Om internet och telefoni slutar fungera

Om internet eller telefoni slutar fungera finns andra sätt att få information.
Uppdaterades

Viktig information om allvarliga händelser kan komma på

  • lokalradion
  • trygghetspunkter
  • eller informationstavlor.

 

Om du vill veta hur det blir
där du är, fråga din kommun.

Även om internet eller telefoni skulle sluta fungera
så finns det ändå de som kan ringa eller använda internet.

Det är viktigt att berätta för andra vad man har fått reda på
om alla inte kan använda internet.

Här kan du få information

I radiokanalen Sveriges Radio P4 berättar de om kriser och störningar.
De berättar också om det har blivit ett viktigt meddelande till allmänheten.
Det är en varning om något farligt skulle hända.

Det är bra att ha en radio som går på batterier.
Det kan vara en radioapparat eller en bilradio.
I en del telefoner finns radio som inte går via internet.
Det heter FM-radio.

Om telefonen fungerar
kan du ringa telefonnummer 113 13
och fråga vad som har hänt.

Du kan leta information på din kommuns webbplats
om hur det blir om telefoner och internet slutar fungera.

Ta reda på vart du ska gå 
för att få låna telefon eller hämta vatten.
Och om det finns en värmestuga om det blir kallt.

Gå till en brandstation om du måste ringa 112 efter en ambulans.

I den här filmen från MSB kan du lära dig mer om hur du kan förbereda dig.

Informationen kommer från MSB, Krisinformation.se, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sveriges Radio.