Vecka 47 2019

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 24 november


Omvärldsbevakning 21.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 15.15

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 09.00

Ingenting att rapportera.

Lördag 23 november


Omvärldsbevakning 21.15

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 15.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.45

Ingenting att rapportera.

Fredag 22 november


Omvärldsbevakning 21.45

Uppdatering förorenat vatten i Hallsberg och Kumla kommuner
Kommunerna uppger under kvällen på sina hemsidor att provtagning kommer fortsätta under helgen. Uppmaningen att koka det kommunala dricksvattnet kommer därför att bestå till åtminstone måndag 25 november.
Kommentar: Uppdaterade nyheten med senaste informationen.

Omvärldsbevakning 16.00

Ingenting nytt att rapportera. 

Omvärldsbevakning 12.45

Ingenting nytt att rapportera. 
 

Uppdatering VMA om otjänligt vatten i Kumla och Hallsberg

Det viktiga meddelandet till allmänheten är nedgraderad till ett myndighetsmeddelande. Vattnet ska fortsatt kokas.
Kommentar: Justerat samtliga texter i våra kanaler.

Omvärldsbevakning 08.00

VMA ligger kvar, ytterligare provtagning ska ske i dag. Inget övrigt att rapportera.

Torsdag 21 november


Omvärldsbevakning 23.10

VMA om otjänligt vatten i Kumla och Hallsberg

Kl 20.40 kom två viktiga meddelanden till allmänheten i Kumla och Hallsbergs kommun.  Rutinvattenprover visar på att det finns e-colibakterier i dricksvattnet och kommunledningen uppmanar därför alla boende i Kumla, Hallsberg och Tarsta att koka dricksvattnet innan förtäring.
Kommentar: Publicerade nyhet på svenska och engelska samt på Facebook och Twitter. Delade även Hallsberg och Kumla kommuns inlägg på Facebook och lyfte fram information och råd om dricksvatten och kokningsrekommendationer på startsidan.

SMHI varnar för plötslig ishalka
SMHI publicerar under kvällen klass 1-varningar för plötslig ishalka i södra fjällen och över södra och mellersta Norrlands inland till följd av regn och blötsnö som faller på kalla vägbanor.
Kommentar: För kännedom. 

Omvärldsbevakning 16.10

Cancerpatienter skickas utomlands för operation
Brist på personal och vårdplatser har har inneburit att Skånes universitetssjukhus tvingats skicka cancerpatienter till andra sjukhus i Sverige eller till Tyskland för operation. Det rör sig om patienter med aggressiv cancer där snabb operation är nödvändig. Under det senaste året har man skickat iväg totalt 56 patienter, varav sex till Tyskland, skriver Sydsvenskan.
Kommentar: För kännedom apropå debatten om materialkrisen inom sjukvården. 

Omvärldsbevakning 11.35

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 09.00

Brist på läkemedel kan påverka patientsäkerheten
Att vissa läkemedel tar slut kan påverka patientsäkerheten, menar representanter för 17 av Sveriges 21 regioner, visar en granskning av Ekot. Problemet med restnoterade läkemedel växer. För tillfället saknas runt 360 läkemedel och under 2019 har runt 1 000 läkemedel varit restnoterade vid något tillfälle. Enligt representanter från 17 av 21 regioner påverkar detta patientsäkerheten genom till exempel feldosering eller att behandling uteblivit.
Kommentar: Vi följer detta. Kan uppstå frågor. 

Onsdag 20 november


Omvärldsbevakning 21.10

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.30

SMHI varnar för plötslig ishalka i mellersta Sverige under natten mot torsdag. Ishalkan kan uppstå när regn faller på kalla vägar.
Kommentar: Vi har lyft fram temablock på startsidan om att man ska hålla koll på trafikläget.

Omvärldsbevakning 11.45

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.30

Ingenting att rapportera.

Tisdag 19 november


Omvärldsbevakning 21.35

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.45

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.45

Nytt skred i Lökeberg
Ett nytt skred har skett i rasområdet vid Lökeberg utanför Kungälv, rapporterar SVT. Det innebar att 100 kubikmeter lera rasade ner i havet. Raset var oväntat men inom de avgränsningar som satts upp, säger Bohus räddningstjänsts insatsledare. Nu ska Statens geotekniska institut undersöka marken inför arbetet med återställning av marken. Dock kommer området hållas avspärrat ett par dagar till.  Kungälvs kommun informerar här.
Kommentar: Noterar detta eftersom det enligt räddningstjänsten finns risk för nya skred.

Omvärldsbevakning 08.45

Ingenting att rapportera.

Måndag 18 november


Omvärldsbevakning 20.45

Inget nytt att rapportera

Omvärldsbevakning 15.30

Stora mängder nederbörd orsakar översvämningar och skred i södra Österrike
Sedan den gångna helgen har flertalet skred inträffat i delar av de österrikiska förbundsländerna Osttirol och Kärnten. Intensivt regnande, och snö så långt ner som på 900 meters höjd, har orsakat högt vattenstånd i sjöar och ett antal skred som drabbat bebyggelse och vägar. Transportstörningar är vanliga även i de angränsande förbundsländerna Steiermark, Tirol och Salzburg som en följd av regn, skred och skredrisk. Lokalt förekommer strömavbrott och på vissa håll i bergen har även större bilvägar stängts av, av säkerhetsskäl. En person har hittills omkommit och i delar av det drabbade området råder förhöjd lokal krisberedskap, meddelar den österrikiska statliga TV-kanalen ORF . Tidningen Der Standard 
rapporterar om otaliga räddningstjänstinsatser. Tidigare har de lokala myndigheterna varnat människor för att ge sig utomhus i de värst drabbade områdena och byar har evakuerats, skriver Kleine Zeitung . Lavinrisken ligger i delar av området på den nästhögsta nivån. Enligt tidningen Focus  har även delar av Italien drabbats av laviner och skred. Landets väderlekstjänst meddelar att en rejäl förbättring av omständigheterna kan dröja.
Kommentar: Följer ifall det skulle uppstå frågor. Kan vara så att fler områden drabbas beroende på regnmängder.

Omvärldsbevakning 13.00

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget att rapportera.