Vecka 24 2022

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 19 juni


Omvärldsbevakning 21.30

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 15.20

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.50

Stora skogsbränder i Spanien

DN och SVT rapporterar om omfattande skogsbränder i nordöstra och västra delarna av Spanien. Än så länge har ingen människa farit illa fysiskt men ett antal byar har enligt lokala medier evakuerats. Bakom bränderna ligger en tidig värmebölja som även har drabbat Storbritannien, Frankrike och Tyskland.
Kommentar: Kanske inte påverkar svenska resenärer direkt men möjligtvis kan många skogsbränder samtidigt på kontinenten påverka länders förmåga att bistå varandra med resurser för att bekämpa bränder.

Lördag 18 juni


Omvärldsbevakning 21.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 14.30

Värmebölja i Europa

Flera medier lyfter i dag den värmebölja som just nu drabbat västra Europa. I Frankrike är temperaturen över 40 grader på flera håll och i Storbritannien har värmerekord slagits. 

Kommentar: Värmeböljor för med sig faror för vissa grupper, till exempel gamla och sjuka. Bra att känna till detta ovanligt tidiga väder.

Omvärldsbevakning 09.30

Inga uppdateringar angående gårdagens bränder. Inget att notera i övrigt.

Fredag 17 juni


Omvärldsbevakning 20.00

Brand i bostadshus i Trollhättan

Ett obebott  bostadshus i Trollhättan har under kvällen börjat brinna. Branden är omfattande och enligt SVT har räddningstjänsten beslutat sig för att låta byggnaden brinna ned.

Kommentar: Enligt en notis på Polisens webbplats kommer ett VMA utfärdas för att varna allmänheten för röken. Detta har dock inte gjort i skrivande stund, men vi bevakar.

Skogsbrand utanför Örnsköldsvik

En ladugårdsbrand har utvecklats till en skogsbrand i Björna utanför Örnsköldsvik. Enligt Aftonbladet arbetar räddningstjänsten just nu på att begränsa branden och hindra spridning till bostadshus. Helikoptrar är på plats för att bistå.

Kommentar: Vi håller ett öga på händelsen.

Ökade halter av coronavirus i avloppsvattnet

Just nu noteras ökade halter av coronavirus i avloppsvattnet i bland annat Stockholm och Umeå. I Stockholm märker primärvården också av en ökning av infekterade. Det skriver DN.

Kommentar: Vi följer, som alltid, covidläget.

Omvärldsbevakning 16.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 11.10

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.35

Inget att notera.

Torsdag 16 juni


Omvärldsbevakning 20.55

Fler fall av covid-19 i Tyskland och Danmark

Danska myndigheter uppger att antalet fall av covid-19 i landet ökat med över 50 procent från en vecka till en annan, rapporterar DN. Anledningen tos vara den nya varianten av omikron, BA.5. Även från Tyskland rapporteras antalet fall av covid.19 öka. Dock ser svenska Folkhälsomyndigheten ingen anledning till att återinföra några nya restriktioner.  

Kommentar: Följer rapporter om ökningen.

Omvärldsbevakning 15.40

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 11.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.50

Inget att notera. 

Onsdag 15 juni


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 16.30

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 14.20

Flygtrafiken är åter igång från och till Schweiz

Trafiken kunde komma igång igen efter några timmars stopp. Det finns inga övriga uppgifter om vad som orsakat datorproblemen, rapporterar TT/GP.

Kommentar: Se tidigare notering om flygstoppet.

Brand i Härnösand 09.20

VMA vid brand i reningsverk

Ett viktigt meddelande till allmänheten har utfärdats för Norrstig strand i Härnösands kommun, Västernorrlands län. Det brinner i ett avloppsreningsverk med kraftig rökutveckling till följd. Räddningsledaren uppmanar alla i området söder om byggnaden att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Kommentar: Vi publicerade VMA:t i alla våra kanaler enligt rutin. VMA:t drogs tillbaka klockan 12.55.

Omvärldsbevakning 08.50

Datorproblem stoppar flyg till och från Schweiz

Samtliga flygningar till och från Schweiz stoppas på grund av ett problem med flygledningsstystemet, rapporterar TT. Det är oklart när flygningarna kan återupptas igen. Det finns i nuläget inga uppgifter om vad problemen beror på.

Kommentar: Bra att veta av två orsaker. De stora problem som finns på flera flygplatser runt om i Europa, inte minst på Arlanda. Upprepade varningar för olika typer av cyberattacker. Det finns inget som tyder på det senare i det här läget men likväl kan händelser av det här slaget skapa oro.

Tisdag 14 juni


Omvärldsbevakning 20.00

Inte nödvändigt med massvaccination mot apkoppor

WHO anser inte att det är nödvändigt att massvaccinera mot apkoppor i nuläget. Det skriver bland annat SVT. WHO poängterar dock vikten av smittövervakning och -spårning. Samtidigt skriver TT (och därmed flera medier, men se TT 17.46 i dag bl.a.) att Folkhälsomyndigheten tillsammans med andra EU-länder har beställt vaccin mot kopporna. Tanken är också att Folkhälsomyndigheten ska ta fram en plan för vaccination - möjlig vaccination för vissa, inte allmän vaccination.

Kommentar: Vi följer utvecklingen - smittor väcker uppmärksamhet just nu.

Omvärldsbevakning 15.30

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 13.33

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 08.43

Inget att notera. 

Måndag 13 juni


Omvärldsbevakning 21.28

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 15.00

Test av utomhussignalen för Viktigt meddelande

I dag klockan 15 testades utomhussignalen för Viktigt meddelande. Junitestet inföll ovanligt sent i år, eftersom månadens första måndag var en röd dag.

Kommentar: Vi har uppmärksammat testet, med sedvanligt gott gensvar i de sociala kanalerna. Vi noterar inget som sticker ut.

Omvärldsbevakning 11.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget att notera.