Vecka 23 2019

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 9 juni


Omvärldsbevakning 21.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 15.50

Ingen kvar på sjukhus efter explosionen
SVT Nyheter Öst rapporterar om att de två patienter som fick stanna kvar på sjukhus över fredagsnatten kunde lämna sjukhuset på lördagen. Därmed har samtliga berörda personer fått lämna sjukhuset.
Kommentar: Har uppdaterat nyheten, då denna information kan verka lugnande.

Omvärldsbevakning 09.00

Inget att notera.

Lördag 8 juni


Omvärldsbevakning 20.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 14.15

Explosionen i Linköping
57 lägenheter är fortfarande avspärrade i det drabbde området, enligt TT. Det är oklart när de boende kan flytta tillbaka.  Många som bor i husen har ordnat boende på egen hand, men till några har det kommunala bostadsbolaget fixat hotell.

Polisen uppger på sin webbplats att avspärrningarna har minskat till den gatusträcka längs Hamngatan som är mest drabbad, det vill säga mellan Drottninggatan och Linnégatan.
Polisen kommer att fortsätta arbeta på området och det är fortfarande oklart när avspärrningarna kan hävas. När polisen är klar behöver området saneras, och berörda fastighetsbolag behöver kontrollera husens skick.
Kommentar: Uppdaterat vår nyhet och fortsätter följa händelsen.

Risken för skogsbränder är stor
Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av Götaland och östra Svealand, samt sydöstra Norrland, enligt SMHI.
Kommentar: Lyft fram sidan om skogsbränder på startsidan.

Omvärldsbevakning 08.40

Misstänkt Newcastlesjuka på skånsk gård
Provresultat som visade på den mycket smittsamma Newcastlesjukan har lett till att en skånsk gård spärrats av och nära 30 000 fjäderfän avlivats. Det rapporterar SR P4 Malmöhus.
Sanering pågår på gården. 
Kommentar: Newcastlesjuka är inte farligt för människor, men vid nära kontakt kan människor eventuellt drabbas av ögoninflammation, enligt SVA.

Fredag 7 juni


Omvärldsbevakning 21.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 15.40

Uppdatering explosion Linköping
Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse. Brottsplatsundersökningen pågår och avspärrningarna gäller fortfarande. Brandskyddsföreningen uppger till SVT Nyheter Öst att omkring 250 lägenheter har påverkats av explosionen. 
Kommentar: Många personer är drabbade. Fortsätter att följa händelseutvecklingen.

Gasläcka på köpcentrum i Jönköping
Vid lunchtid larmades polisen, räddningstjänst och ambulans till köpcentrum Asecs i Jönköping på grund av en misstänkt gasläcka, skriver Polisen.  Region Jönköpings län uppger till Sveriges Radio P4 Jönköping att 24 personer förts till länssjukhuset Ryhov för lindriga skador. SVT Nyheter Jönköping skriver att läckan troligtvis kom från en läskmaskin på McDonalds och bestod av koldioxid.
Kommentar: Bra att känna till om vi får frågor.

Omvärldsbevakning 11.30

Vi fortsätter följa händelsen i Linköping, i övrigt inget att notera.

Uppdatering explosion Linköping 10.50

Minst 19 personer har skadats i den explosion som inträffade på Hamngatan i centrala Linköping strax efter klockan nio på fredagen och just nu är nationella bombskyddet på väg till platsen, uppger SR P4 Östergötland.  Fönstren och balkongerna på ett femvåningshus är helt urblåsta och även flera byggnader runt omkring har skadats. Ett stort område runt explosionsplatsen har spärrats av och bilister uppmanas att ta andra vägar och inte störa arbetet på platsen.
Kommentar: Publicerat nyhet på svenska och engelska. Fortsätter följa händelsen. 

Kraftig explosion i Linköping 09.00

Det har skett en kraftig explosion i Linköping. Det är stor förödelse på många bilder i medierna. Polisen spärrar av området. Inga uppgifter om skadade i nuläget. Polisen har information här.
Kommentar: Följer läget och har lagt ut polisens information på startsidan samt information i sociala medier.

Omvärldsbevakning 08.30

Risk för kraftig åska
Under fredagen rör sig en kallfront in västerifrån och i gränszonen mot den varmare luften kan det bildas kraftig åska med lokalt stora regnmängder, uppger SMHI. Risken för kraftig åska gäller främst i ett stråk över de centrala delarna av Götaland och Svealand samt över inre södra Norrland.
Kommentar: Följer eventuella konsekvenser av åskan.

VMA Eskilstuna
Uppdatering 7 juni kl. 06.45: Det viktiga meddelandet till allmänheten om brand i Vilsta gäller inte längre. Faran är över.
Kommentar: Uppdaterat nyhet och Facebookinlägg enligt rutin.

Torsdag 6 juni


Omvärldsbevakning 23.30

VMA om brand i återvinningsupplag i Eskilstuna
Ett återvinningsupplag i industriområdet Vilsta i Eskilstuna kommun började brinna vid halv åtta-tiden på torsdag kväll, rapporterar  flera medier, bland andra SVT. Branden var fullt utvecklad och det fanns risk för spridning till ett par byggnader. Omkring kl. 20.30 utfärdare räddningsledaren ett Viktigt meddelande till allmänheten på grund av den giftiga rök som spred sig i området. Ett område runt platsen  har också spärrat av. Räddningstjänsten bedömer att eftersläckningsarbetet kommer att pågå under hela natten.

Kommentar: Har publicerat en nyhet om VMA samt delat information på Facebook och Twitter. Fortsätter att följa händelseutvecklingen.

Omvärldsbevakning 16.30

Höga temperaturer och risk för åska
SMHI uppgav vid lunchtid på torsdag att det finns risk för åska under fredag eftermiddag och kväll i flera delar av Sverige, från Jämtlands till Jönköpings län. Det är också risk för kraftiga skyfall i samband med åskovädret.

SMHI meddelar också att det väntas höga temperaturer utmed ostkusten från Kronobergs och Kalmar län till norra Uppland, med upp till 30 grader tre dagar i rad.
Kommentar: Följer väderläget eftersom det kan påverka allmänheten. Meddelandet om höga temperaturer är ännu ingen varning men kan komma att uppgraderas, enligt SMHI

Omvärldsbevakning 10.30

Plan kraschade i Skåne - uppföljning
Det flygplan som havererade på måndag kväll utanför Höör i Skåne var ensitsigt och den ensamma piloten omkom, rapporterar SVT.  Elledningen som revs ned i samband med olyckan åtgärdades under kvällen.
Kommentar: Avslutar bevakning.

Onsdag 5 juni


Omvärldsbevakning 21.35

Plan kraschade i Skåne
Ett enmotorigt flygplan havererade på måndag kväll utanför Höör i Skåne, rapporterar bland andra SVT.  Enligt uppgifter från Polisen fanns till en början inga uppgifter om skadeläget, eller om hur många personer som befann sig ombord på planet. I samband med kraschen drog flygplanet ner en elledning.
Kommentar: Följer händelsen i väntan på fler uppgifter om drabbade eller eventuell påverkan på elförsörjningen.

Omvärldsbevakning 16.00  

Fortsatt låga grundvattennivåer
Situationen i de små grundvattenmagasinen har förbättrats något under maj månad men nivåerna är fortsatt mycket under de normala för årstiden i betydande delar av östra Götaland och Svealand. Det skriver SGU i sin rapport om grundvattennivåerna i månadsskiftet maj-juni. 
Kommentar: Vi uppdaterar vår sida om risk för vattenbrist 2019. 

UD avråder från alla resor till Sudan
Med anledning av det försämrade säkerhetsläget avråder UD från den 5 juni 2019 från alla resor till Sudan.
Kommentar: Endast för kännedom. Det är en ändring av avrådan. Ingen åtgärd har vidtagits.  

Klass 1-varning för höga flöden
På grund av snösmältning följt av höjda temperaturer och regn har SMHI har gått ut med en klass 1-varning för höga flöden i Norrbottens och Västerbottens läns fjälltrakter. Varningen gäller från och med fredagsdygnet med kulmen under söndagsdygnet. I den senaste prognosen finns inslag av områden med klass 2 flöden, vilket kan medföra en uppgradering av varningen senare skriver SMHI på sin hemsida. 
Kommentar: Endast för kännedom. Ingen åtgärd har vidtagits.  

Omvärldsbevakning 13.00  

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.00 

Inget att notera. 

Tisdag 4 juni


Omvärldsbevakning 22.30

SMHI varnar för att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av östra Götaland. Under morgondagen väntas risken även bli större i delar av sydöstra Svealand, samtidigt som risken för gräsbränder i de inre delarna av Västerbottens och Norrbottens län ökar lokalt.
Kommentar: Det varma och torra vädret gör att det sannolikt lär komma in rapporter om gräs- och skogsbränder mot slutet av veckan.

Omvärldsbevakning 16.25

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.50

Hesa Fredrik ljöd inte i Nässjö
Vid måndagens test av signalen för Viktigt meddelande till allmänheten ljöd aldrig tyfonen i Nässjö, rapporterar SVT Jönköping. Räddningstjänsten uppger att det ännu är oklart om problemet beror på ett fel i ledningen till signalhornet eller i själva signalhornet. Räddningstjänsten ska nu utreda felet. Kommentar: Följer frågan eftersom räddningstjänsten uppger att tutan evenutellt kan komma att testas på nytt tidigare än nästa schemalagda tillfälle i september.

Måndag 3 juni


Omvärldsbevakning 23.30

Inget nytt att notera utöver att kommentarer och frågor kring dagens VMA-test har fortsatt att strömma in under kvällen.

Omvärldsbevakning 16.40

Test av utomhussignalen för viktigt meddelande
I dag klockan 15.00 testades utomhussignalen för viktigt meddelande. Tutorna når ungefär 50 procent av befolkningen, eftersom de främst är placerade i tätorter. Tutornas placering avgörs av kommunernas risk- och sårbarhetsanalys och tutorna hamnar därför nära industrier, stora vägar och annat som bedöms ha någon form av risk.
Kommentar: Vi har uppmärksammat testet i samtliga kanaler, iför att sprida kunskap om hur det svenska varningssystemet fungerar. Under dagen har vi fått ett mycket stort antal kommentarer och delningar från allmänheten, framförallt på Twitter och Facebook.

Omvärldsbevakning 12.50

Risk för kraftig åska i hela sydöstra Sverige
SMHI uppger att det är risk för kraftig åska under måndag eftermiddag i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län, rapporterar bland andra Sveriges Radio. Eftersom prognosen ännu var osäker på förmiddagen och området mycket stort har SMHI inte utfärdat någon varning än, men uppger att risken kan ersättas av en varning om prognosen blir säkrare.

Kommentar: Följer utvecklingen.

Omvärldsbevakning 08.30

Inget att notera.