Vecka 26 2022

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 3 juli


Omvärdsbevakning 17.30

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 11.45

Dieseltjuvar hot mot mobilnätet

Dieselstölderna ökar i takt med att bränslepriserna går upp. I Västsverige har tjuvarna inte bara gett sig på personbilar utan även kommunikationsmaster som använder dieselgeneratorer som reservkraft.
– Det är allvarligt om mobiltelefonnätet slås ut och det inte finns någon reservkraft som kan hålla det igång. Då kan det innebära direkt livsfara, säger Hans-Jörgen Ostler på polisen till Göteborgs-Posten
Kommentar: Bra att känna till och följa. 

Lördag 2 juli


Omvärldsbevakning 21.20

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 16.00

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 11.15

Inget att notera.

Fredag 1 juli


Omvärldsbevakning 21.00

Flera regioner återinför krav på munskydd i vården

Efter att antalet bekräftade fall av covid-19 ökat med 41 procent på en vecka återinförs munskyddskrav i vården i flera regioner. Det gäller Region Värmland, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen. 
Kommentar: Kan skapa oro och frågor. 

Omvärldsbevakning 15.20

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.30

Antalet covidfall ökar

Antalet inlagda på sjukhus för covid-19 ökar åter i Stockholmsregionen. Igår vårdades 164 personer vilket är en ökning med 42 på en vecka, skriver Aftonbladet. Vad ökningen beror på är något oklart men det har att göra med en ny, mer smittsam, variant av viruset och att många beter sig som om pandemin vore över. De flesta av dem som läggs in är ovaccinerade. Ökningen uppges vara större än tidigare uppgångar och är ett tydligt steg i fel riktning, enligt artikeln.

Kommentar: Noterar detta. På sidan med myndigheternas kortfattade information om covid-19 har vi idag delat Folkhälsomyndighetens information om ökade nivåer av covidfall.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget att rapportera.

Torsdag 30 juni


Omvärldsbevakning 22.15

Falske Fredrik ljöd i Stenungsund

På grund av ett tekniskt fel ljöd utomhuslarmet VMA i Stenungsund under tidiga kvällen. Saken uppmärksammades i flera medier, bland andra Aftonbladet. Efter en timme publicerade kommunen information på sin hemsida om att larmet utlösts på grund av ett tekniskt fel. I Stenungsund finns flera 2:4-anläggningar.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 16.20

Ingenting nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 11.10

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 07.35

Inget att notera. 

Onsdag 29 juni


Omvärldsbevakning 21.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.00

Ingenting nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 13.00

Cyberangrepp mot norska myndigheter

En rysk hackergrupp som kallar sig Killnet har attackerat flera norska myndigheters hemsidor, rapporterar norska tidningen VG (Verdens gang). Gruppen har också annonserat att de kommer att angripa ytterligare norska webbplatser. Informationssidan till norska Bank-id är nere efter en överbelastningsattack men själva tjänsten uppges fungera.
Kommentar: För kännedom och med tanke på att det har skrivits mycket om befarade ryska cyberangrepp.

Omvärldsbevakning 08:40

Turkiet stöder svenskt medlemskap i Nato, rapporterar SvT

Kommentar: Värt att känna till då det kan komma frågor från allmänheten. 

Tisdag 28 juni


Omvärldsbevakning 21.15

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 13.15

Risk för vattenbrist

Flera län har risk för vattenbrist, enligt SMHI. Än så länge gäller risken:

  • Jönköpings län
  • Gotlands län
  • Kronobergs län
  • Östergötlands län
  • Stockholms län
  • Södermanlands län

Kommentar: Vi följer utvecklingen om det uppstår vattenbrist. 

Omvärldsbevakning 08.20

Brand i Ånge

Just nu pågår en stor skogsbrand mellan Ånge och Sveg, rapporterar P4 Västernorrland. Branden har ringats in och släckningsarbetet pågår fortfarande.

Kommentar: Vi följer mediernas rapportering av skogsbränder just nu.

Tågstopp mellan Kungsbacka och Varberg

På grund av ett elfel är många avgångar inställda i båda riktiningar, rapporterar Göteborgsposten. Resenärer uppmanas vända sig till sitt tågbolag för vidare information.

Kommentar: Vi tar ingen åtgärd men följer förloppet. 

Drickvatten bör kokas i delar av Grästorp

Boende i Flo, Sala och Ås bör koka sitt dricksvatten, rapporterar P4 Skaraborg. Osaken är en vattenläcka och kommunen inväntar godkända vattenprover. Vatten finns att hämta vid kommunförrådet för invånarna. 

Kommentar: För kännedom om det blir större problem med dricksvattnet.

Måndag 27 juni


Omvärldsbevakning 22.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.45

Nytt covidvaccin godkänt

EU-kommissionen har godkänt vaccinet ”COVID‍-‍19 Vaccine (inactivated, adjuvanted) Valneva” för att förebygga covid‍-‍19 hos personer mellan 18 och 50 år. Vaccinet är det sjätte vaccinet mot covid‍-‍19 som godkänns i EU, skriver Läkemedelsverket. Vaccinet ges i två doser med fyra veckors mellanrum. Ansökan om godkännande inkom efter en löpande granskning av EMA som pågått sedan i december 2021.

Kommentar: För kännedom

Omvärldsbevakning 12.50

Eldningsförbud i nordvästra Skåne

Räddningstjänsten Skåne Nordväst utfärdade eldningsförbud på måndagen i nio kommuner, bland annat Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. I fyra av kommunerna är brandriskvärdet extremt högt (5E), vilket innebär att man inte får använda av kommunen upprättade fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Eldningsförbudet omfattar även aktiviteter som användande av spritbrännare, gasolkök och pyroteknik.

Kommentar: För kännedom vid frågor

Omvärldsbevakning 08.45

Inget att notera.