Om att spara el inför vintern

Om vi redan nu vänjer oss vid att spara el så minskar vi risken för manuell frånkoppling om det blir en kall vinter. Men vi bör ändå ha beredskap för strömavbrott, säger Royne Malmström på Energimyndigheten.
Publicerades
Skärhamn, Bohuslän.

Vilka tips har du till den som vill dra ner på sin elkonsumtion?

– Förändringarna behöver inte vara så stora. Man kan till exempel sänka temperaturen i rum som man inte använder och stänga av elektronik som inte används. Det är också bra att vänta med att starta tvätt- och diskmaskin tills de är fulla.

– Genom att täta dörrar och fönster behåller du värmen inomhus, och behöver inte lika mycket el för att värma upp hemmet. Ett annat tips är sprida ut elanvändningen över dygnet, så att belastningen på elsystemet minskar.

Det är alltid bra att vara medveten så att alla kan hjälpas åt och dra ner på konsumtionen tillfälligt om det behövs.

Kan vi inte köpa el från andra länder så att vi klarar oss?

– Sverige behöver importera el när det är som kallast i Sverige. Dock kan andra länder runt oss också drabbas och vissa ha ett ännu mer ansträngt läge än vi. Så vi kanske inte kan importera el därifrån. Den här vintern är speciell eftersom ett av våra kärnkraftverk kommer vara ur drift och flera av våra grannländer har stora utmaningar som rör energiförsörjningen.

Det är alltid bra att vara medveten så att alla kan hjälpas åt och dra ner på konsumtionen tillfälligt om det behövs.

För kommuner och andra organisationer


Vad kan kommuner och andra organisationer göra för att spara energi?   

– Kommunerna ser över hur viktig verksamhet kan upprätthållas under störda förhållanden. Vad de och andra organisationer kan göra är att byta ut belysning eller nyttja den effektivare, sänka temperaturen någon grad i vissa lokaler och anpassa tiden som ventilationen är igång.

Vad kan företag göra?   

– Många har sett över hur elen kan användas effektivare. Vissa flyttar sin verksamhet till timmar på dygnet när elpriset är lägre. I det längre perspektivet kan de se över hela industriprocessen med syfte att minska elanvändningen. Företag kan få stöd av  kommunens energi- och klimatrådgivare som även hjälper privatpersoner och föreningar.

Mer läsning från Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige.

Information om hur man kan förbereda sig på avbrott

Information till offentlig sektor 

Energieffektivisera ditt hus eller företag

Energibesparing i statliga myndigheter

Energiföretagen Sverige om hur elhandeln fungerar