Vecka 14 2018

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i medierna följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på webbplatsen. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte alltid bekräftad information, vilket enligt vårt uppdrag endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från medierna. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 8 april


Omvärldsbevakning 21.40

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 15.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.30

Ingenting att rapportera. 

Lördag 7 april


Omvärldsbevakning 22.30

Lastbilsattacken i Münster, uppföljning
Den lastbilsattack som ägde rum i den tyska staden Münster tidigare under dagen verkar enligt uppgifter till DN, Aftonbladet och flera andra medier inte ha någon koppling till terrorism. Istället ska dådet ha utförts av en tysk man med psykiska besvär. Mannen uppges ha skjutit sig själv efter attacken. Några svenskar ska inte ha drabbats, enligt SVT Nyheter.
– Vi har löpande kontakt med ambassaden i Berlin och i nuläget finns det inga uppgifter om att svenskar är drabbade eller inblandade, Enligt Rasmus Eljanskog, presskommunikatör på UD till SVT Nyheter.
UD uppmanar också svenskar att inte vistas i de centrala delarna av Münster samt att följa anvisningarna från de lokala myndigheterna.
Kommentar: UD har inte gått ut med denna information digitalt, utan verkar bara ha uttalat sig muntligt till SVT Nyheter. Har därför inte gjort någon nyhet om det inträffade. Som det ser ut var det ändå inte något reguljärt terrordåd, utan mer av ett vansinnesdåd av en ensam gärningsman.

Omvärldsbevakning 17.20

Lastbil uppges ha kört in i folkmassa i tyska staden Münster
Flera medier, däribland SVT Nyheter, DN och Aftonbladet, rapporterar om att en lastbil ska ha kört in i en folkmassa i staden Münster i Tyskland. Minst tre personer uppges ha dödats  och ett flertal ha skadats. Allmänheten uppmanas av polisen att hålla sig borta från platsen.
Kommentar: Följer utvecklingen. Än så länge ingen information från UD.

Omvärldsbevakning 16.30

Inget nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 09.15

Tropisk storm på väg mot Fiji
En ny tropisk storm som är på väg mot Fiji, meddelar landets myndigheter. Hundratals människor har tagit skydd i evakueringscenter i väntan på stormen som väntas nå fram med full kraft i början av nästa vecka, uppger Aftonbladet.
Kommentar: Än så länge ingen information hos UD.

Fredag 6 april


Omvärldsbevakning 22.00

Hög lavinfara i Kebnekaisefjällen
Naturvårdsverket bedömer att risken för laviner i Kebnekaisefjällen ligger på en fyra på en femgradig skala och avråder från vistelse i lavinterräng.
Det råder även betydande lavinfara i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Härjedalen, skriver Aftonbladet.
Kommentar: Kan vara extra viktigt att följa med tanke på att det fortfarande är påsklov på flera håll i landet.

Omvärldsbevakning 15.40

Stor risk för gräsbrand i Kalmar län och Blekinge län
Under fredag eftermiddag är risken för gräsbränder stor i Kalmar län och Blekinge län, enligt SMHI:s varningar. 
Kommentar: Troligtvis första gången i år som SMHI har utfärdat risk för gräsbrand. Det indikerar att säsongen med högre risk för gräsbränder har inletts. Vi fortsätter att följa SMHI:s varningar. Eftersom risken enbart gäller fredag eftermiddag och så pass få områden har vi valt att endast notera den och inte göra någon kommunikationsåtgärd. 

Omvärldsbevakning 12.40

Resistenta bakterier på Skånes universitetssjukhus
Resistenta bakterier av typen VRE har hittats på barn- och ungdomskirurgiavdelning 65 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Fyra patienter har visat sig vara bärare av bakterien men ingen av dem har drabbats av någon sjukdom som kan kopplas till bakterien, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Sökning efter smittkällan pågår, liksom provtagning av andra barn som vårdats på avdelningen.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 08.40

Halt väglag i Östergötland och Södermanland
Aftonbladet rapporterar om flera trafikolyckor i Östergötland och Södermanland under fredagsmorgonen. Ishalka råder på flera håll, enligt uppgifter till tidningen. SMHI har en klass 1-varning för hårda vindar i Östergötland fram till fredag kväll.
Kommentar: Följer rapporter om trafikläget.
 

Torsdag 5 april


Omvärldsbevakning 22.10

Ingenting att rapportera. 

Omvärldsbevakning 15.30

Fyra personer dog av legionella
I somras smittades åtta personer av luftburen legionella som spreds från ett kyltorn i Kista. Fyra personer avled som följd av sjukdomen. Samtliga hade riskfaktorer som hög ålder eller var rökare. Smittkällan hittades först i oktober och Folkhälsomyndigheten får viss kritik för att allmänheten inte informerades om utbrottet. Nu ska verksamheter som har kyltorn ses över, rapporterar Mitt i Stockholm, DN, SR P4 Stockholm och flera andra medier. Legionella är en allvarlig typ av lunginflammation med hög feber.
Kommentar: För kännedom om det uppstår oro hos allmänheten.

Omvärldsbevakning 12.15

Ingenting att rapportera. 

Omvärldsbevakning 08.00

Ingenting att rapportera. 

Onsdag 4 april


Omvärldsbevakning 21.50

Ingenting att rapportera. 

Omvärldsbevakning 16.40

Brand Portugals ambassad i Stockholm uppföljning
Polisen har gripit en person misstänkt för att ha orsakat branden i byggnaden på Narvavägen i centrala Stockholm, uppger SR P4 Stockholm. I byggnaden finns fyra ambassader, bland andra Portugals där branden tros ha startat. I huset finns också ett antal bostäder. Enligt uppgift skadades 14 personer vid branden, varav minst två förts till sjukhus.
Kommentar: För kännedom.

Stopp på västra stambanan uppföljning
Trafiken på västra stambanan är igång igen, rapporterar Svt Väst.
Kommentar: Se tidigare anteckningar.

Omvärldsbevakning 13.00

Stopp på västra stambanan uppföljning
Tågtrafiken ligger fortfarande nere på västra stambanan mellan Skövde och Töreboda, enligt SR P4 Skaraborg. Trafikverket har dock tagit bort sin meddelanderuta på sin webbplats. Det senare kan tyda på att trafiken fungerar med hjälp av omdirigering av tåg och extrainsatta bussar.
Kommentar: För kännedom.

Brand Portugals ambassad i Stockholm
En brand har brutit ut på Portugals ambassad i centrala Stockholm, rapporterar bland andra SR P4 Stockholm. Det finns uppgifter om skadade. Enligt Stockholms brandförsvar ska röken från branden inte vara giftig.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 08.45

Stopp på västra stambanan
Tågtrafiken står stilla på västra stambanan mellan Skövde och Töreboda, skriver Trafikverket på sin hemsida. Detta påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm. Tåg dirigeras om alternativt ersätts med buss. Tågtrafiken kommer att återupptas tidigast under eftermiddagen och då med begränsad kapacitet. Orsaken till stoppet är att ett arbetsfordon har spårat ur.
Kommentar: För kännedom.

Varning för snöfall och besvärligt väglag
SMHI klass 1-varnar för snöfall i stora delar av norra och mellersta Sverige. Svt:s meteorolog varnar för att detta kommer att innebära problem i vägtrafiken.
Kommentar: Vi har puff på startsidan om vinterväder och trafik.

Tisdag 3 april


Omvärldsbevakning 22.50

Skottlossning i Kalifornien
Skott har avlossats inne på Youtubes huvudkontor i norra Kalifornien, rapporterar BBC. Den lokala polisen meddelar på Twitter att de har påbörjat en insats och de uppmanar allmänheten att hålla sig borta från området.
Kommentar: Relatoivt få bekräftade uppgifter från lokala myndigheter i nuläget. Följer utvecklingen eftersom händelsen kan väcka frågor.

Tunnelbaneolycka i Tyskland
Ett tjugotal personer uppges ha skadats i en tunnelbaneolycka i staden Duisburg i Tyskland, rapportera bland andra Dagens Nyheter. Olyckan inträffade på tisdagseftermiddagen när ett tåg körde in bakifrån i ett annat tåg, skriver kollektivtrafikbolaget DGV på sin Facebooksida. Kommentar: Inga uppgifter om skadade svenskar men värt att notera eftersom det är en allvarlig olycka som kan väcka frågor.

Omvärldsbevakning 13.15

Ingenting nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 09.30

Ingenting nytt att rapportera.

Måndag 2 april


Omvärldsbevakning 22.40

Ingenting nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.00

Cyklon drabbade Fiji
Flera personer har omkommit efter att cyklonen Josie drog in över Fiji under natten till måndagen. Det rapporterar bland annat ABC News och Svenska Dagbladet. Störst skador ska ha skett av de omfattande översvämningar som ovädret medförde.
Kommentar: Inga uppgifter om att svenskar har skadats i cyklonen men följer rapporteringen eftersom det finns svenskar i området.

Omvärldsbevakning 09.00

Ingenting nytt att rapportera.