Vecka 32 2018

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i medierna följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på webbplatsen. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte alltid bekräftad information, vilket enligt vårt uppdrag endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från medierna. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 12 augusti


Omvärldsbevakning 22.15

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 16.25

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 14.00

Ingenting att rapportera.

11.45

VMA Pajala uppföljning
Det VMA som utfärdades för Pajala drogs tillbaka. Faran över.
Kommentar: Ändrade i nyheten samt på facebook. La ut nytt twitterinlägg med avlarmningen.

10.00

VMA Pajala
Det brinner i ett flerfamiljshus på Skolgatan i Pajala tätort, Norrbottens län. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
Kommentar: Publicerar nyhet på webben samt på twitter och facebook.

Omvärldsbevakning 09.00

Skottlossning i Manchester
Tio personer har förts till sjukhus efter en skottlossning under natten i Manchester, rapporterar bland andra BBC och Svt Nyheterna. Enligt den brittiska polisen ska inga av de skadade ha livshotande skador. Det finns inga uppgifter om drabbade svenskar.
Kommentar: För kännedom i fall det kommer frågor eller om det visar sig att svenskar befinner sig bland de drabbade. Det finns på morgonen inga bekräftade uppgifter om vad som ligger bakom dådet.

Algblomning hot mot dricksvattnet
Den utbredda algblomningen gör det svårare att garantera rent dricksvatten. De giftiga blågröna algerna frodas vid höga temperaturer och har skapat problem för vattenverk i Sverige. Vattenreningsverken riskerar att inte klara av att filtrera bort de giftiga ämnena vid riktigt stora ansamlingar av cyanobakterier, rapporterar SR P4 Östergötland.
Kommentar: Med tanke på den i övrigt ansträngda vattensituationen är detta någonting vi borde titta närmare på, kanske en kontakt med livsmedelverket.

Lördag 11 augusti


Omvärldsbevakning 22.05

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.10

Ingenting nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.00

Varning för stora regnmängder
SMHI varnar för stora regnmängder i de västra delarna av Västra Götalands län och i Halland.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 09.25

Brandrisken
Brandrisken minskar över lördag-söndag, enligt SMHI:s brandriskkarta.
Kommentar: Ändrar i texten på brandsidan och tar bort Just nu med länk till information om extremt stor brandrisk.

Fredag 10 augusti


Omvärldsbevakning 21.30

Flera skogsbränder i Västerviks kommun
Sveriges Radio rapporterar att flera skogsbränder pågår i Västerviks kommun. Den största branden är i Gamlebytrakten, där terrängen gör släckningsarbetet besvärligt. Helkoptrar har kallats in för att hjälpa till med arbetet. Tre andra skogsbränder pågår i de södra delarna av kommunen.
Kommentar: Vi följer rapporter i medierna om bränder och släckningsarbete så länge bränderna inte är under kontroll.  

Strömavbrott på flera håll under dagen
SVT rapporterar om störningar efter de kraftiga vindarna under dagen. Över 14 000 hushåll uppges ha drabbats av strömavbrott. I Karlstad berodde det på ett kabelfel som gjorde att 8000 hushåll var utan ström, men på många andra håll i västsverige orsakades strömavbrotten av träd som fallit över elledningar. Vid niotiden på fredag kväll uppgavs 2000 hushåll ännu vara utan ström.
Kommentar: Noterar detta som en uppföljning efter stormbyarna.

Omvärldsbevakning 16.00

Stökigt väder orsakar problem runt om i landet

Kraftiga vindar har under dagen orsakat bekymmer i bland annat Dalarna, Värmland och på västkusten. Ekot har samlat information här. Det gäller till exempel nedfallna träd och elbortfall.
Kommentar: Vi följer läget ifall större bekymmer uppstår under kvällen.

Omvärldsbevakning 12.55

Ingenting nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 09.00

Varning för åska
SMHI har utfärdat en klass 1-varning för åska. Varningen gäller Stockholms och Uppsala län. Lokalt kan det bli stora regnmängder och mycket hårda vindar.
Sedan tidigare gäller varning för skogsbrandsrisk och meddelande om höga temperaturer.
Kommentar: För kännedom. Blixtnedslag kan ge upphov till bränder samtidigt som regn kan minska brandrisken. Men det verkar bli stora lokala variationer.

Stormvarning Bohuskusten
Den klass 2-varning som för storm och stormbyar, Bohuslän och Skagerack, som SMHI utfärdade på tisdagen har nedgraderats till en klass 1-varning för kuling.
Kommentar: Uppdaterar nyhet samt i sociala medier.

Torsdag 9 augusti


Omvärldsbevakning 21.45

Ingenting att rapportera. 

Omvärldsbevakning 16.25

Livsmedelsverket: Fortfarande viktigt att spara på dricksvattnet 
Ett hundratal kommuner har infört bevattningsförbud och flera kommunala vattenproducenter har gjort vattenuttag som närmat sig gränsen för hur mycket vatten som är möjligt att ta ut från sin vattentäkt, skriver Livsmedelsverket. När det sedan regnar är det lätt att tro att vi kan börja använda vatten som vanligt igen. Det regn som faller nu fyller inte automatiskt på grundvattnet, utan sugs istället upp av växterna. Därför är det fortfarande viktigt att alla hjälps åt att spara på vattnet.
Kommentar: Uppdaterar texten på vår händelsesida utifrån denna nyhet.

Omvärldsbevakning 11.30

SMHI varnar för storm på västkusten
SMHI:s klass 2-varning varning gäller för Skagerack, Bohuslän och Göteborg. Ett lågtryck drar in under fredagen och medför stormvindar över Skagerack och stormbyar över kusten i Bohuslän, enligt SMHI. Varningen betyder att det kan uppstå skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Större skador på skog och risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.
Kommentar: Skriver nyhet enligt rutin.

Omvärldsbevakning 8.30

Inget att rapportera.

Onsdag 8 augusti


Omvärldsbevakning 22.30

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 16:15

Ingenting nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 11:40

Varning för extrema brandriskvärden i Götaland och södra Svealand
MSB varnar i dag för att hög temperatur och låg luftfuktighet, kombinerat med starka vindar, gör att nya bränder kan spridas snabbt.
– Brandrisken i Götaland är bland de högsta vi sett. Eftersom området är tätbefolkat innebär det fara för liv och hälsa, säger Anna Nyman, operativ chef på MSB.
Kommentar: Länkat om vår Just Nu-puff så den leder till MSB:s publicering. Delar även inlägget i sociala medier, när MSB lagt ut det. Vi håller fortsatt koll på brandläget.

Störningar i tågtrafiken på Västra stambanan
Trafikverket informerar om störningar i tågtrafiken på sträckan Katrineholm-Flen och omvänt. Störningarna påverkar tåg på sträckorna Stockholm C-Malmö/Hallsberg-Göteborg/Karlstad-Oslo samt Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna-Västerås och omvänt.
Kommentar: Kan påverka många människor i landet i dag. Vi håller koll.

Omvärldsbevakning 08:50

Ingenting nytt att rapportera.

Tisdag 7 augusti


Omvärldsbevakning 22.30

Brand i industrilokal i Herrljunga
SVT Nyheter/Väst uppger vid 22-tiden att det brinner kraftigt i en lokal utanför Herrljunga och att det finns risk att den sprider sig till skogen i närheten.
Kommentar: Följer.

Brand i verkstadslokal i Halmstad
En verkstadslokal i Halmstad började brinna under tisdagseftermiddagen och orsakade en kraftig rökutveckling och ett VMA utfärdades. VMA:t drogs tillbaka något senare när branden var under kontroll och faran över.
Kommentar: Publicerade VMA i våra kanaler enligt rutin och avlarmade det sedan enligt rutin.

Flera döda i bränderna i norra Kalifornien
SVTs nyheter uppger att nio människor omkommit i bränderna i norra Kalifornien. Den största branden, i Mendocino, täcker en yta motsvarande hela Los Angeles och endast en tredjedel av branden är under kontroll. Branden är en av åtta skog- och markbränder som härjar i Kalifornien, i staden Redding har över tusen hus förstörts.
Kommentar: För kännedom, följer om bränderna fortsätter att öka i omfattning.

Omvärldsbevakning 16.25

Tåg ställs in på grund av ny värmebölja
De närmsta dagarna väntas temperaturen i hela Götaland ligga på drygt 30 grader och upp mot 34 grader på vissa platser. Trafikverket bedömer att det finns stor risk för att solkurvor ska uppstå. Både person- och godstrafiken påverkas och trafiken kommer att ställas in på flera banor. Lista på vilka järnvägssträckor som påverkas finns här.
Kommentar: Bra att känna till om det blir större störningar och vi får frågor från allmänheten.

UD avråder från icke nödvändiga resor till delar av ön Lombok och Gilli-öarna
Avrådan från UD beror på  att det uppstått skador på infrastrukturen och efterverkningar av jordbävningarna.
Kommentar: Delat UD Resklars avrådan i sociala medier.

Trafikverket om att skogsbränderna är under kontroll
Trafikverket skriver på sin webbplats att skogsbränderna i Dlarna och Gävleborg nu är under kontroll och att myndighetens resurser för släckningsarbeten finns i beredskap för södra Sverige där brandrisken fortfarande är hög.
Kommentar: Noterar detta.

Omvärldsbevakning 10.40

Svenska ambassaden om skogsbränderna i Kalifornien

De som befinner sig där bränder kan ske bör registrera sig för larm-SMS från de lokala myndigheterna, skriver Sveriges ambassad i Washington.
Kommentar: Medierna har under dagen vinklat på att spridningen skett snabbt och att det är rekordstora områden som omfattas. Vi bedömer i dagsläget att Krisinformation.se inte behöver informera om händelsen särskilt.

Om jordskalven på Lombok, Indonesien
Sveriges ambassad uppmanar svenskar i de drabbade områdena att höra av sig till närstående, och att följa pålitliga nyhetskällor samt anvisningar från lokala myndigheter. Myndigheterna varnar för att gå in i skadade byggnader.
Kommentar: Vi bedömer i nuläget att det inte behövs någon nyhet. Det kan förvisso finnas svenskar på plats men trots rapporter om
skador på hamnar genomförs evakuering av områdena.

Omvärldsbevakning 08.15

Ingenting att rapportera. 

Måndag 6 augusti


Omvärldsbevakning 21.45

Lastbil exploderade vid trafikolycka i Italien
En kraftig explosion inträffade på en motorvägsbro i Bologna i Italien på måndag eftermiddag, efter att två lastbilar hade kolliderat. Flera personer uppges ha omkommit och stort antal personer har skadats, enligt SVT Nyheter. Det finns inga uppgifter om att några svenskar ska ha skadats i olyckan. 
Kommentar: Följer eftersom många svenskar kan vistas eller resa i området.

Omvärldsbevakning 16.40

Räddningsinsatsen i Färila avslutas på torsdag
Den aktiva räddningsinsatsen i Ljusdals kommun avslutas nu på torsdag, uppger SR P4 Gävleborg. Därefter får markägarna hjälp av brandflyg med att övervaka brandområdet.
Kommentar: Vi följer upp detta på torsdag och skriver eventuellt nyhet.

Omvärldsbevakning 11.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.30

Björköbranden under kontroll under natten
Eftersläckningsarbete pågår fortfarande och under natten har inte någon brand flammat upp utan bara legat och pyrt, uppger Öckerö Räddningstjänst nu på morgonen, skriver Sveriges Radio P4 Göteborg. Branden på Björkö är fortsatt under kontroll, men allmänheten uppmanas att undvika områden med rök.
Kommentar: VMA borttaget. Vi har larmat av enligt rutin.


Dödssiffran stiger efter jordskalvet i Indonesien  
I Indonesien har minst 91 personer omkommit efter den kraftiga jordbävningen som drabbade ön Lombok. Tusentals har även tvingats fly sina hem, uppger bland annat Sveriges Radio. Förödelsen är stor efter gårdagens kraftiga skalv. Tusentals hus är förstörda och många har omkommit på grund av fallande bråte. Värst drabbat är Lomboköns norra och västra delar.
Kommentar: Följer utvecklingen.