Vecka 41 2022

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 16 oktober


Omvärldsbevakning 21.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 15.10

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 9.30

Brand på industriområdet Hacksta

Det brinner i en sophög på industriområdet Hacksta. Det kan finnas gasflaskor i närheten, rapporterar Sveriges Radio. Flera räddningsresurser är på plats.
Kommentar: Bra att hålla koll på.

SMHI varnar för vind

Gul varning utfärdad för vind av SMHI. Varningen gäller Västra Götaland utom skåne samt sydligaste delarna av Värmland och Örebro län, under söndagseftermiddagen. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen.
Kommentar: För kännedom.

Lördag 15 oktober


Omvärldsbevakning 21.00

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 16.00

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 10.30

Inget att rapportera. 

Fredag 14 oktober


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 16.30

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 13.00

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 09.00

Naturvårdsverkets IT-system ligger fortfarande nere

Naturvårdsverket utsattes i förra veckan för en cyberattack och stora mängder data har stulits och skickats till en server i USA, skriver Dagens Nyheter. Myndigheten hanterar bland annat information om företag och jägare. Men det är fortfarande okänt vilken typ av information som stulits. När attacken upptäcktes stängdes alla IT-system ner och man har fortfarande inte vågat starta upp dem igen. Anställda kommer varken åt e-post eller filservrar. Den 1 oktober fick Naturvårdsverket status som beredskapsmyndigheten.
Kommentar: Bra att känna till. Kan skapa oro. 

Salmonellautbrott i Sverige

Just nu pågår ett salmonellautbrott i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten har 54 personer i 20 olika regioner drabbats mellan mitten av september och början av oktober. Någon smittkälla har inte hittats men man misstänker ett livsmedel som sålts över hela Sverige, rapporterar Sveriges Radio
Kommentar: Bra att känna till. 

Torsdag 13 oktober


Omvärldsbevakning 20.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.10

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 07.55

Inget att notera. 

Onsdag 12 oktober


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.00

Hesa Fredrik lät i Karlshamn i dag

Enligt Sveriges radio lät Hesa Fredrik i Karlshamn med en kort signal i dag i samband med att räddningstjänsten utförde service i systemet. Detta uppmärksammades på sociala medier, men det handlade enligt SR lokalt alltså bara om ett test.

Kommentar: Bra att veta ifall vi får frågar om varför det lät. 

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.30

Branden i Mora

Industribranden på Örjastäppan i Mora kunde under tisdagskvällen släckas. På grund av explosionsrisken är området dock fortsatt avspärrat, rapporterar Sveriges Radio P4. Allmänheten uppmanas att hålla ett säkerhetsavstånd på 100 meter, enligt Räddningstjänsten Facebooksida.

Kommentar: För kännedom.

Tisdag 11 oktober


Omvärldsbevakning 20.00

Brand med explosionsrisk i Mora

Under seneftermiddagen startade en industribrand på Örjastäppan i Mora i Dalarna. Enligt räddningstjänsten lokalt finns det risk för explosion och säkerhetsavståndet är därför för tillfället 300 meter. Polisen har spärrat av området. 

Kommentar: Inget VMA har utfärdats, men enligt räddningstjänstens facebooksida pågår släckningsarbetet fortfarande. "Om man upplever stickig rök, gå in och stäng av ventilationen", skrev man vid 20.14.

Omvärldsbevakning 15.30

Inget nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 13.30

Krisrådsmöte på torsdag

Regeringen kallar in krishanteringsrådet till extrainsatt möte på torsdag eftermiddag. Detta med anledning av omvärldsutvecklingen. Försvarsmakten, Polisen och Säkerhetspolisen är några ordinarie ledamöter i rådet men den här gången är även bland andra Energimyndigheten och Livsmedelsverket kallade, skriver Svenska Dagbladet.

Kommentar: Det spekuleras om varför mötet sker så det är bra att följa.   

Omvärldsbevakning 08.30

Inget att rapportera.

Måndag 10 oktober


Omvärldsbevakning 20.00

Inget nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 15.30

Inget nytt att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.30

Uppdatering VMA i Lomma

Faran var över klockan 02.45.