Vecka 10 2019

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs dagligen för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i medierna följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på webbplatsen. Det som noteras i denna logg är enbart noteringar om vad redaktionen ser i omvärldsbevakningen. Det är inte alltid bekräftad information, vilket enligt vårt uppdrag endast kan komma från myndigheter och andra ansvariga aktörer, inte från medierna. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 10 mars


Omvärldsbevakning 23.13

Ingenting att rapportera. 

Omvärldsbevakning 14.50

Samtliga befaras omkomna efter flygkrasch i Etiopien
Ett flygplan från Ethiopian Airlines har enligt uppgifter i Sveriges Radio ha störtat kort efter starten utanför huvudstaden Addis Abeba. Planet var på väg till Nairobi i Kenya. Enligt medieuppgifter befaras alla 157 personer ombord ha omkommit. Tre av passagerarna uppges ha varit svenska medborgare.
Kommentar: För kännedom om frågor skulle uppstå. Vi avvaktar den information som ansvarig myndighet eventuellt publicerar.

Omvärldsbevakning 08.55

Strömavbrott och oroligheter i Venezuela
Under helgen har bland annat Sveriges Radio rapporterat om långvariga strömavbrott i stora delar av Venezuela. Enligt uppgifter i medier har bland annat ett antal dialyspatienter på sjukhus avlidit till följd av strömavbrotten. Samtidigt samlas både oppositionen och anhängare till president Maduro för demonstrationer under helgen i huvudstaden Caracas. Oroligheter har enligt medieuppgifter förekommit. Sveriges ambassad har uppdaterad information om läget i landet. UD avråder från resor till landet; brottsligheten är hög och säkerhetsläget är allvarligt, skriver ambassaden.
Kommentar:  Noteras om vi skulle få frågor. Avrådan till landet har rått en längre tid.     

Lördag 9 mars


Omvärldsbevakning 21.25

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 15.40

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.25

Vi följer rapporteringen om stormvindarna över Skåne, men så långt verkar störningarna vara enligt vad som kan förväntas. I övrigt ingenting att rapportera. 

Fredag 8 mars


Omvärldsbevakning 20.15

Vindarna har avtagit - men det blåser upp på nytt
Vindarna i Skåne har avtagit, men på lördag eftermiddag blåser det upp på nytt. De tidigare klass 2-varningarna för Skåne län gäller inte längre, men SMHI har utfärdat nya klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar för Skåne och Hallands län.

Enligt SMHI väntas västliga vindbyar på 21-25 m/s i Skåne och Hallands län under lördag eftermiddag och kväll. 

Trafikverket har sedan tidigare stängt ett antal järnvägssträckor i området av säkerhetsskäl. Nu har myndigheten förlängt trafikstoppet och de aktuella sträckorna väntas öppna igen tidigast på söndag klockan 12.00, skriver Trafikverket. 
Kommentar: Har uppdaterat nyheten enligt ovan. 

Omvärldsbevakning 15.00

Stormen mildare än man befarat
Enligt Sydsvenskan/TT blev stormvindarna inte så hårda som man trott. Vindar med stormstyrka har endast uppmätts på Hanös väderstation och nu kommer vindarna att långsamt avta. Sveriges Radio P4 Kristianstad rapporterar om träd som blåst ner över vägarna och om drygt 300 strömavbrott i Kristianstad, Tomelilla och Malmö. 
Kommentar: Har följt rapporteringen om konsekvenser på grund av stormen. Från och med nu avtar vindarna. Många tåg är dock fortsatt inställda tills imorgon, skriver Trafikverket. 

Omvärldsbevakning 11.00

Inget nytt att rapportera

Omvärldsbevakning 08.00

Salabor uppmanas spara vatten
Enligt Linn Hemlin, miljöstrateg, har Sala kommun aldrig haft så låga grundvattennivåer i februari. Därför uppmanar kommunen redan nu invånarna att spara vatten.
Kommentar: Vi fortsätter att följa läget med grundvattennivåerna.

Torsdag 7 mars


Omvärldsbevakning 20:35

Uppdatering: Inställda lokaltåg i Skåne efter stormvarning
Trafikverket meddelade under torsdagen att man kommer att stänga ett antal järnvägssträckor från fredag klockan 14.00 av säkerhetsskäl. På lördag väntas de aktuella tågsträckorna öppna igen tidigast klockan 12.00 efter inspektion. Trafikverket uppmanar tågresenärer att kontakta sitt tågbolag för mer information.
Kommentar: Uppdaterade nyhet och Facebookinlägg efter att Trafikverket publicerat information på sin webbplats. 

Omvärldsbevakning 16.35

Inställda lokaltåg i Skåne efter stormvarning
Trafikverket har beslutat att ställa in tågtrafiken på flera håll i Skåne och Blekinge på grund av klass 2-varningen för stormbyar. Trafiken på de aktuella
sträckorna ställes in från fredag 14.00 och återupptas tidigast klockan 12.00 på lördag. Det rapporterar Sveriges Radio.
Även fjärrtågen berörs då SJ snabbtåg mellan Malmö och Göteborg kör en annan väg.
Kommentar: Hittar ingen information om detta hos Trafikverket. Om det dyker upp där så kan vi ju lägga till det i nyheten om klass 2-varningen.

Omvärldsbevakning 13.15

Stormvarning i Skåne
SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stormvindar i Skåne. Varningen gäller fredag eftermiddag.
Kommentar: Publicerar på webben och i sociala medier (ca 11.00).

Inhemsk smitta med rävens dvärgbandsmask kan inte uteslutas
Enligt Folkhälsomyndigheten har ett fåtal personer smittats med rävens dvärgbandsmask. Parasiten har hittats även på rävar i Sverige. Myndigheten uppger därför
att det inte kan uteslutas att människor smittas inom Sverige. Risken att smittas, till exempel genom att äta skogsbär, uppges dock vara mycket liten.
Kommentar: För kännedom. Risken att smittas av rävens dvärgbandsmask har tidigare uppmärksammats. Så det kan kan komma frågor från allmänheten.

Stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund uppföljning
Nu rullar tågen igen, enligt SR P4 Malmöhus.
Kommentar: För kännedom. Se även morgonens och gårdagskvällens anteckningar.

Omvärldsbevakning 08.50

Stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund uppföljning
Trafikverket skriver på sin webbplats: Det är fortsatt stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Alla tåg är inställda på sträckan Malmö - Lund - Malmö. Observera att vissa avgångar kan komma att ställas in på längre sträckor. Ny prognos på när tågtrafiken kan återupptas är klockan 09.00 torsdagen den 7 mars. Nattens felsökning har medfört att man lokaliserat felet. Reparation pågår. Orsaken är ett kabelfel som genererar ett omfattande signalfel. Tyvärr är det svårt att få tag på tillräckligt många bussar som ersättning för inställda tåg. Om möjligt välj andra resealternativ. För mer information om din resa, kontakta ditt tågbolag."
SR P4 Malmöhus rapporterar löpande.
Kommentar: För kännedom. Se även gårdagskvällens anteckning.

Onsdag 6 mars


Omvärldsbevakning 22.00

Stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund
Trafikverket skriver på sin webbplats: Det är stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Reparatörer är på plats. Vi har ingen prognos på när felet kan vara avhjälpt. Orsaken är ett omfattande signalfel. Tågtrafiken i hela Södra Sverige påverkas. Bussar kör i pendeltrafik i begränsad omfattning. För mer information om din resa, kontakta ditt tågbolag."
Lokalradion, SR P4 Malmöhus har under kvällen inte mer information.
Kommentar: För kännedom i fall trafiken fortfarande är stilla under torsdagsmorgonen. Det är dessutom oklart hur tågtrafiken påverkas i andra delar av södra Sverige.

Omvärldsbevakning 16.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.35

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.55

Ingenting att rapportera.

Tisdag 5 mars


Omvärldsbevakning 22.15

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 15.45

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.50

Ingenting att rapportera.

Måndag 4 mars


Omvärldsbevakning 22.55

Inget att rapportera utöver att det fortsätter att komma in frågor och kommentarer om Hesa Fredrik-testet på diverse sociala medier.

Omvärldsbevakning 12.00

Uppdatering: Test av utomhussignalen för viktigt meddelande
Kommentar: Många kommentarer, frågor och rapporter om tutan i våra kanaler. Fortsätter troligen under kvällen och morgondagen.

Omvärldsbevakning 12.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.00

Test av utomhussignalen för viktigt meddelande
I dag klockan 15.00 testas utomhussignalen för viktigt meddelande. Tutorna når ungefär 50 procent av befolkningen, eftersom de främst är placerade i tätorter. Tutornas placering göra utifrån kommunernas risk- och sårbarhetsanalys och tutorna hamnar därför nära industrier, stora vägar och annat som bedöms ha någon form av risk.
Kommentar: Vi uppmärksammar testet i samtliga kanaler, i syfte att sprida kunskap om hur det svenska varningssystemet funkar.