Vecka 11 2023

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 19 mars


Omvärldsbevakning 19.00

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 14.30

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget att rapportera.

Lördag 18 mars


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 15.15

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 07.30

Inget att rapportera.

Fredag 17 mars


Omvärldsbevakning 20.45

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.20

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 13.00

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 09.00

Inget att rapportera. 

Torsdag 16 mars


Omvärldsbevakning 20.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.45

Inget att notera.

Onsdag 15 mars


Omvärldsbevakning 20.50

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.45

Krav på smittspårning av covid-19 upphör

Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 från den 15 mars inte längre kräver smittspårning i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Ansvaret att bedöma behovet av smittspårning övergår då till vård- och omsorgsverksamheterna i kommuner och regioner.
Kommentar: Ändrar på Detta gäller just nu och lägger in en notis på aktuellt-sidan

Omvärldsbevakning 14.50

Varning om förhöjt hot om terrorattack i Wien

Hotet riktar sig mot kyrkor i staden och stor polisnärvaro finns på olika platser Wien, rapporterar Sweden Abroad. Ambassaden uppmanar svenska medborgare att följa anvisningar och information från lokala myndigheter.

Kommentar: Bra att följa. 

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.40

Inget att notera.

Tisdag 14 mars


Omvärldsbevakning 20.45

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 17.00

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.40

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 08.10

Inget att notera.

Måndag 13 mars


Omvärldsbevakning 20.40

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.15

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.30

Flera gula varningar för snöfall

SMHI har utfärdat gula varningar för snöfall i stora delar av Svealand, nordligaste Värmland och stora delar av Dalarna, samt Västernorrlands- och södra Västerbottens kustland. Varningarna gäller 13-14 mars. 
Kommentar: Vi följer väderutvecklingen. 

Omvärldsbevakning 08.40

Inget att notera.