Vecka 30 2020

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 26 juli


Omvärldsbevakning 21.20

170 000 skydd stoppade

SvD skriver att Arbetsmiljöverket och Tullverket stoppat 170 000 skydd av olika slag, där kvaliteten varit varierande men där man inte når de krav som finns. Det finns de som vill sko sig på pandemin, är en av slutsatserna i artikeln. Hos Sveriges Radio kan vi också läsa om att Arbetsmiljöverket förbjudet egentillverkad skyddsutrustning. TT skriver också att fel skyddsutrustning kan ge falsk trygghet.
Kommentar: för kännedom. Skyddsutrustning har diskuterats flitigt.

Lyft frågan om livsstilen uppmanar experter

Lars Weinehall, ordförande i Nationellt programområde Levnadsvanor, kommenterar MSB:s informationskampanj och menar att ett större fokus behöver läggas på levnadsvanor, och berätta covid-19 kan hänga ihop med ohälsosamma levnadsvanor.
Kommentar: för kännedom.

Omvärldsbevakning 17.00

Fler döda i Spanien än rapporterat

Aftonbladet skriver att en granskning har gjorts av tidningen El Pais på Spaniens dödstal när det gäller covid-19, och att nya siffror pekar på att 60 procent fler skulle ha dött av sjukdomen. Siffran landar då på dryga 44 000 personer, vilket gör att Spanien kan anses vara en av de värst drabbade länderna i Europa.
Kommentar: kan komma frågor på det i sociala medier. Vi följer.

Omvärldsbevakning 12.50

Första covid-19-fallet i Nordkorea

Enligt DN har man i Nordkorea fått sitt första fall av covid-19.
Kommentar: för kännedom.

Omvärldsbevakning 10.15

Berlin: bil kört in i folkmassa

Aftonbladet och flera andra medier rapporterar om en händelse från Tyskland, Berlin, där en bil kört in i folkmassa. Flera människor är skadade. I dagsläget verkar inga religiösa eller politiska motiv finnas bakom skriver tidningen.
Kommentar: vi följer.

Västra Götaland förbereder för fler utbrott av corona

Sveriges Radio rapporterar att Länsstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att bedöma vilka insatser som behövs i Västra Götaland.
Kommentar: vi följer utvecklingen.

Brandrisk

SMHI rapporterar in brandrisk för Uppsala, Stockholm och Södermanlands län. I Stockholm och Södermanland är det mycket torrt i skog och mark och risken för brand bedöms som extremt stor under dagen.
Kommentar: för kännedom.

Lördag 25 juli


Omvärldsbevakning 21.15

Ubåt passerar under Öresundsbron

Flera medier, däribland Aftonbladet, rapporterar om en ubåt, rysk, som passerar under Öresundsbron. Försvarsmakten menar att det hela är odramatiskt.
Kommentar: för kännedom.

5G och operatörer som granskas

DN skriver en artikel om att Säpo, tillsammans med andra aktörer, ska granska 5G och de operatörer som kan vara aktuella för det nya nätet, och anledningen är säkerhetsaspekterna. I artikeln beskrivs olika risker som kan finnas, där några exempel är avlyssning, spårning av svenskar via deras mobiler och utländsk kontroll av mobilnät.
Kommentar: kan komma frågor i sociala medier.

PCR-tester kan visa ”fel”

SVT Nyheter skriver om PCR-tester som trots infektion visar negativt resultat, detta på grund av att den som är smittad inte alltid bär viruset i näsa och hals vid den tidpunkt då man topsas.
Kommentar: kan komma frågor på det i sociala medier.

Omvärldsbevakning 17.15

Kritik mot Sveriges satsning på antikroppstester

SvD/SVT skriver om experter som motsätter sig Sveriges strategi att testa storskaligt för antikroppar. Anders Björkman, professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet, säger att "omfattande antikroppstestning är en politisk felsatsning utan samhällsvinst."
Kommentar: kan uppkomma frågor och kommentarer i sociala medier.

Omvärldsbevakning 13.00

Oro i Tyskland och Belgien för en andra våg

Aftonbladet skriver om Tyskland och Belgien, där länderna sägs ha drabbats av ”den andra vågen” när det gäller covid-19. I DN citeras tyska folkhälsomyndigheten, med orden: ”mycket oroande”. DN rapporterar också om Spanien, där man befarar en ny topp. Reuters skriver att 40 länder rapporterar ökad smitta senaste veckan.
Kommentar: vi följer läget i världen.

Just nu vårdas fler för covid-19 i Stockholm

SVT Nyheter skriver om ett trendbrott, där det just nu vårdas fler för covid-19 i Stockholm. – Vi vet inte om det kommer bestå, men vi fortsätter att följa det, säger chefläkare Elda Sparrelid, från Region Stockholm.
Kommentar: för kännedom.

Omvärldsbevakning 10.15

Sammanställning för hur kollektivtrafiken kan agera

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har sammanställt vilka åtgärder som skulle kunna gälla för olika typer av kollektivtrafik, för att hindra smittspridning.
Kommentar: trängsel är något som kommer beröra många i höst. Vi publicerar på Aktuellt-sidan och företagssidan för covid-19.

Klass 1-varning för höga flöden

Klass 1-varning utfärdad för höga flöden i Torne älv mellan Torneträsk och Junosuando samt i Tärendö älv, enligt SMHI.
Kommentar: vi följer.

I USA varnar experter för smittläget

Sveriges Radio skriver att ambassadör Deborah Birx blivit intervjuad av NBC, där hon säger: – Det vi har i Florida, Texas och Kalifornien är tre stycken New York.
Sammantaget har 150 medicinska experter undertecknat ett brev till president Trump, där man uppmanar att stänga ner. TT skriver också att de senaste 16 dagarna har över en miljon konstaterats smittade i USA.
Kommentar: vi följer världsläget.

Fredag 24 juli


Omvärldsbevakning 21.10

It-problem i Region Uppsala löst

Regionen har lämnat stabsläget man gick upp i tidigare, rapporterar Göteborgs-Posten/TT. Redan vid lunchtid hade tekniker identifierat problemet och har under eftermiddagen åtgärdat det. Risken att felet ska inträffa igen ses som minimal. 
Kommentar: Region Uppsala är åter i normalläge.

Omvärldsbevakning 16.00

Norge öppnar gränsen för fler svenskar

Norge öppnar gränsen för resor till och från regionerna Värmland, Östergötland, Örebro och Kalmar, meddelar den norska regeringen vid en pressträff. Detta rapporterar Sveriges Radio.
Kommentar: för kännedom.

Omvärldsbevakning 12.40

Regionen i Uppsala stabsläge efter IT-problem

Ett omfattande IT-problem har drabbat regionen som nu har gått in i stabsläge. Ingen akut sjukvård påverkas, men vissa patienttjänster har slutat fungera, rapporterar Sveriges Radio Uppland
Kommentar: Ingen åtgärd i nuläget.

Larm om Gotlandsträngsel

Allmänheten på Gotland har blivit allt sämre på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, varnar länsstyrelsen, rapporterar TT och flera andra medier.
Samtidigt pekas en ny tydlig riskgrupp ut på ön – restauranganställda.
– Verksamheterna tar ansvar, men det personliga ansvaret från allmänheten brister, säger Amy Rankin, stabschef på länsstyrelsens coronastab till TT.
Kommentar: Fortsätter följa utvecklingen.

Omvärldsbevakning 08.35

Besked om norska gränsen

I eftermiddag väntas nya besked från norska regeringen kring reglerna för gränsen mot Sverige, skriver Sveriges Radio.
Kommentar: Vi följer beskedet under eftermiddagen.

Torsdag 23 juli


Omvärldsbevakning 21.10

Äldre, sjuka och vårdpersonal först i vaccinationskön

Äldre, sjuka och vårdpersonal är de som står först i kön när Folkhälsomyndigheten nu lägger upp planen för hur vaccinationerna mot covid-19 ska gå till, rapporterar SVT. Enligt Folkhälsomyndighetens plan, som ingår i regeringens vaccinationsstrategi och ska redovisas senast den sista augusti, är det regionerna som har ansvaret för själva vaccineringen som ska ske ute på landets sjukhus och vårdcentraler. 
Kommentar: frågan om vaccin mot covid-19 diskuteras flitigt.

Omvärldsbevakning 15.50

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.10

För få smittade för effektiva masstester

I många delar av landet har för få varit smittade för att tester av antikroppar ska vara effektivt, rapporterar Sveriges Radio. Enligt forskare på Linköpings universitetssjukhus kan det vara mer effektivt med att testa förekomsten av antikroppar i kluster och bland specifika grupper av människor, som anställda inom vården.
Kommentar: Ett inlägg i debatten om testning som kanske kan ge upphov till frågor om den svenska strategin för testning.

Omvärldsbevakning 08.45

Regioner tveksamma till antikroppstester för alla

Blekinge och Kalmar regioner tvekar inför att erbjuda antikroppstester till allmänheten. Risken bedöms som för stor med felaktiga positiva svar, vilket skulle kunna sprida smittan exempelvis till äldreboenden. Det rapporterar Sveriges Radio.
Kommentar: Frågor kan uppstå kopplat till flera områden; bland annat regeringens mål att alla ska kunna ta antikroppstest, testernas tillförlitlighet och smittspridning på äldreboenden.  

Onsdag 22 juli


Omvärldsbevakning 21.15

Nya riktlinjer för trängsel ska tas fram

Efter rapporter om trängsel på bussar och tåg ställer sig många i branschen frågande till exakt hur många som egentligen ska få rymmas i fordonen. De olika aktörerna inom kollektivtrafiken ska nu försöka att hitta en gemensam syn på frågan, och besked kommer före skolstarten, rapporterar Sveriges Radio.
– Just nu finns ingen fastställd gräns för vad trängsel innebär, i form av mått och mätetal, som Folkhälsomyndigheten gått ut med för kollektivtrafikområdet. Men branschaktörerna tillsammans med SKR inleder nu arbete för att ta fram en gemensam och enhetlig hållning för vad som ska gälla, säger Gabrielle Vikmans, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 15.45
Schweiz slopar karantän för svenskar

Från och med 23 juli omfattas inte längre Sverige av den tio dagar långa karantän i Schweiz som gäller för personer från länder med en förhöjd infektionsrisk, rapporterar Göteborgs-Posten/TT. Sverige har, tillsammans med en rad länder som USA och Iran, funnits med på listan av länder där smittspridningen anses vara hög.
Kommentar: Schweiz är ett av de länder som berörs av UD:s reseavrådan. 

Polisen har beslagtagit 17 000 falska testkit för covid-19

Testerna hittades under ett tillslag mot tillverkare av livsmedelsprodukter i tiotals länder, skriver Svenska Dagbladet/TT och hänvisar till Interpol.
Kommentar: För kännedom.

Ingen rekommendation om munskydd på tåg

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är rekommendationer kring munskydd på tåg inte aktuellt i Sverige, skriver Svenska Dagbladet/TT. Att hålla avstånd är fortfarande den viktigaste åtgärden för att hålla nere smittan av coronaviruset. Stefan Holmlund vid SJ:s pressjour har tidigare sagt till TT att SJ följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I stället för att erbjuda munskydd satsar de på att inte boka upp alla platser på tåget så att resenärerna ska kunna hålla avstånd.
Kommentar: Kan ge upphov till kommentarer i sociala medier. 

Omvärldsbevakning 11.00

Ökad trängsel i västsvenska semesterorter 

Länsstyrelsen i Västra Götaland skriver i sin senaste veckorapport om ökad trängsel på bryggor, i restauranger och på andra samlingsställen i populära semesterorter längs Västkusten. Det meddelar Göteborgs-Posten.
Kommentar: Det kan uppstå frågor kring lokala föreskrifter avseende trängsel och om kommunens ansvar. 

Omvärldsbevakning 08.00

Svårt att hålla avstånd i Stockholms kollektivtrafik

Interna rapporter från biljettkontrollanter visar att det varit svårt eller omöjligt att hålla avstånd för dem som rest kollektivt i Stockholm. När coronapandemin nådde Stockholm i mars minskade resandet med kollektivtrafiken och trafiken drogs ned, vilket genererade mer trängsel. Trängseln har fortsatt även under sommaren, skriver Sveriges Radio Ekot. 
Kommentar: Rapporter om trängsel i kollektivtrafiken brukar generera frågor från allmänheten.

Tsunamivarning i Alaska

En jordbävning med magnitud 7,8 har gjort att Tsunamicentret NWS utfärdat en tsunamivarning för kustsamhällena i södra Alaska och för öar i regionen, skriver Expressen. Skalvet inträffade en bit ut i havet och kan troligen ge meterhöga vågor, säger Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet.
Kommentar: Vi följer för att se eventuella konsekvenser.

Tisdag 21 juli


Omvärldsbevakning 21.20

Regioner anser att Folkhälsomyndighetens riktlinjer är otydliga 

En enkätundersökning som Sveriges Radios Ekot gjort visar att närmare hälften av Sveriges Regioner tycker att Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken inte varit tillräckligt tydliga. Bland annat handlar det om hur man ska definiera trängsel och när en buss ska anses vara fullsatt, rapporterar Sveriges Radio.
Kommentar: För kännedom.

SMHI: Klass 1-varning för stora regnmängder på Gotland

Gäller främst den norra delen i natt och onsdag morgon. Det kan komma stora regnmängder under ganska kort tid. Troligen 30-40 millimeter, möjligen mer, skriver SMHI.
Kommentar: För kännedom.

EU rekommenderar munskydd på tåget

Munskydd bör användas på tåg om inte 1,5 meters avstånd mellan passagerare kan hållas enligt uppdaterade rekommendationer från EU-kommissionen, rapporterar SvD/TT. Även tågpersonal bör använda, och utbildas i användandet av munskydd. I Sverige finns dock inte krav på munskydd utanför vården.
Kommentar: Frågan om munskydd är fortsatt en av frågorna som genererar flest kommentarer i våra sociala medier.

Rost tvingade MSB:s brandflyg att nödlanda

Korrosion på landningsstället var anledningen till att ett av MSB:s två nya brandbekämpningsflygplan tvingades att nödlanda på vattnet i Nyköpings skärgård i förra veckan, rapporterar SVT Nyheter Sörmland. Felet är åtgärdat och båda flygplanen är åter i drift. Händelsen är anmäld av Saab till Transportstyrelsen.
Kommentar: Ifall vi får frågor om detta.

Årets Nobelbankett inställd på grund av covid-19

Det blir ingen bankett i år på grund av pandemin, det beskedet lämnades idag av Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten till Dagens Nyheter. Priserna kommer dock att tillkännages som vanligt i oktober.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 16.20

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.55

Varning för ökad smittspridning på Öland

Efter att antalet smittade personer inom serviceyrken i Kalmar län ökat och efter rapporter om trängsel på Öland varnar smittskyddsläkaren i Kalmar län för ökad smittspridning i regionen, skriver Expressen.  
Kommentar: Ökad smittspridning regionalt och smitta på turistorter kan påverka vilken information myndigheterna går ut med så vi följer det.

Fel siffror i scenarierapport från Folkhälsomyndigheten

Aftonbladet rapporterar att fel smugit sig in i siffrorna över förväntat antal döda i Folkhälsomyndighetens senaste rapport. I den tas olika scenarier upp kring utvecklingen framöver avseende smittspridning. Nya siffror kommer att publiceras, meddelar myndigheten.
Kommentar: Noteras ifall frågor uppstår.

Omvärldsbevakning 08.20

Inget att notera.

Måndag 20 juli


Omvärldsbevakning 21.40

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.30

Vaccin som ger antikroppar mot covid-19 utvecklat

Läkemedelsföretaget Astra Zeneca har tagit fram ett vaccin som ger antikroppar mot covid-19 utan allvarliga biverkningar, det rapporterar BBC News och flera andra medier. I en studie med 1077 personer fick 91 procent av deltagarna antikroppar. Även om reslutatet verkar lovande dröjer det innan ett färdigt vaccin finns tillgängligt. Större undersökningar och tester med fler deltagare väntar.
Kommentar: För kännedom. Kan skapa frågor i våra sociala medier.

Omvärldsbevakning 12.30

Obligatoriskt att bära munskydd i Frankrike

Från och med nu är det obligatoriskt att bära munskydd i miljöer som butiker, mataffärer, banker och andra allmänna verksamheter inomhus i Frankrike, rapporterar Svenska Dagbladet/TT. Efter en lång nedstängning med strikta restriktioner minskade smittan, men när landet nu börjat öppna upp igen har man åter sett en ökning av antalet fall. 
Kommentar: Kan ge upphov till kommentarer i sociala medier. 

Låggradiga inflammationer kan förklara varför dödligheten i covid-19 är så mycket högre bland äldre

Enligt en ny forskningsgenomgång i tidskriften Science förändras kroppens vävnader och immunförsvar även hos i övrigt fullt friska äldre personer på ett sätt som är viktigt att förstå för att kunna ge rätt behandling vid covid-19, skriver Svenska Dagbladet/TT. I olika vävnader kan åldrande celler börja sända ut ämnen som retar immunförsvaret. Det ger upphov till låggradiga så kallade sterila inflammationer, som uppstår trots att kroppen inte är infekterad av något smittämne.
Kommentar: Kunskapen är viktig för att förbättra vården och för att framtida vaccin ska vara till nytta.

Skärmar kan sprida farliga ämnen

Potentiellt farliga kemikalier sprids från våra tv-apparater, datorer och mobiler med LCD-skärmar, rapporterar Sveriges Radio Örebro och hänvisar till en studie från Örebro Universitet. "När det blir skada på LCD-skärmar, eller vi använder dem, kan de hända att partiklarna läcker ut – och man har inte kartlagt hur stora mängder som kan bli farligt" säger Filip Berner Branzell, biomedicinsk analytiker på USÖ och en av studieförfattarna.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 07.50

Inget att notera.