Din beredskap

Uppdaterades

Det är viktigt att du tar hand om och förvarar
mat och dryck på rätt sätt.
Om mat eller dricksvatten är missfärgat,
luktar eller smakar fel
ska du vara försiktig
och inte äta eller dricka de livsmedlen.
Livsmedelsverket ger råd till allmänheten
om livsmedel och dricksvatten.

Har du kommunalt vatten eller egen brunn?
Om du har en egen brunn
eller om du tar du ditt vatten från till exempel en sjö,
har du själv ansvar för
att du har bra dricksvatten.

I Socialstyrelsens allmänna råd
som heter SOSFS 2003:17 "Försiktighetsmått för dricksvatten"
finns mer information om dricksvatten.
Kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor
kan svara på dina frågor om enskilt dricksvatten.

Den som vill sälja mat eller dryck
har ansvar för att maten är säker
och är rätt märkt.
Därför måste det gå att spåra
varifrån maten och drycken kommer.

Livsmedelsverket hjälper till
att spåra och stoppa smittad mat.

Det finns ett varningssystem inom EU
Inom EU finns ett system
som varnar för mat och dryck som är farlig för hälsan.
Systemet heter Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF.

Europakommissionen informerar om
farlig mat och dryck
till ett nätverk av olika kontrollmyndigheter
för livsmedel inom EU.

Vem kontrollerar vattnet?
Det är kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar
som ska kontrollera
att kommunen har bra vatten.

Länsstyrelserna har hand om kontrollen
på regional nivå
och Livsmedelsverket har ansvar nationellt,
alltså för hela Sverige.
Om det blir en katastrof i Sverige
som drabbar vattnet
är det vattenkatastrofgruppen VAKA
som har ansvar.

I VAKA finns det personer från olika delar av samhället:
de som producerar dricksvatten,
miljökontor, räddningstjänsten
och personer som är experter på att analysera vatten.

Informationen kommer från Livsmedelsverket.