Vecka 36 2023

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 10 september


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 13.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.00

Tusentals evakueras efter översvämningarna i Grekland

Efter veckans kraftiga regnande i Grekland evakueras nu tusentals personer från landets centrala delar. 

Kommentar: Mindre turism centralt i landet än ute på öarna, noterar ändock för kännedom. 

Lördag 9 september


Omvärldsbevakning 21.35

Uppdatering: Fler fall av afrikansk svinpest utanför Fagersta

SVA höll på lördagkvällen en presskonferens där de meddelade att ytterligare fall av afrikansk svinpest har konstaterats i två döda vildsvin. Båda grisarna hittades i närheten av det tidigare smittade vildsvinet och inom den smittade zonen där restriktioner införts, skriver SVA på sin hemsida.

Flera medier rapporterar fortsatt om konsekvenser för lokalbefolkning och näringsidkare med anledning av djursjukdomen och restriktionerna som införts. Sveriges Radio sänder en intervju med kommunalrådet i Fagersta som uttalar sig om hur länge restriktionerna i den smittade zonen kan bli kvar. Sveriges Radio sänder också en intervju med biträdande statsveterinären på SVA, Karin Olofsson Sarnö, som uttalar sig om att man tror sig ha hittat området där de smittade grisarna finns, då alla de smittade vildsvinen har hittats i närheten av varandra.

SVT Nyheter har en nyhet om att SOS Alarms "112-appen" i sin information om den konstaterade svinpesten under fredagen hade en karta som visade ett annat område än det område som Jordbruksverket beslutat restriktioner för, den s k smittade zonen. SOS Alarm menade först att varna ett större område, även de som befann sig i närheten av den smittade zonen skulle nås av informationen. Men för att undvika missförstånd har SOS Alarm ändrat området i appen till detsamma som Jordbruksverket visar i sin karta.

Kommentar: Vi har uppdaterat händelsesidan om afrikansk svinpest i Fagersta med anledning av att fler fall har konstaterats.

Omvärldsbevakning 14.45

Uppdatering: jordskalvet i Marocko

Marockanska inrikesdepartementet uppger att över 820 personer har dött och hundratals har skadats i jordskalvet, rapporterar SVT Nyheter. Svenska Utrikesdepartementet säger till Sveriges Radio att det finns ett par tusen svenskar i landet men att man inte har några rapporter om döda eller skadade svenskar i nuläget. UD uppmanar också svenskar i landet att skriva upp sig på den s k svensklistan.

Kommentar: Vi följer med fokus på drabbade svenskar.

Jordskalv i Marocko

Efter en stor jordbävning mellan Agadir och Marrakech i Marocko har minst 600 personer dött och ett stort antal personer skadats, rapporterar flera medier bl a Dagens Nyheter, Aftonbladet och SVT. Jordbävningen uppges vara den kraftigaste i landet på 120 år.

Kommentar: Vi följer med fokus på drabbade svenskar.

Fredag 8 september


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 17.00

Mycket skriverier om svinpesten

Under dagen har medierna publicerat mycket om den afrikanska svinpesten. Till exempel FAQ hos SvD, nationell påverkan för jaktlag hos Ekot och lokala vinklar hos P4. Jägare och grisuppfödare intervjuas och den så kallade smittade zonen beskrivs

Kommentar: Vi har publicerat en så kallad händelsesida på sajten

Omvärldsbevakning 12.48

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 10.30

Stort område spärras av på grund av afrikansk svinpest

Jordbruksverket fattade på torsdagen beslut om att spärra av ett stort område på 996 kvadratkilometer. Där blir det totalförbud för all tillgång till skog och mark. Restriktioner påverkar jägare och skogsbruket i området. Om smittan sprider sig till tamgrisar kan det få stora konskekvernser för svensk kötthandel, framför allt till länder utanför EU. Men Sverige är inte ett stort exportland av griskött, jämfört med till exempel Danmark, uppger statsveterinär Erika Chenais, SVA, för Svenska Dagbladet. 

Kommentar: Vi följer utvecklingen och har publicerat ett temablock om djur och smitta på startsidan, med hänvisning till Jordbruksverkets information. 

Torsdag 7 september


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 16.30

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 13.00

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 08.30

Inget att rapportera. 

Onsdag 6 september


Omvärldsbevakning 20.00

Första svenska fallet av Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har bekräftats i ett dött vildsvin i Fagersta. Den nyheten från SVA och Jordbruksverket rapporterar de stora medierna om ikväll. Det handlar om en mycket smittsam virussjukdom som inte drabbar människor utan endast grisar och svin. Myndigheterna tror dock att människan kan ha bidragit till att smittan kommit till Sverige och uppmanar både allmänhet och grishållare att bidra till att smittan begränsas. Till exempel genom att inte slänga griskött i naturen, så att andra grisar kan äta det. Grishållare bör också kontrollera det foder de ger sina grisar. 

I Fagersta kommer området där det drabbade svinet hittades att stängas av, vilket gör att allmänheten inte kan besöka det medan utredning pågår.

Kommentar: Inga frågor till oss och ingen stor oro från allmänheten noterad. Vi följer ur den aspekten.

Omvärldsbevakning 16.00

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 13.00

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 08.30

Inget att rapportera.

Tisdag 5 september


Omvärldsbevakning 21.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.20

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.40

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 07.45

Inget att notera. 

Måndag 4 september


Omvärldsbevakning 21.00

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 15.20

Inget att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.00

It-attacker mot myndigheter har ökat

Antalet It-attacker mot myndigheter i Sverige har ökat. De är också mer långdragna och avancerade än tidigare, visar Ekots granskning. Under första halvåret i år rapporterades 52 allvarliga överbelastningsattackar in till MSB, vilket kan jämföras med ett 10-tal attacker samma period de senaste tre åren.
Kommentar: Kan ge konsekvenser för allmänheten men också orsaka oro.