Vecka 3 2023

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 22 januari


Omvärldsbevakning 20.30

Masskjutningen i Monterey Park: uppdatering

10 personer har dödats och ytterligare 10 har skadats, rapporterar DN

Kommentar: Inga rapporter i nuläget om att några personer från Sverige ska ha funnits bland de drabbade.

Omvärldsbevakning 15.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 10.00

Masskjutning i Monterey Park

En masskjutning ska ha ägt rum i Monterey Park i närheten av Los Angeles, rapporterar bland annat DN. Skjutningen ska ha inträffat under firandet av det kinesiska nyåret. Än finns inga bekräftade uppgifter om eventuella skadade.

Kommentar: Vi följer utvecklingen. 

Lördag 21 januari


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 15.00

Större vattenläcka i Kalmar 

De drabbade områdena är Smedby, Trekanten, Rinkabyholm och Ljungbyholm som har lågt tryck eller inget vatten alls. Vattentankar har placerats ut i kommunen, skriver Kalmar Vatten

Till följd av vattenförlusten finns en risk att missfärgat vatten kommer ut i ledningsnätet. Missfärgningen består av grundämnet mangan. Allmänheten uppmanas att använda så lite vatten som möjligt, skriver Kalmar Vatten. Detta gäller även centrala och norra Kalmar. 

Kommentar: Har delat Kalmar Vattens inlägg på Facebook. 

Omvärldsbevakning 10.00

Inget att notera.

Fredag 20 januari


Omvärldsbevakning 20.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.15

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 11.35

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 07.50

Inget att notera. 

Torsdag 19 januari


Omvärldsbevakning 20.20

Grundvattnet kraftigt påfyllt i stora delar av södra Sverige

Grundvattennivåerna i södra Sverige har fyllts på ovanligt mycket den senaste tiden. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Kalmar. Det märks framför allt i små vattenmagasin där nivåerna är mycket över de normala i stora delar av Götaland och Svealand. Enligt SGU, Sveriges Geologiska undersökning, är vattentillgången i små magasin säkrad åtminstone ett par tre månader framöver. I de stora magasinen går påfyllnaden långsammare.
Kommentar: Kan minska risken för vattenbrist i sommar.

Omvärldsbevakning 15.56

Ivo: bristande patientsäkerhet i hela landet 

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar landets regioner för hur det ser ut på akutsjukhusen, rapporterar flera medier, bland andra Svd. Patienter med allvarliga symtom som inte får vård i tid är vanligt, enligt Ivo. Orsaken uppges vara underbemanning. Personalbristen leder dessutom till brist på vårdplatser. Enligt Ivo är bristen på vårdplatser och personal så allvarlig att den leder till inte bara vårdskador utan också dödsfall. Enligt medieuppgifter har regeringen givit uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett förslag till nationell plan för kompentensförsörjning inom sjukvården.
Kommentar: Kan ge upphov till oro och frågor.

Omvärldsbevakning 12.25

Nyköping: Hundratusentals plastkulor rinner ut i Östersjön

Hundratusen plastkulor har läckt ut i havet utanför Nyköping efter ett haveri i ett reningsverk.
Räddningstjänsten har begärt hjälp av Kustbevakningen i att försöka hantera utsläppet, meddelar SVT.
Kommentar: Vi följer rapporteringen om detta med tanke på eventuella konsekvenser för miljö och hälsa.

Omvärldsbevakning 12.25

Inget att notera.

Onsdag 18 januari


Omvärldsbevakning 20.45

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 17.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.30

Lägesuppdatering översvämningar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, menar att riskbilden för översvämningar har förändrats. Myndigheten varnar för att Sverige inte är förberett för det ökade antalet kraftiga översvämningar mitt i vintern, skriver DN. På vinterhalvåret kan regnet ge värre konsekvenser eftersom det ofta är tjäle i marken, ingen vegetation som kan suga upp vattenmassorna och ingen värme som kan få regnet att avdunsta. Det gör att vattnet forsar fram i vattendragen och att nivåerna stiger snabbt.

Enligt SMHI kan de höga vattenflödena som drabbat Västra Götaland sjunka undan till helgen – om det slutar regna, skriver GP. Men regn och blöt snö som väntas komme de närmsta dagarna kan göra att det inte blir så. – Varje millimeter extra kan göra att det håller på lite längre, säger Fredrik Schück, hydrolog på SMHI.

Omvärldsbevakning 08.00

Lägesuppdatering översvämningar

Enligt räddningstjänsten i Jönköpings län verkar kulmen vara nådd när det gäller de höga vattenflödena i norra delarna av länet och ner till Vaggeryd, skriver Sveriges Radio P4. Men i de södra delarna blir det troligen värre innan det blir bättre, enligt Samuel Nyström, vakthavande räddningschef på räddningstjänsten.

Tisdag 17 januari


Omvärldsbevakning 20.50

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 15:45

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 13.01

Tekniska problem för Sveriges Radios webbplats

Sveriges Radio har haft tekniska problem med sin webbplats sverigesradio.se. Problemet ska även ha påverkat Sveriges Radios app som tillsammans med webbplatsen inte gick att nå under nästan en timme. Problemen ska nu vara lösta.

Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 08.55

Lägesuppdatering översvämningar

På många håll i landet är det fortsatt stora problem med höga vattenflöden. P4 Jönköping rapporterar att räddningstjänsten jobbar för att hjälpa boende som drabbats i Gisshult utanför Nässjö. I Strömfors i Svenljunga så fastnade en kvinna med sin bil i en större vattensamling och fick hjälp av räddningstjänsten för att ta sig ur bilen, rapporterar P4 Sjuhärad. SMHI:s varningar gäller tillsvidare.

Kommentar: Följer utvecklingen.

Explosion i Stockholm

En större explosion inträffade tidigt imorse vid en restaurang på Södermalm i Stockholm, rapporterar Expressen och flera andra medier. Detonationen inträffade vid 03.28 och totalförstörde restaurangens entré och orsakade stora skador på byggnadens fasad. En skolgård i närheten träffades av glassplitter. Enligt medierapporteringen kommer verksamheten bedrivas som vanligt på skolan idag.

Kommentar: För kännedom. Kan skapa frågor från allmänheten.

Måndag 16 januari


Omvärldsbevakning 19.50

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 14.55

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 13.12

Orange varning utfärdad 

SMHI har utfärdat ytterligare en orange varning gällande höga flöden gällande Övre Tidan uppströms Blikstorp i Jönköpings och Västra Götalands län. Varningen gäller tillsvidare. 

Kommentar: Läget angående översvämningarna är besvärligt på många håll. Vi fortsätter att följa utvecklingen. 

Omvärldsbevakning 08.55

Inget att notera.