Förbered dig för kriser

Du har större möjligheter att klara en kris om du har förberett dig för vad som kan hända. Här ger vi dig några tips som gör att du kan klara en kris eller kanske undvika att det blir en kris.
Uppdaterades
Livsmedel i sig är inget hot. Däremot kan brist på livsmedel och dricksvatten, eller smitta via mat och vatten vara det.