Samhällets beredskap vid ett värmeavbrott

Uppdaterades

Flera myndigheter har ansvar för
att uppvärmning av bostäder och andra byggnader
fungerar på ett säkert vis.

Här kan du läsa om några av myndigheterna
och vad de har för ansvar.

Energimyndigheten

Energimyndighetens ska se till
att hela Sverige får tillräckligt med el,
värme, bensin och diesel.

Energimyndigheten ska också ge råd
och berätta hur olika energianvändare ska arbeta
så att det inte blir allvarliga störningar
vid ett avbrott i energiförsörjningen.

Här kan du läsa Energimyndighetens råd om
vad du kan göra om det blir ett elavbrott.
Sidan är på lättläst svenska.

Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät har ansvar för
att det finns lika mycket el i Sverige
som vi använder.
Svenska Kraftnät är en myndighet
som bland annat arbeta arbetar för
att vi ska ha tillräckligt med el i Sverige.
Myndigheten ser också till
att elen transporteras
från de stora kraftledningarna
till de regionala elnäten runt om i Sverige.

Svenska Kraftnät har en plan för hur vi göra
om det blir en kris med för lite el i Sverige. 

Kommunerna

Kommunerna har det största ansvaret för
att medborgarna i kommunen
får det stöd och den hjälp de behöver
vid ett stort värmeavbrott.
Det kan till exempel handla om att ordna
värmestugor om bostäder blir kalla.
Kommunerna ska också se till
att det finns reservkraft och värme
för äldreomsorg, skola och förskola.

Swedegas

Swedegas är ett företag som ser till
att det finns lagom mycket gas i Sverige.
De övervakar trycket i gasledningarna
och ser till att gasledningarna fungerar.
Swedegas har en plan för vad de ska göra
om det blir brist på gas.

 

 

Taggar för denna sida: