Vecka 46 2020

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 15 november


Omvärldsbevakning 21.50

Skolor kan komma att stängas efter jul

Om coronasmittan fortsätter att öka kan det bli aktuellt att stänga skolor i landet. Det uppger utbildningsminister Anna Ekström i en intervju med Expressen. Det är just hos gymnasieungdomar som smittan sprider sig snabbast just nu. 18 procent av de 1719-åringar som testade sig förra veckan var smittade, vilket kan jämföras med 10 procent för övriga åldersgrupper.
Kommentar: Redan nu har vissa skolor stängts (se omvärldsbevakningen från tidigare idag). I artikeln framgår det inte om Ekström enbart syftar på gymnasium och högskolor eller om också grundskolan skulle omfattas av en eventuell stängning.

Omvärldsbevakning 18.50

Förslag på skärpta krav på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen vill se skärpta krav på kommunernas äldreomsorg, däribland kontinuerlig utbildning i basal hygien och att personal ska organiseras i särskilda team eller avdelningar. Förslagen har lämnats till regeringen för utredning, uppger Sveriges Radio.
Kommentar: För kännedom. Påverkar många äldre och deras anhöriga. 

Grundskolor stängs i Karlskrona

Grundsärskolan på Lyckeby kunskapscentrum, Spandelstorpskolan och Solbackaskolan i Karlskrona kommer på grund av den snabba spridningen av covid-19 att vara stängda under två veckor. Tre ur personalen bekräftats vara corona-smittade och sjukfrånvaron är hög, rapporterar SVT Nyheter Blekine. Stängningen gäller från imorgon, måndagen den 16 november, och berör cirka 80 elever.
Kommentar: Kan skapa debatt kring huruvida grundskolor bör stängas eller inte.

Sverige kan få vaccin mot covid-19 i januari

Sverige kan få sin första leverans av vaccin mot covid-19 i januari. Detta sedan EU slutit avtal med läkemedelsbolaget Pfizer om att köpa in 200 miljoner doser av det nya vaccinet. Hur länge det nya vaccinet håller i sig är dock fortfarande oklart. Det kan också krävas flera doser för att få fullgott skydd, eller olika typer av vaccin, skriver Dagens Nyheter.
Kommentar: För kännedom. Fortfarande oklart hur eller om detta kommer att påverka Folkhälsomyndighetens restriktioner.
Edit 21.38: Enligt Sveriges Radio kan det dröja betydligt längre än till januari innan man kan komma igång med vaccinering i Sverige. Inget  vaccin är ännu godkänt i Europa och frågetecknen är fortfarande många, uppger SR.

Omvärldsbevakning 15.55

Folkhälsomyndigheten undersöker återinsjuknande i corona

Dagens Nyheter rapporterar om att Folkhälsomyndigheten för närvarande undersöker omkring 150 fall av återinsjuknande i corona. Studierna visar att mycket tyder på att den som insjuknar en andra gång har ett visst skydd.
– Man är med all sannolikhet inte så smittsam och får inte en allvarligare infektion, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
Kommentar: Kan ge vissa svar men kanske ännu fler frågor angående återinsjuknande i corona.

Många tillslag mot illegala fester under pandemin

Det rapporteras om flera tillslag mot illegala fester under pandemin. Exempelvis slog Polisen i natt till mot en industrilokal i Västberga utanför Stockholm där hundratals samlats för att festa, skriver Aftonbladet. Samtidigt rapporterar Svenska Dagbladet att polisregion Syd har under helgen avbröt en bilträff som hundratals ungdomar hade lockats till, medan Sveriges Radio uppger att polisen i Bergen fått in många anmälningar om hemmafester sedan det norska förbudet mot att träffas mer än fem personer i hemmen inträdde.
Kommentar: Visar att många fortfarande inte tar FHM:s nya restriktioner på allvar. Kan skapa debatt (och möjligen ilska) på sociala medier.

Utökade kontroller av corona-restriktioner i Paris

Under helgen har den franska polisen utökat sina kontroller kring efterlevandet av de corona-restriktioner som införts bland annat i Paris. Orsaken är att polisen sett tecken på att flera i huvudstaden bryter mot restriktionerna, skriver Aftonbladet.
Kommentar: Intressant för svenskar på plats i Paris. Även av intresse att se om Sverige följer samma väg, med tanke på att många verkar bryta mot restriktionerna även här.

Omvärldsbevakning 11.05

Ansträngt läge på landets laboratorier

Nästan samtliga regioner har nått eller håller att på sin maxkapacitet när det gäller coronatester.
I en undersökning som Ekot låtit göra kan flera av regionerna inte analysera fler prover. Regionerna hanterar detta på olika sätt. I Stockholm exempelvis inför man hårdare regler kring vilka som ska få testa sig för covid-19-smitta. Provtagningen ska i första hand nu gå till boende och personal på länets äldreboenden, rapporterar P4 Stockholm.
Kommentar: Kan orsaka oro och frågor.

Kraftigare smittspridning än befarat

Smittspridningen av covid-19 har blivit betydligt kraftigare än vad man tidigare befarat, uppger Aftonbladet. Inför hösten utgick Folkhälsomyndigheten från ett scenario där man trodde på lokala klusterutbrott men istället har vi fått en spridning i stora delar av landet.
Kommentar: Kan orsaka oro och frågor.

Matematikprofessor: Sverige har agerat för sent 

Matematikprofessorn Tom Britton som tidigare förutspådde att ytterligare 100 personer skulle avlida i covid-19 i Sverige fram till nyår har han reviderat sin uppfattning och tror nu att många fler kommer att dö. Han är kritisk till att den senare tidens kraftigare råd, rekommendationer och restriktioner inte inte sattes in tidigare i Sverige. Det skriver Aftonbladet.
Kommentar: Kan orsaka oro och frågor.

Nytt oväder på ingång i Centralamerika

Efterdyningarna av stormen Eta skördar fortfarande människoliv i Centralamerika. Samtidigt beräknas ett nytt oväder, som går under namnet Iota, nå Nicaragua och Honduras östra kust. Det uppger Dagens Nyheter.
Kommentar: För kännedom. Ovädret kan orsaka stor förödelse.

Lördag 14 november


Omvärldsbevakning 21.15

Oroligheter i USA

Flera medier, bland annat DN, rapporterar om oroligheter i USA, där protester genomförs i Washington med anledning av det amerikanska valresultatet. GP skriver att de fått uppgifter om att det finns en risk för våldsamheter
Kommentar: för kännedom.

Studie av corona, viruset kan även vara luftburet

DN skriver om en studie som genomförts i Uppsala, där man funnit coronavirus i ventilationen. Forskarna menar att det tyder på att viruset kan vara luftburet. Det som till exempel kan bli aktuellt att revidera är hur stort avstånd man ska hålla till andra människor och ifall det finns en poäng med munskydd i vissa situationer.
Kommentar: det har redan kommit in frågor i sociala medier. För kännedom.

Omvärldsbevakning 18.45

Detonation i Uppsala misstänks vara riktad mot polisanställd

DN rapporterar om den tidigare detonationen i förmiddags, och det finns en misstanke om att den riktades mot polisanställd. Föremålet som detonerade misstänks vara en handgranat.
Kommentar: för kännedom.

Österrike inför lockdown i tre veckor

DN skriver om Österrike som stänger ned landet för att minska smittspridningen. Vissa beräkningar visar att landet har flest nya smittade i världen. På fredagen rapporterades 9.586 nya fall i landet.
Kommentar: vi följer utvecklingen.

I region Stockholm ransoneras coronatesterna

Det är hårt tryck på testningen, rapporterar Sveriges radio och region Stockholm prioriterar nu äldreomsorgen, med fokus på personal och boenden.
Kommentar: inför kommande vecka torde frågor om testning att öka i sociala medier, då flera medier rapporterar om ansträngda testsituationer i många av landets regioner.

Omvärldsbevakning 13.15

Risk för personalbrist

SVT Nyheter/TT lyfter den svenska coronavården i Västra Götalandsregionen, där en verksamhetschef uttalar sig om att det finns en stor vilja att hjälpa till, men där han själv säger sig vara orolig över hur personalen mår. TT rapporterar att antal patienter gått upp snabbt, vilket skulle kunna leda till personalbrist.
Kommentar: flaskhalsar i coronavården, både när det gäller testning och personal, är något att vara uppmärksam på.

Omvärldsbevakning 10.30

Studie visar på farliga miljöer som gynnar smittspridning

I DN rapporteras om ny studie. Med hjälp av data från mobiltelefoner har man i USA kunnat identifiera platser som är särskilt viktiga ur smittspridningssynpunkt. Restauranger ligger i topp och det som förklarar är den begränsade ytan samt att personer befinner sig på samma plats under lång tid. Andra miljöer är gym, kaféer och hotell.
Kommentar: kan komma frågor i sociala medier.

Detonation i trappuppgång i Uppsala, särskild händelse inleds av polisen

Hos polisen rapporteras om en detonation som har skett i Uppsala, ingen har kommit till skada men polisen vill komma i kontakt med allmänheten när det gäller tips om iakttagelser. Sveriges Radio skriver kort om händelsen.
Kommentar: vi följer.

Testning slår i taket i nästan alla regioner

Sveriges Radio/Ekot har kartlagt regionernas testning, och nästan alla regioner har nått maxkapacitet gällande coronatester och det blir allt svårare att få en testtid/möjlighet att testa sig.
Kommentar: testning ligger i fokus, och när den försvåras kan det uppkomma frågor i sociala medier.

Fredag 13 november


Omvärldsbevakning 21.25

Ivo varnar kommuner från att införa besöksföröbud

Det finns ingen laglig möjlighet att införa besöksförbud, som bland annat Stockholm, Göteborg och Skara redan gjort, säger tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i SR. Det tidigare besöksförbudet beslutades av regeringen, men kommunerna har inte den juridiska grunden att stå på, enligt Ivo.

Kommentar: Kan leda till frågor från allmänheten.

Arbetsmiljöverket rekommenderar vädring emot smittspridning 

Arbetsmiljöverket har infört specifika riktlinjer för hur vädring kan minska smittspridning av covid-19 på arbetsplatser, rapporterar SR. Riktlinjerna stödjer sig på riktlinjer från världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsorganisationen ECDC.
Kommentar: Kan leda till frågor från allmänheten.

Omvärldsbevakning 16.25

Kritik av Folkhälsomyndigheten i genomgång i DN

Under rubriken "FHM:s bedömning ledde till sämre beredskap" kritiseras Folkhälsomyndigheten och statsepidemiolog Anders Tegnell i en artikel i DN av regionala vårdchefer och politiker, bland annat från Uppland och Norrbotten. Kritiken går ut på att myndigheten gjort en felbedömning när den gått ut med att den inte tror på en andra våg och att det lett till att regionerna inte var beredda. Flera smittskyddsläkare från andra regioner menade att de ändå förberett sig så långt de kunnat och att de inte påverkats av den tidigare bedömningen. Anders Tegnell håller med om att "Vi har fått en situation som är allvarligare än den vi trodde." och menar att "Regionerna varit väldigt inställda på att det kan bli många fall även under den här hösten." 
Kommentar: Kan leda till frågor från allmänheten. 

Omvärldsbevakning 12.35

Virus i ventilationssystemet antas vara luftburet

SVT rapporterar att coronavirus påträffats i Akademiska sjukhusets ventilationssystem, långt ifrån sjukhussalarna. Upptäckterna presenteras i en studie som publicerades i veckan. Statsepidemiolog Anders Tegnell menar att studien inte ger något stöd för att viruset är luftburet i egentlig mening.
Kommentar: Kan ge fler kommentarer kring Folkhälsomyndighetens strategi.

Omvärldsbevakning 08.40

Ingenting att rapportera. 

Torsdag 12 november


Omvärldsbevakning 20.00

Hård belastning på sjukvårdsupplysningen 1177

I takt med att smittspridningen ökar på flera håll i Sverige ökar antalet samtal till 1177. Man är nu uppe på nivåer i nivå med dem i slutet av mars, skriver SvD/TT. Enligt Sofie Zetterström på Inera som driver 1177 så är bemanningen generellt lite för låg på 1177 då det är svårt att rekrytera personal inom hälso- och sjukvården.
Kommentar: För kännedom.

Kan bli aktuellt med begränsat resande i hela landet

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger till Sveriges Radio att det kan bli aktuellt att begränsa resandet i hela landet i och med julhelgerna. – Vi får se hur det utvecklar sig framåt jul. Jag tror verkligen vi kommer behöva ha en dialog med regionerna. Framförallt små regioner dit många reser för det kan bli ett problem ha resurser på plats att testa. Och att minska trycket till de här regionerna kan bli aktuellt men det får vi se. Det är fortfarande några veckor kvar, säger Anders Tegnell till Ekot.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 16.30

Nya skärpta allmänna råd på flera håll

Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt i Dalarnas, Gotlands, Värmlands och Västmanlands län. Därför införs från och med idag skärpta allmänna råd som ska minska spridningen av covid-19 i länen. De gäller i första hand till och med den 10 december 2020 och kan förlängas.
Kommentar: Vi har publicerat nyhet och uppdaterat vår sida med regionala råd och restriktioner.

Omvärldsbevakning 12.00

Fler dödsfall i Europa men avstannande kurvor över smittspridning

I Storbritannien, Tyskland och Frankrike har smittokurvorna börjar plana ut den senaste veckan, skriver Aftonbladet. Antalet nya coronafall har också sjunkit i Belgien, Nederländerna, Irland och Tjeckien. Samtidigt rapporterar bland annat Dagens Nyheter att antalet döda ökar i Europa.
Kommentar: Bra att ha koll på hur utvecklingen ser ut just nu.

IT-attack mot svenska företag sedan en vecka

Sedan en vecka pågår en större IT-attack mot flera stora svenska företag. Attacken sker med ransomware och syftar till utpressning, rapporterar Sveriges Radio.
Kommentar: Det kan uppstå frågor om hur samhället påverkas.

Omvärldsbevakning 08.30

Nattens Viktiga meddelande till allmänheten om en brand i Linköping är återtaget. I övrigt inget att rapportera.

Onsdag 11 november


Omvärldsbevakning 21.10

Inget nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.30

Försäljningsstopp för alkohol efter klockan 22

Alkohol ska inte få säljas och serveras på krogar och restauranger efter klockan 22. Detta har regeringen bestämt som ytterligare ett försök att dämpa smittspridningen, vilket meddelades under en pressträff på onsdagseftermiddagen, skriver DN. Den nya restriktionen ska börja gälla den 20 november.
Åtgärden innebär även att serveringsställen med alkoholtillstånd måste stänga senast 22.30.
Kommentar: Inväntar publicering på regeringen.se för att kunna göra nyhet.

Omvärldsbevakning 13.15

Stockholm planerar införa besöksförbud på äldreboenden

För att minska smittspridningen på äldreboenden planerar Stockholm stad att införa totalt besöksstopp till samtliga äldreboenden i staden, skriver Dagens Nyheter. Enligt obekräftade uppgifter till tidningen ska Stockholms stads krisledningsnämnd hålla möte under eftermiddagen och förväntas ta beslut i frågan. 
Kommentar: Vi bevakar detta och gör en nyhet om ett sådant beslut skulle komma. 

Nytt hot mot Malmö-moské

För andra dagen i rad har polisen larmats till en av Malmös moskéer med anledning av ett upphittat misstänkt föremål, skriver GP/TT. Föremålet ska ha kommit till det religiösa samfundet vid Mahmoodmoskén. 
- Det är, som i går, ett pulver som man måste backa ifrån och analysera, säger polisens pressinformatör Kim Hild. 
Under tisdagen fick Islamic Center i Malmö en liknande postförsändelse, men brevet och dess innehåll visade sig vara ofarligt. 

Dalarna kräver skärpta råd

Om Folkhälsomyndigheten inte inför skärpta råd för Dalarna kommer regionen ta saken i egna händer och göra som Blekinge, skriver Aftonbladet. 
– Det måste vara smittspridningen som avgör när restriktionerna ska sättas in. Inte tisdagar och torsdagar, då Folkhälsomyndigheten valt att ha presskonferenser, säger Ulf Berg (M), regionråd.

Omvärldsbevakning 09.00

Flera utbrott på äldreboenden runtom i landet

Smittspridningen har åter tagit fart på landets äldreboenden. På bara några veckor har nära 400 personer smittats på 34 olika boenden, visar SVT Nyheters granskning av de rapporter som regionerna skickat in till Folkhälsomyndigheten mellan 21 september och 28 oktober.
Kommentar: Oroande utveckling som vi följer.

Masstestning på äldreboenden

För att undvika att det blir som i våras genomför nu försök med snabbtester på äldreboenden i region Stockholm. Genom att genomföra snabbtesterna parallellt med PCR-tester kan man säkerställa om snabbproven är säkra, rapporterar Sveriges Radio. 
– Om det här faller ut på ett bra sätt, då kommer vi att kunna få ett verktyg att kunna screena personalen, för att stoppa smittspridning till äldreboenden innan den hinner ta fäste bland de beonde, säger Stefan Amér, Stefan Amér, chef för Familjeläkarna som ansvarar för läkarvården på hälften av äldreboendena i regionen.
Kommentar: Ger hopp med tanke på den oroande utvecklingen på äldreboendena. 

Dricksvattnet klarar inte PFAS-gräns

Fler än två miljoner svenskar bor i områden där dricksvattnet inte klarar det skärpta gränsvärdet för miljögiftet PFAS, visar en undersökning som Naturskyddsföreningen gjort. Det var i september som den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tog fram nya hälsobaserade gränsvärden för PFAS. Och nu har Naturskyddsföreningen undersökt vad detta innebär för dricksvattnet i Sveriges största städer. Enligt testresultaten har16 av totalt 42 undersökta platser en eller flera vattentänkter där gränsvärdena överskrids, skriver GP/TT. 

Tisdag 10 november


Omvärldsbevakning 21.40

Snabb ökning av covid-19 på Stockholms äldreboenden

Fallen av covid-19 ökar nu snabbt på Stockholms äldreboenden. I regionen har nu 48 äldreboenden, 15 procent av regionens alla äldreboenden, ett eller flera fall av covid-19, skriver DN. Nio kommuner i länet har nu beslutat att helt eller delvis avråda från besök på vård- och omsorgsboenden.
Kommentar: Illavarslande utveckling, för kännedom.

Nästan en femtedel litar inte på myndigheters covid-information

I början av sommaren gjorde Som-instutitet en enkät om förtroendet för myndigheternas kommunikation om coronapandemin. Av de som deltog i enkäten svarade 18 procent att påståendet ”svenska myndigheter döljer medvetet viktig information om coronaviruset för befolkningen” var helt eller delvis riktigt, skriver TT/Expressen. Hälften ansåg att påståendet var helt fel,10 procent ansåg att det var delvis fel, medan cirka 20 procent inte hade någon åsikt alls.
Kommentar: Även om undersökningen är något gammal kan det såklart vara bra för oss att känna till.

Polisinsats med bombskydd i Huddinge

Under dagen och kvällen gjorde polisen en större insats i Vårby gård i Huddinge kommun. Även nationella bombskyddet har varit på platsen. Ett stort område är avspärrat och boende i området har evakuerats. Polisen är dock förtegen om vad insatsen handlar om, skriver Aftonbladet.
Kommentar: Bra att hålla koll på.

Omvärldsbevakning 16.05

EU nära avtal med Pfizer om vaccin

Under onsdagen väntas EU-kommissionen ta ett formellt beslut om att köpa 200 miljoner covid-19-vaccin från amerikanska Pfizer och tyska Biontech, skriver TT/Sydsvenskan. Efter det får alla medlemsländer några dagar på sig att bestämma om de vill vara med eller inte.
På måndagen presenterade de två företagen preliminära resultat från fas 3-studien av sitt vaccin, som uppges vara 90 procent effektivt för att förebygga covid-19.
Kommentar: För kännedom.

Skärpta råd i fyra regioner

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i regionerna Kalmar, Västerbotten, Norrbotten och Blekinge har beslutat om att införa skärpta allmänna råd för personer som vistas i de fyra länen.
Kommentar: Publicerat som nyheter (här och här) på sajten.

Omvärldsbevakning 12.00

Inget nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.00

Region Uppsala går upp i förstärkningsläge
Det har gått tre veckor sedan Region Uppsala införde skärpta allmänna råd men antalet coronasmittade ökar fortfarande i Uppsala län, dock inte lika explosionsartat som för en vecka sedan. Regionen går därför upp i förstärkningsläge, skriver SVT/TT.
Kommentar: Diskussioner om lokala skärpta allmänna råd förekommer i sociala medier.

Folkhälsomyndigheten vill att ännu fler testas
Under vecka 44 genomfördes 193 293 tester för pågående covid-19-infektion. Men eftersom testning nu är en viktig del i Sveriges nuvarande strategi säger karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten att antalet tester kan öka ytterligare, skriver SVT/TT.
Kommentar: För kännedom eftersom antalet smittade ökar och många vill testas just nu.

Måndag 9 november


Omvärldsbevakning 21.30

Gasläcka i Göteborg orsakade tågstopp

En gasläcka från en tågvagn orsakade stopp i tågtrafiken mellan Göteborg central och Jonsered. Stoppet påverkade all tågtrafik mellan Göteborg, Skövde och Stockholm, rapporterar TT/GP.  Larmet kom vid 17.30-tiden. Det var en tågvagn på bangården i Sävenäs som läckte gasol. Ett pendeltåg i närheten med omkring 150 personer ombord evakuerades.
Under måndagskvällen hävde räddningstjänsten stoppet.
Kommentar: Vi följde händelsen under kvällen. Ingen varning utfärdades. Polisen har information om händelsen här.

Över 1 000 patienter med covid-19 vårdas i Sverige

 Det är en ökning med 60 procent sedan föregående vecka visar en ny sammanställning av SVT Nyheter.  Antalet patienter i Sverige som behöver sjukhusvård på grund av covid-19 ökar just nu i snabb takt. För en vecka sedan var 627 patienter inlagda på sjukhus. Den här veckan är antalet 1 004, varav 125 på intensivvårdsavdelning. Det enligt färska siffror från landets 21 vårdregioner som SVT Nyheter tagit del av.
Kommentar: Vi följer smittspridningen i landet.

Omvärldsbevakning 16.00

UD förlänger reseavrådan

Utrikesdepartementet har beslutat att förlänga reseavrådan till alla länder utanför EU, EES och Schengenområdet, samt Storbritannien. Det gäller icke nödvändiga resor, och fram till och med den 31 januari. UD konstaterar att coronapandemin inte är över och att det osäkra läge som var grunden till att UD i mars införde avrådan från utlandsresor kvarstår i stora delar av världen, rapporterar Sveriges Radio.
Kommentar: Publicerat nyhet och delat i våra sociala kanaler.

Region Västra Götaland tvingas dra ner på coronatester

Västra Götalandsregionen minskar sin PCR-provtagning, alltså tester som visar om man har en pågående covid-infektion eller inte, med 25 procent tillfälligt den här veckan
Det är en direkt följd av att trycket på provtagningen har ökat i takt med den ökade smittspridningen.
"Vi hoppas att minskningen blir en tillfällig åtgärd", säger den regionala samordnaren för provtagning av covid-19, Jan Kilhamn, i ett pressmeddelande, rapporterar Sveriges Radio P4 Väst.
Kommentar: Bra att känna till om det kommer frågor till oss.

Ytterligare krisåtgärder för företag

Flera åtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom krisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar,
omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, skriver regeringen på sin webbplats.
Kommentar: För kännedom.

Var femte stockholmare som testas är covidsmittad

Var femte testad stockholmare är smittad med covid-19 visar senaste siffrorna från regionen, skriver Dagens Nyheter.
Samtidigt ökar nu antalet inlagda på sjukhusens intensivvårdavdelningar dramatiskt. Sedan i fredags har ytterligare fem personer avlidit med covid-19.
– Andra vågen är här nu, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening till DN.
Kommentar: Vi följer utvecklingen.

Läkemedelsföretag meddelar framgång i vaccinutveckling

Ett vaccin mot covid 19, som utvecklas gemensamt av Pfizer och Biontech, är till 90 procent effektivt, hävdar de båda företagen, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
Vaccinet är ett av de vaccin som Sverige genom EU-kommissionen ligger i slutförhandlingar om att teckna avtal med och enligt regeringens vaccinsamordnare
Richard Bergström kommer EU att skriva under ett avtal under denna vecka. Om vaccinet bekräftas vara effektivt och den svenska regeringen säger ja till att använda det så kan de första personerna i Sverige vaccineras i januari nästa år.
Kommentar: Vi följer vaccinfrågan.

Omvärldsbevakning 12.50

Rekordmånga nya covidfall i USA

USA närmar sig tio miljoner fall av covid-19, enligt Johns Hopkins-universitetet, med rekordnoteringar av över 100 000 nya virusfall fem dagar i rad. Och smittspridningen ser inte ut att mattas av, skriver TT/SvD. Sedan september har antalet som vårdas för covid-19 på sjukhus nästan fördubblats i landet och även antalet döda ökar. Sammanlagt vårdas runt 55 000 covid-patienter på USA:s sjukhus, att jämföra med rekordnoteringar på omkring 59 000 i april och juli.
Kommentar: För kännedom. 

Omvärldsbevakning 08.50

Matematikprofessorn: Tusen kan dö av covid före nyår

De senaste veckorna har antalet nya covidfall fyrdubblats. Om vi inte lyckas bromsa smittan kan vi ha en halv miljon fall i december. Det säger Tom Britton, matematikprofessor vid Uppsala universitet, till Aftonbladet. I ett scenario där smittspridningen fortsätter att öka kan ungefär tusen personer dö fram till nyår, befarar professorn.
Kommentar: Oroväckande analys. För kännedom.