Important Public Announcement There is 1 messages

applies to, More areas

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Updated: 25 Jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

Terroryzm

Poziom zagrożenia terrorystycznego został podniesiony do poziomu wysokiego. Poziom wysoki odpowiada stopniowi czwartemu w pięciostopniowej skali. Powodem podniesienia poziomu zagrożenia jest pogarszająca się sytuacja związana z groźbami ataków terrorystycznych przeciwko Szwecji. Służby specjalne w Szwecji oceniają, że zagrożenie to będzie utrzymywać się przez dłuższy czas.
Published

Zgodnie z prawem szwedzkim przestępstwo terrorystyczne to czyn zabroniony skierowany przeciwko państwu lub organizacji międzyrządowej, którego celem jest:

  • Wywołanie poważnego strachu u ludności lub grupy ludności.
  • Zmuszenie organu publicznego lub organizacji międzyrządowej do podjęcia lub odstąpienia od określonego działania.
  • Poważna destabilizacja lub zniszczenie podstawowych struktur politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych.

Ocena poziomu zagrożenia terrorystycznego

Narodowe Centrum ds. Oceny Zagrożenia Terrorystycznego (Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT) dokonuje ciągłej oceny poziomu zagrożenia terrorystycznego na terytorium Szwecji oraz przeciwko szwedzkim interesom za granicą. NCT jest stale działającym zespołem roboczym, w skład którego wchodzą pracownicy Agencji Wojskowego Rozpoznania Radioelektronicznego (Försvarets radioanstalt, FRA), Wojskowej Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must) oraz Służby Bezpieczeństwa (Säkerhetspolisen, Säpo). Ocena dokonywana jest na podstawie informacji posiadanych przez powyższe trzy urzędy.

Alert zagrożenia terrorystycznego opiera się na strategicznej ocenie zamiarów potencjalnych terrorystów i ich możliwości popełnienia zamachu terrorystycznego przeciwko Szwecji. Szwedzki alert zagrożenia terrorystycznego jest strategiczną skalą zagrożenia dla całej Szwecji na przestrzeni czasu.

W dniu 17 sierpnia 2023 r. poziom zagrożenia został podniesiony z poziomu podwyższonego zagrożenia (3) do poziomu wysokiego zagrożenia (4) w pięciostopniowej skali. Zmiana ta nie została spowodowana jakimś konkretnym wydarzeniem, ale należy ją rozumieć w perspektywie strategicznej i długoterminowej. Podniesienie poziomu zagrożenia jest sygnałem dla wszystkich zainteresowanych podmiotów społecznych, wskazującym na wagę kontynuowania działań na rzecz ograniczenia ryzyka wystąpienia zamachu terrorystycznego.

Skala poziomu zagrożenia

Brak zidentyfikowanego zagrożenia (1)

Ograniczone zagrożenie (2)

Podwyższone zagrożenie (3)

Wysokie zagrożenie (4)

Bardzo wysokie zagrożenie (5) 

Skąd pochodzi zagrożenie

Zgodnie z oceną Narodowego Centrum ds. Oceny Zagrożenia Terrorystycznego NTC, główne zagrożenie atakami terrorystycznymi przeciwko Szwecji pochodzi obecnie prawdopodobnie ze strony jednostek motywowanych ideologią brutalnego prawicowego ekstremizmu lub ideologią brutalnego islamizmu. 

Większość zamachów terrorystycznych na Zachodzie była w ostatnich latach popełniana przez pojedyncze osoby, które dopuszczały się ich często w wyniku zainspirowania treściami dostępnymi na platformach cyfrowych.