Vecka 27 2018

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i medierna följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på webbplatsen. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte alltid bekräftad information, vilket enligt vårt uppdrag endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från medierna. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 8 juli

Omvärldsbevakning 21:00

Inget att notera

Omvärldsbevakning 13:00

Ingenting att notera

Omvärldsbevakning 09:00

Kraftiga regn och översvämningar i sydvästra  Japan. Enligt medieuppgifter 60 tal döda och dtyg miljon evakuerade. Regnen förväntas fortsätta under helgen.

Kommentar: följer utvecklingen

Lördag 7 juli


Omvärldsbevakning 22:15

Skogsbrand i Mo, Sollefteå kommun
En större skogsbrand bröt ut i Mo, Helgum i Sollefteå kommun vid 14-tiden på lördagseftermiddagen, enligt DN. Branden är fortfarande inte under kontroll vid 22-tiden, enligt SvT. 
Kommentar: Krisinfo följer händelseutvecklingen.

Omvärldsbevakning 15:55

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 10:05

Ingenting att rapportera.

Fredag 6 juli


Omvärldsbevakning 22:00

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 16:25

Risk för vattenbrist i flera områden.
Sveriges Geologiska Undersökning twittrar: "Flera nya områden kan riskera att hamna i vattenbrist där dricksvattnet riskerar att ta slut, om det torra vädret fortsätter." De länkar till en artikel hos Sveriges Radio, där SGU och LRF är intervjuade om vad torkan får för konsekvenser för bönderna just nu.
Kommentar: Vi har delat SGU:s tweet och fortsätter följa utvecklingen. Vi tittar specifikt efter eventuella följder för dricksvattentillgången, och om en eventuell brist på dricksvatten skulle bli aktuell i flera områden i landet. 

Omvärldsbevakning 11:40

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 09:00

Ingenting att rapportera.

Torsdag 5 juli


Omvärldsbevakning 15.30

MSB varnar för extrem brandrisk genom nytt myndighetsmeddelande
Det varma och ovanligt torra vädret gör att det fortfarande råder extremt stor brandrisk i stora delar av landet. MSB har därför gått ut med ett myndighetsmeddelande för att varna allmänheten, vilket bland annat SR P4 Blekinge rapporterar om. Det här är det tredje myndighetsmeddelandet om brandrisk sedan 25 maj.
Kommentar: Publicerat nyhet på webben och i sociala medier. Delat vår film om brandrisk och eldningsförbud på Facebook och Instagram. Delat MSB:s nyhet på engelska på Twitter.

Omvärldsbevakning 11.00

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 08.00

Inget att notera. 

Onsdag 4 juli


Omvärldsbevakning 21.40

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 15.40

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 11.15

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 09.40

Inget att notera.

Tisdag 3 juli


Omvärldsbevakning 21.00

Skogsbrand utanför Ånge
En större skogsbrand rasar väster om Ånge, Jämtlands län. Vid 21-tiden var branden inte under kontroll, men räddningstjänsten menar att läget förbättrats och att branden inte längre accelerar eftersom luften är fuktigare och vinden har mojnat. Branden hotar i nuläget inte begyggelse men terrängen är besvärlig, vilket försvårar släckningsprocessen, rapporterar SVT Nyheter Västernorrland. 
Kommentar: Troligen ingen brand som kommer att orsaka fara för allmänheten, men noterar eftersom branden härjar i besvärlig terräng och barndområdet var större än man först trott.

Omvärldsbevakning 15.20

Ingenting nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 13:00

Ingenting nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 08:50

Utökad varning för skogsbrandsrisk
SMHI varnar för stor eller extremt stor brandrisk i hela landet, utom i Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen, och i Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen. Risken för bränder är extremt stor i Götaland och västra Svealand. I östra Svealand, samt stora delar av Norrland är den stor eller mycket stor.
Kommentar: Risken för bränder är känd och vi följer läget, nu har området som varningen gäller utökats och gäller nästan hela landet igen.

Måndag 2 juli


Omvärldsbevakning 21.00

Skogsbrand i Hagfors kommun, Värmland uppdatering
Vid 21-tiden drogs de två VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, som utfärdats under söndagen tillbaka. Den akuta faran bedöms vara över och de boende kommer kunna återvända till sina hem under kvällen, skriver SR P4 Värmland. 
Kommentar: Uppdaterat nyhet och avlarmat på Facebook. 

Omvärldsbevakning 18.15

Risk för vattenbrist i södra Sverige
SMHI har utfärdat risk för vattenbrist i stora delar av södra Sverige. Maj och juni har varit torra och varma månader och det har medfört att flödena i större delen av Sverige nu är låga i alla vattendrag. Risk för vattenbrist har därför utfärdats för flera känsliga, medelstora och stora vattendrag i stora delar av södra Sverige. Vattenstånden i de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön) är nära det normala eller under normala nivåer och generellt sjunkande, skriver SMHI.
Kommentar: Följer och överväger nyhet. Riskmeddelandena avser lågflöden i vattendrag och sjöar, inte låga grundvattennivåer som jag förstår det. 

Omvärldsbevakning 11.40

Skogsbränder
Ett stort antal skogsbränder har pågått under helgen , fler än de som nämns nedan, och många pågår fortfarande. 

Hagfors, Värmlands län
Ett trettiotal personer från området kring Hornnäs har evakuerats i samband med skogsbranden där. Enligt räddningschefen i Hagfors finns det ingen prognos för när de boende kan återvända till sina hem, rapporterar SR P4 Värmland. Länsstyrelsen i Värmland meddelade på måndagen att eldningsförbud återinförs från och med 3 juli. Räddningstjänsten har under natten byggt ett slangsystem runt hela branden vilket beskrivs som positivt, enligt SR P4 Värmland. 

Mellingerum, Oskarshamn, Kalmar län
Skogsbranden i Mellingerum, utanför Kristdala i Kalmar län, är fortfarande inte under kontroll. Men branden har i alla fall inte förvärrats, uppger räddningsledaren för SR P4 Kalmar. Söndagens VMA gällande skogsbranden är i skrivande stund (lunchtid) fortfarande aktivt.

Hörken, Örebro län
Det brinner fortfarande i skogen och längs järnvägen i norra Örebro län, i området runt Hörken i höjd med Silverhöjden. En enligt räddningstjänsten var läget på måndagsförmiddagen stabilt och "det tokbrinner inte", uppger SR P4 Örebro. 

Kommentar: Vi fortsätter att följa utvecklingen och uppdaterar de nyheter som finns kring söndagens VMA:n. Delade även information från Hagfors kommun på Facebook.