Vecka 47 2020

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 22 november


Omvärldsbevakning 22.00

Statsministern höll tal till nationen

Statsminister Stefan Löfvén höll söndag kväll ett nytt tal till nationen, rapporterar bland andra SVT. Han riktade sig nästan uteslutande till allmänheten och uppmanade alla att ta sitt ansvar för att inte föra smittan vidare: ”Alla saker som du skulle vilja göra, men inte är nödvändiga: Ställ in. Boka av. Skjut upp. ”
Kommentar: För kännedom.

Spanien inleder massvaccinering i januari och USA siktar på vaccination i december

Spanien kommer att påbörja ett omfattande vaccinationsprogram mot coronaviruset i januari, rapporterar DN och refererar till tidningen El Pais.  Enligt tidningen kommer premiärminister Pedro Sanchez att presentera en vaccinationsplan för regeringen på tisdag och förväntningen är att en betydande del av befolkningen ska ha fått vaccin senast i slutet av mars 2021.  Även USA väntas börja vaccinera sin befolkning, förutsatt att vacciner blir godkända och kan distribueras. Det skulle enligt amerikanska myndigheter kunna ske i mitten av december, rapporterar SvD.
Kommentar: Allt fler länder börjar nu rapportera om vaccinationsplaner vilket kan leda till frågor även i Sverige.

Omvärldsbevakning 16.45

Sverige sticker ut i hälsorapport från OECD

OECD:s nya rapport ”Health at a Glance: Europe” visar att Sverige ligger sämst till EU:s 37 medlemsländer på att minska smittspridningen, skriva ut iva-patienter och få medborgarna att isolera sig, rapporterar bland andra Dagens Nyheter.  Statsepidemiolog Anders Tegnell säger i en intervju med journalisten Emanuel Karlsten att resultatet i rapporten är intressant, men att det behövs mer kontext för att kunna dra slutsatser av jämförelserna. 
Kommentar: För kännedom. Kan väcka frågor i sociala medier.

Omvärldsbevakning 11.00

Sjukfrånvaron ökar i många kommuner

Flera kommuner rapporterar nu att sjukfrånvaron inom bland annat skola och omsorg ökar oroväckande snabbt som en följd av den ökade smittspridningen, skriver DN. En av kommunerna är Växjö, där man har stängt verksamheter på grund av brist på personal.
Kommentar: En ökad sjukfrånvaro kan få en ny, stor påverkan på offentliga verksamheter och berör en stor del av allmänheten.

Intresset för att ta vaccin ökar

Allt fler visar intresse för att vaccinera sig. I en färsk Novusmätning med 1164 personer som SVT låtit göra uppger 46 procent att de är positiva till att vaccinera sig, jämfört med 36 procent i somras. Andelen personer som är negativa till att ta vaccin har minskat från 37 till 26 procent sedan i somras. Av de som är oroliga för att vaccinera sig är rädslan för biverkningar den främsta orsaken.
Kommentar: Följer vaccinfrågan eftersom den blir alltmer aktuell .

Lördag 21 november


Omvärldsbevakning 21.30

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 17.35

Sveriges R-tal sjunker – men stor skillnad mellan regioner

Förra veckan ökade antalet nya fall av covid-19 med 24 procent jämfört med veckan dessförinnan. Men samtidigt sjunker Sveriges reproduktionstal, R-talet, på nationell nivå, skriver Expressen. R-talet visar antalet personer som varje smittad person i genomsnitt sprider viruset till. När Folkhälsomyndigheten gjorde en mätning den 1 november var R-talet 1.55. Två veckor senare, den 14 november, hade R-talet sjunkit till 1.16.
Skillnaderna mellan regionerna är dock stora. I flera regioner är R-talet fortfarande högt. Jämtland-Härjedalen hade exempelvis landets högsta, 1,59. Regionen med lägst R-tal var Östergötland, med 0.76.
För att smittkurvan ska kunna vända nedåt måste R-talet vara under 1.0.
Kommentar: Positiv nyhet för kännedom.

Omvärldsbevakning 14.00

Viking Line-färja har gått på grund i Mariehamn

En av Viking Lines passagerarfärjor gick på lördagsförmiddagen på grund nära kajen i hamnen utanför Mariehamn, skriver TT/DN. Enligt Sjöräddningen står fartyget stadigt på grund utan att läcka och besättningen har inte bett om assistans. Det finns i nuläget inga uppgifter om skador.
Kommentar: Vi följer.

Omvärldsbevakning 11.30

Allt fler dör i covid-19 – åtta av tio är över 80

I mitten av oktober skedde ett trendbrott i antalet dödsfall i covid-19. Från 10–15 dödsfall i veckan ökade snittet till drygt 60 dödsfall i veckan. Enstaka dödsfall bland personer under 60 år har börjat dyka upp, men fortfarande har de flesta som dött bott på äldreboende eller haft hemtjänst.
Från början av oktober till och med förra veckan har 289 personer registrerats som döda i covid-19. Åtta av tio av dem, 232 personer, var över 80 år, skriver TT/SvD som gått igenom Socialstyrelsens statistik baserad på dödsorsaksintyg. Eftersläpning i statistiken kan dock göra att antalet för de senaste veckorna ökar ytterligare.
Kommentar: Vi följer utvecklingen.

Lugn första natt efter nya alkoholförbudet

Ovanligt lugnt för att vara fredagskväll, med färre ärenden än vanligt. Det vittnar flera av landets polisregioner i DN:s rundringning efter att alkoholförbudet trädde i kraft på fredagen. En kritik mot förbudet har varit att festandet i stället kommer att flyttas till privata tillställningar, men hittills har polisregionerna inte sett några indikationer på det.
Kommentar: För kännedom.

Fredag 20 november


Omvärldsbevakning 21.30

Begravningar med max 20 deltagare är tillåtna

Regeringen beslutade idag om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande.
Kommentar: skrivit nyhet och delat på Facebook och Twitter.

Hygienbrister i äldreomsorgen

Trots stora utbildningsinsatser finns det fortfarande brister med de basala hygienrutinerna inom äldreomsorgen. Det visar en ny mätning från Sveriges kommuner och regioner (SKR), enligt Göteborgs-Posten/TT. Resultatet visar att 69 procent av medarbetarna i kommunerna följde basala hygienrutiner i samtliga fyra steg, vilket är en förbättring med fyra procentenheter sedan vårens mätning.
Kommentar: Basala hygienrutiner är en viktig förutsättning för att minska smittspridningen. 

Krogar kringgår alkoholstängning

Alkoholstoppet skulle tvinga krogar att stänga klockan 22.30. Men flera Stockholmskrogar planerar att stänga och öppna igen, skriver Aftonbladet. Flera krogar har nu annonserat återöppningen med lägre priser på mat och servering av folköl och alkoholfria alternativ. ”Kl. 22 på fredag och lördag börjar vi utrymma lokalen och stänger snabbt för att sedan kunna öppna på nytt efter klockan 22.30 utan alkoholservering”, skriver Monky Bar på sin Instagram.
Kommentar: kan ge upphov till frågor och kommentarer från allmänheten.

Omvärldsbevakning 15.20

Stockholm stad stänger gym och simhallar

Stadens gym och simhallar stänger för allmänheten, rapporterar Göteborgs-Posten/TT. Simskola och föreningsverksamhet för barn och unga påverkas dock inte. Biblioteken och medborgarkontoren håller fortsatt öppet. Stockholms stad inför också besöksstopp på äldreboenden från den 23 november till den 30 november på grund av smittspridningen.
Kommentar: För kännedom. Aktuellt-sidan uppdaterades tidigare idag med information om det kommande besöksstoppet. 

Omvärldsbevakning 12.30

Besöksmål stänger i Malmö för att stoppa smittan

Malmö stad stänger alla badhus, museer, konsthallen och andra besöksmål till åtminstone den 13 december rapporterar Sveriges Radio.  Beslutet gäller från och med måndag. 
Kommentar: För kännedom.

Regeringen och SKR förlänger överenskommelse om utökad testning

Den förlängda överenskommeslen gäller för hela 2021 och innebär att staten tar kostnaderna för upprätthållandet av en storskalig testning och smittspårning av covid-19. Överenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter medel för ändamålet under 2021 skriver regeringen på sin webbplats. 
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 08.45

Kommuner håller badhus och bibliotek öppna trots skärpta allmänna råd

Kommuner runt om i landet håller bibliotek, badhus och museer öppna trots Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd som uppmanar allmänheten att avstå att vistas i dessa inomhusmiljöer rapporterar Dagens Nyheter.
Kommentar: Ett tecken på att råden tolkas olika i kommuner.

Ändrat beteende efter skärpta råd

Data från Telias mobilnät som SVT Nyheter tagit del av visar att svenskarnas resande har minskat sedan införandet av skärpta allmänna råd. Fler arbetar hemifrån nu jämfört med en månad sedan då siffrorna från Telias trafikdata visade på att fler åter började åka till arbetsplatserna. Även resandet i kollektivtrafiken minskar.
Kommentar: För kännedom.

Torsdag 19 november


Omvärldsbevakning 20.50

Fel i coronatest har påverkat omkring tusen provsvar

Region Stockholm skriver att ett fel i en sändning av provtagningsmaterial har medfört en minskad känslighet vid analyserna av vissa prover. Det har gjort att cirka tusen personer som har provtagit sig vid vissa provtagningsstationer i Stockholm fått felaktiga provsvar. Majoriteten av dessa har fått besked om att de inte har pågående covid-19-infektion trots att de troligen haft det.
Kommentar: Kan komma reaktioner på detta i sociala medier och påvetrka förtroendet för testningen.

Hela Region Stockholm i stabsläge

Den ökade smittspridningen i Stockholm har gjort att allt fler coronasmittade behöver sjukhusvård. Regionens hälso- och sjukvårdsdirektör har därför beslutat att återigen försätta Region Stockholm i stabsläge, skriver Dagens Nyheter.
Kommentar: För kännedom. 

Omvärldsbevakning 15.30

Myndigheter utreder coronasmitta inom minknäringen

Ett antal fall av covid-19 har upptäckts bland personer som arbetar inom minknäringen i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Jordbruksverket och lokala smittskyddsenheter ska nu göra en gemensam utredning för att se om det finns någon koppling mellan fallen och personerns kontakt med minkar, skriver Folkhälsomyndigheten.
Kommentar: Publicerat på aktuellt-sidan. Kan komma reaktioner på detta med tanke på rapporter om det muterade coronaviruset i Danmark.

Tecken på att andra coronavågen i Sverige blir kortare än i andra europeiska länder

Svenska Dagbladet har undersökt dubbleringstiden för antalet nya iva-inläggningar och hittar tecken på att sveriges andra coronavåg blir kortare än i andra länder i Europa. Dubbleringstiden var i snitt åtta dagar i slutet av oktober, saktade ner till tio dagar i början av november och uppgick till hela 21 dagar för en vecka sedan. I mars när utvecklingen var som allvarligast låg dubbleringstiden på två-tre dagar. Siffrorna kan därför tyda på att Sverige snart når toppen i antalet nya som läggs in på iva, vilket då betyder att Sveriges andra våg blir kortare än flera andra länders. - Vi får hålla tummarna för det. Det finns lite tendenser för det, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till Svenska Dagbaldet.
Kommentar: Sveriges strategi och den senaste ökningen av antalet coronasmittade diskuteras flitigt i sociala medier.

Barn kan få långvariga besvär efter covid-19

Även barn misstänks kunna få långvariga besvär av covid-19. Det säger Jonas F Ludvigsson, professor vid Karolinska institutet, som i en rapport beskriver svenska barn med sannolik så kallad "long covid".
– De här barnen finns och har en rejäl trötthet. Många har problem med andfåddhet, och pulsstegring. Så fort man ska göra nånting blir saker och ting väldigt jobbigt. Man kan få minnesproblem. Många barn har kvarstående ont i halsen i flera månader. Så de här barnen finns, säger Jonas F Ludvigsson till Sveriges Radio.
Kommentar: Kan komma frågor om detta i sociala medier.

Omvärldsbevakning 12.40

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 08.40

Strömavbrott och trafikkaos

SVT Gävleborg rapporterar att träd har blåst ner under natten och blockerat vägar och rivit ned elledningar och orsakat strömavbrott. Enligt Ellevios elkarta är drygt 1200 personer utan ström i Gävleborg just nu, rapporterar Aftonbladet. Det är även flera strömavbrott i Värmland. Här är drygt 1100 personer utan ström. Även i Dalarna har flera träd fallit under natten och blockerat både vägar och tågspår vilket skapar kaos i trafiken, rapporterar Dalademokraten.
Kommentar: Vi har uppdaterat vår nyhet om vädervarningen med information om att det råder klass 1-varningar på flera håll. 

Onsdag 18 november


Omvärldsbevakning 21.00

Franska regeringen vill skjuta upp black friday

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire vädjar till livsmedelsbutiker och nätbutiker att skjuta upp den årliga readagen black friday som infaller den 27 november, eftersom många butiker i landet tvingas hålla stängt till följd av restriktioner under coronapandemin, skriver TT.
Kommentar: Vi får en del frågor om black friday och många tycks oroliga för att det ska leda till trängsel i butiker.

Skidorterna förbereder sig för turism inför säsongen

DN-artikel om hur regioner och företag förbereder sig för att skidsäsongen ska kunna genomföras på de olika skidorterna.
Kommentar: Kan leda till frågor. Kan tänkas att många kommer att ifrågasätta onm skidturism är lämpligt under pandemin, inte minst med tanke på smittspridningen i våras.

Humoristisk corona-kampanj får kritik i Tyskland

Kampanjens syfte är att få unga att minska sina sociala kontakter. Humorn i inslaget har dock fått en del kritik, skriver DN.
Kommentar: Kanske något att reflektera över (p.s. den är kul!).

Svenska kyrkan vill ha undantag för begravningar

Svenska kyrkan vill att 20 personer plus personal ska kunna delta i en begravning om lokalen medger att man håller avstånd, rapporterar SR Ekot. Förutsatt att regeringens förslag om max åtta personer träder i kraft nästa vecka.
Kommentar: Fått frågor om just detta. Kanske kan det komma fler önskemål om undantag. I så fall något som kan vara besvärligt att hålla rätt på.

Omvärldsbevakning16.45

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.15

Skärpta råd kan vara på gång i Jämtland Härjedalen

Jämtland Härjedalen har hittills som enda region i Sverige inte omfattats av skärpta allmänna råd för att minska spridningen av covid-19. Regionens biträdande smittskyddsläkare Annika Ersson säger att en skärpning nu är på gång med tanke på smittspridningen, rapporterar Sveriges Radio P4.
Kommentar: Följer och ser om regionen eller annan myndighet publicerar information. 

Filmstaden stänger sina biografer

Dagens Nyheter skriver att biokedjan Filmstaden stänger alla sina biografer från och med den 24 november till den 22 december. Detta efter diskussionen om biografer omfattas av reglerna om åtta personers gräns för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.
Kommentar: Många har ställt frågor om vad som omfattas av reglerna. 

Omvärldsbevakning 08.45

Risk för snö och varning för vindbyar

SMHI har utfärdat en så kallad risk för stora snömängder i delar av Norrland från sent på onsdagen och torsdagen samt klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar i delar av Svealand.
Kommentar: En risk betyder att det är osäkert. Kan lika gärna bli en klass 2-varning som en etta eller ingenting. Därför följer vi väderläget genom SMHI:s varningar och prognoser samt genom rapporter i media när vädret börjar märkas.

Nationella restriktioner kan ersätta de lokala vid Lucia

Den 13 december planerar Folkhälsomyndigheten att ersätta lokala restriktioner med nationella åtgärder. Över jul kan det bli aktuellt med både reseavrådan och avrådan från umgänge utanför egna hushållet, men vad som kommer ingå beror enligt statsepidemiolog Anders Tegnell helt på smittspridningen. Det skriver DN.
Kommentar: Det har talats om detta tidigare och vi följer vad Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter publicerar enligt vårt uppdrag. Noterar att vad rekommendationerna eller restriktionerna omfattar troligen inte kommer att vara klart förrän ganska sent innan dessa börjar gälla. 

Tisdag 17 november


Omvärldsbevakning 21.00

Västra Götaland tar hjälp från Tyskland

Flera regioner ser ett behov av att utöka testkapaciteten avseende covid-19, men har bekymmer med att uppnå detta. Skäl som anges för detta är bland annat att materielet inte räcker till eller att labben inte hinner analysera prover i den takt man önskar. Ett exempel är Västra Götaland, som enligt SR Väst nu tar hjälp från Tyskland för att kunna öka provtagningen. Ekot har också gjort en sammanställning som går att höra här. 
Kommentar: Att en regioner behöver ta hjälp från utlandet kan väcka funderingar runt hur den svenska kapaciteten och samordningen fungerar.

Omvärldsbevakning 16.30

Inget utöver nedan pressträff noteras.

Pressträffen 16.15

Inga stora nyheter från pressträffen

Berättade att Sverige tecknat avtal med Astra Zeneca och Pfizer. Men är beredda att teckna avtal om fler vacciner. Moderna nämndes. Folhälsomyndigheten har som vi vet fått regeringens uppdrag att samordna vaccineringen. Samt att det är möjligt att vaccin kan finnas tillgänglig i januari. Men också att inget är säkert.
Statsministern tryckte dock på att det var viktigt att inte lätta på garden och sluta följa rekommendationerna. Att trots att ett vaccin är på väg så är läget mycket allvarligt. Även när vaccineringarna inleds kommer vi att vara tvungna att fortsätta leva efter restriktioner och rekommendationer. Vi är inte ens i närheten av att vara ur den här krisen, sade statsministern bland annat.
Ingen nyhet.
Tror inte att detta kommer att driva så mycket trafik i sociala medier.

Omvärldsbevakning 13.30

113 13 behöver mer resurser

SOS Alarm vill ha 30 miljoner extra för informationsnumret 113 13.
Förra året ringdes 10 000 samtal till det nationella informationsnumret. Hittills i år är det fler än 500 000. TT rapporterade tidigare i november att antalet samtal ökat kraftigt i takt med smittspridningen. 
Kommentar: Vi har tiidgare fått den informnationen från 113 13 men bra att det rapporteras i medierna. Hittade inte artikeln någonstans jag kunde länka.

Felaktigt meddelande om att tester stoppas

I morse gick ett felaktigt meddelande ut i Region Stockholms app "Alltid öppet" om att hemtester var stoppade, skriver DN. Region Stockholm uppger för tidningen att det var ett misstag att texten gick ut i appen. Däremot är det ett fortsatt högt tryck på hemtester. Det äör därför så att alla inte kan få tester samma dag som de beställer.
Ransoneringen har pågått en tid och behövs för att prioritera personer som arbetar inom vård och omsorg och de som bor på boenden.
Kommentar: Det är fortsatt högt tryck på tester och något vi får många frågor om. Det här bara ett exempel på oklarheter som förekommer i regionerna.

SMHI: snö att vänta i stora delar av landet

– Vi kommer förmodligen att gå ut med en hel del varningar på onsdag. Det pågår mycket diskussioner nu hur vi ska göra, till exempel om vi till och med ska klass 2-varna i Norrland. I södra Sverige blir det klass 1:or för halt väglag eller tidigt snöfall, säger SMHI:s meteorolog Linnea Rehn till DN.
Stora delar av Norrland och Svealand kommer att beröras.
SMHI har nu gått ut med risk för stora snömängder i Jömtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens kustland. Mer är väl att vänta i morgon.
Kommentar: Blir det klass 2-varningar gör vi nyhet men även om det bara blir klass 1 kanske vi ska puffa på startsidan och gå ut med info i sociala medier.

200 anställda på danska minkfarmar smittade med corona

Danska public service DR rapporterar att det är anställda vid sex olika minkfarmar som drabbats, uppger SVT.
Kommentar: Det har rapporterats om ett muterat coronavirus bland minkar. Om de 200 smittade ska ha drabbats av detta eller det vanliga viruset framkomme rinte av rapporteringen.
Se anteckning från i morse.

Folkhälsomyndigheten upphandlar nationell testkapacitet

Det handlar om en storskalig testkpacitet som ska komma alla regioner i landet till godo, rapporterar SVT. Anbuden ska vara inne 25 november.
Kommentar: Vi får mycket frågor om testning. Det är brist på kapacitet så vi får hoppas att en lösning på det problemet inom kort ska vara på plats.

Covid-19 tredje vanligaste dödsorsaken under första halvåret 2020

Covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer  under första halvåret 2020. Det framgår av Socialstyrelsen statistik över dödsorsakerna i landet för perioden. Det rapporterar SVT.
Kommentar. Kan ge upphov till frågor från allmänheten.

Omvärldsbevakning 08.50

Klart att danska minkarna ska avlivas

Regeringen i Danmark har fått stöd i folketinget för att avliva landets samtliga minskar, omkring 14 miljoner, rapporterar SVT. Detta då man i oktober upptäckte en muterad form av coronaviruset hos minkarna som kan spridas till människor. Regeringen fattade då beslut om att minkarna skulle avlivas men beslutet stoppades då i folketinget.
När det gäller svenska minkar så pågår avlivning. Men enligt uppgift i SVT ska inte alla svenska minkar avlivas. Enligt SVA är smittsituationen sådan att det inte behövs.
Kommentar: Kan komma frågor från allmänheten.

Måndag 16 november


Omvärldsbevakning 21.50

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.15

I medierna följs dagens besked om deltagargränsen upp. I övrigt inget att rapportera.

Omvärldsbevakning kl 14.00

Ny vaccinkandidat ger positiva besked

Den amerikanska läkemedelsjätten Moderna uppger att bolagets vaccinkandidat har en effektivitet på 94,5 procent när det gäller att förebygga covid-19, skriver GP/TT. Vaccinet ska heller inte vara lika temperaturkänsligt som konkurrenten Pfizers vaccin.  
Kommentar: Vi följer rapporteringen om vaccin. 

Varning för snö och vind i norra Lapplandsfjällen

SMHI har utfärdat en klass 1-varning på grund ett oväder som drar in sent i kväll. Varningen gäller norra Lapplandsfjällen där det kan bli hård vind i kombination med regn och snöfall. 

Skärpta allmänna råd i Gävleborg och Västernorrland

Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt i Gävleborgs- och Västernorrlands län. Därför införs skärpta allmänna råd som ska bromsa smittspridningen i länen. De skärpta råden gäller från och med i dag till och med den 13 december, men kan komma att förlängas.
Kommentar: Vi har skrivit nyhet och lagt in på Aktuellt-sidan. 

Omvärldsbevakning kl 09.00

Tvångsvaccinering diskuteras i Frankrike

Efter att närmare hälften av Fransmännen ställt sig skeptiska till vaccinering mot covid-19 i en opionionsundersökning väcks nu frågan om tvångsvaccinering, rapporterar Svenska Dagbladet. I en intervju i tidningen Le Monde uttrycker premiärminster Jean Castex oro för att inte tillräckligt många kommer vaccinera sig. Även miljöpartiets europaparlamentariker Yannick Jadot uppger att det kan behövas obligatorisk vaccinering.  
Kommentar: Vi följer detta. Tvångsvaccinering har diskuterats i sociala medier i Sverige. 

Corona kan ha kommit till Italien för ett år sedan

Coronaviruset kan ha funnits i Italien flera månader tidigare än vad som hittills varit känt. Mellan september 2019 och mars 2020 genomfördes en studie om lungcancer med 959 frivilliga som fick genomgå en rad tester. Nu visar studien att 11,6 av personerna utvecklat antikroppar mot viruset lång före februari i år då det första fallet av covid-19 i Italien registrerades. Förekomsten av antikroppar har även utförts av universitetet i Siena. De visar att fyra av de testade hade antikroppar redan i början av oktober, vilket innebär att de smittats i september.  
Kommentar: För kännedom.