Vecka 17 2018

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i medierna följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på webbplatsen. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte alltid bekräftad information, vilket enligt vårt uppdrag endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från medierna. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 29 april


Omvärldsbevakning 20.50

Uppdatering: Dammbrott i Dalarna

Sent på eftermiddagen avslutade räddningstjänsten sitt arbete, uppger SVT Nyheter Dalarna. Enligt Fortum som äger dammen finns inte längre något akut hot och vattenflödet är nere på normala nivåer. Under kvällen anländer en av Fortums dammexperter som ska utreda vad som hänt och vad som behöver göras nu, skriver SVT Nyheter Dalarna. 

Kommentar: Avslutar därmed vår bevakning av händelsen. 

Omvärldsbevakning 15.40

Dammbrott i Dalarna
En damm har brustit och en bro har rasat längs med Klockarbergsvägen vid sjön Lång i Dalarna. Räddningstjänsten fick larmet vid 11-tiden på förmiddagen, enligt SVT Nyheter Dalarna. En bilist skulle just köra ut på bron när den rasade, men bilisten klarade sig oskadd, rapporterar SR P4 Dalarna. Vattenmassorna har gjort att några mindre vägar skurits av och det finns risk att några mindre byggnader i området kan sköljas bort, enligt P4 Dalarna. SVT Nyheter Dalarna beskriver att en sommarstuga och en bastubyggnad är hotade. Räddningstjänsten arbetar med att försöka hindra vattnet genom spärra av med sten och grus, skriver SR P4 Dalarna. 

Kommentar: Följer händelsen, men har inte skrivit något då det hittills låtit som att endast ett fåtal byggnader är hotade. Fortsätter att följa utvecklingen. 

Omvärldsbevakning 08.40

Inget att notera. 

Lördag 28 april


Omvärldsbevakning 21.10

Ryskt flytande kärnkraftverk har lämnat S:t Petersburg
I dag lämnade Rysslands flytande kärnkraftverk S:t Petersburg för att transporteras till Murmansk, rapporterar Aftonbladet. Färden går genom Östersjön och sedan vidare längs den norska kusten mot Murmansk. Enligt det ryska statliga bolag som äger kärnkraftverket ska det inte finnas något kärnbränsle ombord under färden. Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten säger till Aftonbladet att myndigheten följer det här i samarbete med de nordiska länderna. 

Kommentar: För kännedom. 

Omvärldsbevakning 16.20

Tågstopp i södra Sverige
Ett elfel i Hässleholm orsakade ett stopp i tågtrafiken i södra Sverige på förmiddagen, då inga tåg kunde passera knutpunkten. Vid lunchtid rapporterade Trafikverket att felet var avhjälpt och att trafiken rullade igen, men att stoppet beräknades ge följdförseningar och inställda tåg i ytterligare några timmar. Bussar ersätter inställda tåg i viss omfattning på vissa sträckor, enligt Trafikverket. 

Kommentar: Följde under dagen, men vidtog ingen åtgärd då problemet verkade lösa sig. 

Köpcentrum evakuerades på grund av strömavbrott
Ett träd som föll ner över en högspänningsledning orsakade ett strömavbrott i Kävlinge, Landskrona och Svalöv vid lunchtid. Cirka 4000 kunder blev strömlösa och ett köpcentrum i Löddeköpinge fick evakueras, skriver Sydsvenskan. Efter tre timmar var 1800 kunder fortfarande utan ström. Elbolaget Eon arbetade då för att även dessa skulle få tillbaka strömmen inom en timme, men kunde inte ge någon exakt prognos, enligt Sydsvenskan. 

Kommentar: För kännedom om vi får frågor. 

Omvärldsbevakning 09.20

Räddningstjänsten: vattennivåer i Gävleborg börjar stabiliseras
Räddningstjänsterna i Gävleborgs län tror att kulmen är nådd när det gäller höga flöden och att vattennivåerna börjar återgå till det normala. Det rapporterar P4 Gävleborg som har gjort en rundringning till räddningstjänsterna i länet. Men läget kan fortfarande förändras om det kommer mer nederbörd eller om snösmältningen sätter fart i fjällen, enligt SR P4 Gävleborg. 

Kommentar: För kännedom, med tanke på vår rapportering om vårfloden. 

Fredag 27 april


Omvärldsbevakning 22.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 15.40

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 10.40

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.00

Vårfloden kan bli värre
Gävleborgs län är just nu hårdast drabbat av översvämningar orsakade av vårfloden. Men det är stora lokala variationer över hela landet. Nu väntas avsmältningen ske in mot landet samtidigt som det väntas varmt väder och mycket regn. Det kan bli betydligt värre vårflöden än vi har sett nu, säger Bent Göransson, hydrolog på SMHI till SR Ekot.
Kommentar: Vi fortsätter att följa SMHI:s vädervarningar.

Torsdag 26 april


Omvärldsbevakning 21.00

Klass 3-varning för Norralaån gäller inte längre
Kommentar: Uppdaterar vår nyhet. Händelsesidan behöver inte uppdateras på grund av ändringen i varningsläget.

Omvärldsbevakning 15.45

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 10.30

Tre nya fall av Fågelinfluensa
Jordbruksverket meddelar i dag att man har upptäckt tre nya fall av fågelinfluensan H5N6 i trakterna runt Bromölla och Mörrum i södra Sverige. H5N6 är inte farlig för människor, däremot skriver Jordbruksverket att det finns en risk att tamfåglar att smittas.
Kommentar: Ordet fågelinfluensa kan väcka oro och vi frågar hänvisar vitill Jordbruksverket, som skriver att berörd influensa inte är farlig för människor.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget att notera.

Onsdag 25 april


Omvärldsbevakning 21.45

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 15.30

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 13.15

Elsäkerhetsverket varnar för att köpa laddare från utländska sajter
Elsäkerhetsverket har undersökt USB-laddare som köpts in genom så kallad privatimport, i det här fallet via webbplatsen Wish. Samtliga av tio undersökta laddare visade sig ha sådana brister att de är direkt farliga att använda. Elsäkerhetsverket varnar därför konsumenter för riskerna med att handla produkter via e-handelssajter där säljaren är okänd.

Kommentar: För kännedom med tanke på brandrisker. Vidtar ingen åtgärd. 

Omvärldsbevakning 08.55

Inget att rapportera. 

Tisdag 24 april


Omvärldsbevakning 22.30


Mässlingfall i Stockholm
Stockholms läns landsting gick under kvällen ut med information om att en person smittad av mässlingen besökte Södersjukhusets akutmottagning samt Rosenlunds sjukhus under helgen. Smittspårning pågår och personer som kan ha utsatts för smitta kontaktas av vården.

Kommentar: Kan väcka oro hos allmänheten. Har retweetat landstingets information. 

Omvärldsbevakning 17.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 11.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 09.00

Ingenting att rapportera.

Måndag 23 april


Omvärldsbevakning 22.00

Evakuering av boende i Kalmar efter allvarlig industribrand
En brand i en industrilokal i Kalmar bröt ut sent på måndag eftermiddag som ledde till att giftig rök spreds över en stor yta. Räddningsledningen utfärdade ett VMA  och uppmanade allmänheten att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Kalmar kommun meddelade på sin webbplats under måndag kväll att en spridningsanalys skulle genomföras och att mer information om evakuering och avspärrningar skulle följa när analysen var klar. Polisen arbetade under eftermiddagen och kvällen med att evakuera boende och enligt räddningstjänsten väntas avspärrningarna vara kvar till tisdag morgon, rapporterar SR P4 Kalmar.
Kommentar: Händelsen berör ett stort antal personer i Kalmar. Har publicerat en VMA-nyhet, delat myndigheternas information på Facebook och Twitter samt följer händelsen fortlöpande.

Skåpbil körde på fotgängare i Toronto

En skåpbil körde på gångtrafikanter i Toronto under måndag eftermiddag, lokal tid, rapporterar bland andra Aftonbladet och SR Ekot. Det finns ännu ingen bekräftad myndighetsinformation skadeläget för de drabbade men Torontopolisen meddelar på sin Twitter att åtta till tio personer har blivit påkörda. En person har gripits men orsaken eller motivet till händelsen är ännu inte klarlagd.
Kommentar: Följer eftersom orsaken till händelsen är oklar och frågan kan väcka oro.

Omvärldsbevakning 16.00

Inget att kommentera.

Omvärldsbevakning 12.30

Klass 3-varning extremt höga flöden i Norralaån
Vid lunchtid utfärdade SMHI en klass 3-varning för extremt höga flöden i Norralaån i Gävleborg. Klass 3 är den allvarligaste varningsklassen och betyder allvarliga översvämningsproblem. SVT Gävleborg direktrapporterar om läget här. Flera andra vattendrag är drabbade av höga flöden och SMHI har utfädat ett flertal klass 1- och klass 2-varningar. P4 Gävleborg rapporterar till exempel om översvämningar i centrala Sandviken här.
Kommentar: Publicerat nyhet om klass 3:an samt kort sammanfattat övriga varningar. Följer läget.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget att kommentera.