Vecka 9 2023

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 5 mars


Omvärldsbevakning 21.40

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 16.10

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 10.00

Inget nytt att notera.

Lördag 4 mars


Omvärldsbevakning 21.30

Demonstrationer i Grekland efter tågolycka

SR Ekot rapporterar att tusentals människor demonstrerat i flera grekiska städer mot den bristande säkerheten i det grekiska järnvägsnätet efter den svåra tågolyckan tidigare i veckan. Nya demonstrationer väntas. Den grekiska regeringen ska tillsätta en expertkommitté för att undersöka de brister som ledde till olyckan.

Kommentar: För kännedom, om demonstrationerna kommer att öka.

Omvärldsbevakning 16.25

SMHI varnar för risk för gräsbrand i södra Sverige

Den senaste tidens torra väder tillsammans med blåst gör att gräsbrandsrisken är mycket stor i snöfria områden under lördagen och söndagen. SMHI har utfärdat risk för gräsbrand under lördagen för Götaland, Örebro, Västmanland och Södermanlands län, södra Stockholm, södra Värmland, sydligaste Dalarna, Uppsala län och Gotland. Under söndagen kvarstår risken för Gotland, hela Götaland samt södra delarna av Svealand.

Kommentar: Publicerar vårt temablock om gräs- och skogsbrand på startsidan.

Betydande risk för laviner i delar av fjällen

Lavinprognoser (Naturvårdsverket) har utfärdat varning klass 3 (orange) för betydande lavinfara i västra Härjedalsfjällen, södra Jämtlandfjällen, Västra Vindelfjällen, Kebnekaisefjällen samt Abisko/Riksgränsfjällen.

Kommentar: Noterar, men ingen åtgärd. Länk finns redan med i vårt temablock Sportlov.

Omvärldsbevakning 9.50

Inget att notera.

Fredag 3 mars


Omvärldsbevakning 20.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.50

Reseavrådan Västbanken

UD avråder från icke nödvändiga resor till Nablus och Jenin på Västbanken.
UD avråder sedan tidigare från alla resor till Gaza. Avrådan gäller tills vidare. Avrådan har med det försämrade säkerhetsläget att göra. Förändringen noteras också av några medier, bland annat SVT.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 11.20

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.45

Inget att notera.

Torsdag 2 mars


Omvärldsbevakning 20.10

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 15.30

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 12.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 8.00

Inget att notera

Onsdag 1 mars


Omvärldsbevakning 20.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.30

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 09.00

Inget att rapportera. 

Tisdag 28 februari


Omvärldsbevakning 20.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 15.30

Sveriges största kärnreaktor, Oskarshamn 3, tas ur drift i åtta dagar.

Oskarshamns kärnkraftverk har beslutat att stänga ner kärnreaktorn Oskarshamn 3 i åtta dagar, skriver DN. Reaktorn är Sveriges största. Orsaken är en bränsleskada som upptäckts för några veckor sedan och som gör att små mängder bränsle läcker ut i reaktorns processvatten. Skadan gör att reaktorn behöver repareras. Samtidigt är reaktorn Ringhals 4 avstängd på grund av en reparation. Om två kärnreaktorer är urkopplade samtidigt finns det en risk att elpriserna rusar likt de gjorde i december, sa Erik Ek på Svenska Kraftnät till DN under förra veckan, innan avstängningen av Oskarshamn 3 blev känd.
Kommentar: Vi följer händelser som kan påverka Sveriges energiförsörjning. Avstängningen av reaktorn kan generera frågor från allmänheten.

Omvärldsbevakning 13.06

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.47

Inget att notera.

Måndag 27 februari


Omvärldsbevakning 20.45

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 16.45

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.00

Inget att notera.