Om svensk sjukvård

Här får du veta hur du hittar till sjukvård i Sverige. Länkarna leder till information som inte alltid är på lättläst svenska.
Uppdaterades

Om någon är allvarligt sjuk eller skadad, ring 112 för ambulans. Om det inte är allvarligt, gå till akuten på ett sjukhus.

Vill du veta var närmaste sjukhus finns,

ring telefonnummer 1177.

Där kan du ställa frågor om sjukdomar och skador.

Du kan läsa på webbplatsen 1177.se om vård i Sverige. 

Ring telefonnummer +46 771 1177 00 om du är utomlands eller har en utländsk mobil.

På vårdcentralen Du kan söka sjukvård på en vårdcentral om det inte är bråttom. Behöver du träffa en specialist kan vårdcentralen hjälpa dig. Vårdcentraler kan ha olika namn.

Andra namn än vårdcentral är till exempel

  • hälsocentral,
  • hälsovårdscentral
  • distriktsläkarmottagning
  • husläkarmottagning
  • eller familjeläkarmottagning.

Om du inte förstår svenska

Om du inte förstår svenska kan du få hjälp av en tolk.

Webbplatsen 1177.se har information på många olika språk.

På 1177.se finns information om vård för den från annat land.

Alla har rätt till vård som är bråttom

Den som kommer från ett annat land och blir sjuk i Sverige

har rätt till vård som inte kan vänta.

Den som söker asyl eller vistas i Sverige utan tillstånd kan också få vård.

Den som bor i ett annat EU- eller EES-land kan få sjukvård i Sverige.

Vuxna betalar för vård i Sverige men man behöver inte betala hur mycket som helst under ett år. Det finns en gräns.

Ta med din legitimation (ditt pass eller ID-kort) och det europeiska sjukförsäkringskortet.

Om du kommer från ett nordiskt land

så visa legitimation.

Besökare från andra länder

Den som kommer från ett annat land kanske kan få vård.

Kontrollera i ditt hemland om du är försäkrad och kan få vård i Sverige. Ring Försäkringskassan på telefonnummer 0771-524 524 så kan de berätta vad som gäller för ditt land.

Information hos Försäkringskassan.

Om du har svårt att tala

Om du har svårt att ringa ett telefonsamtal så kan du få hjälp.

Genom tjänsten Teletal kan den som har talsvårigheter få tolkstöd i telefonsamtal. Läs mer på Teletals webbplats.

Den som använder punktskrift eller text kan få hjälp av tjänsten Texttelefoni.

Den som använder teckenspråk kan ringa genom tjänsten Texttelefoni.se