tre år sedan, säger Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket.
Kommentar: Eftersom Sverige i mångt och mycket är beroende av import, kan ett viktigt komplement vara att stärka den inhemska matproduktionen.

Hemställan från MSB för att säkra skyddsutrustning

Skyddsutrustningen gäller för verksamheter som inte rör vård och omsorg, utan det handlar om till exempel livsmedelsbranschen, rättsväsende och djurvård.
Kommentar: För kännedom.

Torsdag 9 juli


Omvärldsbevakning 21.50

Regeringen utreder långtidssjuka i covid-19

Regeringen har gett Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att utreda sambandet mellan långdragna symtom och covid-19, skriver DN. Uppdraget går ut på att sammanställa det vetenskapliga underlag som finns om diagnos och behandling.
Kommentar: Det är en fråga som kan segla upp i social medier.

Omvärldsbevakning 16.30

Danmark öppnar gränsen för skåningar

Från natten mot lördag är den som är folkbokförd i Skåne välkommen till Danmark, skriver bland annat DN. Skåne uppfyller de danska kraven på under 20 nya coronafall per 100 000 invånare enligt danska myndigheter.
Kommentar: För kännedom. 

Folkhälsomyndigheten larmar om smittspridning bland unga

Folkhälsomyndigheten varnar för en ökande smittspridning bland yngre människor, skriver SvD. Det är en orimlig situation, säger generaldirektör Johan Carlsson som understryker att råden för att minska smittspridning gäller alla – inte bara de i riskgrupper.
Kommentar: En fråga som kan komma upp i sociala medier.

Omvärldsbevakning 13.00

Relationen mellan äldre och yngre under covid-19

DN skriver om pandemin och hur det skapat klyftor mellan unga och äldre. Man nämner en undersökning från Novus, som visar att personer i åldrarna 18–29 år är mindre följsamma vad gäller rekommendationerna.
Kommentar: det här är något som vi också känner igen från sociala medier – att gruppen äldre känner att de yngre inte bryr sig.

Debatt om vad som krävs för att nå alla under pandemin

På SvD skriver flera forskare under på en debatt med rubriken: ”Information på olika språk räcker inte”. Man anser att vissa grupper inte nåddes på ett önskvärt sätt i början av pandemin i Sverige: ”Redan tidigt under nuvarande kris kunde man konstatera att gruppen svensk-somalier drabbades hårt med höga dödstal och stor smittspridning inom gruppen. För många av gruppens medlemmar var tillgängligheten till information knapphändig.” Forskarna tar upp att en ökad inkludering gjordes, men att den inte var anpassad.
Kommentar: för kännedom.

Bedömningar varannan vecka från UD

I och med sommarsemestrarna kommer UD med tätare mellanrum ge information när det gäller bedömningar av resor till olika länder i sommar. Detta för att underlätta planering och att läget snabbt kan förändras. Grekland har till exempel svängt från att sagt ja till svenska resenärer, för att sedan säga nej.
Kommentar: vi följer.

Omvärldsbevakning 8.00

Lärdomar och läkemedel har minskat dödligheten på IVA

SVT Nyheter har granskat dödligheten härledd till covid-19 på IVA. Den har drastiskt minskat. I mars var det 34 procent av de som lades in som dog inom 30 dagar, enligt Svenska intensivvårdsregistret. Motsvarande siffra i april var 19 procent och i maj fyra procent. Anledningarna menar man är ökad kunskap kring sjukdomen samt vilka läkemedel som bör användas. – Vi har med tiden lärt oss mer kring när och hur man ska använda respiratorbehandling. Att vi ska ge högre doser blodförtunnande medicin eftersom det finns risk för blodproppsbildning. Och att användande av kortison verkar kunna ha positiva effekter, säger Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården på Karolinska, till SVT Nyheter. I artikeln nämns också andra orsaker, som att viruset försvagas samt att vi har blivit bättre på att skydda oss själva och blir kanske därför inte utsatta för så stora mängder virus.
Kommentar: ökad kunskap ger hopp om framtiden.

Oxfam varnar för hunger, som en följd av corona

Det finns olika scenarier kopplade till coronapandemin. BBC skriver att Oxfam varnar för hunger som en konsekvens, anledningarna är flera: massarbetslöshet, livsmedelsproducenter som inte kan producera med anledning av nedstängning, svårigheter att förmedla hjälp.
Kommentar: Sverige är i stor grad beroende av import för sin livsmedelsförsörjning.

Risk att världen överskrider 1,5-gradersmålet inom 5 år

BBC skriver att World Meteorological Organisation rapporterar att det finns en risk att den globala medeltemperaturen kommer stiga med mer än 1,5 grader de närmaste fem åren, jämfört med förindustriell tid.
Kommentar: klimatförändringarna går snabbare i länder som Sverige, med anledning av vår geografiska position.

Besöksrekord på 1177 i juni

Över 7 miljoner inloggningar under juni månad, motsvarande 1,7 miljoner svenskar, rapporterar Sveriges Radio. En ökad delaktighet i sin vård, till exempel genom att ta del av sina journaler, skulle kunna vara en effekt av ett ökat användande digitalt.
Kommentar: viktigt att de länkar och den info från 1177 som vi delar på Krisinfo är rätt och relevanta, då tjänsten är välanvänd.

Brandrisk på Öland

SMHI varnar för stor brandrisk på Öland.
Kommentar: vi följer.

Folkhälsomyndigheten vill inte jämföra Sveriges covid-19 med övriga Norden

Generaldirektören Johan Carlson kommenterar coronapandemin i Sverige i en intervju hos SvD. Han menar att vi behöver titta på olika faktorer när det gäller smittspridningen i Sverige och att det därför inte finns någon poäng att jämföra med andra nordiska länder. Han pekar bland annat på hur Sverige är uppdelat, med många regioner. - Hade vi haft färre regioner hade man kunnat hantera smittspårning på ett annat sätt. I min värld hade det varit lättare om vi för några år sedan hade fått den där regionreformen. Att vi haft sex till nio regioner istället. Då hade vi haft ett antal likvärdigt stora regioner resursmässigt. Att leva i en värld där vi har regioner med allt från 50 000 till två miljoner invånare är, som du förstår, inte lätt.
Kommentar: vi får ofta frågor på varför Sverige har fler smittade och döda i jämförelse med andra nordiska länder. En tanke vore om det faktiskt fanns ett svar att hänvisa till.

Onsdag 8 juli


Omvärldsbevakning 21.45

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 11.25

Forskarrapport uppger att covid-19 kan vara luftburet

I en ny forskarrapport uppmanar 240 forskare från 32 länder att WHO tydligare bör betona hur covid-19 kan spridas luftburet, via så kallade aerosoler. WHO erkänner att nya bevis tyder på att viruset kan spridas luftburet i högre grad än vad man tidigare trott, men understryker samtidigt saken behöver utredas ytterligare.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson hävdar fortfarande att covid-19 är en uppenbar droppsmitta men att det i vissa situationer, lägen och utrymmen kan vara något som påminner om aerosolsmitta. Det rapporterar Aftonbladet.
Kommentar: Redan nu har det kommit flera frågor om detta på sociala medier.

SL föreslår att resenärer ska kunna nekas resor vid trängsel

Länsstyrelsen i Stockholm vill på önskemål av SL se en tillfällig lagändring som ger poliser, ordningsvakter, busschaufförer och andra förare rätt att avvisa passagerare vid trängsel. Bakgrunden är att allt fler har börjat åka kollektivt igen, trots att SL avråder från allt annat än nödvändiga resor. Det rapporerar Mitt i Stockholm.
Kommentar: Påverkar många pendlare och andra kollektivtrafikresenärer. Kan ge upphov till frågor och kommentarer.

Folkhälsomyndigheten: Riskgrupper kan ansöka om sjukpenning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar riskgrupper att avstå från förvärvsarbete utanför hemmet. Från och med den 1 juli 2020 går det att ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan om man anses tillhöra en riskgrupp enligt den nya förordningen. Flera villkor måste vara uppfyllda för att ha rätt till sjukpenning, skriver Folkhälsomyndigheten.
Kommentar: Påverkar många människor och kan komma frågor om detta i sociala medier.

Rapporter om trängsel på Öland 

Expressen rapporterar om att det är trängsel på flera platser på Öland bland annat i Borgholm. På de allmänna platserna följs inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer, skriver Länsstyrelsen i Kalmar län i ett pressmeddelande. På campingar, i butiker och på restauranger fungerar det bättre.
Kommentar: Vi följer utvecklingen.

Omvärldsbevakning 09.40

Inget att notera.

Tisdag 7 juli


Omvärldsbevakning 21.50

Vaccinstrategi på gång

DN skriver om Folkhälsomyndighetens arbete med att ta fram en strategi för vaccination för covid-19. Myndigheten uttalar sig i artikeln och säger att alla inte kommer att kunna få vaccinet till en början utan att vissa grupper, till exempel de som är över 70 år kan komma att prioriteras. Sveriges nationella vaccinationssamordnare Richard Bergström säger att han tror att i början av nästa år kommer det finnas volymer så man kan inleda de första delarna av vaccinationsprogrammet.
Kommentar: För kännedom.

Flera regioner medger att man valt bort sjukhusvård för boende på äldreboenden

I inspektionen för vård och omsorgs IVO:s granskning av äldrevården har det framkommit att flera regioner i början av pandemin gick ut med så kallade generella bedömningar om att äldre inte skulle vårdas på sjukhus, även om de hade behov av sjukhusvård, utan att de skulle få vård på boendena. Det innebär att indivduella bedömningar av de sjuka inte gjorts. Idag ska, enligt uppgifter från regionerna, inga sådana generella bedömningar göras längre. Detta rapporterar DN. 
Kommentar: Det har skett mycket medierapportering under våren och sommaren om äldre som vägrats sjukhusvård, vilket väckt frågor och kommentarer från allmänheten. 

Omvärldsbevakning 16.10

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.30

Tillsyn visar på allvarliga brister vid 91 äldreboenden

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en tillsyn på samtliga 1700 särskilda boenden för äldre för att se om patienter under pandemin fått bedömning av läkare och vård och behandling utifrån bedömningen. 40 kommuner står för 70 procent av dödsfallen på äldreboendena, 91 äldreboenden bedöms ha sådana brister och risker att de ska utredas närmare skriver DN. SVT uppger att nästan hälften av alla som hittills avlidit med covid-19 bodde på ett särskilt boende. I en fördjupad granskning kommer IVO att gå igenom journaler för smittade och avlidna vid de 91 boendena.
Kommentar: Granskningen kan ge upphov till frågor och kommentarer från allmänheten.

Indien har nu över 20 000 dödsfall i covid-19

Antalet döda och sjuka har ökat mycket snabbt i Indien efter det att Indien dragit tillbaka sina restriktioner efter att varit nedstängt nästan två månader. Indien är nu det tredje mest drabbade landet i världen, uppger DN.
Kommentar: För kännedom.

Ökad coronasmitta på Balkan

Enligt SvD stiger antalet coronasmittade mycket snabbt i Kroatien och andra länder på Balkan. Siffrorna är dock fortfarande ganska låga jämfört med andra europeiska länder men smittspridningen går fort. I Kroatien ökade smittan med över 200 procent och i Serbien med 100 procent på några dagar. Grekland har nu stängt gränsen till Serbien och Österrike uppmanar sin medborgare att resa hem.
Kommentar: I denna vecka börjar svenskar att kunna resa till Kroatien, skriver SvD.
Kan leda till frågor och kommentarer från allmänheten.

Omvärldsbevakning 09.00

Melbourne satt i lockdown  

Australiens näst största stad, Melbourne, med fem miljoner invånare, stängs ned i ett försök att begränsa ett pågående coronautbrott. Nedstängningen träder i kraft vid midnatt natten mot onsdag lokal tid och kommer att gälla i åtminstone sex veckor, skriver TT/SvD. Nära 200 nya fall av coronasmitta har rapporterats i delstaten Victoria det senaste dygnet, vilket är en ny toppnotering. 
Kommentar: Vi följer den globala utvecklingen av coronapandemin.

USA överväger förbjuda TikTok

Den amerikanske utrikesministern Mike Pompeo berättade under måndagen att USA kan komma att förbjuda kinesiska sociala medier-appar som TikTok, rapporterar CNN. Uttalandet kommer i en tid av högre spänningar mellan USA och Kina enligt CNN. För första gången på sex år befinner sig två amerikanska hangarfartyg i Sydkinesiska havet. Fartygen är där för att genomföra en övning.
Kommentar: För kännedom.

50 döda i skyfall i Japan 

Minst 50 människor har dött i skyfall som drabbat de sydvästra delarna av Japan sen slutet på förra veckan. Hårdast drabbad är regionen Kumamoto, rapporterar SVT Nyheter. Räddningsinsatser försvåras av det fortsatt hårda vädret. Svenska ambassaden i Japan har samlat information och bra länkar för att följa utvecklingen. 
Kommentar: För kännedom med tanke på svenskar som befinner sig i landet.

Oro för elbrist i södra Sverige 

Näringslivet i södra Sverige oroas för en eventuell elbrist. I en analys som Svenska Kraftnät publicerade för ett par veckor sedan bedöms Sverige stå inför ökade risker för effektbrist, det vill säga svårigheter att leverera elen till hushåll och företag, rapporterar Sveriges Radio. Svenska Kraftnäts divisionschef på nätdivisionen, Per Eckemark, säger till Ekot att Svenska Kraftnät gör vad de kan för att säkra elförsörjningen i södra Sverige på lång sikt. 
Kommentar: Vi följer utvecklingen angående elsystemet.

Måndag 6 juli


Omvärldsbevakning 21.25

Miljarder oanvända för inköp av skyddsutrustning till covid-vården

Staten öronmärkte fem miljarder kronor till Socialstyrelsens inköp av skyddsutrustning till coronavården, men hittills har bara 61 miljoner kronor använts, skriver Svenska Dagbladet.
– Inköp av den absoluta merparten av utrustningen gör regionerna och kommunerna själva. Vi ska bidra och komplettera vid behov men inte ersätta, säger Erik Magnusson, inköpschef vid Socialstyrelsen.
Kommentar: Kan väcka frågor.

Inget svar om radioaktiv strålning

Det är fortfarande oklart varifrån de höjda nivåerna av radioaktiv strålning som uppmätts i Sverige kommer ifrån. Sju radioaktiva ämnen uppmättes först i Visby.
– Det är inte en stor kärnkraftsolycka i alla fall, säger strålskyddsexperten Jan Johansson till TT/Svenska Dagbladet.
Alla mätningarna ligger på detektionsgränsen, det vill säga på gränsen för vad som är möjligt att upptäcka.
Kommentar: För kännedom.

Brand i gruva i Filipstad

Det brinner i en kalkgruva i Filipstad i Värmland, skriver Aftonbladet.
Släckningen kommer sannolikt ta hela natten. Det kan finnas gasoltuber i byggnaden, men det råder ingen fara för allmänheten.
Kommentar: Situationen är under kontroll.

Omvärldsbevakning 16.00

13 nya dödsfall i covid-19

5 433 personer med covid-19 har avlidit i Sverige. Det är en ökning med 13 inrapporterade fall sedan i fredags, skriver TT/Svenska Dagbladet.
73 061 personer har bekräftats smittade. 2 461 personer har hittills intensivvårdats på grund av covid-19.
Kommentar: Trenden håller i sig, en långsam minskning av antalet avlidna.

Brand med farlig rök i Göteborg

En container med batterier brinner i Skarvikshamnen i Göteborg.
Trots att röken i sig är farlig så bedömer räddningstjänsten att den inte utgör någon fara för allmänheten, eftersom branden är tämligen isolerad, skriver Göteborgs-Posten.
Kommentar: Räddningstjänsten har läget under kontroll.

Omvärldsbevakning 13.05

Myndigheter ska ta fram plan för en covid-19-höst 

Vid en pressträff på Regeringskansliet berättade socialminister Lena Hallengren och civilminister Lena Micko om regeringens fortsatta arbete med covid-19. Sveriges Radio rapporterar från pressträffen att regeringen beslutat om att Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och länsstyrelserna har fått i uppdrag att förbereda landet på en andra våg av coronaviruset i höst. Om det kommer en andra våg i höst blir det förmodligen i form av klustersmitta, som utbrottet i Gällivare, enligt Lena Hallengren (SvD/TT).
Kommentar: För kännedom.  

Omvärldsbevakning 08.45

Inget att notera.