Detta händer vid frånkoppling

Om elbrist skulle uppstå kan Svenska kraftnät beordra de största elnätsföretagen att genomföra en manuell förbrukningsfrånkoppling av el. Tidigare har det aldrig gjorts i Sverige. Men det behöver inte vara något dramatiskt, förklarar Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät.
Uppdaterades


– Om många drar ner på elförbrukningen, så kanske vi inte behöver ta till den jättedyra elproduktionen som går på gas, säger Erik Ek.

I det område som kopplas bort slutar elen att levereras.

– Man kan jämföra det med ett strömavbrott som varar i några timmar. De flesta har varit med om ett sådant, säger han.

Men vid en frånkoppling prioriterar man så att viktiga verksamheter skyddas. Verksamheter som  om de skulle slås ut  skulle riskera att människor drabbas hårt, exempelvis vård och dricksvattenrening.  

När vi ser att det inte finns tillräckligt mycket elproduktion för att klara all förbrukning i Sverige måste vi ta till en frånkoppling. Det gör vi för att skydda hela systemet.

En sådan brist skulle kunna uppstå vid en typiskt kall vinterdag när det inte blåser så mycket. Mycket el går då åt i samband med uppvärmning av bostäder och andra lokaler. Vindkraften, som annars kan bidra till elproduktionen, står stilla.

Gas- och bränslebrist

Redan nu råder gas- och bränslebrist i Europa och risken för elbrist har ökat. De stigande elpriserna gör att många försöker dra ner på elförbrukningen så att månadsfakturan inte blir allt för hög. Elpriserna skulle troligen öka ännu mer innan det blir aktuellt med en frånkoppling.

Något många inte tänker på är att vi faktiskt, om vi hjälps åt, kanske till och med kan undvika att hamna i en situation när en frånkoppling måste ske, berättar Erik.

Elpriserna sätts med så kallad marginalprissättning. Det betyder att den senaste produktionen bestämmer priset vi som kunder får betala. Det är produktion som måste startas för att täcka vår förbrukning.

– Om många drar ner på elförbrukningen, så behöver Elmarknaden inte aktivera den jättedyra elproduktionen som går på gas, säger Erik.