Vecka 18 2018

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i medierna följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på webbplatsen. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte alltid bekräftad information, vilket enligt vårt uppdrag endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från medierna. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 6 maj


Omvärldsbevakning 21.40

Inget nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 17.00

Hög risk för gräsbränder i stora delar av landet
I samband med torrt och soligt väder under söndag och måndag eftermiddag råder det lokalt hög risk för gräsbränder i delar av norra Götaland, Svealand, samt i snöfria delar av Norrlands kust- och inland. Det rapporterar SMHI.
Kommentar: Följer utvecklingen. Bland annat ska en villa ha antänts av en gräsbrand i Guldhyttan.  Det ska dock inte råda någon spridningsrisk, enligt SVT Nyheter Örebro.

Omvärldsbevakning 10.00

Vulkanutbrottet på Hawaii, uppdatering
Efter vulkanutbrottet på Hawaii har beredskapen på huvudön Big Island höjts, rapporterar SVT Nyheter. Lava strömmar in i bostadsområden och myndigheterna har stängt en nationalpark. Flygmyndigheten FAA har även infört restriktioner för flygtrafik i området för alla utom hjälpinsatser. Inga människor har rapporterats döda eller skadade men invånarna har varnats för höga nivåer av giftig rök, som kan orsaka hudirritation och andningssvårigheter. Den svenska ambassaden uppmanar svenskar att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.
Kommentar: Fortsätter att följa. Än så länge ganska knapphändig information från svenska ambassaden.

Invånarna i Delsbo uppmanas vara fortsatt vaksamma på brandrök
Räddningsledare Gunnar Lööf uppmanar invånarna i Delsbo att vara fortsatt vaksamma på röken från lördagens stora brand, trots att VMA-varningen dragits tillbaka.
– Det har blivit lite lågtryck så att röken lägger sig ganska lågt, så det gäller att vara försiktig med ventilationen. Försök hålla ventilation, dörrar och fönster stängda. Nu ligger vinden på mot sydost in mot Delsbo centrum, säger Gunnar Lööf till P4 Gävleborg på söndagsmorgonen.
Kommentar: Har uppdaterat nyheten med denna info.

Lördag 5 maj


Omvärldsbevakning 22.05

VMA vid storbrand i Delsbo
På lördagskvällen brinner det kraftigt i bland annat en industri på Köpmangatan i centrala Delsbo i Hudiksvalls kommun, rapporterar Sveriges Radio P4 Gävleborg. Branden startade i ett garage som blev helt övertänt. Det finns flera byggnader i närheten, bland annat industrilokaler och nu har branden spridit sig. Det är kraftig rökutveckling och räddningsledaren har gått ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA där allmänheten uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Kommentar: Vi har gått ut med information i våra kanaler enligtrt rutin. Branden är kl 22.00 inte under kontroll. Följer med tanke på spridningsrisk. Vid 23-tiden var branden under kontroll och faran över.


Omvärldsbevakning 14.15

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 09.20

Kraftiga jordskalv under vulkanutbrott på Hawaii
Flera kraftiga jordskalv har drabbat Hawaiis huvudö, Big Island, samtidigt som vulkanen Kilauea har ett utbrott, rapporterar Sveriges Radio och flera andra medier. Omkring 1 500 människor, som lever i närheten av vulkanen har evakuerats, enligt amerikanska medier. USA:s myndighet för civilförsvar varnar för att det finns dödliga nivåer av svaveldioxid i luften efter utbrottet.
Kommentar: Följer utvecklingen med tanke på eventuella svenskar på plats.

Fredag 4 maj


Omvärldsbevakning 22.00

Storbrand i Eslöv
Det brinner i en skola på Repslagargatan i Eslöv. Det är kraftig rökutveckling från branden. Ett Viktigt meddelande, VMA gick ut vid 21-tiden. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
Kommentar: Publicerade information enligt rutin på webbplatsen, Facebook och Twitter. Följer händelseutvecklingen. Polisen rapporterar löpande om branden här.  Faran var över ca 22.40.


Omvärldsbevakning 16.00

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 13.10


Varning för höga flöden även i Västernorrland
SMHI har utfärdat en varning klass 2 för höga flöden i Västernorrlands län. Sedan tidigare råder varningar i samma nvå för Gävleborgs län. 
Kommentar: Har uppdaterat samlingssidan för information om vårfloden med detta. 

Vulkanutbrott på Hawaii
Myndigheterna på Hawaii har låtit evakuera de boende i områden på Hawaiis huvudö Big Island. Detta på grund av att vulkanen Kilauea haft ett utbrott. Se bland annat SVT. 
Kommentar:  Följer mediernas rapportering om utbrottet men bedömer i nuläget att de lokala myndigheterna har läget under kontroll. 

Omvärldsbevakning 08.35

Ingenting att rapportera.

Torsdag 3 maj


Omvärldsbevakning 20.45

Inget nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.15

Ett andra fall av mässling upptäckt i Stockholm
Ännu en patient har smittats av mässling, skriver DN och Sveriges Radio. Enligt Stockholms läns landsting rör det sig om en person som besökt S:t Görans sjukhus.
Myndigheten meddelar att de nu försöker spåra vilka kontakter de smittade haft med andra för att begränsa omfattningen av anstalet smittade. För en vecka sedan konstaterades att en patient som besökt Södersjukhuset bar på mässlingsmitta. De båda fallen misstänks inte ha något samband med varandra, eller med det fall i Borås nyligen. 
Kommentar: Fortsätter följa. Myndigheterna har tydliga råd och i nuläget bedömer vi inte att det behövs någon nyhet.  

Omvärldsbevakning 12.40

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 07.00

Ingenting att rapportera.

Onsdag 2 maj


Omvärldsbevakning 21.20

Nytt fall av mässling i Borås
Enligt SR P4 Sjuhärad har ett nytt fall av mässling upptäckts på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Den smittade är ett barn som är yngre än 18 månader och ännu inte hunnit få vaccin mot mässling. Barnet har smittats under en utlandsresa. Smittspårning pågår.
Kommentar: Bra att känna till då fler kan ha smittats och eftersom rapporteringen om mässlingsfall får relativt stort utrymme i medier. Det kan skapa oro hos allmänheten.

Omvärldsbevakning 16.20

Ingenting nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.45

Ingenting nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.45

Ingenting nytt att rapportera.

Tisdag 1 maj


Omvärldsbevakning 21.45

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 14.00

Inget att notera här i omvärldsbevakningen. Uppdaterade texten vad gäller höga flöden på startsidan på vår webb, med hänvisning till SMHI.

Omvärldsbevakning 09.00

Inget att notera.

Måndag 30 april


Omvärldsbevakning 21.30

SMHI varnar för höga flöden
SMHI rapporterar på måndagskvällen att det är fortsatt höga flöden på många håll i norra Svealand och södra halvan av Norrland. I de flesta av de små vattendragen har flödena för närvarande kulminerat. Varningar för klass 2-flöden finns för Gavleån och Testeboån.
Kommentar: Följer situationen. Uppdaterade vår webb med aktuella områden och datum.

Tågproblem i södra Sverige
Två elfel på Södra stambanan har orsakat förseningar och en del inställda tågavgångar i södra Sverige sedan 14-tiden på valborgsmässoafton. Bland annat påverkas trafiken till och från Linköping och Stockholm. Problemen väntas fortgå fram till morgonen, enligt Trafikverket, uppger SR.
Kommentar: Följer och återkommer om tågproblemen medför frågor eller oro. 

Tusentals strömlösa i Småland
Valborgsmässoaftonens åskväder har orsakat omfattande strömavbrott i både Kalmar län och Kronobergs län. Flera tusen abonnenter uppges ha varit utan el. Fortfarande vid 23-tiden på måndagskvällen var över tusen hushåll utan el, enligt Eon.
Kommentar: Följer och söker mer information om strömavbrotten blir långvariga. Prognosen från Eon var vid 23-tiden osäker när  alla felen kan vara åtgärdade.

Omvärldsbevakning 14.00

Säpo anhåller tre för terrorbrott
Säkerhetspolisen uppger i ett pressmeddelande att tre personer har anhållits under måndagsmorgonen misstänkta för förberedelse till terroristbrott. Ingripanden gjordes med stöd av Polismyndigheten i norra Sverige och i Stockholmsområdet. Säpo uppger att de i nuläget inte har några indikationer på att ett attentat var planerat att ske under de närmaste dagarna. Terrorhotnivån ligger fortsatt oförändrad på en trea på en femgradig skala. Händelsen har även uppmärksammats i medierna, bland andra av Aftonbladet.
Kommentar: För kännedom om det kommer frågor eller uppstår oro. Följer utvecklingen.

Omvärldsbevakning 09.00

Inget att notera.