Vecka 28 2018

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i medierna följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på webbplatsen. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte alltid bekräftad information, vilket enligt vårt uppdrag endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från medierna. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 15 juli


Omvärldsbevakning 23.35

Skogsbränder fortsättning
Under kvällen kom ytterligare ett Viktigt meddelande, om brand i Ragunda kommun, Jämtland. Där pågår flera skogsbränder, meddelar SVT.  Aftonbladet fokuserar i en artikel på att privatpersoner uppges strunta i de eldningsförbud som finns. Det bottnar i Polisens uppmaning via Twitter om att följa de förbud som finns. Ett inlägg som Krisinformation.se har delat.
Kommentar: Fortsätter följa.

Omvärldsbevakning 19.55

Skogsbränder i Gävleborg och Dalarna
Ett VMA har gått ut med anledning av att en skogsbrand närmade sig bebyggelse i samhället Ängra, Ljusdals kommun. Se SR P4 Gävleborg.
Även i Färila närmar sig en skogsbrand bebyggelse skriver Hela Hälsingland. SVT Dalarna rapporterar om branden vid militärområdet vid Brunnåsen sydost om Särna i Älvdalens kommun som inte heller är under kontroll. Brand i det området har pågåt i flera dagar.
Kommentar: Fortsätter följa och förmedla den information som finns tillgänglig om pågående skogsbränder.


Omvärldsbevakning 14.55

Det börjar dyka upp rapporter om skogsbränder lite varstans. Varningen för mycket hög temperatur som SMHI utfärdade igår har uppgraderats till den högsta nivån, klass 2, extremt höga temperaturer.  Anledningen är att temperaturen beräknas nå upp till 30 grader ända till onsdag. Vi har uppdaterat nyheten. I övrigt ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 10.10

Ingenting att rapportera. 

Lördag 14 juli


Omvärldsbevakning 21.30

Skogsbränder på flera håll
Medierna rapporterar om mindre skogsbränder på många håll, bland annat i Åtvidaberg, Lesjöfors, Lekhyttan utanför Örebro, flera i Jämtland och i Västmanland, en i Heby utanför Uppsala, Karlskoga, Vimmerby, Sala, Dalarna samt i Överkalix.
SVT har under kvällen liverapporterat och där kan man läsa om flera av de nämnda bränderna.
Kommentar: Vi fortsätter följa rapporteringen för att se om det uppstår behov av att Krisinformation.se skulle gå ut med någon information till allmänheten.  

Omvärldsbevakning 16.30

Flera medier har tagit upp den klass 1-varning för höga temperaturer som SMHI har gått ut med avseende delar av Svealand fram till tisdag. Krisinformation.se har publicerat nyhet om varningen eftersom temperaturen medför risk för liv och hälsa för vissa grupper. I övrigt ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 09.55

Branden i Finnerödja rapporteras vara under kontroll men trafikproblemen kvarstår. I övrigt inget nytt att rapportera.

Fredag 13 juli


Omvärldsbevakning 22.00

Skogsbrand orsakar störningar i tåg- och vägtrafik förbi Finnerödja
Det är stopp i tågtrafiken mellan Laxå och Töreboda vilket påverkar tåg i båda riktningar mellan Stockholm och Göteborg. Det är även stopp i vägtrafiken i norrgående riktning på E20. Orsaken är en skogsbrand, skriver Trafikverket i ett viktigt meddelande på fredagskvällen. 
Kommentar: Skogsbranden tas även upp i medierna och var under kvällen inte under kontroll, enligt SR P4.

Strömmen åter på Gotland
Alla GEABS kunder ska nu åter ha el på Gotland efter fredagens strömavbrott.
Länet drabbades under fredagseftermiddagen av omfattande strömavbrott som varade i cirka två timmar, rapporterar SR P4.
Kommentar: Uppföljning av notering nedan.

Omvärldsbevakning 16.20

Kokningsrekommendationer i delar av Båstad hävs tidigast natt mot lördag
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, har genomfört ett prov och inte hittat bakterier i dricksvattnet i Båstad. Kokrekommendationer kvarstår alltså i Torekov, Hov, Rammsjö och Västra Karup. För att kunna häva kokningsrekommendationen som gäller ska ett andra prov göras.
Resultatet från detta komer tidigast i natt, meddelar SR P4. 
Kommentar: Vi följer och meddelar när rekommendationerna hävs eftersom det gick ut som VMA. 

Hela Gotland strömlöst
Hela Gotland är strömlöst meddelar Sveriges Radio. Ingen prognos från GEAB.  
Kommentar: Det kan uppstå frågor om avbrottet vara länge.  

Under dagen har det rapporterats om en del mindre skogsbränder på olika håll i Sverige, bland annat i Göteborg, Halland, Dalarna, Värmland och utanför Laxå, men ingenting som vi har tagit upp här. Det finns i nuläget ingen sådan som verkar vara utom räddningstjänstens kontroll. Dock kvarstår den höga brandrisken. I övrigt inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 12.50

Inget att rapportera.   

Omvärldsbevakning 08.50

Inget att rapportera. 

Torsdag 12 juli


Omvärldsbevakning 22.30

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 16.00

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 13.10

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 10.40

Inget att rapportera. 

Onsdag 11 juli


Omvärldsbevakning 22.00

Flertal pågående gräs- och skogsbränder i landet.

Just nu pågår ett flertal bränder i skogs- och gräsmarker på olika håll i landet rapporterar P4. Det pågår gräsbrand i Högsby kommun, två bränder i Graninge, gräsbrand i Bengtsfors kommun, flera skogsbränder i Sörmland och skogsbrand i Vimmerby kommun.  
Kommentar: Relevant för allmänheten i de berörda områdena.

Omvärldsbevakning 15.30

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, i delar av Båstad
Viktigt meddelande till allmänheten i  Hov, Västra Karup, Rammsjö och Torekov i Båstad kommun, Skåne län. Det kommunala dricksvattnet kan vara förorenat. Båstads kommun uppmanar alla att koka vattnet före förtäring, skriver SR Ekot.
Kommentar: Publicerat nyhet  med information från Båstads kommun och NSVA (som sköter vatten och avlopp i Båstads kommun). Enligt Båstads kommun gäller rekommendationen tills NSVA tagit godkända prover. Det kan ta flera dagar. Krisinfo fortsätter att följa.

Omvärldsbevakning 11.00

Varmgång i cistern i Falkenberg
SVT Halland och SR P4 Halland rapporterar om att det uppstått varmgång i en cistern vid hamnen i Falkenberg. Cisternen innehåller 500 ton melass och något har hänt vid uppvärmningsprocessen som gjort att värme byggts upp. Området är avspärrat inom en 600 meters radie. Räddningstjänstens försök att kyla ned cisternen har inte lyckats, varför man nu ser över andra alternativ som finns för tömning. Dessa kan innebära ökad risk för brand och explosion och att man behöver utrymma bostäder.
Kommentar: Följer utvecklingen.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget nytt att rapportera.

Tisdag 10 juli


Omvärldsbevakning 22.30

Inget nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 15.30

Inget nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 11.30

Konsekvenser av torkan uppdatering
Torkan påverkar även skogsägares möjligheter att plantera skog. Det som redan planterats riskerar att inte överleva och resterande plantor kan behöva kasseras innan de ens hamnat i jorden, skriver DN. Spannmålsskördarna blir troligen 50-70 procent lägre än normalt, visar en prognos som SR P4 Göteborg skriver om. Det kan leda till höjda priser och brist på bland annat sädesslag och svenskt vetemjöl.
Kommentar: För kännedom för att visa att torkan får många olika konsekvenser på samhället, även om vi inte kommunicerar om alla dessa.

Grundvattnet sjunker snabbt i hettan
SvD/TT skriver att värmeböljan gör att nivån i de små grundvattenmagasinen sjunker onormalt fort. I de stora grundvattenmagasinen (som främst används för kommunal vattenförsörjning) sjunker nivåerna inte lika dramatiskt. Om man bortser från Svealand och nordligaste Götaland syns inga större avvikelser. Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen har större kapacitet och påverkas inte lika mycket av kortare perioder av torka, men fortsätter det att vara torrt resten av sommaren kan de också påverkas, säger SGU:s grundvattengeolog Fredrik Theolin.
Kommentar: Vi fortsätter att följa läget med grundvattennivåerna och inväntar SGU:s rapport för juli. I nuläget ser grundvattennivåerna i de stora magasinen relativt bra ut, till skillnad från förra året.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget att notera.

Måndag 9 juli


Omvärldsbevakning 21:00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 15.40

Torkan leder till foderbrist för bönder uppdatering
Många medier ger lokala rapporter om hur torkan drabbar lantbrukare och djurägare, bland annat SR P4 Stockholm, SR P4 Blekinge, SR P4 Västmanland, SR P4 Östergötland med flera. 
Kommentar: Vi har publicerat en händelsesida med samlad information om torkan och delat den i sociala medier. Vi fortsätter att följa läget.

Omvärldsbevakning 10.30

Torkan leder till foderbrist för bönder
Jordbruksverket, LRF och regeringen uppmanar nu sveriges lantbrukare att skörda allt som går, enligt ett pressmeddelande som gick ut under förmiddagen. Torkan har lett till dåliga skördar och brist på beten och nu vänder regeringen på alla stenar för att ge krisstöd till bönderna. En del av detta är undantag från regler som gör att bönderna kan skörda mark som annars inte varit tillåten. Det finns dock ingen helhetslösning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, enligt SR Ekot. Jordbruksverket har samlat undantag från regler vid skörd på grund av torkan på sin hemsida men också frågor och svar kopplat till vattenförsörjningen.
Kommentar: Vi fortsätter att följa läget.

Omvärldsbevakning 08.00

Skogsbrand i Mo, Sollefteå kommun uppdatering
Under natten har räddningstjänsten ringat in branden men den är ännu inte under kontroll. MSB:s skogsbrandsdepå i Sundsvall är avropad och man får även hjälp att vattenbomba med helikoptrar. I nuläget bedöms risken att branden sprids till bebyggelse som mycket liten, enligt SR P4 Västernorrland.
Kommentar: Krisinfo följer händelseutvecklingen.