Samhällets beredskap för kärntekniska olyckor

Uppdaterades
Ringhals kärnkraftverk med båtar i förgrunden.

Om en olycka händer i ett annat land
ger IAEA information om vad som har hänt.
IAEA är FN:s avdelning för atomenergi.

Om en olycka skulle hände i Sverige
arbetar många myndigheter med
att informera
och begränsa skadorna.

De här myndigheterna
och andra ansvarar vid en kärnteknisk olycka.
Du kan klicka på myndighetens namn
så kommer du till deras webbplats.
Några av webbplatserna har information på lättläst svenska.

Länsstyrelserna

Strålsäkerhetsmyndigheten

Socialstyrelsen

Livsmedelsverket

Jordbruksverket

SMHI

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap