Terörizm

Terör tehdit seviyesi, yüksek tehdit seviyesine yükseltildi. Bu, beş puanlık ölçekte dörde tekabül ediyor. Yükselmenin nedeni İsveç’e saldırı tehditleri hususunda güvenlik durumunun kötüleşmiş olması. İsveç güvenlik teşkilatı Säpo, tehdidin uzun bir süre var olacağını düşünüyor.
Published

Terör suçu, İsveç yasalarına göre bir devlete veya hükümetlerarası kuruluşa ciddi derecede zarar verebilecek ve amacı aşağıdakilerden biri olan bir eylemdir:

  • Bir halka veya topluluğa ciddi korku salmak.
  • Kamu kurumlarını veya hükümetlerarası kuruluşları tedbir almaya ya da tedbir almamaya zorlamak.
  • Temel siyasi, anayasal, ekonomik veya sosyal yapıları ciddi şekilde istikrarsızlaştırmak veya bozmak.

Terör tehdit seviyesinin değerlendirilmesi 

İsveç ulusal terör tehditleri değerlendirme merkezi NCT, İsveç’e ve İsveç’in yurtdışındaki çıkarlarına karşı mevcut tehdit seviyesini sürekli olarak değerlendiriyor. NCT, Savunmanın radyo kuruluşu FRA, İsveç askeri istihbarat ve güvenlik servisi Must yanı sıra İsveç güvenlik teşkilatı Säpo personelinden oluşan daimî bir çalışma grubudur. Değerlendirmeler bu üç kurumdan elde edilen bilgilere dayalı olarak yapılmaktadır.

Terör tehdit seviyesi, İsveç’e karşı aktörlerin terör saldırısı düzenleme amacı ve kapasitesinin stratejik değerlendirmesine dayanmaktadır. İsveç tehdit ölçeği, tüm İsveç için stratejik bir tehdit ölçeğidir.

Tehdit seviyesi beş puanlık bir ölçekte yükselmiş tehdit (3) iken 17 Ağustos 2023 tarihinde yüksek tehdit (4) olarak değiştirildi. Yükselmenin nedeni münferit bir olay değildir ve yükselmeye stratejik ve uzun vadeli perspektiften bakılmalıdır. Yükselme, tüm ilgili sosyal aktörlere terör saldırısı riskini azaltma çalışmalarına devam etmelerinin önemine dikkat çekmek içindir.

Tehdit seviyesi ölçeği

Tanımlanmış tehdit yok (1)

Sınırlı tehdit (2)

Yükselmiş tehdit (3)

Yüksek tehdit (4)

Çok yüksek tehdit (5)

Tehdidin geldiği yerler 

İsveç ulusal terör tehditleri değerlendirme merkezi NCT’ye göre İsveç’e saldırı tehdidini şu an öncelikle şiddete varan aşırı sağcı ideoloji veya şiddete varan İslami ideoloji ile hareket eden bireyler oluşturmaktadır. 

Son senelerde batı dünyasındaki terör saldırılarının çoğu genellikle dijital platformlardan esinlenerek terör saldırısı gerçekleştirmiş bireyler tarafından yapılmıştır.