Din beredskap vid en kemikalieolycka

Uppdaterades

Lastbilar som transporterar farligt gods
har en orange skylt som ska ge information
ifall det händer en olycka.

Om du kommer till en sådan olycksplats
och ringer 112
kan du ge mycket viktig information
om du läser siffrorna på den orangea skylten.

Om det händer en olycka
som är farlig för allmänheten
ska räddningsledaren skicka ut
ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
VMA varnar när det finns risk
för skada på liv, egendom och miljö.
Ett utomhuslarm tutar sju sekunder långa ljudstötar
med fjorton sekunders mellanrum.

Om VMA har varnat
kommer det alltid information
i Sveriges radio och i Sveriges Television.
I meddelandet får du veta
vad som har hänt,
vad som är farligt
hur du ska göra för att skydda dig
och vad du kan göra för att räddningsarbetet ska gå så bra som möjligt.

Du kanske får veta
att du ska stänga dörrar och fönster
för att inte få in giftiga gaser.
Om kranvattnet har blivit förgiftat
får du veta var du kan hämta rent, friskt vatten.