Vecka 49 2022

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 11 december


Omvärldsbevakning 20.45

Gul varning för vind i kombination med snöfall i nordostligaste Svealand

SMHI har utfärdtat en gul varning för vind i kombination med snöfall i nordostligaste Svealand. Varningen gäller mellersta och nordöstra delarna av Stockholms samt Uppsala län från och med tisdag 13/12 klocka 02.00 till och med tisdag 13/12 klockan 17.00. 
Kommentar: Vi följer väderutvecklingen. 

Gul varning för vind i kombination med snöfall i delar av Gotland

SMHI har utfärdtat en gul varning för vind i kombination med snöfall i delar av Gotland. Varningen gäller 12/12 klockan 19.00 till och med13/12 kl. 12.00.
Kommentar: Tidigare idag utfärdade SMHI en orange varning för vind och snö i delar av östra Gotland. 

Omvärldsbevakning 16.25

Orange varning för snö och vind i delar av östra Gotland

SMHI har utfärdat en orange varning för vind i kombination med snöfall i delar av östra Gotland. Varningen gäller från och med måndag 12/12 klockan 19.00 till tisdag 13/12 klockan 12.00.
Kommentar: Vi har publicerat nyhet och delat i våra sociala kanaler. 

Karlshamnsverket i Blekinge i beredskapsläge

Kyla i kombination med att en tredjedel av svensk kärnkraft är avstängd till följd av reparationer gör att Svenska kraftnät sätter Karlshamnsverket i Blekinge i beredskapsläge, rapporterar SVTPå måndagen rusar elpriserna i hela Sverige. Karlshamnsverket ska från måndag morgon kunna starta på två timmars varsel om det blir nödvändigt för att täcka elbehovet i Sydsverige. 
Kommentar: Kan ge upphov till frågor från allmänheten. 

Omvärldsbevakning 09.25

Inget att notera. 

Lördag 10 december


Omvärldsbevakning 21.40

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 15.00

Gul varning för snöfall i delar av Västernorrland

Under söndagen varnar SMHI för kraftigt snöfall som kan påverka trafiken. Även el- och teleförsörjningen kan påverkas. 
Kommentar: Vi följer väderutvecklingen. 

Omvärldsbevakning 11.30

Inget att notera. 

Fredag 9 december


Omvärldsbevakning 20.21

Gul varning för snöfall vid norra Upplandskusten

Från sent fredag kväll varnar SMHI för snöbyar som tidvis kan vara kraftiga och ge trafikstörningar.
Kommentar: Vi följer väderutvecklingen.

Omvärldsbevakning 16.10

Folkhälsomyndigheten: Kraftig ökning av antalet covidfall

Spridningen av luftvägsinfektioner ökar nu kraftigt, uppger Folkhälsomyndigheten. Det är därför viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. Vaccination mot covid-19 och influensa är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. Det är särskilt viktigt att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp vaccinerar sig
enligt rekommendationerna, skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats.
Kommentar: Vi publicerar nyhet.

Omvärldsbevakning 12.10

Regeringens pressträff med anledning av energikrisen

Svenska folket uppmanas att spara el, inte bara för att få ner elkostnaderna, men också för att undvika en manuell förbrukningsfrånkoppling, rapporterar DN. Svenska kraftnät bedömer inte att det föreligger hög risk för effektbrist den närmaste tiden.

Kommentar: Kan skapa frågor hos allmänheten.

Omvärldsbevakning 08.50

Inget att notera.

Torsdag 8 december


Omvärldsbevakning 20.00

Uppdatering stor brand hos äggproducent

Branden på den halländska äggfabriken verkar ha lugnat sig, sett till uppdatering hos SVT. Ingen ska ha kommit till skada, varken djur eller människa.

Kommentar: Inget VMA och ingen åtgärd från oss. Släpper.

Omvärldsbevakning 16.00

Stor brand hos äggproducent

Flera medier, bland annat SVT, rapporterar om en stor, okontrollerad brand hos en äggproducent i Kungsbacka, Halland. Enligt SVT:s källa på räddningstjänsten i Storgöteborg finns risk för spridning till fler byggnader, som boningshus och djurstallar.

Kommentar: Svårt att säga utifrån mediernas bilder hur tätbebyggt området är där branden pågår. Vi publicerar givetvis om VMA skulle utfärdas.

Omvärldsbevakning 12.49

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.27

Inget att notera.

Onsdag 7 december


Omvärldsbevakning 20.00

Uppdatering stopp i tågtrafiken

Enligt Trafikverkets trafikinformation är tågen nu igång igen. Förseningar är dock att vänta.

Kommentar: Avpublicerat Just nu.

Stopp i tågtrafiken 19.30

Trafikverkets telefoni ligger nere och med anledning av det är tågtrafiken stoppad i princip hela landet. Detta beskräftas av Trafikverket i ett varningsmeddelande på deras sajt. Här info från Ekot.

Kommentar: Publicerat Just nu med hänvisning till Trafikverkets sajt, med tanke på att många berörs. Trafikverkets egen nyhet här.

Omvärldsbevakning 16.30

Ovanligt kallt och snö på gång

DN skriver om SMHI:s snövarningar, som än så länge gäller för västkusten, i området Uddevalla, Göteborg och Borås, samt delar av Västerbottens kustland. DN skriver också att stora delar av landet kan räkna med ovanligt kalla temperaturer kommande dagar.

Kommentar: Vi följer vädret och dess följder på infrastruktur etc.

Omvärldsbevakning 13.30

Oskarshamn 3 tas tillfälligt ur drift

Energiläget i Sverige är i nuläget ansträngd och osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift, skriver Energimyndigheten i sin lägesbild. Reaktorn är avstängd för underhåll från 9 till 18 december.

Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 08.50

Inget att notera.

Tisdag 6 december


Omvärldsbevakning 19.56

Norska FHI varnar för svininfluensans återkomst  

Norska folkhälsomyndigheten FHI varnar för att en smittsam variant av svininfluensan är tillbaka i Norge denna vinter. H1N1, svininfluensan, har inte förekommit landet på flera år och har större förmåga att spridas än andra varianter. Det är osäkert hur väl säsongsinfluensavaccinet kommer att fungera mot viruset, skriver Aftonbladet.

Kommentar: Vi noterar och håller ögonen öppna efter andra rapporter om smittsamma sjukdomar.   

Omvärldsbevakning 10.50

Flera regioner rapporterar nätverksstörningar 

Region Sörmland och Västra Götalandsregionen har under morgonen haft omfattande dataavbrott, rapporterar Aftonbladet. Bland annat innebär det att journaler inte går att komma åt och att recept inte går att skriva ut. Aktörer som är drabbade uppmuntras att rapportera in problem till MSB. 
Kommentar: För kännedom. Vi följer utvecklingen. Kan skapa oro och frågor från allmänheten. 

Omvärldsbevakning 08.50

Inget att notera.

Måndag 5 december


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.00

Brittiska föräldrar uppmärksammas på scharlakansfeber

Den senaste tiden har flera barn i Storbritannien blivit så sjuka i scharlakasfeber, en streptokockinfektion, att de avlidit. Det skriver DN. Brittiska föräldrar uppmanas därför vara uppmärksamma på symtom som kan bero på sjukdomen. 

Kommentar: Kan väcka frågor i Sverige också. Här syns dock ingen ökning i nuläget, säger statsepidemiologen till DN.

Omvärldsbevakning 12.16

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget att notera.