Vecka 40 2022

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 9 oktober


Omvärldsbevakning 23.15

VMA ufärdat efter brand i Lomma

Räddningsledaren har utfärdat ett viktigt meddelande till allmänheten i Lomma tätort, Lomma kommun, Skåne län. Det brinner i en större industribyggnad på Kajgatan i hamnen i Lomma tätort. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
Kommenatar: Har publicerat nyhet på webben och gjort inlägg i sociala medier.

Omvärldsbevakning 16.00

Faran över i Sundsvall

Vid lunchtid på söndagen drog räddningsledaren tillbaka det VMA som utfärdades på söndag morgon.

Kommentar: Har uppdaterat nyhet på webben och inlägg på Facebook.

Omvärldsbevakning 10.00

VMA om brand i flerfamiljshus i Sundsvall

Räddningstjänsten har utfärdat ett VMA om brand i Sundsbruk i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Det var på söndag morgon som det började brinna i ett flerfamiljshus med kraftig rökutveckling till följd. Räddningsledaren uppmanar alla som berörs av röken att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Kommentar: Publicerat nyhet på webben och gjort inlägg i sociala medier.

Lördag 8 oktober


Omvärldsbevakning 22.30

Ingenting att rapportera

Omvärldsbevakning 15.50

Ingenting att rapportera

Omvärldsbevakning 09.15

Ingenting att rapportera.

Fredag 7 oktober


Omvärldsbevakning 21.20

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.20

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.50

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.50

Norra länken avstängd på grund av strömavbrott

Det råder stora störningar i Stockholmstrafiken efter ett omfattande strömavbrott i Norra länken. Hela tunnelsystemet är avstängt och för närvarande finns det ingen prognos om när felet kan bli åtgärdat, rapporterar Sveriges Radio.

Kommentar: Påverkar många resenärer. Fortsätter att följa.

Torsdag 6 oktober


Omvärldsbevakning 20.00

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.15

Stärkta misstankar om grovt sabotage mot gasledningarna i Östersjön

Säkerhetspolisen har nu avslutat brottsundersökningen vid Nord streams två gasledningar i Östersjön och misstankarna om grovt sabotage har stärkts. Detonationer som orsakat omfattande skador har konstaterats vid bägge gasledningarna, skriver Säpo. Även vissa beslag har gjorts. Åklagaren har nu beslutat att häva avspärrningarna i området, skriver Åklagarmyndigheten. Kustbevakningen och Försvarsmakten har nu avslutat sina särskilda insatser vid gasledningarna och återgått till ordinarie verksamhet.

Kommentar: Har uppdaterat vår förstasidespuff med nya länkar.

Data stulen från Naturvårdsverket

Enligt DN har information stulits från Naturvårdsverkets system och skickats till en server utomlands. Det är ännu inte klart vilken information som stulits och när. It-systemen hålls tillsvidare nedstängda medan myndigheten går igenom loggarna.

Kommentar: Vi fortsätter att följa händelsen. 

Omvärldsbevakning 11.45

Dataintrång hos Naturvårdsverket

Samtliga it-system hos Naturvårdsverket ligger nere efter en cyberattack, rapporterar DN.  Myndigheten kan inte använda e-post eller andra it-tjänster och även kundtjänsten påverkas, skriver Naturvårdsverket på sin webbplats.

Kommentar: För kännedom om vi får frågor från allmänheten.

Omvärldsbevakning 08.45

Inget att rapportera.

Onsdag 5 oktober


Omvärldsbevakning 19.50

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 15.50

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 13.24

Nord Stream läckan har minskat i omfattning 

Gasläckan söder om Karlskrona har minskat i omfattning sen igår, rapporterar Sveriges Radio med hänvisning till Kustbevakningen. Läckaget ska nu vara så pass begränsat att det inte längre är farligt för båtar att gå in i området. Avspärrningarna kommer dock fortsätta att upprätthållas på grund av den pågående förundersökningen. 

Kommentar: För kännedom. 

Omvärldsbevakning 08.46

Nord Stream behöver tillstånd från Sverige för reparation av gasledningarna 

Enligt internationella regler behöver Nord Stream skicka en ansökan till den svenska regeringen för att göra en större reparation och byta ut rör på de skadade gasledningarna som ligger i svensk ekonomisk zon, rapporterar Sveriges Radio. Även Danmark behöver godkänna en ansökan.

Kommentar: För kännedom.  

Tisdag 4 oktober


Omvärldsbevakning 21.00

Elkabel till Polen oskadd

Kabeln som används för att exportera och importera el från Polen, Swepol Link, är oskadd, uppger flera medier, bland andra SVT. Det fanns oro för att den kunde ha skadats i samband med det misstänkta attentatet mot Nordstream eftersom den löper nära en av explosionsplatserna. Eftersom det pågick ett planerat underhållsarbete kunde kabeln inte testas förrän i dag.
Kommentar: För kännedom om vi får frågor.

Omvärldsbevakning 16.00

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.30

Energimyndigheten drar igång spara el-kampanj

Energimyndigheten skriver att energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd just nu. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Idag drar myndigheten igång en kampanj där allmänheten uppmanas att minska sin elanvändning.
Kommentar: Delat Energimyndighetens kampanjmaterial i sociala medier samt publicerat information på webbplatsen.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget nytt att rapportera.

Måndag 3 oktober


Omvärldsbevakning 20.25

Området kring Nord Stream-läckorna spärras av 

Åklagaren i förundersökningen om läckorna har beslutat av spärra av området för att kunna göra en brottplatsundersökning, skriver Åklagarmyndigheten

Kommentar: För kännedom. Vi fortsätter följa händelsen.  

Omvärldsbevakning 16.46

Militärövning i centrala Stockholm

Under veckan kommer fler än 300 soldater i stridsutrustning att röra sig på Stockholms gator under en övning, meddelar Försvarsmakten. Det är värnpliktiga från Livgardet som kommer utföra flera övningsmoment, bland annat kommer man fira sig ned för en husvägg med rep. Övningarna kommer ske dygnet runt från tisdag eftermiddag till torsdag morgon. Soldaterna marscherar till fots mellan de olika övningsmomenten och kommer vara ansiktsmaskerade, bära uniform, stridspackning inklusive vapen. Inga stridsövningar eller skottlossning kommer att ske utomhus.

Kommentar: Kan eventuellt skapa frågor hos allmänheten. 

Omvärldsbevakning 12.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget att notera.